Rosenkransen baner
vejen for Jesus

I Medjugorje bruger Jomfru Maria sin favoritbøn til at forberede folk på aftenens messe. Undervejs kommer så åbenbaringen, hvis tidspunkt bliver markeret af mennesker over hele verden.

Det startede som et tilfælde og udsprang af ren fortvivlelse. I åbenbaringernes allerførste dage foreslog fader Jozo Zovko som Medjugorjes sognepræst, at sognet faste og bad Rosenkransen, før han selv ville afholde messe.

Altsammen var det den tvivlrådige og ulykkelige præsts bedste bud på at få afgjort, om Jomfru Maria virkelig var kommet til byen.

Metoden virkede som fader Jozo havde håbet. Han fik et svar, der var endnu mere klart og rent, end han selv havde turde at drømme om:

Jomfru Maria åbenbarede sig lige midt i kirken, og fader Jozos stærke tvivl blev af erstattet af tro på hvad seerne fortalte.

Uden at vide det startede fader Jozo hermed en tradition, som er blevet holdt i hævd indtil dagen i dag.

Igennem alle årene har både kirken og bænkene på pladsen udenfor været fyldt til sidste plads, når sognebørn, præster og pilgrimme forbereder sig på aftenens kroatiske messe ved at bede Rosenkransen sammen.

Den fælles bøn starter klokken 18, og messen begynder klokken 19. Og klokken 18.45 markerer kirkens klokkespil, at Jomfru Marias åbenbaring begynder. Her træder hun frem for seerne Ivan, Marija og Vicka – men hvad færre mennesker ved er, at hun også er til stede i kirken, omend ingen mennesker ser hende med mindre en af seerne er der.

18.45 er et tidspunkt, som dagligt markeres af Medjugorjes venner verden over. Som det tidspunkt, hvor Himmelen åbner sig, og Jomfru Maria velsigner sit sogn og hele kloden. Både seerne og Medjugorjes øvrige eksperter har års erfaring for, at dette tidspunkt er overordentlig kraftfuldt.

Derfor beder så mange i forening med folk i Medjugorje, og derfor falder mange verden over på knæ, når klokken her er 18.45. Billedet til højre er taget udenfor Medjugorjes sognekirke og viser folk, der beder Rosenkransen før messen om aftenen.

I vinterhalvåret er hele programmet rykket frem med en time, inklusive Jomfru Marias åbenbaring, der så finder sted klokken 17.45.

Også på Åbenbaringsbjerget er Rosenkransen i centrum. Hver søndag eftermiddag tager Medjugorjes befolkning turen op og ned af bjerget i selskab med pilgrimme og præster. Stien på bjerget er ligefrem formet som en rosenkrans.

Et mægtigt våben og skjold

Rosenkransen er både en genstand og en bøn. Som genstand er Rosenkransen en kæde af i alt 155 perler, der bruges til at holde styr på hvor langt man er kommet i sin bøn. Som bøn er Rosenkransen bygget op af klassikerne Fadervor, Hil dig Maria og Æret være Faderen. Men Rosenkransens sande dybder og store styrke og effekt ligger i, at den bedende undervejs overvejer i alt 15 situationer fra Jesus´ og Jomfru Marias liv på jorden og i Himmelen.

I Medjugorje har Jomfru Maria givet adskillige budskaber om Rosenkransens store styrke og nødvendighed. Hun har gjort det klart, hvad den kan, hvad den er, og hvad den rummer:
 
“Rosenkransen er ikke en prydsgenstand til hjemmet, som folk ofte begrænser sig til at bruge den som. Fortæl alle, at de skal bede den”, sagde Jomfru Maria i sit årlige budskab til Mirjana den 18. marts 1985.

Hvad Rosenkransen derimod er, gjorde Jomfru Maria ganske klart i sit budskab fra den 8. august 1985:

“Kære børn, i dag kalder jeg jer til særligt nu at gøre fremskridt mod Satan gennem bøn. Satan ønsker at arbejde stadig mere nu hvor I ved, at han er på færde. Kære børn, tag kampens rustning på og nedkæmp ham med Rosenkransen i jeres hænder! Tak fordi I har besvaret mit kald”, sagde hun.

Rosenkransen er et mægtigt våben, for den bringer menneskers hjerter tættere på Jomfru Marias – og dermed også på Jesus´. Der er fred og glæde i at bede Rosenkransen. Jomfru Maria siger også, at Satan ikke kan finde plads i hjertet på den, der beder Rosenkransen:

“Bed, og lad altid Rosenkransen være i jeres hænder som et tegn til Satan om, at I tilhører mig”, lyder en del af budskabet fra den 25.februar 1988.

“Jeg tilskynder jer til at bede alle om at bede Rosenkransen. Med Rosenkransen vil I overvinde alle de vanskeligheder, som Satan prøver at påføre Den katolske Kirke. Lad alle præster bede Rosenkransen. Afsæt tid til Rosenkransen”,
sagde Jomfru Maria den 25. juni 1985.

At mennesket i dag har brug for at blive beskyttet, har Jomfru Maria heller ikke lagt skjul på:

“Kære børn, i dag inviterer jeg jer - som aldrig før - til bøn. Lad jeres bøn være en bøn for freden. Satan er stærk og ønsker at ødelægge ikke blot det menneskelige liv, men også naturen og planeten, som I lever på. Derfor, kære børn: Bed, så at I gennem bøn kan beskytte jer selv med Guds freds velsignelse. Gud har sendt mig iblandt jer, så at jeg må hjælpe jer. Hvis I ønsker det, så grib ud efter Rosenkransen. Selv Rosenkransen alene kan udrette mirakler i verden og i jeres liv. Jeg velsigner jer, og jeg forbliver iblandt jer så længe, at det er Guds vilje. Tak fordi I ikke forråder min tilstedeværelse her, og tak fordi jeres svar tjener det gode og freden”, sagde hun den 25. januar 1991.

Medjugorje-præsten fader Jozo Zovko forsømmer sjældent en lejlighed til at tale om Rosenkransen, som han har nævnt for høj og lav på alle kontinenter. Også denne karismatiske nøglefigur har været inde på elementet af beskyttelse, som Rosenkransen rummer:

“Med Rosenkransen er jeg under Jomfru Marias kappe. Den, der placerer alle dem han elsker under denne kappe, sætter hele verden under den – og alle dem, der har brug for at være der. Den, der beder, udfører den smukkeste aktivitet, nemlig at beskytte hele verden”, er fader Jozo blandt andet citeret for at sige.

Rosenkransens rolle i en højst alvorlig tid

Rosenkransen er nøglepunkt i Jomfru Marias kald til menneskeheden – men responsen har ofte været lunken. Rosenkransen var derfor også i fokus i en usædvanlig klar opsang givet i et budskab til Mirjana den 2. februar 1990:

“Jeg har været hos jer i ni år. I ni år har jeg ønsket at fortælle jer, at Gud, jeres Fader, er den eneste vej, sandhed og liv. Jeg ønsker at vise jer vejen til Det Evige Liv. Lyt til mig! Tag jeres Rosenkrans og få jeres børn og jeres familier med jer. Dette er vejen at komme til frelsen på. Giv jeres gode eksempel til jeres børn. Giv jeres gode eksempel til de, der ikke tror. I vil ikke være lykkelige på denne jord, og I vil heller ikke komme til Himmelen, hvbis I ikke har rene og ydmyge hjerter og ikke opfylder Guds lov. Jeg beder om jeres hjælp ved at slutte jer til mig i bøn for de, der ikke tror. I hjælper mig meget lidt. I har meget lidt godgørenhed eller kærlighed til jeres næste, og Gud gav jer kærligheden og viste jer, hvordan I burde tilgive og elske andre. Derfor må I angre og få renset jeres sjæl. Tag jeres Rosenkrans og bed den! Bær alle jeres lidelser tålmodigt. I burde huske, at Jesus tålmodigt led for jer. Lad mig være jeres Moder og jeres bånd til Gud, til Det Evige Liv. Påtving ikke jeres tro på de ikke-troende. Vis den til dem med jeres eksempel, og bed for dem. Mine børn: Bed!”, lød budskabet, der rystede Mirjana i en grad, så hun umiddelbart efter forlod lokalet uden at sige et ord.

“Min engel, bed for de ikke-troende. Folk vil rive sig i håret, brødre vil trygle deres brødre, de vil forbande deres hidtidige tilværelse levet uden Gud. De vil angre, men det vil være for sent. Tiden for omvendelse er nu. Jeg har formanet jer i de forløbne fire år. Bed for dem. Inviter alle til at bede Rosenkransen”, lød det endnu mere dramatiske budskab til Mirjana den 15. august 1985.

“Kære børn, lad alle de bønner, som I beder i jeres hjem om aftenen være for synderes omvendelse, for verden er sunket ned i et dybt moralsk forfald. Bed Rosenkransen hver aften”, lyder budskabet fra den 8. oktober 1984 – et blandt flere, der sætter fokus på verdens og menneskets alvorlige tilstand.

I denne situation er Rosenkransen mere end noget andet det redskab, der sætter mennesket i stand til at modtage det, som Jomfru Maria ønsker at give. Hun siger, at hun intet kan gøre uden menneskers bøn:

“Kære børn, i dag kalder jeg jer til at begynde at bede Rosenkransen med en levende tro. På den måde vil jeg være i stand til at hjælpe jer. Kære børn, I ønsker at modtage nådegaver, men I beder ikke. Jeg er ikke i stand til at hjælpe jer, hvis I ikke ønsker at begynde. Kære børn, jeg kalder jer til at bede Rosenkransen og til, at jeres Rosenkransen bliver en pligt, som I udfører med glæde. På den måde vil I forstå grunden til, at jeg er blevet hos jer så længe. Jeg ønsker at lære jer at bede. Tak fordi I har besvaret mit kald”,
lød budskabet den 12. juni 1986.

Jomfru Marias mest egentlige ønske er at lede mennesker så dybt ind i Rosenkransens skønhed og mysterier, at mennesket starter et helt nyt og bibelsk liv:
 
“Jeg ønsker kun, at Rosenkransen for jer bliver jeres liv”, sagde hun den 4. august 1986.

Sådan lærer man at bede Rosenkransen

Man lærer lettest Rosenkransen ved at bede den sammen med andre. De fleste katolske kirker og bogbutikker i Danmark har materiale om Rosenkransen, og flere steder vil man også kunne henvise til bedegrupper og enkeltpersoner med erfaring i at bede Rosenkransen.

Hvis det kniber, og man gerne vil i gang og vide mere med det samme, rummer denne internetside en god og udførlig gennemgang af Rosenkransen på dansk. På internetsiden er det også muligt at bestille en rosenkransfolder, rosenkranse og andre sakramentalier.

 

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal