Videnskaben siger god
for Medjugorje

De seks seere er de mest grundigt undersøgte af deres slags nogensinde, og den moderne videnskab udelukker, at der findes en naturlig forklaring på det, som seerne oplever. Videnskaben udelukker også sygdom, snyd og bedrag. Seerne i Medjugorje er dermed det tætteste, som naturvidenskaben er kommet på beviset for Guds eksistens.
De over 20 års daglige åbenbaringer i Medjugorje har givet naturvidenskaben en enestående chance for at undersøge seerne og fænomenet meget grundigt. Læger, psykologer, psykiatere og andre eksperter i naturvidenskab har aflagt indtil flere besøg, og hele arsenalet af moderne apparater har været brugt på at gå seerne efter i sømmene. At påstå, at der findes en naturlig forklaring eller slet og ret, at seerne lyver, er derfor i dag i strid med videnskabens egne resultater.

Seerne er i åndelig ekstase, mens de ser Jomfru Maria. Det vil sige, at de er væk fra denne verden og hverken reagerer på påførte smerter eller stærke indtryk af lyd eller andet. Alt hvad de sanser er synet af Jomfru Maria foran dem. Åndelig ekstase er et velkendt fænomen, der altid har forekommet hos de udvalgte få. Det gælder lige fra bibelsk tid og frem. Det nye ligger i, at Medjugorje-seernes ekstaser har været genstand for de mest grundige undersøgelser af alle (på billedet herover er det Marija og Jakov).

Italiensk undersøgelse i 1986

Resultaterne af en stor international undersøgelse blev offentliggjort den 14. januar 1986 i Paina nær Milano i Italien. Her fremlagde en gruppe bestående af 17 anerkendte læger, psykologer, psykiatere og teologer en konklusion på 12 punkter, der her bliver ordret citeret:

1) På baggrund af de psykologiske undersøgelser er det for alle seerne med sikkerhed muligt at udelukke muligheden af snyd og bedrag.

2) På baggrund af de medicinske undersøgelser og kliniske observationer er det for alle seerne muligt at udelukke muligheden af sygelige hallucinationer.

3) På baggrund af resultaterne af eksisterende forskning er det for alle seerne muligt at udelukke en strengt naturlig fortolkning af disse manifestationer (ekstaserne, red.).

4) På baggrund af informationer og observationer, der kan dokumenteres, er det for enhver af seerne muligt at udelukke, at disse manifestationer er et udslag af dæmonisk besættelse.

5) På baggrund af informationer og observationer, der kan dokumenteres, er der forbindelse mellem disse manifestationer og de, der almindeligvis er beskrevet i mystikkens teologi (ekstaser tidligere i historien, red.).

6) På baggrund af informationer og observationer, der kan dokumenteres, er det muligt at tale om åndelig fremgang og om fremgang i seernes teologiske og moralske dyder fra begyndelsen af disse manifestationer til i dag.

7) På baggrund af informationer og observationer, der kan dokumenteres, er det muligt at udelukke, at seerne udviser en adfærd eller beskriver en lærdom, der ville være i klar modstrid med kristen tro og moral.

8) På baggrund af informationer eller observationer, der kan dokumenteres, er det muligt at tale om gode åndelige frugter i mennesker, der er blevet draget ind i den overnaturlige aktivitet i disse manifestationer – og i mennesker, der tror på deres eksistens.

9) Efter mere end fire år øver de tendenser og forskellige bevægelser, der er opstået igennem Medjugorje en indflydelse på Guds folk i Kirken, der er i fuldkommen harmoni med kristen doktrin og moral.

10) Efter mere end fire år er muligt at tale om permanente og objektive åndelige frugter i de bevægelser, der er opstået igennem Medjugorje.

11) Det er muligt at slå fast, at alle Kirkens gode og åndelige initiativer, der er i fuldkommen harmoni med Kirkens autentiske læreembede, finder støtte i begivenhederne i Medjugorje.

12) Man kan dermed efter en dybere undersøgelse af (Medjugorjes, red.) modstandere, fakta og effekterne af disse fakta, og dette ikke kun i en lokal sammenhæng men også med hensyn til Kirken generelt, konkludere, at Kirken ville gøre ret i at anerkende åbenbaringerne og dermed også begivenhedernes formål som værende overnaturlige.

Fransk undersøgelse i 1984-85

Gennem næsten to år gennemførte den franske professor og hospitalskirurg Dr. Henri Joyeux i fællesskab med et hold af specialister en række meget grundige undersøgelser af seerne sammen med sin landsmand fader René Laurentin, verdens førende teologiske ekspert i Maria-åbenbaringer.

Franskmændene påviste blandt andet, at seerne så afgjort ser et objekt, der ligger udenfor dem selv og deres egne fornemmelser og sanser. De udelukkede muligheden af manipulation af nogen udefra, ligesom de udelukkede, at seerne skulle handle efter en aftale, som de indbyrdes havde truffet på forhånd. Det blev samtidig udelukket, at åbenbaringerne kunne forklares som epileptiske anfald, drømme, hallucinationer, hysteri, neurose eller sygelig ekstase.

Desuden blev det påvist, at seerne under åbenbaringer i fællesskab knælede fuldkommen synkront ned i det øjeblik de alle så Jomfru Maria foran sig.

Forskellen på den hurtigste og den langsomste seers reaktionstid blev målt til tiendedele af sekunder, svarende til forskellene på seernes reflekser.

Det blev også påvist, at synet af Jomfru Maria ikke blev forstyrret, når seerne (på dette foto er det Ivanka) fik placeret en metalplade foran deres øjne.

De vigtigste konklusioner blev sammen med komplette beskrivelser af alle gennemførte forsøg senere fremlagt i bogen “Scientific and medical studies on the apparitions at Medjugorje” (Editions OEIL, Paris 1985 og Veritas Publications, Dublin 1987):

“Seerne er psykologisk set sunde og raske, uden neuroser eller hysteri. Deres ekstaser er ikke et sygeligt fænomen. Vi har ikke at gøre med hallucination eller en morbid ulykke. Det er et funktionelt fænomen, der muliggør en værdifuld oplevelse, der er sammenhængende, sund, oplivende og for seerne både menneskelig og spirituel.

De videnskabelige undersøgelser forklarer ikke denne oplevelse. De afdækker i stedet paradokset i en objektiv kommunikation (med Jomfru Maria, red.), der forløber uafhængigt af de gængse sanselige kanaler.

Dette udsagn sætter ikke seernes beretninger i noget dårligt eller løgnagtigt lys, men sætter det i stedet ind i en forståelsesramme, der er positiv. Disse unge mennesker gennemlever et møde, der i sig selv på mange måder er den mest åbenlyse forklaring af et fænomen, der bevisligt sætter sig ud over videnskabens rammer.

De medicinske undersøgelser hverken beviser eller modbeviser deres udsagn. Undersøgelserne verificerer konturerne (af hvad seerne siger, red.). Frem for alt indikerer kristne spirituelle kriterier (stabilitet, bøn, godgørenhed, hellighed, de unge menneskers fremgang og de spirituelle frugter), at et autentisk møde finder sted”, konkluderede doktor Joyeux og fader Laurentin. (side 126)

Amerikansk undersøgelse i 1993

I 1993 blev resultaterne fra firserne gennemgået af den amerikanske psykiater Dr. Michael Petrides, der er leder af en psykiatrisk klinik i Connecticut, USA. Hans rapport giver et fint indblik i, hvor uforklarligt et syn, man bliver mødt af, når alle seerne har en åbenbaring på én gang:

”De fem påståede seere, der blev undersøgt, kiggede alle på præcis det samme punkt (selvom der ikke var noget synligt referencepunkt) inden for en femtedel af et sekund, når Jomfru Maria tilsyneladende viste sig. En sådan synkronisering kan kun forklares ved, at et eksternt ”objekt” fastholder deres blik – men et objekt som ingen andre end de kan se. På denne femtedel af et sekund knæler de simultant og bevæger øjnene på samme tid. Øjnene bevæges slet ikke, så længe åbenbaringen varer (fra 3 til 45 minutter). De løfter også hovederne på samme tid og ser opad, mens blikket fastholdes på et punkt, der bevæger sig opad, indtil åbenbaringen er forbi.

To af de påståede seere blinker slet ikke, så længe åbenbaringen varer. Øjeæblet bliver normalt tørt, når man ikke blinker med regelmæssige mellemrum (15-20 gange i minuttet) for at smøre hornhinden, men tåresekretion er tilsyneladende ikke nødvendig under åbenbaringen. De andre påståede seere blinker cirka halvt så mange gange som normalt. Ingen af dem blinker, hvis man rører ved deres øjne under åbenbaringen (hornhindefølsomhed over for varierende tryk er helt væk), selvom de på andre tidspunkter blinker helt normalt.

Der er ingen reaktioner på smertepåvirkning under åbenbaringen. Når seerne blev berørt med et algesimeter, som forårsager en hudlæsion eller et brændsår, var der slet ingen følsomhed.

De påståede seere reagerer normalt på smertepåvirkninger på andre tidspunkter.

De interessante resultater af høreundersøgelser før og under en åbenbaring viste normal hørelse; men under en åbenbaring gav en påvirkning med 90 decibel (svarende til en høj eksplosion) ingen reaktion.

Måling af auditive evokerede potentialer (elektrisk aktivitet i øret) angiver normal øreaktivitet uden transmission til det indre øre under åbenbaringen. Det er en målbar hæmning af hørelsen, som er ufrivillig og uforklarlig set ud fra et fysiologisk synspunkt.

Elektro-encefalografiske (EEG) undersøgelser bekræfter, at de påståede seeres hjerner fungerer normalt og på en sund måde. EEG-undersøgelser udelukker muligheden for epilepsi eller psykotiske hallucinationer. De påståede seere hverken sover eller drømmer. En hysterisk neurotisk reaktion eller patologisk ekstase er også udelukket i kraft af EEG-undersøgelser.

EEG-undersøgelserne viste derimod, at hjernebølgerne før en åbenbaring primært er betarytmer afbrudt af alfarytmer (normal, bevidst opmærksomhed). Ved begyndelsen af en åbenbaring måles betarytmer en kort periode, men de bliver hurtigt afløst af en næsten uafbrudt alfarytme. Alfarytmer observeres for det meste under afslapning, hvis man er forventningsfuld eller i meditation. Det kræver normalt også øvelse at opnå en sådan diffus reaktion.

Da det meste af hjernen er optaget af behandling af visuelle indtryk, er det værd at bemærke, at alfarytmerne over hele kraniet blev målt, mens de påståede seere havde øjnene vidt åbne under hele åbenbaringen. Man ville forvente lukkede øjne ved alfarytmer, fordi visuelle stimuli som regel giver interferens med alfarytmerne.

For yderligere at teste visuel stimulans blev en 1000 watt-pære placeret foran øjnene af de påståede seere under åbenbaringen. Der var ingen blinkende bevægelser med øjenlågene ved stimulansen med 1000 watt. Men der var dog en interessant pupilreaktion. Pupillen trak sig sammen, som man ville forvente i klart lys, men der var ingen ændring i alfarytmen ved det stærke 1000 watt-lys. Dette er videnskabeligt uforklarligt og er aldrig set før. For at pupillen kan reagere, skal hjernen registrere lyset, men ingen hjernebølger blev målt. Herudover vil en sådan intens stimulering normalt medføre en betydelig barkreaktion, men der var ingen under åbenbaringen.

Der sker også noget andet under åbenbaringen, som ikke kan forklares videnskabeligt. De påståede seeres stemmer stopper i den tid, de oplever åbenbaringen. Selvom alle de muskler, der bruges til taleprocessen (hele munden, kæben og halsmusklerne), forsætter med at bevæge sig, lukker larynksen (strubehovedet) af. Dette er fysisk umuligt. Strubehovedfunktionen kan ikke fysisk isoleres fra resten af talemusklerne.

Strubehovedet holder op med at udsende lyd under åbenbaringen – med én undtagelse. Under åbenbaringen kan man høre de påståede seere i forening og på samme tid bede ”Som er i himlene, helliget vorde Dit navn...” Da de blev spurgt herom, svarede de, at Jomfru Maria førte dem an i at bede Fadervor.

Sammenlagt peger de enestående aspekter af den videnskabelige undersøgelses resultater på den konklusion, at intet i den fysiske verden får lov til at gribe ind i oplevelsen af åbenbaringen. Videnskabelige eksperter har defineret fænomenet ”som en tilstand af aktiv, intens bøn, der delvis er frakoblet forbindelsen med den ydre verden, en kontemplativ forbindelse med en anden person, som de alene kan se, høre og røre ved”.

Italiensk undersøgelse i 1998

På initiativ fra Medjugorjes sognekontor gennemførte 13 italienske og en østrigsk ekspert i 1998 endnu en undersøgelse af seerne. Holdet bestod af neurofysiologer, psykologer, psykoterapeuter, psykiatere og fysio-psykologer suppleret af en enkelt teolog.

Til rådighed på forhånd havde forskerne denne gang hver af seernes komplette sagsmappe og hver af seernes komplette lægejournal. De rådede desuden over både fotos og videooptagelser. Der blev gennemført persontest, Raven Matrix-test, Rorschach-test, Tree-test, håndtest samt MMPI-, EPI- og MHQ-tests. De var desuden igennem en løgnedetektor. Seerne blev hypnotiseret, og både deres hjerteslag, deres skeletter, pupil-reflekser og flere andre kropslige funktioner var genstand for en grundig analyse.

Seerne blev undersøgt både i og udenfor åbenbarings-situationen, og den korte konklusion lød denne gang sådan:

“I perioden siden 17-års alderen, fra begyndelsen af åbenbarings-oplevelserne, har de undersøgte personer ikke udvist nogen form for sygelige symptomer som tranceforstyrrelse eller tab af fornemmelse for virkeligheden. Alle de undersøgte personer udviser dog symptomer, der er forbundet til berettiget stress, som optræder gennem høje niveauer af exogen og endogen stimulation som en konsekvens af deres hverdagsliv (offentlighedens og pilgrimmenes konstante bevågenhed, red.)

Af deres personlige vidnesbyrd fremgår det, at de indledningsvise og følgende forandrede bevidsthedstilstande finder sted på grund af deres usædvanlige oplevelser, som de selv anerkender og definerer som en åbenbaring af Jomfru Maria.

Den psykofysiske undersøgelse blev udført i fire bevidsthedstilstande:

1) Vågen tilstand
2) Forandret bevidsthedstilstand (hypnose med undersøgelse af ekstase-tilstanden)
3) Tilstand fremkaldt af visualisering af mentale billeder
4) Ændret bevidsthedstilstand (defineret som åbenbaring og ekstase)

Målet var at undersøge, hvorvidt åbenbaringens ekstatiske tilstand, der blev registreret af italienske forskere allerede i 1985, fortsætter med at være til stede, eller om den har undergået forandringer. Man ønskede desuden at undersøge sammenfald med andre tilstande af bevidsthed som for eksempel hypnose eller guidet visualisering.

Resultaterne af de udførte undersøgelser demonstrerer, at ekstase-fænomenologien kan sammenlignes med den, der blev konstateret i 1985 med en i nogen grad svagere intensitet. Den hypnotisk påførte ekstase-tilstand forårsagede ikke fænomenologien af spontane oplevelser, og det kan derfor konkluderes, at de spontane åbenbaringers ekstatiske tilstande ikke var tilfælde af hypnotisk trance.

Capiago Intimiano, 12. december 1998

(underskrevet:) Fader Andreas Resch, Dr. Marco Margnelli, Dr. Marianna Bolko, Dr. Gabriella Raffaelli”.

Mirjana og solen

Det hænder desuden, at seerne selv ubevidst kommer til at bekræfte resultaterne af alle de mange videnskabelige forsøg. Uden at tænke det mindste over det, bekræftede Mirjanas offentlige åbenbaring den 2. april 2001 således den videnskabelige iagttagelse, at seerne under åbenbaringer ikke reagerer på at få lyset fra en 1000 watt-pære rettet direkte ind i øjnene.

Denne gang var lyset endda langt skarpere end det. Mirjana så ind i selve solen:

"Solen var meget stærk denne dag, og det interessante er, at den før åbenbaringen skinnede Mirjana lige ind i ansigtet, så hun ikke kunne løfte blikket og se op. Hun måtte have blikket slået ned. Når hun alligevel prøvede at se op, skar hun en grimasse, fordi lyset var for stærkt for hendes øjne. Det var det samme for alle os andre", fortæller en pilgrim, der overværede åbenbaringen.

"Men så, da Jomfru Maria åbenbarede sig foran hende, løftede Mirjana sit blik. Selvom hun havde retning direkte mod solen, havde hun øjnene åbne under hele åbenbaringen, og hun blinkede ikke en gang".

 

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal