Ufattelig energimængde
omgiver Medjugorje

Forsøg med elektroskop viser uforklarlige og helt ekstremt høje mængder energi under fælles bøn i Medjugorje. Energimængden under Medjugorjes aftenmesse er målt til at være op mod 1000 gange større end under gudstjenester i USA.


I midten af marts 1985 rejste den amerikanske professor og specialist i bioelektriske fænomener Boguslav Lipinski fra Boston, USA, til Medjugorje. Han havde fundet ud af, at et elektroskop (der måler mængden af ioniserende stråling) også lod sig påvirke af åndelige fænomener, der var forbundet med bøn. Nu ønskede han at se, hvordan apparatet reagerede på mødet med Medjugorjes pilgrimme og lokale befolkning.

At et elektroskop overhovedet kunne bruges til det, havde overrasket professor Lipinski en del. Det var opfundet til at måle fysisk energi, og Lipinski arbejdede selv efter Einsteins princip om energiens enhed. Nu blev mødet med Medjugorje en helt særskilt uforklarlig sag for ham.

En måling i den tomme kirke den 19. marts klokken 11 gav ham et forventet resultat på 20 miliRad i timen (mR/t). Det svarede ret præcis til, at elektroskopet normalt viste mellem 0 og 15 mR/t, når han brugte det på tilfældige steder. Resultatet fra Medjugorjes tomme kirke bekræftede ham i, at der skulle bøn eller anden åndelig aktivitet til, før elektroskopet virkelig gav udsving.

Dagen før havde professor Lipinski målt 1000 mR/t i kirken klokken 17.15, et kvarter efter at folk i Medjugorje var begyndt at bede Rosenkransen sammen. Klokken 18 var energien steget til 10.000 mR/t, og da aftenens messe var forbi klokken 19, målte professor Lipinski så høje værdier som 20.000 mR/t omkring kirken. Målinger fra amerikanske gudstjenester og ishockeykampe havde til sammenligning vist mellem 20 og 70 mR/t.

End ikke de resultater kunne dog for alvor chokere professor Lipinski. Det store chok havde han fået, da han fredag den 15. marts var ankommet til Medjugorje.

Her havde han målt hele 100.000 mR/t i det kapel, hvor folk var forsamlet i bøn før dagens åbenbaring til seerne. Billedet herover og billedet længere nede viser begge Marija og Jakov under en åbenbaring i kapellet omkring det tidspunkt, hvor professor Lipinski var i Medjugorje.

Professoren fandt desuden ud af, at de høje mængder energi strakte sig ud over en radius på omkring en kilometer fra centrum - og at niveauet ville blive helt normalt på mellem 5 og 30 minutter efter at bønnen eller messen var forbi

Intensiteten i bøn er afgørende

At niveauet så hurtigt blev normalt, fik professor Lipinski til at konkludere, at energien i hvert fald ikke kunne være radioaktiv. Han brugte i stedet udtrykket "åndelig energi" - en betegnelse, som vi her skal forstå helt uden sammenhæng med det, som for eksempel folk i new age-bevægelsen taler om, når de anvender lignende udtryk.

"De energimængder, der blev påvist under bestemte typer bøn, er ekstremt høje. At energien forsvinder igen så relativt hurtigt viser, at det ikke kan dreje sig om en radioaktiv energi. Havde energien været radioaktiv, ville det desuden have betydet, at menneskene inde i kirken havde været udsat for en ioniserende stråling på 100 rad i timen, hvor den maksimale tilladelige dosis udgør 0,1 rad om dagen.

Havde der været tale om radioaktiv stråling, ville deltagerne i messen følgelig være gået til grunde som følge af strålingens eftervirkninger, hvilket ikke er tilfældet. Heraf må man slutte, at energiens udspring er åndeligt", konkluderede professor Lipinski i sin rapport om Medjugorje-forsøgene.

I alt foretog professor Lipinski 50 forskellige målinger på forskellige tidspunkter og steder i og omkring Medjugorje.

Hans resultater viste desuden, at selve Jomfru Marias åbenbaring ikke påvirkede energiens styrke og mængde, og at resultaterne heller ikke afhang af, hvor mange mennesker, der var forsamlet i bøn - men snarere af bønnens intensitet og kvalitet.

Professor Lipinski spekulerede desuden på, om de helt ekstremt høje mængder om fredagen måske kunne skyldes, at folk i Medjugorje altid faster den dag.

Som sådan forlod professoren byen med næsten lige så mange spørgsmål som svar. Flere af dem skrev han åbent om i sin rapport, og spørgsmålet her blæser stadig i vinden over byen:

"Er den åndelige energi en helbredende eller beskyttende kraft? Spørgsmålet kan for eksempel stilles, fordi det under et heftigt uvejr den 18. marts ikke lynede én eneste gang i Medjugorje", skrev professor Boguslav Lipinski.

 

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal