Masser af mirakler

Solen roterer rundt om sin akse, og da kan man se op på solen uden at øjnene tager skade. Søjler af skinnende lys og flammer, der ikke fortærede noget, har også været set i Medjugorje. Rosenkranse skifter farve. Og en dag stod ordet "FRED" med guldskrift på himmelen.Det begyndte sidst på eftermiddagen. Solen var ved at gå ned i Medjugorje, da den pludselig så ud som ingen nogensinde havde set den. Det var den 2. august 1981. De, der så det ske, vil aldrig glemme hvad de så.

Oppe på sensommerhimmelen begyndte solen med ét at rotere rundt og rundt om sin akse. De cirka 150 mennesker kunne se direkte op på det utrolige syn. I hen ved et kvarter så de direkte ind i solen selv. Uden at nogens øjne kom til skade.

For nogle i flokken så det ud som om, at solen hvirvlede ned imod jorden. De så et tungt, dystert mørke følge solens vej ned mod sig. Andre så engle komme ud fra solens midte, de blæste på trompeter på vejen ud fra lyset. Atter andre så et meget stort hjerte med seks små hjerter nedenunder. De følte, at hjerterne repræsenterede Jomfru Maria og hendes seks lokale seere.

Der var nogle, der græd og nogle, der bad. De fleste var bange, og nogle var så skræmte, at de løb så hurtigt de kunne. Efter cirka et kvarter gled en hvid sky hen over Åbenbaringsbjergets top. Den bevægede sig hurtigt hen imod solen, der så holdt op med at rotere.

Hvad ingen kunne vide var, at Jomfru Maria netop denne dag talte meget stærke alvorsord under sin åbenbaring til seerne i byen. Først senere så man, at det store solmirakel hang ganske nøje sammen med jomfruens ord:

"En kæmpemæssig kamp er ved at begynde: En kamp mellem min Søn og satan. Menneskers sjæle er på spil".


Solens dans bliver ved

Den dag var det godt, at de lokale ikke vidste, at solens majestætiske dans en gang med tiden skulle blive en næsten dagligdags begivenhed i byen. Det er den nemlig blevet, og millioner af mennesker har set fænomenet. Billedet af skikkelsen til venstre er netop fotograferet ind mod den roterende sol.

Dramatikken er dog væk, bevægelsen mod jorden og englene og hjerterne er på samme måde forsvundet, og i dag ser man for det meste "kun" solen spinne rundt og rundt om sin akse. Pilgrimme ser dog stadig farver og lys:

"Jeg var lige kommet ud fra kirken. Solen stod over Korsbjerget, og pludselig så jeg en gruppe mennesker stå med forbløffelsen malet i ansigterne. Jeg vendte mig om og så solen rotere rundt og rundt oppe på himmelen. Enorme regnbuer af lys og et meget stort kors kom ud fra solen. Man kunne se direkte ind i solen uden at behøve at blinke", skrev amerikaneren Monte Leach om en tur til Medjugorje i 1988.


"Synet var helt forbløffende, og jeg behøvede ikke længere at dække for øjnene med hånden. Det ville være en underdrivelse at sige, at solen kastede alle regnbuens farver ud fra sig. Det var et glødende, strålende spektrum af lys. Og den roterede rundt om sig selv og frem og tilbage. Så dannede der sig en tåge ud fra solens yderkanter, og denne tåge formede et kors og dernæst Kristus´ skikkelse på korset", berettede australieren Helen Catherine Cramer fra en tur til Medjugorje i 1993.

Hvor Cramer beretter, at hendes kroatiske værter tog solens dans som noget ganske naturligt, var det endnu ikke sådan 12 år forinden, da åbenbaringerne netop var startet. Kun fire dage gik der mellem solens første dans og til den begivenhed, der lige siden er blevet stående som Medjugorjes helt store tegn:

En varm sommeraften den 6. august 1981 stod ordet MIR (kroatisk: Fred) at læse i massive, brændende bogstaver på himmelen højt over Korsbjerget. Det blev det første syn af flere, hvor netop det ord pludselig var skrevet i skyerne. Ved en anden lejlighed var de tre bogstaver bredt ud, så de spændte som en bue hen over dalen mellem bjergene. Men Jomfru Maria forklarede sig allerede første gang:

"Jeg er Fredens Dronning", fortalte hun seerne under åbenbaringen den 6. august.

Et minde om det tegn kan nu ses som en del af en glasmosaik i den ene side af Medjugorjes sognekirke. Men der er også mere end mindet: Medjugorje har længe været lig med netop fred: Byen emmer af fred, og folk på besøg tager freden med sig hjem i deres hjerter.

Kvinden under korset

Selvom de fleste besøgende stadig får et eller andet utroligt at se eller mærke, er tegnene trods alt blevet færre. I starten var de der næsten hver eneste dag. Der gik ikke særligt lang tid fra seerne havde tryglet Jomfru Maria om et tegn, så folk ville tro dem i stedet for at sige, at de løj.

Det første medie, der søgte at samle mange af de tidlige historier, var avisen Nasa Ogniste, det regionale tidsskrift for franciskaner-præsterne. I december 1981 løb Nasa Ogniste den ikke ubetydelige risiko at fortælle historien om de mange tegn og syn på et tidspunkt, hvor Jugoslaviens kommunistiske styre forfulgte Medjugorje uden nåde. Alle udsagn var derfor anonyme, men avisen fik alting bekræftet fra adskillige kilder på en gang:

"En oktoberaften var korset på Korsbjerget pludselig væk. I stedet for så jeg en vidunderlig hvidhed, og inde i midten af det skinnende lys stod Jomfru Marias figur som man også ser den på statuer", sagde en ung lokal mand til avisen (til højre og herunder ses to fotos, der på en uforklarlig måde viser det syn, som folk så og her beskriver).

"En morgen var vi 30 mennesker, der så det samme", supplerede en kvinde.

"Jeg så det sent på eftermiddagen sammen med cirka 50 mennesker. Det regnede, men det var som om, at ingen regn faldt på os. Vi bad, jublede og græd af glæde", brød en anden kvinde ind og sagde til avisen. En ældre mand sagde så, at der alt i alt ikke var en eneste i Medjugorje, der ikke havde set korset forsvinde og kvinden dukkede op, før korset til sidst kom tilbage på plads.

Den 22. oktober 1981 spurgte seerne Jomfru Maria, om de mange og usædvanligt strålende lys på Korsbjerget var overnaturlige fænomener. Det bekræftede Jomfru Maria ("Alle disse tegn er beregnet på at styrke jeres tro, indtil jeg efterlader jer det synlige og permanente tegn"), og det samme gjorde hun hvad angik de 15 figurer, som tre piger en aften så inde i lyset på toppen af bjerget:

"Det var et overnaturligt fænomen. Jeg var imellem helgenerne", sagde Jomfru Maria tre dage senere.

Det var også i denne periode, at Jomfru Maria kommenterede den ildebrand, som hundredevis af mennesker så midt på Åbenbaringsbjerget. Det uforklarlige var, at flammerne intet fortærede. Dette tegn kommenterede Jomfru Maria på en måde, der har fået flere kommentatorer til at tro, at der er ild involveret i det kommende permanente og uudslettelige tegn, der som en af seernes 10 profetiske hemmeligheder vil opstå på stedet for den første åbenbaring:

"Ilden, som de troende så, var af overnaturlig karakter. Det er et af tegnene, en forløber for det store tegn" , sagde Jomfru Maria til seerne den 28. oktober 1981.

Knap en måned senere var Jomfru Maria blevet en anelse træt af hele tiden at blive forhørt om de mange uforklarlige tegn i Medjugorje. Da en lysende silhouet igen havde overtaget korsets plads på toppen af bjerget, og seerne igen spurgte hvem og hvorfor, sagde Jomfru Maria den 22. november 1981:

"Hvorfor spørger I mig, mine engle? Har I ikke set mig? Verden må finde frelse, mens der stadig er tid. Lad den bede med inderlighed".


Rosenkranse ændrer farve og metal

Hvad netop bøn kan gøre for mennesker og verden, er den symbolske betydning af et af de tegn, som Medjugorjes pilgrimme oftest får i dag: Metallet i titusindvis af Rosenkrans-kæder har gennem tiden skiftet farve i byen. Fra imiteret sølv til imiteret bronze, guld eller kobber.

Ligesom seerne i byen har også dette fænomen været genstand for ekspert-undersøgelser. Da den britiske ugeavis The Tablet den 26. maj 1990 skrev en artikel om Medjugorjes særlige rosenkranse, citerede den blandt andre guldsmeden Robert Brophy, der bestyrer butikken "Irish Precious Metals Ltd" i Irlands hovedstad Dublin:

"Jeg har undersøgt de omtalte rosenkransperler meget grundigt. Mellem hver dekade er metallet i to korte led skiftet til en gylden farve. De er helt sikkert ikke af guld, men ændringen i farven er meget overraskende. Jeg forventede, at kun overfladen ville have ændret sig. Men faktisk var den gyldne farve trængt lige igennem metallet, og havde således gjort det til et andet metal", sagde Robert Brophy til The Tablet.

"Det, der er sket nær korset, er endnu mere usædvanligt. De samme to led er skiftet til en gylden farve - men mellem disse led og korset har fire små led skiftet til en kobberlignende farve. Kun dele af disse fire led har ændret farve til kobber. Igen er farven ikke bare på overfladen, men går helt igennem, indtil den støder på den oprindelige metaloverflade".

"Det, der er sket med metallet i disse rosenkranse, er højst usædvanligt, og efter min mening ville det være meget vanskeligt, om ikke umuligt at forfalske. Jeg har lavet den slags undersøgelser og tests af metal i mange år, og jeg har aldrig set noget lignende", sagde den irske guldsmed til The Tablet.

Indre lys og forvandling

Sådan er der mange forvandlinger og skift, men af langt større betydning end de ydre og synlige tegn var og er de, der finder sted i menneskers indre. Deri ligger Medjugorjes mest sande mening og styrke, hvad de i starten forbløffede og skræmte beboere i byen da også selv var de første til at se.

I sin illegale og meget risikable reportage fra december 1981 nåede den lokale franciskaneravis Nasa Ogniste også ind til den indre forvandling, der var tydelig overalt i Medjugorje.

Det er lige netop den, der siden blev bredt ud på verdensplan:

"Umiddelbart i forlængelse af disse fænomener er der imidlertid noget langt mere overbevisende, mere håndgribeligt og endnu mere smukt. Det er de spirituelle forvandlinger, der finder sted i menneskers sjæle. Om disse forvandlinger beretter de samme sognebørn, der fortalte om de skinnende lys i Medjugorje. De bærer vidnesbyrd med deres ord og deres eksempler, så vi selv kunne blive overbevist", skrev Nasa Ogniste indledningsvis.

"De fortæller os, at de kirkelige handlinger før forekom dem at være for lange, hvis de varede længere end en halv time, og at selv fire timer ikke var for længe for dem nu. Det skete desuden for nylig, at præsten bad de troende om at gå hjem om aftenen, men at mange blev ved kirken og bad. De behøvede ikke at bevise det for os, for vi konstaterede ved selvsyn, at det virkelig var sådan det var".

"De fortalte desuden, at ingen bandeord var hørt i månedsvis, og vi hørte heller ikke nogen, selvom vi gik steder hen, hvor ingen kendte os. De gav os navne og eksempler på forsoninger blandt mennesker, der havde startet retssager for meget længe siden, så det er der heller ingen grund til ikke at tro på. Unge og gamle rettede fingeren mod gårsdagens syndfulde liv, som de havde ændret helt radikalt på".

"Disse spirituelle forvandlinger, denne indre klarhed og lys, er evangeliske værdier og idealer, som enhver kristen troende bevidst bør bestræbe sig på. For Kristus selv, der kom for at forsone og frelse hele verden, blev selv kaldt Verdens Lys", slutter Nasa Ognistes reportage fra den tidligste tid i Medjugorje.

Fader Jozo: Pilgrimmene er det virkelige mirakel

På samme måde, men endnu mere dybsindigt skulle fader Jozo Zovko (billedet) udtrykke det adskillige år efter starten. Medjugorjes sognepræst ved åbenbaringernes begyndelse siger simpelthen, at det er Medjugorjes pilgrimme, der beslutter, om der skal ske et mirakel i byen:

"I Medjugorje er det den enkelte pilgrim, der beslutter, om der skal være et mirakel i dag. At Gud taler til os er ikke et mirakel. Det er normalt".

"I Medjugorje er det pilgrimmen, der beslutter, at miraklet skal ske: Han åbner sit hjerte og besvarer kaldet fra Jomfru Maria -- og der, netop der, er miraklet", har han sagt.

 

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal