1984

Efter godt og vel to et halvt år, hvor Jomfru Maria besvarede seernes spørgsmål og gav budskaber mere sporadisk, begyndte hun i marts 1984 at give et ugentligt budskab via seeren Marija Pavlovic. De i alt 150 ugentlige budskaber fortsatte frem til marts 1987, hvor Jomfru Maria begyndte på de månedlige budskaber, som hun endnu giver i dag.

1. marts 1984: Kære børn, jeg har valgt dette sogn på en særlig måde, og jeg ønsker at lede det. Jeg vogter det med kærlighed, og jeg ønsker, at I alle skal være mine. Tak fordi I har besvaret mit kald denne aften. Jeg ønsker, at I altid for altid må være hos mig og min Søn i stadig voksende antal. Jeg vil give jer et budskab hver torsdag.

8. marts 1984: Tak fordi I har besvaret mit kald. Kære børn, jer i sognet: Omvend jer. Dette er mit andet ønske. På den måde vil alle dem, der vil komme her, blive omvendt.

15. marts 1984: Også i aften, kære børn, er jeg jer på en særlig måde taknemmelig for jeres tilstedeværelse her. Tilbed uophørligt Alterets Allerhelligste Sakramente. Jeg er altid til stede, når de troende tilbeder. De modtager da særlige nådegaver.

22. marts 1984: Kære børn, i aften kalder jeg jer til her i fastetiden til på en særlig måde at ære de sår, som min Søn modtog på grund af dette sogns synder.  Foren jer med mine bønner for sognet, så at Hans lidelser må blive udholdelige. Tak fordi I har besvaret mit kald. Prøv at komme i endnu større tal.

29. marts 1984: Kære børn, i aften kalder jeg jer på en særlig måde til udholdenhed under prøvelser. Tænk på, hvordan den Almægtige endnu den dag i dag lider på grund af jeres synder. Så når lidelser kommer, så tilbyd dem som et offer til Gud. Tak fordi I har besvaret mit kald.

5. april 1984: Kære børn, i aften beder jeg jer særligt om at være ærbødige over for min Søns, Jesu Hjerte. Gør bod for det sår, der er forvoldt min Søns Hjerte. Det Hjerte krænkes af alle former for synd. Tak fordi I er kommet i aften.

12. april 1984: Kære børn, i dag bønfalder jeg jer om at holde inde med at bagvaske og i stedet bede for sognets enhed, for jeg og min Søn har en særlig plan for dette sogn. Tak fordi I har besvaret mit kald.

19. april 1984 (skærtorsdag): Kære børn, hav medfølelse med mig! Bed, bed, bed!

30. april 1984 (mandag): Marija spurgte Jomfru Maria: “Kære Madonna, hvorfor sendte du mig ikke et budskab til sognet i torsdags?” Jomfru Maria svarede:

Jeg ønsker ikke at tvinge nogen til at gøre noget, som han eller hun ikke ønsker eller har lyst til at gøre, selvom jeg havde særlige budskaber til sognet, hvormed jeg ønskede at vække troen til live i enhver troende. Men kun et fåtal har taget mine torsdagsbudskaber til sig. I begyndelsen var der ganske mange. Men nu er det blevet en rutinemæssig begivenhed for dem. Og nu for nylig er nogle mennesker begyndt at spørge om budskabet ud af nysgerrighed, og ikke på grund af ægte tro og hengivenhed over for min Søn og jeg.”

10. maj 1984: Mange af de troende var rystede over Jomfru Marias sidste budskab. Nogle af dem frygtede, at Jomfru Maria ikke ville sende sognet flere budskaber, men denne aften sagde hun:

Jeg taler til jer, og jeg ønsker at sige mere. Lyt blot til mine instrukser!

17. maj 1984: Kære børn, i dag er jeg meget glad, fordi der er mange, som ønsker at indvie sig selv til mig. Mange tak. I har ikke taget fejl. Min Søn, Jesus Kristus, ønsker at skænke jer særlige nådegaver igennem mig. Min Søn glæder sig over jeres troskab. Tak fordi I har besvaret mit kald.

24. maj 1984: Kære børn, jeg har allerede fortalt jer, at jeg har udvalgt jer på en særlig måde, præcis på den måde I er. Jeg, Moderen, elsker jer alle. Og frygt ikke på blot noget tidspunkt, der er vanskeligt for jer! For jeg elsker jer, selv når I er langt fra mig og min Søn. Lad ikke mit hjerte græde tårer af blod for de sjæle, som er fortabte i synd. Derfor, kære børn: Bed, bed, bed! Tak fordi I har besvaret mit kald.

31. maj 1984 (Kristi himmelfartsdag): Mange mennesker fra udlandet var til stede. Jomfru Marias gav ikke noget budskab til sognet. Hun sagde til Marija, at hun om lørdagen ville give et budskab, som skulle læses op ved messen i sognets kirke om søndagen.

2. juni 1984 (lørdag): Kære børn, i aften ønsker jeg at bede jer om, i denne novenes dage, at bede for Helligåndens udgydelse over jeres familier og jeres sogn. Bed, og I vil ikke fortryde det. Gud vil give jer gaver, hvormed I vil ære Ham til jeres liv her på jorden er forbi. Tak fordi I har besvaret mit kald.
(en novene er en bøn over 9 dage, ofte for en særlig intention)

9. juni 1984 (lørdag): Kære børn, Bed i morgen aften for Sandhedens Ånd!  Det gælder især jer fra sognet. For I behøver Sandhedens Ånd for at blive i stand til at viderebringe budskaberne præcis som de er, uden hverken at føje noget til dem eller fjerne noget som helst fra dem, men blot viderebringe dem præcis som jeg gav dem. Bed for, at Helligånden må inspirere jer med bønnens ånd, så I vil bede mere. Jeg, jeres Moder, fortæller jer, at I beder for lidt. Tak fordi I har besvaret mit kald.

21. juni 1984: Bed, bed, bed! Tak fordi I har besvaret mit kald.

28. juni 1984: Jomfru Maria gav ikke noget budskab.

12. juli 1984: Kære børn, i disse dage ønsker Satan at forpurre mine planer. Bed for, at hans plan ikke lykkes. Jeg vil bede min Søn, Jesus, om at skænke jer den nåde, som det er at opleve Jesu sejr over Satans fristelser. Tak fordi I har besvaret mit kald.

19. juli 1984: Kære børn, i disse dage har I oplevet, hvordan Satan arbejder. Jeg er altid hos jer, så frygt ikke fristelserne, for Gud våger altid over os. Jeg har også givet mig selv til jer, og jeg føler med jer i selv den mindste fristelse. Tak fordi I har besvaret mit kald.

26. juli 1984: Kære børn, også i dag ønsker jeg at kalde jer til vedholdende bøn og bodsøvelse. Lad især de unge mennesker i dette sogn bede mere flittigt. Tak fordi I har besvaret mit kald.

2. august 1984: Kære børn, i dag glæder jeg mig, og jeg takker jer for jeres bønner. Bed i disse dage stadig mere for synderes omvendelse. Tak fordi I har besvaret mit kald.

9. august 1984: Jomfru Maria gav ikke noget budskab.

11. juni 1984 (lørdag): Kære børn, bed, for Satan ønsker at sætte endnu større forhindringer i vejen for mine planer. Bed med hjertet og overgiv jer til Jesus i bøn.

14. august 1984 (tirsdag): Denne åbenbaring var uventet. Ivan bad i sit hjem. Da han var færdig, begyndte han at gøre sig klar til at gå i kirke til aftenmessen. Jomfru Maria viste sig helt uventet for ham, og hun bad ham om at viderebringe et budskab til folk i sognet:

Jeg ønsker, at folk beder sammen med mig i denne tid. Og bed så meget som muligt! Og hold en streng faste om onsdagen og om fredagen, og bed hver dag mindst en rosenkrans: Glædens, sorgens og herlighedens mysterier.

16. august 1984: Kære børn, jeg bønfalder jer, især de af jer, som kommer fra dette sogn, om at leve mine budskaber og viderebringe dem til andre, til hvem som helst I møder. Tak fordi I har besvaret mit kald.

23. august 1984: Kære børn: Bed, bed!

30. august 1984: Kære børn, korset var også en del af Guds plan, da I byggede det. Gå særligt i disse dage op på bjerget og bed foran korset. Jeg behøver jeres bønner. Tak fordi I har besvaret mit kald.
(Jomfru Maria taler her om det 7,56 meter høje kors på toppen af Korsbjerget, rejst af Medjugorjes sognebørn i 1933)

6. september 1984: Kære børn, uden bøn er der ingen fred. Derfor siger jeg jer, kære børn: Bed ved korsets fod for fred. Tak fordi I har besvaret mit kald.

13. september 1984: Kære børn, jeg behøver stadig jeres bønner. I undrer jer over, hvad alle disse bønner skal til for. Se omkring jer, kære børn, og I vil se, i hvor høj grad synden er kommet til at dominere verden. Bed derfor for, at Jesus sejrer. Tak fordi I har besvaret mit kald.

20. september 1984: Kære børn, i dag kalder jeg jer til at begynde at faste med hjertet. Der er mange mennesker, som faster, men kun fordi at alle andre faster. Det er blevet en vane, som ingen ønsker at bryde. Jeg beder sognet om at faste ud af taknemmelighed over, at Gud har tilladt mig blive så længe i dette sogn. Kære børn: Fast og bed med hjertet. Tak fordi I har besvaret mit kald.

27. september 1984: Kære børn, I har med jeres bønner hjulpet mig med at virkeliggøre mine planer. Bliv ved med at bede for, at mine planer til fulde må blive virkeliggjort. Jeg beder sognets familier om at bede Rosenkransen sammen. Tak fordi I har besvaret mit kald.

4. oktober 1989: Kære børn, i dag ønsker jeg at fortælle jer, at I gang på gang glæder mig med jeres bønner, men der er for mange mennesker i dette sogn, som ikke beder, og derfor er mit hjerte trist. Derfor skal I bede, således at jeg kan fremvise alle jeres ofre og bønner for Herren. Tak fordi I har besvaret mit kald.

8. oktober 1984 (mandag): Jakov var syg og modtog dette budskab hjemme:

Kære børn, lad alle de bønner, som I beder i jeres hjem om aftenen være for synderes omvendelse, for verden er fuld af synd. Bed Rosenkransen hver aften.

11. oktober 1984: Kære børn, tak fordi I skænker alt jeres hårde arbejde til Gud nu hvor Han udsætter jer for prøvelser igennem de druer, som I plukker. Vær forsikrede om, kære børn, at Han elsker jer, og at det er derfor Han sætter jer på prøve. Skænk altid alle jeres byrder til Gud, og vær ikke urolige. Tak fordi I har besvaret mit kald.

18. oktober 1984: Kære børn, i dag kalder jeg jer til at læse i Bibelen hver dag  i jeres hjem og lade den være på et synligt sted, så I hele tiden vil blive ansporet til at læse i den og bede. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. oktober 1984: Kære børn, bed i denne måned. Gud tillader mig hver dag at hjælpe jer med nådegaver, hvormed I kan forsvare jer mod ondskaben. Dette er min måned. Jeg ønsker at give den til jer. Bed blot, så vil Gud skænke jer de nådegaver, som I søger. Jeg vil hjælpe jer på vej. Tak fordi I har besvaret mit kald.

1. november 1984: Kære børn, i dag kalder jeg jer til at genoptage bønnen i jeres hjem. Markarbejdet er forbi. Hengiv jer nu til bøn. Lad bøn indtage førstepladsen i jeres familier. Tak fordi I har besvaret mit kald.

8. november 1984: Kære børn, I er ikke bevidste om de budskaber, som Gud sender jer igennem mig. Han skænker jer store nådegaver, og I forstår dem ikke. Bed til Helligånden om indsigt. Hvis I bare vidste, hvor store de nådegaver er, som Gud skænker jer, ville I bede uden ophør. Tak fordi I har besvaret mit kald.

15. november 1984: Kære børn, I er et udvalgt folk, og Gud har skænket jer store nådegaver. I er ikke bevidste om alle de budskaber, som jeg sender jer. Nu ønsker jeg bare at sige: Bed, bed, bed! Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal sige til jer, for jeg elsker jer, og jeg ønsker, at I gennem bøn forstår min kærlighed og Guds kærlighed. Tak fordi I har besvaret mit kald.

22. november 1984: Kære børn, lev i disse dage alle de vigtigste budskaber og lad dem slå rod i jeres hjerter indtil på torsdag. Tak fordi I har besvaret mit kald.

29. november 1984: Kære børn, nej, I ved ikke, hvordan I skal elske, og I ved ikke, hvordan I skal lytte med kærlighed til de ord, som jeg taler til jer. Vær bevidst om, mine elskede, at jeg er jeres Moder, og at jeg er kommet til jorden for at lære jer at lytte ud af kærlighed, at bede ud af kærlighed og ikke ud af tvang fordi I bærer på et kors. Ved hjælp af korset herliggøres Gud gennem hvert enkelt menneske. Tak fordi I har besvaret mit kald.

6. december 1984: Kære børn, i disse dage kalder jeg jer til at bede i jeres familier. I Guds navn har jeg mange gange givet jer budskaber, men I har ikke lyttet til mig. Denne jul vil kun blive uforglemmelig for jer, hvis I accepterer de budskaber, som jeg giver jer. Kære børn, lad ikke den glædens dag blive min mest sørgmodige dag. Tak fordi I har besvaret mit kald.

13. december 1984: Kære børn, I ved, at glædens højtid rykker nærmere, men uden kærlighed vil I intet opnå. Så begynd først og fremmest med at elske jeres egen familie og alle mennesker i sognet, og så vil I blive i stand til at elske og acceptere alle dem, som kommer hertil. Lad nu disse syv dage være den uge, hvor I har brug for at lære at elske. Tak fordi I har besvaret mit kald.

20. december 1984: Kære børn, i dag opfordrer jeg jer til at gøre noget konkret for Jesus Kristus. Som et tegn på jeres hengivenhed over for Jesus ønsker jeg, at hver af sognets familier kommer med en enkelt blomst før den glædelige dag. Jeg ønsker, at hvert eneste familiemedlem lægger en enkelt blomst ved krybben, så Jesus kan komme og se jeres hengivenhed over for Ham. Tak fordi I har besvaret mit kald.

21. december 1984 (fredag): Jeg ønsker, at I bliver en blomst, der vil blomstre for Jesus i julen. Og en blomst, der ikke vil holde op med at blomstre, når julen er forbi. Jeg ønsker, at jeres hjerter bliver Jesu hyrder.

27. december 1984: Kære børn, denne jul ønskede Satan på en særlig måde at ødelægge Guds planer. I, kære børn, har fornemmet Satan selv på selveste Juledag. Men Gud sejrer i alle jeres hjerter. Så lad jeres hjerter blive ved at være lykkelige. Tak fordi I har besvaret mit kald.

 

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal