Fremtid og fred er
lig med omvendelse

Jomfru Maria kalder mennesket til et nyt liv, hvor Gud er i centrum. Frugten heraf er glæde og fred. Og en rolle i skabelsen af den helt nye fredfulde verden, som hun lover til alle, der vil lytte og leve derefter.


Medjugorje er et kald til omvendelse. Gennem alle snart 21 år har Jomfru Maria sagt det igen og igen: Mennesket har mistet fornemmelsen for, hvad meningen er med dette liv. Hun har sagt, at vi er i fare, og at hun er kommet for at lede os væk fra den vej, som de fleste går på netop nu. Det er en vej, der giver os tomhed og utilfredshed. Og en vej, der vil føre til ruin, har hun sagt.

"Kære børn, jeg inviterer jer til at overveje jeres fremtid. I skaber en ny verden uden Gud, kun med jeres egen styrke, og det er derfor, at I er utilfredse og uden glæde i hjertet. Denne tid er min tid, og det er derfor, mine børn, at jeg igen inviterer jer til at bede", lyder således første del af Jomfru Marias budskab fra den 25. januar 1997.

Jomfru Maria har betonet, at denne tids største fare ligger i, at Gud er blevet glemt og ignoreret. Hun har sagt, at det hverken kan eller vil blive ved. Hun har henvist til Det gamle Testamente og ledt tankerne hen på de gamle profeter heri. Det gamle Testamente er et lærestykke i, at Gud kun kan leve med menneskers spotten og hån i en kortere, afmålt periode. Længere går den bare ikke. Dertil er Guds egen kærlighed til mennesker ganske enkelt for stor.

Det gamle Testamente fortæller desuden, at Gud altid sender profeter til jorden, når Han har store planer og forandringer parat.

Så kalder Han mennesket til omvendelse, ganske som det også skete før Jesus kom til jorden første gang.

Også dette fremadrettede aspekt er aktuelt for mennesker i dag: Åbenbaringerne i Medjugorje leder frem mod en helt ny æra og epoke, som Jomfru Maria har kaldt "mit Ubesmittede Hjertes Sejr".

Det bliver en fredfyldt verden renset for ondskab - og en verden, hvor Guds kærlighed og nærvær bliver oplevet konkret af hvert eneste menneske på jorden.

Så massiv vil forandringen blive, at de forberedende åbenbaringer i Medjugorje nu snart har varet i 21 år. Denne lange tid har været nødvendig, fordi mennesket har lang vej at gå.

"Kære børn, det faktum at jeg er hos jer er en gave! Acceptér og lev derfor mine budskaber til jeres eget bedste. Jeg elsker jer, og derfor er jeg hos jer for at undervise jer og vejlede jer til et nyt liv af omvendelse og forsagelse", sagde Jomfru Maria den 25. november 1992.


Profeter, apostle og disciple

Hvor Gud selv talte til de gamle profeter, har Han sendt Jomfru Maria denne gang. Seerne er Jomfru Marias profeter. Vi andre ønsker hun som sine apostle. Men før det kan komme så vidt, ønsker hun, at vi allerførst bliver hendes elever. Alting begynder med os selv, for søger vi ikke at følge hende dagligt, vil vi ikke gøre nytte i en større sammenhæng: Så kan vi ikke engang hjælpe os selv. Som det bedste middel til at følge hendes vej vej har Jomfru Maria anvist sit program på fem punkter.

Alle er kaldet til omvendelse. Heri ligger, at vi gør Gud og ikke vores egne personlige ønsker og motiver til centrum i det liv, som vi fører. Jomfru Maria lover glæde, fryd og sand fred til alle, der vil følge hende på vejen. Hun siger, at alt det (som er hvad alle mennesker inderst inde søger) kun kan findes i Gud.

"Jeg kalder jer til at bede, bede, bede, for uden bøn har I ikke glæde, fred eller en fremtid. Stræb efter fred og søg den, for Gud er sand fred", sagde Jomfru Maria den 25. december 1998.

Meget stærke ord, der uddybes her:

"Kære børn, også i dag kalder jeg jer til omvendelse. I tænker for meget på materielle ting og for lidt på de åndelige. Åbn jeres hjerter og begynd igen at arbejde mere på jeres personlige omvendelse. Beslut hver dag at hellige tid til Gud og til bøn, indtil bøn for jer bliver et glædeligt møde med Gud. Kun på den måde vil jeres liv få mening, og I vil med glæde betragte Det Evige Liv. Tak fordi I har besvaret mit kald", lyder budskabet fra den 25. april 2000.

Millioner af mennesker i stort set alle verdens lande har allerede erfaret, at Jomfru Maria taler sandt med sine løfter. Hun siger ikke, at det altid er let - men hun lover os, at hun vil være hos os som en Moder hele vejen, og hun lover, at det vil være forandringen, kampene og ofrene værd.

"Når I sætter Gud først, vil I søge Guds vilje i alt hvad I gør. På denne måde vil jeres daglige omvendelse blive lettere. Mine børn, søg med ydmyghed det, der ikke er i orden i jeres hjerter. Omvendelse vil blive en daglig pligt, som I udfører med glæde" , sagde Jomfru Maria den 25. april 1996.

Omvendelse indebærer ikke, at vi mister vores egen frie vilje. I stedet indebærer det, at vi lader den frie vilje blive vejledt af Gud gennem bøn. Omvendelse betyder for Jomfru Maria et ægte og autentisk liv i Kristus. Hun peger konstant på sin Søn som adgangsporten til den nye smukke æra, som hun lover. Selv er hun vejviseren og læreren, og hun er det ud af ren kærlighed, for hun siger, at hun er Moder for hver eneste menneskes sjæl.

Denne tid skal bruges godt

Hvor skelsættende åbenbaringerne i Medjugorje virkelig er, kan ses i et tidligt budskab fra Jomfru Maria. Et langt kapitel er ved at rinde ud. Noget fuldkommen nyt er ved at begynde:

"Jeg er kommet for at kalde verden til omvendelse for sidste gang. Herefter vil jeg ikke åbenbare mig mere på denne jord", sagde Jomfru Maria den 2. maj 1982.

Heri ligger ikke, at jorden går under. Medjugorjes budskab er tværtimod et meget klart vidnesbyrd om, at jorden ikke går under. Men heri ligger, at regler og vilkår for livet på jorden vil forandres fuldkommen i løbet af seernes levetid.

Den gamle verden vil forsvinde, og en ny og langt smukkere vil tage dens plads i stedet. Verden vil forandres så fundamentalt, at mennesket har brug for tid til at forberede sig.

Denne "nådens tid" har varet fra Medjugorjes åbenbaringer begyndte. Vi lever i den netop nu, og dette er ifølge Jomfru Maria en tid, hvor Gud giver mennesket meget rige muligheder for selv at beslutte at vende tilbage til Ham. Det er en tid, hvor det er lettere at omvende sig, end det vil blive senere hen.

"Her har I en nådens og omvendelsens tid. Det er nødvendigt at gøre god brug af den", sagde Jomfru Maria den 25. oktober 1985.

Denne tid bliver så meget desto vigtigere ved det, at kun seerne ved, hvornår "nådens tid" løber ud. Det vil den gøre, når åbenbaringerne slutter, og den første af seernes 10 profetiske hemmeligheder vil folde sig ud som konkret begivenhed. Og Jomfru Maria taler om "at kalde verden til omvendelse". Heri ligger, at alt dette vil blive klart for alle på et tidspunkt - ifølge seeren Mirjana når de første hemmeligheder folder sig ud. Valget er dermed, om vi vil begynde nu hvor det er relativt let - eller vente til senere, hvor det er sværere eller ligefrem umuligt.

I hvert fald de tre første af Mirjanas 10 hemmeligheder vil tjene som et allersidste udkald til omvendelse. Særligt prominent siger seerne, at det såkaldt permanente tegn vil blive.

Det vil opstå på den plet på Åbenbaringsbjerget, hvor den første åbenbaring fandt sted, og seerne har sagt, at tegnet vil medføre mange omvendelser. De har dog også altid sagt, at det ikke er klogt at vente på det store tegn på bjerget.

"Fremskynd jeres omvendelse! Vent ikke på det tegn, der er blevet annonceret for de, der ikke tror. Det vil være for sent. Til jer der tror: Omvend jer og lad jeres tro blive dybere", sagde Jomfru Maria i foråret 1983.

Det lyder dramatisk, men Medjugorjes grundbudskab handler hverken om katastrofer eller frygt.

Budskabet handler om, hvordan man undgår begge dele, og det handler om, hvordan mennesket opnår glæde og fred i sin dagligdag. Hertil er svaret:

Omvendelse.

De to slags omvendelse

Omvendelse er to forskellige ting, og kunsten ligger i at få dem til at hænge sammen. Der er for det første den øjeblikkelige omvendelse, som millioner af mennesker oplevede, da de besøgte Medjugorje og erfarede Guds helt unikke nærvær, kærlighed og fred.

For alle de mange blev Medjugorje et eksistentielt vendepunkt - et møde med noget så glædeligt, håndgribeligt og stort, at de hverken kunne eller ville afvise det. Medjugorje er en forsmag på den stemning, der vil herske i verden, når jorden er fornyet og forvandlet og mennesket lever i den nye fredfyldte æra

Og så er der for det andet den livslange omvendelse. Det er en daglig proces, der handler om at vokse i Gud hver eneste dag. Om gradvist at eliminere alt hvad der skiller os fra Gud. Om respekten for Bibelens 10 Bud, som Jesus opsummerede i det dobbelte bud om næstekærlighed. Og om åndelig disciplin og udholdenhed i lidelser og prøvelser. Det er til brug for netop denne proces, at Jomfru Maria anbefaler sit program på fem punkter som en slagplan for omvendelse.

Om den øjeblikkelige omvendelse eksisterer et hav af Medjugorje-vidnesbyrd. For blot at citere fra en enkelt kilde af de mange, nævner den franske præst fader René Laurentin i Eight Years, den 8. udgave af sin årbog om Medjugorjes åbenbaringer, (Riehle Foundation, 1989) en serie udsagn fra franske teenagere:

Jeg har fuldkommen forandret mit hjerte. Jeg har forstået, hvem Jomfru Maria er, og hvad hun er for os". "Jeg har ikke længere nogen tvivl omkring Gud, for jeg har mærket noget fuldkommen nyt i mit hjerte". "Jeg oplevede en form for overvældende glæde, der steg op indeni mig", sagde nogle af de unge franskmænd til fader Rene Laurentin.

"Jeg tror, at jeg nu bliver en meget god pige takket være Den velsignede Jomfru, som jeg elsker". "Jeg vendte hjem med glæde i mit hjerte og med meget stor sikkerhed" og "Det var et intenst øjeblik af bøn, et kald til forsoning og omvendelse", sagde andre af de unge fra Frankrig.

Millioner af mennesker bruger varianter af de selvsamme ord, når de beskriver deres møde med Medjugorjes stemning af fred og øjeblikkelig omvendelse. Der er også historien om den canadiske brugtvognsforhandler, der efter et liv funderet på penge og materielle ting blev som ramt af lynet, da han læste bare et enkelt Jomfru Maria-budskab (budskaberne bærer styrke og kraft i sig selv).

Der er den irske IRA-terrorist, der efter et liv med vold og drab og fængselsophold vendte fuldkommen om i Medjugorje, og i dag er præst i sit hjemland. Og der er den italienske læge, der var marxist og ateist, før han deltog i de videnskabelige undersøgelser af seerne i 1986 - en oplevelse, der forvandlede hans udsyn på verden. Der er i det hele taget så mange beretninger, at det er umuligt at kende dem alle.

Vicka: Hav ingen frygt for forandring

Når man ser de begejstrede og glædesfulde beretninger, er det næsten svært at forestille sig, at der også findes en gruppe, der ikke holdt fast i alt det de fik. Sådan en gruppe findes der imidlertid også. Den omfatter dem, der ikke fik forbundet Medjugorjes øjeblikkelige omvendelse med den livslange omvendelse, der for andre fortsætter derhjemme. Denne gruppe er en lidelse for Jomfru Maria:

"Kære børn, i dag er jeg lykkelig, selvom der stadig er nogen sorg i mit hjerte på grund af alle de, der begyndte at gå ad denne vej og siden forlod den igen", lyder en del af Jomfru Marias budskab fra åbenbaringernes 11-årsdag den 25. juni 1992.

Ifølge seeren Vicka ligger forklaringen i menneskets angst for forandring.

"Jomfru Maria sagde engang, at mennesker er bange for at forandre deres liv, fordi de måske føler sig godt tilpas netop i det øjeblik, og derfor tænker, at hvis de accepterer budskabet, ved de ikke, hvad der så venter på dem", sagde Vicka i 1996, før hun gik videre i sit interview med Medjugorje-præsten fader Kresimir Sego:

"Hertil siger jeg, at de ikke har noget at være bange for, for de har alligevel ikke haft rigtig fred indtil nu. Hvis vi ikke er parat til at åbne vores hjerte og overgive os til Guds kærlighed, vil vi leve i frygt gennem hele vores liv og aldrig blive frie".

"Mennesket er for bekymret og foruroliget. Der er for megen frygt for at miste, men man skal ikke være bange. Enhver af os bør ransage sig selv, finde noget tid til sin familie og overgive sig til Guds vilje og vejledning. Den, der stræber efter materielle ting, er en million gange fattigere end den, der stræber efter åndelig rigdom", sagde Vicka.

"Der er intet stærkere end Guds Ånd og Jomfru Marias kærlighed. Det bør vi gøre os klart. Hvis vi søger det, vil vores hjerte fryde sig og alle problemer forsvinde. Hvis du gav mig hele verden nu, ville jeg sige "nej tak, det behøver jeg ikke". Jeg er lykkeligere med hvad jeg har i dag, og ingen kan være lykkeligere", sagde Vicka ved åbenbaringernes 15-års jubilæum.

"Jomfru Maria er ikke kommet for at fylde os med frygt. Hun kommer som Håbets Moder, Lysets Moder. Hun ønsker at bringe håb til denne verden, der er så træt og så meget i nød. Hun ønsker at vise os, hvordan vi kommer ud af den forfærdelige situation, som vi er i. Hun ønsker at undervise os, for hun er Moderen og læreren. Hun er her for at minde os om, hvad der er godt, så vi kan komme til håbet og lyset", sagde seeren Ivan ved et foredrag i Seattle, USA i oktober 1997.

"Jomfru Maria kommer fra sin Søn, Fredens Konge. Hun kommer for at vise os, hvordan vi kan komme til hendes Søn - hvordan vi kan komme til Gud. Hun ønsker at tage vores hænder og lede os til fred. Hun er kommet for at hele vores sår", sagde Ivan under samme foredrag.

Vi afgør selv hvor svært det skal være


Omvendelse virker let i Medjugorje, men bliver straks lidt sværere derhjemme. Det er her, at budskabet pludselig griber ind i vores daglige liv. Jomfru Maria siger her, at vores egen indstilling vil afgøre, om omvendelse skal være let eller svær. På samme måde er det også os selv, der vil afgøre, om Jomfru Maria overhovedet er i stand til at hjælpe os på vejen mod målet. Forskellen ligger i, om vi gør det hel- eller halvhjertet:

"Kære børn, i dag kalder jeg jer igen til fuldkommen omvendelse, hvilket er svært for dem, der ikke har valgt Gud. Gud kan give jer alt hvad I søger fra Ham. Men I søger kun Gud, når sygdomme, problemer og vanskeligheder kommer til jer og I tror, at Gud er langt væk og ikke lytter og hører jeres bønner. Nej, kære børn, det er ikke sandheden. Når I er langt fra Gud, kan I ikke modtage Hans gaver, fordi I ikke søger dem med en stærk tro. Dag efter dag beder jeg for jer, og jeg ønsker at drage jer stadig nærmere til Gud, men jeg kan ikke gøre det, hvis I ikke ønsker det. Derfor, kære børn: Læg jeres liv i Guds hænder. Jeg velsigner jer alle. Tak fordi I har besvaret mit kald", sagde Jomfru Maria den 25. januar 1988.

To år forinden havde hun beskrevet den anden attitude, som hun bedre kunne lide:

"Omvendelse vil være let for alle, der ønsker at acceptere den",
sagde Jomfru Maria den 23. januar 1986.

Vicka har opsummeret begge attituder på sin egen direkte facon:

"Det kræver ikke de store anstrengelser. Det vigtigste er, at du ønsker omvendelse. Hvis du ønsker omvendelse, vil det komme, og ingen anstrengelser vil være nødvendige overhovedet. Omvendelse er en gave, men den vil ikke falde ned fra Himmelen, hvis du ikke ønsker det selv. Vores omvendelse er hele vores liv. Den, der siger, at han er omvendt, taler usandt. Den, der siger, at han ønsker at blive omvendt, er på vej mod omvendelse", sagde hun i 1996 til fader Kresimir Sego.

"Mine børn, I kan ikke sige, at I er mine, og at I har oplevet omvendelse gennem mine budskaber, hvis I ikke er parat til at afsætte tid til Gud hver dag", sagde Jomfru Maria selv i sit budskab fra den 25. juli 1994.

Så uden vores indsats kan Jomfru Maria intet stille op. Og dog bliver hun ved hver eneste dag. Af budskaberne fremgår også det ufattelige, at Jomfru Maria hver dag året rundt går i forbøn til Gud for hvert eneste menneske på jorden. Og hvad er det da, at hun beder til Gud for?

"Mine børn, vær ikke bange. Jeg er hos jer, og jeg går i forbøn til Gud for hver eneste af jer, så at jeres hjerte modtager omvendelsens gave", sagde hun den 25. april 1998.Omvendelse er lidt efter lidt


Jomfru Maria er ingen fanatiker. Det sidste hun ønsker er at se sine børn brænde ud, fordi de slog for stort et brød op. For at se hvordan Jomfru Maria i stedet ønsker at bygge os, hendes børn, op i kendskab og kærlighed til Gud, kan det svare sig at se på, hvordan hun byggede sognet op i Medjugorje.

 Først bad hun seerne og resten af sognet om at bede syv gange Fadervor, Hil dig Maria og Æret være Faderen dagligt. Så bad hun om en del af Rosenkransen.

Først efter seks års åbenbaringer bad Jomfru Maria sit sogn om at bede hele Rosenkransen dagligt. Det tager mindst halvanden time i alt. Så alting kom gradvist, og intet var et pludseligt chok.

Vicka husker hele processen. Derfor kan hun nu minde om, at det vigtigste altid er at bede med hjertet, at tænke over, mene og leve hvert ord af sin bøn.

Når det først er på plads, og bøn er blevet til glæde, ikke pligt, vil man helt af sig selv sætte mængden i vejret:

"Jomfru Maria sagde engang, at der er mange mennesker, der accepterer hendes budskab, begynder at leve det og så på en måde bliver trætte. Men hun siger, at hun så langt hellere ville have, hvis vi levede ét budskab med hjertet og så tog skridt fremad uden at stoppe. Vi skulle hellere acceptere budskaberne gradvist, begynde at leve dem og bede, og på den måde vil vi ikke blive trætte, hvis vi bare lever dem med hjertet", sagde Vicka i sit interview med fader Kresimir Sego.

"Først sagde Jomfru Maria "Bed mindst syv Fadervor". Bagefter sagde hun "Bed Glædens Mysterier af Rosenkransen", men ingen hastværk: I dag beder vi ét mysterie, i morgen et andet, eller i dag vil vi leve ét Fadervor, i morgen et andet og så videre. Så intet kom pludseligt, det hele var gradvist", sagde Vicka.

Og selvom det hele måske virker lidt overvældende, har Vicka også sagt, at intet er nyt overhovedet:

"Jomfru Maria siger ikke noget nyt. Det hele er allerede i Bibelen, i Evangeliet. Hun er bare kommet for at vække os, fordi vi er faldet i søvn. Og når hun kommer og taler, er det nødvendigt at gøre som hun siger. Tiden er inde til at gøre det".

(fotos til denne artikel er taget fra bogen "Medjugorje Today" (Medjugorje Publishing Group 1990).

 

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal