1985

3. januar 1985: Kære børn, i disse dage har Herren skænket jer store nådegaver. Lad denne uge være en uge af taksigelse for alle de nådegaver, som Gud har skænket jer. Tak fordi I har besvaret mit kald.

10. januar 1985: Kære børn, i dag ønsker jeg at takke jer for alle jeres ofre, men særligt tak til dem, der er kommet til at stå mit hjerte nær, og som kommer her gladeligt. Der er nok af sognebørn, som ikke lytter til mine budskaber, men på grund af dem, der står mit hjerte nær på en særlig måde, giver jeg budskaber til sognet. Og jeg vil blive ved med at give dem, for jeg elsker jer, og jeg ønsker, at I spreder mine budskaber med jeres hjerte. Tak fordi I har besvaret mit kald.

14. januar 1985 (mandag): Kære børn, Satan er så stærk og ønsker af al sin kraft at forstyrre mine planer, som jeg har påbegyndt med jer. Hvad angår jer, så bed, bed blot, og hold ikke inde et øjeblik! Jeg vil bede til min Søn for virkeliggørelsen af alle de planer, som jeg har påbegyndt. Vær tålmodige og vedholdende i jeres bønner. Lad ikke Satan slå jer ud. Han arbejder hårdt i verden. Vær på vagt!
(budskab viderebragt af Vicka)

17. januar 1985: Kære børn, i disse dage modarbejder Satan i det skjulte dette sogn, og I, kære børn, er faldet i søvn i bøn, og kun få af jer går til messe. Modstå fristelsens dage! Tak fordi I har besvaret mit kald.

24. januar 1985: Kære børn, i disse dage har I oplevet Guds sødme gennem de fornyelser, der har været i dette sogn. Satan ønsker at arbejde endnu mere voldsomt for at tage glæden væk fra hver eneste af jer. Gennem bøn kan I afvæbne ham fuldstændigt og sikre jeres lykke. Tak fordi I har besvaret mit kald.

31. januar 1985: Kære børn, i dag ønsker jeg at bede jer om at åbne jeres hjerter over for Gud ligesom forårsblomsterne, der hungrer efter solen. Jeg er jeres Moder, og jeg ønsker, at I altid må være tættere på Faderen, og at Han altid må give jeres hjerter overdådige gaver. Tak fordi I har besvaret mit kald.

7. februar 1985: Kære børn, i disse dage manifesterer Satan sig på en særlig måde i dette sogn. Bed, kære børn, for at Guds plan må blive virkeliggjort, og at hver eneste af Satans gerninger må ende med at herliggøre Gud. Jeg er blevet hos jer så længe for, at jeg må kunne hjælpe jer gennem jeres prøvelser. Tak fordi I har besvaret mit kald.

14. februar 1985: Kære børn, i dag er den dag hvor jeg giver jer et budskab til sognet, men ikke alle i sognet tager imod budskaberne eller lever dem. Jeg er bedrøvet, og jeg ønsker, kære børn, at I lytter til mig og lever mine budskaber. Alle familier må bede sammen og læse i Bibelen! Tak fordi I har besvaret mit kald.

21. februar 1985: Kære børn, fra dag til dag har jeg inviteret jer til fornyelse og bøn i sognet, men I tager ikke imod det. I dag kalder jeg jer for sidste gang! Nu er det fastetid, og som sogn kan I ud af kærlighed søge støtte i mine budskaber under fasten. Hvis I ikke gør det, ønsker jeg ikke at blive ved med give jer budskaber. Dette tillader Gud mig. Tak fordi I har besvaret mit kald.

28. februar 1985: Kære børn, i dag kalder jeg jer til i denne uge at leve følgende ord: “Jeg elsker Gud!”. Kære børn, gennem kærlighed vil I opnå alt, og selv det, som I tror er umuligt. Gud ønsker, at dette sogn fuldkommen tilhører Ham. Og det er også, hvad jeg ønsker. Tak fordi I har besvaret mit kald.

7. marts 1985: Kære børn, i dag kalder jeg jer til at genoptage bønnen i jeres familier. Kære børn, anspor de yngste til at bede og børnene til at gå til Den hellige Messe. Tak fordi I har besvaret mit kald.

14. marts 1985: Kære børn, i jeres liv har I alle oplevet både lys og mørke. Gud sætter ethvert menneske i stand til at skelne mellem godt og ondt. Jeg kalder jer til det lys, som I bør bære til alle de mennesker, som lever i mørket. Folk, som lever i mørket, kommer dagligt ind i jeres hjem. Kære børn, giv dem lyset! Tak fordi I har besvaret mit kald.

21. marts 1985: Kære børn, jeg ønsker at blive ved med at give jer budskaber, og derfor kalder jeg jer i dag til at leve og tage imod mine budskaber! Kære børn, jeg elsker jer og har på en særlig måde udvalgt dette sogn, der er mig mere kært end de andre, hvor jeg gladeligt blev, da Den Almægtige sendte mig. Derfor kalder jeg på jer: Tag imod mig, kære børn, så at det må gå jer godt. Lyt til mine budskaber! Tak fordi I har besvaret mit kald.

24. marts 1985 (søndag): I dag ønsker jeg at kalde jer alle til gå til skriftemål, selv hvis I har skriftet for få dage siden. Jeg ønsker, at I alle oplever min festdag i jeres indre. Men I kan ikke opleve den, medmindre I overgiver jer fuldstændigt til Gud. Derfor inviterer jeg jer alle til at forsoning med Gud.
(den festdag, som Jomfru Maria taler om, er Marias Bebudelsesdag, der fejres den 25. marts)

28. marts 1985: Kære børn, i dag ønsker jeg at kalde jer til at bede, bede, bede. I bøn vil I opleve den største glæde og finde vejen ud af enhver situation, der ikke har nogen udvej. Tak fordi I er begyndt at bede. Hver af jer står mit hjerte nær. Og jeg takker alle dem, som har opfordret deres familier til bøn. Tak fordi I har besvaret mit kald.

4. april 1985 (Skærtorsdag): Kære børn, jeg takker jer fordi I er begyndt at tænke mere på Guds herlighed i jeres hjerter. I dag er dagen, hvor jeg havde tænkt mig at holde op med at give budskaber, fordi visse mennesker ikke ville tage imod mig. Sognet har flyttet sig, og jeg ønsker at blive ved med at give jer budskaber som det aldrig før er sket i historien siden verdens begyndelse. Tak fordi I har besvaret mit kald.

5. april 1985 (Langfredag): I sognebørn har et stort og tungt kors, men vær ikke bange for at bære det. Min Søn er her, og Han vil hjælpe jer.” (budskab viderebragt af Ivanka)

12. april 1985: Kære børn, i dag ønsker jeg at opfordre alle i sognet til på en særlig måde at bede til Helligånden om oplysning. Fra i dag ønsker Gud at prøve sognet på en særlig måde for, at Han må kunne styrke det i troen. Tak fordi I har besvaret mit kald.

18. april 1985: Kære børn, i dag takker jeg jer for enhver åbning af jeres hjerter. Fryd overstrømmer mig for hvert eneste hjerte, der åbner sig for Gud, særligt i dette sogn. Fryd jer sammen med mig! Bed alle jeres bønner for åbningen af syndige hjerter. Det er hvad jeg ønsker. Gud ønsker dette gennem mig. Tak fordi I har besvaret mit kald.”

25. april 1985: Kære børn, i dag ønsker jeg at bede jer om at arbejde med jeres hjerter på samme måde, som I arbejder i markerne. Arbejd og lad jeres hjerter forandre, så en ny ånd fra Gud kan indtage sin plads i jeres hjerter. Tak fordi I har besvaret mit kald.

2. maj 1985: Kære børn, i dag kalder jeg jer til at bede med hjertet, og ikke kun ud af vane. Nogle kommer her, men ønsker ikke at gå fremad i bøn. Derfor ønsker jeg, som en Moder, at advare jer: Bed så at bøn sejrer i jeres hjerter hvert øjeblik. Tak fordi I har besvaret mit kald.

9. maj 1985: Kære børn, nej: I ved ikke hvor store nådegaver Gud skænker jer. I ønsker ikke at bevæge jer fremad i disse tider, hvor Helligånden arbejder på en særlig måde. Jeres hjerter er rettet mod jordiske ting, og de lægger beslag på jer. Ret jeres hjerter mod bøn og søg, at Helligånden strømmer ud over jer. Tak fordi I har besvaret mit kald.

16. maj 1985: Kære børn, jeg kalder jer til en mere aktiv bøn og deltagelse i messen. Jeg ønsker, at jeres messe bliver en oplevelse af Gud. Særligt til de unge mennesker ønsker jeg at sige: Vær åbne over for Helligånden, for Gud ønsker at drage jer til Sig i disse tider, hvor Satan er på færde. Tak fordi I har besvaret mit kald.

23. maj 1985: Kære børn, i disse dage kalder jeg jer til særligt at åbne jeres hjerter for Helligånden. Især i disse dage arbejder Helligånden gennem jer. Åbn jeres hjerter og overgiv jeres liv til Jesus, så at Han arbejder gennem jeres hjerter og styrker jer i troen. Tak fordi I har besvaret mit kald.

30. maj 1985: Kære børn, jeg kalder jer igen til bøn med hjertet. Kære børn, lad på en særlig måde bøn være jeres daglige føde, når jeres arbejde i marken er så udmattende, at I ikke kan bede med hjertet. Bed, og I vil overvinde enhver træthed. Bøn vil blive jeres glæde og jeres hvile. Tak fordi I har besvaret mit kald.

6. juni 1985: Kære børn, i disse dage vil mennesker fra alle nationer komme til dette sogn. Og nu kalder jeg jer til at elske: Elsk først og fremmest jeres egne familiemedlemmer, og så vil I blive i stand til at acceptere og elske alle de, der kommer. Tak fordi I har besvaret mit kald.

13. juni 1985: Kære børn, indtil årsdagen kalder jeg jer, sognet, til at bede mere og til at lade jeres bøn være et tegn på overgivelse til Gud. Kære børn, jeg ved, at I alle er trætte, men I ved ikke, hvordan I overgiver jer til mig. Overgiv jer fuldstændig til mig i disse dage! Tak fordi I har besvaret mit kald.

20. juni 1985: Kære børn, op til denne festdag ønsker jeg at bede jer om at åbne jeres hjerter for alle hjerters Herre. Giv mig alle jeres følelser og alle jeres problemer! Jeg ønsker at trøste jer i alle jeres prøvelser. Jeg ønsker at fylde jer med fred, glæde og kærlighed til Gud. Tak fordi I har besvaret mit kald.
(festdagen er her den 25. juni, 4-årsdagen for åbenbaringerne i Medjugorje)

25. juni 1985 (tirsdag): Jeg inviterer jer til at kalde alle til at bede Rosenkransen. Med Rosenkransen vil I være i stand til at overvinde alle de ulykker, Satan forsøger at påføre Den Katolske Kirke. Alle jer præster: Bed Rosenkransen! Vi jeres tid til Rosenkransen!
(Jomfru Maria sendte gav budskab som svar på Marija Pavlovics spørgsmål: ”Jomfru Maria, hvad vil du anbefale præsterne at gøre?”)

28. juni 1985 (fredag): Kære børn, i dag giver jeg jer et budskab, hvorigennem jeg ønsker at kalde jer til ydmyghed. I disse tider har I følt stor glæde på grund af alle de mennesker, der er kommet hertil, og som  I med kærlighed kunne dele jeres erfaringer med. Nu inviterer jeg jer til i ydmyghed og med et åbent hjerte at blive ved med at tale til alle, der kommer. Tak fordi I har besvaret mit kald.

4. juli 1985: Kære børn, jeg takker jer for ethvert offer I har bragt. Og nu opfordrer jeg jer til at bringe ethvert offer ud af kærlighed. Jeg ønsker, at I, de hjælpeløse, med tillid begynder at hjælpe, og Herren vil blive ved med at give til jer i tillid. Tak fordi I har besvaret mit kald.

11. juli 1985: Kære børn, jeg elsker dette sogn, og jeg beskytter det med min kappe mod al Satans værk. Bed for, at Satan forsvinder fra sognet og fra ethvert menneske, som kommer til sognet. På den måde vil I blive i stand til at høre ethvert af Guds kald og besvare det med jeres liv. Tak fordi I har besvaret mit kald.

18. juli 1985: Kære børn, i dag kalder jeg jer til at placere flere velsignede genstande i jeres hjem og til at alle bærer velsignede genstande på sig. Få alle genstandene velsignet, og Satan vil angribe jer mindre, fordi I vil have et værn imod ham. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. juli 1985: Kære børn, jeg ønsker at lede jer, men I ønsker ikke at lytte til mine budskaber. I dag kalder jeg jer til at lytte til budskaberne, og så vil I blive i stand til at leve alt det, som Gud beder mig om at formidle til jer. Åbn jer selv over for Gud, og Gud vil virke igennem jer og blive ved med at give jer alt, hvad I behøver. Tak fordi I har besvaret mit kald.

1. august 1985: Kære børn, jeg ønsker at fortælle jer, at jeg har udvalgt dette sogn, og at jeg beskytter det i mine hænder som en lille blomst, der ikke ønsker at dø. Jeg kalder jer til at overgive jer til mig, så jeg kan blive ved med at fremstille jer for Gud, rene og uden synd. Satan har taget en del af planen og ønsker at besidde den. Bed til, at det ikke lykkes for ham, for jeg ønsker at have jer for mig selv, så jeg kan blive ved med at fremstille jer for Gud. Tak fordi I har besvaret mit kald.

8. august 1985: Kære børn, i dag kalder jeg jer til særligt nu at gøre fremskridt mod Satan gennem bøn. Satan ønsker at arbejde stadig mere nu hvor I ved, at han er på færde. Kære børn, tag kampens rustning på og nedkæmp ham med Rosenkransen i jeres hænder! Tak fordi I har besvaret mit kald.

15. august 1985: Kære børn, i dag velsigner jeg jer, og jeg ønsker at fortælle jer, at jeg elsker jer, og at jeg opfordrer jer til at leve mine budskaber. I dag velsigner jeg jer med den højtidelige velsignelse, som Den Almægtige giver mig. Tak fordi I har besvaret mit kald.

22. august 1985: Kære børn, i dag ønsker jeg at fortælle jer, at Gud vil sende jer prøvelser, som I kan overvinde ved bøn. Gud prøver jer igennem jeres daglige pligter. Bed nu for fredfyldt at klare enhver prøvelse. Kom mere åben over for Gud ud af alt, som Gud prøver jer igennem, og gå til Ham med kærlighed. Tak fordi I har besvaret mit kald.

29. august 1985: Kære børn, jeg kalder jer til bøn! Særligt fordi Satan ønsker at drage fordel af frugten fra jeres vinmarker. Bed for at Satan ikke lykkes med sin plan. Tak fordi I har besvaret mit kald.

5. september 1985: Kære børn, i dag takker jeg jer for alle jeres bønner. Bliv ved med at bede så meget desto mere, så at Satan vil holde sig langt væk fra dette sted. Kære børn, Satans plan har slået fejl. Bed for fuldbyrdelsen af Guds planer i dette sogn. Jeg takker især de unge for de ofre, som de har bragt. Tak fordi I har besvaret mit kald.

12. september 1985: Kære børn, jeg ønsker at fortælle jer, at korset bør være centralt i disse dage. Bed især foran korset, hvorfra store nådegaver kommer. Udfør nu en særlig indvielse til korset i jeres hjem. Lov at I hverken vil forse jer imod Jesus eller skænde korset. Tak fordi I har besvaret mit kald.

20. september 1985 (fredag): Kære børn, i dag inviterer jeg jer til med ydmyghed at leve alle de budskaber, som jeg giver jer. Bliv ikke stolte over at leve budskaberne og sig ikke ’Jeg lever budskaberne’. Hvis I bærer og lever budskaberne i jeres hjerte, vil alle mærke det, så at ord, som tjener de der ikke vil adlyde, ikke vil være nødvendige. For jer, kære børn, er det nødvendigt at leve og bære vidnesbyrd med jeres liv. Tak fordi I har besvaret mit kald.

26. september 1985: Kære børn, jeg takker jer for alle bønnerne. Tak for alle ofrene. Jeg ønsker at bede jer, kære børn, om at forny de budskaber, som jeg giver jer. Lev især fasten, for når I faster, vil I nå det, som I har sat jer for, og I vil skænke mig den glæde, som det er, at hele planen, som Gud planlægger her i Medjugorje, går i opfyldelse. Tak fordi I har besvaret mit kald.

3. oktober 1985: Kære børn, jeg ønsker at bede jer om at takke Gud for alle de nådegaver, som Gud har skænket jer. Sig Herren tak og herliggør Ham for alle frugterne! Kære børn, lær at sige tak for de små ting, og da vil I blive i stand til også at sige tak for de store ting. Tak fordi I har besvaret mit kald.

10. oktober 1985: Kære børn, også i dag ønsker jeg at kalde jer til at leve budskaberne i sognet. Især ønsker jeg at kalde sognets unge, som er mig kær. Kære børn, hvis I lever budskaberne, lever I hellighedens frø. Som Moderen ønsker jeg at kalde jer alle til hellighed, således at I kan formidle den til andre. I er et spejl for andre! Tak fordi I har besvaret mit kald.

17. oktober 1985: Kære børn, alting har sin tid. I dag kalder jeg jer til at begynde at arbejde med jeres egne hjerter. Nu, hvor alt arbejdet i markerne er ovre, finder I tid til at rense selv de mest forsømte områder, men jeres hjerter lader I ligge. Arbejd mere og rens med kærlighed hver en del af af jeres hjerte. Tak fordi I har besvaret mit kald.

24. oktober 1985: Kære børn, fra dag til dag ønsker jeg at klæde jer i hellighed, godhed, lydighed og Guds kærlighed, så at I fra dag til dag må blive smukkere og mere beredte på jeres Herre. Kære børn, lyt til og lev mine budskaber. Jeg ønsker at lede jer. Tak fordi I har besvaret mit kald.

31. oktober 1985: Kære børn, i dag ønsker jeg at kalde jer til at arbejde i Kirken. Jeg elsker alle lige højt, og jeg ønsker, at I hver især arbejder så meget som muligt. Jeg ved, kære børn, at I kan, men I ikke ønsker det ikke, fordi I føler jer små og ydmyge i disse situationer. I må være modige og med små blomster gøre jeres del af arbejdet for Kirken og for Jesus, så at enhver kan blive tilfredsstillet. Tak fordi I har besvaret mit kald.

7. november 1985: Kære børn, jeg kalder jer til kærlighed til jeres næste og kærlighed til den, hvorfra ondt kommer til jer. På den måde vil I med kærlighed blive i stand til at skelne hjerternes hensigter. Bed og elsk, kære børn! Med kærlighed er I i stand til at gøre selv det, som I tror er umuligt. Tak fordi I har besvaret mit kald.

14. november 1985: Kære børn, jeg, jeres Moder, elsker jer og ønsker tilskynde jer til bøn. Jeg er utrættelig, kære børn, og jeg kalder jer, selv når I er langt væk fra mit hjerte. Jeg er en Moder, og selvom jeg føler smerte over hver eneste, som går vild, så tilgiver jeg let og er lykkelig for hvert eneste barn, der vender tilbage til mig. Tak fordi I har besvaret mit kald.

21. november 1985: Kære børn, jeg ønsker at fortælle jer, at denne årstid er særligt for jer i dette sogn. Da det var sommer, så I, at I havde  meget arbejde. Arbejd med jer selv nu hvor I ikke har arbejde i markerne. Kom til messe, for dette er den årstid, der er givet til jer. Kære børn, der er nok af dem, som trods dårligt vejr kommer regelmæssigt, fordi de elsker mig og ønsker at vise deres kærlighed på en særlig måde. Det jeg ønsker fra jer er, at I viser mig jeres kærlighed ved at komme til messe, og Herren vil belønne jer overdådigt. Tak fordi I har besvaret mit kald.

28. november 1985: Kære børn, jeg ønsker at takke hver af jer for alt det, som I har gjort for mig, særligt de unge. Jeg bønfalder jer, kære børn: Kom til bøn med bevidsthed. I bøn vil I komme til at kende Guds storhed. Tak fordi I har besvaret mit kald.

5. december 1985: Kære børn, jeg kalder jer til at forberede jer til julen ved hjælp af bodsøvelser, bøn og gode gerninger. Kære børn, se ikke på materielle goder, for så vil I ikke være i stand til at opleve julen. Tak fordi I har besvaret mit kald.

12. december 1985: Kære børn, op til jul er det min invitation, at vi sammen herliggør Jesus. Jeg bringer Ham til jer på en særlig måde den dag, og min invitation til jer er, at vi den dag herliggør Jesus og Hans fødsel. Kære børn, bed endnu mere den dag og tænk mere på Jesus. Tak fordi I har besvaret mit kald.

19. december 1985: Kære børn, i dag ønsker jeg at kalde jer til at elske jeres næste. Jo mere I vil elske jeres næste, desto mere vil I opleve Jesus, især juledag. Gud vil skænke jer store gaver, hvis I overgiver jer til Ham. På en særlig måde ønsker jeg på juledag at give alle mødre min egen særlige moderlige velsignelse, og Jesus vil velsigne resten med Sin egen velsignelse. Tak fordi I har besvaret mit kald.

26. december 1985: Kære børn, jeg ønsker at takke alle, som har lyttet til mine budskaber og som juledag har levet det, som jeg sagde. Uhindret af synd vil jeg fra nu af lede jer videre i kærlighed. Overgiv jeres hjerter til mig! Tak fordi I har besvaret mit kald.

 

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal