En ganske særlig
Medjugorje-souvenir

Få ganske gratis en medaljon, som Jomfru Maria selv har velsignet under en åbenbaring - og få også den velsignelse, der sætter dig i stand til at velsigne andre i hendes navn.

www.medjugorje.dk tilbyder sine læsere en ganske særlig gave: Ved blot at sende en frankeret svarkuvert vil enhver nu kunne modtage medaljoner, som Jomfru Maria selv har velsignet under en åbenbaring for Medjugorje-seeren Vicka Mijatovic i marts 2002.

Via den danske rejseleder Inger Jensen har vi fået dem overbragt af Vicka, der står inde for, at Jomfru Maria velsignede dem – ganske som hun altid har gjort det med alle genstande, der er blevet lagt foran hende under hendes åbenbaringer for seerne.

Vi ligger inde med et begrænset parti og har derfor fastsat den regel, at hver enkelt læser kan bestille til sig selv og sin nærmeste familie. En familie med to børn vil eksempelvis kunne bestille fire medaljoner.

Jomfru Maria har i flere af sine budskaber talt om betydningen og vigtigheden af at bære velsignede genstande på sig. I et budskab givet til Marija på festdagen for Den Mirakuløse Medalje nævner hun endda denne medalje specifikt:

“I disse dage ønsker jeg, at I beder på en særlig måde for sjæles frelse. I dag er festdagen for Den Mirakuløse Medalje, og jeg ønsker, at I på en særlig måde beder for frelsen af de mennesker, der bærer denne Mirakuløse Medalje. Jeg ønsker, at I spreder hengivenheden til og brugen af denne medalje, så at flere sjæle må blive frelst, og jeg ønsker, at I beder på en særlig måde for denne intention”, sagde Jomfru Maria den 27. november 1989.

Mens Jomfru Marias program på 5 punkter (og særligt bøn, kirkegang og faste) udgør det stærkeste skjold i en tid, hvor Satan er overordentligt magtfuld, har hun også understreget den værdi, der generelt ligger i at bære eksempelvis velsignede medaljoner i en kæde om halsen:

“Kære børn, i dag kalder jeg jer til at placere flere velsignede genstande i jeres hjem og til at alle bærer velsignede genstande på sig. Få alle genstandene velsignet, og Satan vil angribe jer mindre, fordi I vil have et værn imod ham. Tak fordi I har besvaret mit kald”,sagde Jomfru Maria i sit budskab den 18. juli 1985.

Styrken i at benytte velsignede genstande (billedet til højre viser en række genstande fremlagt til velsignelse under en af Jomfru Marias åbenbaringer i 1984) ses også af, at Jomfru Maria talte til seeren Mirjana om netop dette emne umiddelbart efter, at Mirjana som 17-årig havde fået sit livs største chok i 1982.

Da Mirjana ventede på sin daglige åbenbaring, trådte Satan frem for hende i stedet. Jomfru Maria kom først til Mirjana, da seeren med stort besvær havde afvist Satan, der overvældede hende med en bedragerisk styrke.

Jomfru Maria gav da Mirjana dette budskab:

“Undskyld mig for dette, men du må indse, at Satan eksisterer. En dag trådte han frem for Guds trone og bad om tilladelse til at udsætte Kirken for en periode med prøvelser. Gud gav ham tilladelse til at prøve Kirken i et århundrede. Dette århundrede er under djævelens magt, men når de hemmeligheder, som jeg har betroet dig, bliver realiseret, vil hans magt blive ødelagt. Allerede nu er han begyndt at miste sin magt, og derfor er han blevet aggressiv. Han ødelægger ægteskaber, skaber splittelse mellem præster og er ansvarlig for besættelser og drab. I må beskytte jer selv mod disse ting gennem faste og bøn, i særdeleshed bøn i fællesskab. Bær velsignede genstande på jer. Læg dem i jeres huse og genoptag brugen af vievand”, sagde Jomfru Maria.

At tro på værdien og effekten af velsignede genstande har intet at gøre med hedenskab, new age eller overtro. Også her møder man ganske vist ofte en tro på værdien af bestemte genstande, men den afgørende forskel består i, at Kirken og Jomfru Maria ikke betoner genstandene i sig selv – men derimod, at genstandene er blevet velsignet og dermed berørt af Himmelen selv. Der er forskel på et stykke metal og et stykke velsignet metal.

Medaljen givet under åbenbaring i 1830

Forbindelsen til Jomfru Maria er dobbelt i den medaljon, som www.medjugorje.dk tilbyder sine læsere: Der er tale om den såkaldt Mirakuløse Medalje, som Jomfru Maria i 1830 personligt gav til verden under en åbenbaring for en fransk nonne, den senere helgenkårede Sankt Catherine Labouré. Kort efter at den kom frem, begyndte denne medalje at gå sin sejrsgang over verden, hvor den fra begyndelsen har været forbundet med mirakler, helbredelser og omvendelser.

Sankt Catherine Labouré havde to åbenbaringer af Jomfru Maria. Mens Jomfru Maria den 18. juli 1830 viste sig som Profeternes Dronning og forudsagde hårde tider for Frankrig med revolutioner, kongens fald og drab på biskopper og ærkebiskopper (en profeti, der gik i opfyldelse allerede ugen efter og senere også i 1848 og 1870), brugte hun sin åbenbaring den 27. november 1830 til at vise Sankt Catherine Labouré en vision af den senere medalje.

Billedet til venstre er et udsnit af udsmykningen i klosterkapellet i Rue du Bac i Paris, hvor begge disse åbenbaringer fandt sted.

Ved åbenbaringens start stod Jomfru Maria på jordkloden klædt i hvidt. I hænderne holdt hun en gylden globe, som hun tilsyneladende tilbød Gud, mens hun rettede sine øjne mod Himmelen.

Ud fra hendes hænder stod et kæmpemæssigt antal lysende stråler. Jomfru Maria sænkede så blikket og sagde direkte til den franske nonne:

“Globen, som du ser, repræsenterer hele verden, i særdeleshed Frankrig, og i øvrigt hvert eneste menneske. Strålerne symboliserer de gaver, som jeg giver til de, der beder om dem”.

Så ændrede åbenbaringen sig. Mens Jomfru Maria stadig stod på jordkloden, lå der nu en slange med hovedet knust under hendes ene fod. Årstallet 1830 stod at læse på jordkloden. Der dannede sig så en oval ramme om hovedet på Jomfru Maria, og ordene “O Maria, undfanget uden synd: Bed for os, der sætter vor lid til dig”, den ganske korte bøn, der fra starten har været knyttet til denne medalje.

Dette syn er gengivet på forsiden af Den Mirakuløse Medalje. Bagsiden fik Sankt Catherine Labouré at se som et stort kors hvilende på en bjælke, der gik igennem bogstavet “M”. Under dette bogstav så den franske nonne to hjerter, repræsenterende Jesus og Jomfru Maria. Hjertet repræsenterende Jomfru Maria var gennemboret af et sværd. Omkring alt dette så Sankt Catherine 12 gyldne stjerner, svarende til den krone, som Jomfru Maria bar over hovedet.

I denne vision ligger en meget rig bibelsk symbolik, som det vil føre for vidt at komme ind på i denne sammenhæng. Nøglerne til symbolikken er 1. Mosebog 3: 15, Johannes Åbenbaring kapitel 12 og Lukas-evangeliet 2: 34-35.

Før Jomfru Maria forlod det franske klosterkapel, hvor Sankt Catherine Labouré ved endnu et mirakel kan ses i inkorrupt tilstand den dag i dag (billedet), talte hun disse ord til Sankt Catherine:

“Få en medaljon slået af dette billede. Jeg lover store nådegaver til alle, der bærer den med tillid”.

Velsign selv andre i Jomfru Marias eget navn

Hvor Jomfru Maria i sin åbenbaring for Sankt Catherine Labouré knyttede velsignelsen til en medalje og til den enkelte bærer af denne medalje, er hun gået endnu et skridt i Medjugorje. Her har hun gjort det enkelte menneske til formidler af en stærk velsignelse på en hidtil uset måde.

Denne velsignelse er i Medjugorje-kredse kendt som den særlige velsignelse, og det specielle ved den er, at enhver der har modtaget den selv kan give den videre til andre: Den sætter bæreren i stand til at velsigne i Jomfru Marias eget navn. Fornemmelsen af hendes personlige nærvær kan være ganske stærk for den, der bruger den jævnligt eller helt rutinemæssigt.

Også denne velsignelse tilbyder www.medjugorje.dk nu sine læsere: Send en e-mail til mail@profeti.dk, hvis du ønsker den særlige velsignelse. Fra det øjeblik, hvor du modtager en e-mail tilbage, vil du selv være i stand til at give den særlige velsignelse videre til andre.

I sit budskab til Marija fra den 29. november 1988 lagde Jomfru Maria ikke skjul på, at hun her gav en ganske særlig gave:

“Velsign selv de, der ikke tror. I kan give dem denne velsignelse med hjertet for at hjælpe dem i deres omvendelse. Velsign alle, som I møder. Jeg giver jer en særlig nådegave. Jeg ønsker, at I giver denne gave til andre”, lød hendes budskab.

Den særlige velsignelse har styrken til at igangsætte omvendelser – og til at styrke og rodfæste omvendelser, der allerede er i gang. Der eksisterer adskillige vidnesbyrd om den, og det mest berømte handler om en satanist, der var kommet til Medjugorje for at destruere alt hvad han kunne.

Ved Korsbjergets fod mødte han en af Marijas veninder, der på bjergets top netop havde modtaget den særlige velsignelse direkte fra Jomfru Maria. I den franske nonne Søster Emmanuels bog “Medjugorje, The Nineties” fortæller han selv, hvordan han følte sig som ramt af lynet, da Marijas veninde velsignede ham uden, at han vidste hvad der skete.

Samme aften sad han i skriftestolen, i færd med at gennemgå en exorcisme.

Historien om den tyske satanist tjener også til at fortælle, at den særlige velsignelse kan være vældig stærk, selv hvis personen ikke ved, at han eller hun bliver velsignet. For ikke at vække opsigt er det bedste derfor, at man kun benytter velsignelsen “åbent” over for andre, der tror (så de kender dens regler og selv kan give den videre). Hvad angår alle andre og folk man ikke kender er det bedste at velsigne dem i tavshed.

Blandt seerne har det hele tiden været Marija Pavlovic-Lunetti, der har modtaget information om den særlige velsignelse. Ud over oplysningerne herover har Marija sagt, at velsignelsen gælder hele livet, når den først er givet, at man ikke behøver at være det samme sted som den man velsigner med den, og at velsignelsen er så stærk som den grad af tro man har på den og i øvrigt bliver stærkere jo mere man beder med hjertet.

En kort spontan bøn er tilstrækkeligt til at velsigne andre med den særlige velsignelse. Det er eksempelvis nok at bede Jomfru Maria om at give den til den modtager, som man nu har i tankerne.


Er du interesseret i at få yderligere oplysninger om medaljer, rosenkranse og andre sakramentalier så link ind på vores anden internetside om rosenkransen på www.rosenkransen.dk


 

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal