1988

25. januar 1988: Kære børn, igen i dag kalder jeg jer til fuldkommen omvendelse, hvilket er svært for dem, der ikke har valgt Gud. Gud kan give jer alt hvad I søger fra Ham. Men I søger kun Gud, når sygdomme, problemer og vanskeligheder kommer til jer og I tror, at Gud er langt væk og ikke lytter og hører jeres bønner. Nej, kære børn, det er ikke sandheden. Når I er langt fra Gud, kan I ikke modtage Hans gaver, fordi I ikke søger dem med en stærk tro. Dag efter dag beder jeg for jer, og jeg ønsker at drage jer stadig nærmere til Gud, men jeg kan ikke gøre det, hvis I ikke ønsker det. Derfor, kære børn: Læg jeres liv i Guds hænder. Jeg velsigner jer alle. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. februar 1988: Kære børn, igen i dag kalder jeg jer til bøn og til fuldkommen overgivelse til Gud. I ved, at jeg elsker jer, og at jeg kommer her ud af kærlighed for at vise jer vejen til fred og frelse for jeres sjæle. Jeg ønsker, at I skal adlyde mig og ikke tillade Satan at forføre jer. Kære børn, Satan er meget stærk, og derfor beder jeg jer om at tilegne jeres bønner til mig, så at dem, der er under hans indflydelse, kan blive frelst. Bær vidnesbyrd med jeres liv. Tilbyd jeres liv for verdens frelse. Jeg er hos jer, og jeg er jer taknemmelig, men i Himmelen vil I modtage Faderens belønning, som Han har lovet jer. Derfor, kære børn: Vær ikke bange. Hvis I beder, kan Satan ikke skade jer blot den mindste smule, fordi I er Guds børn, og Han våger over jer. Bed og lad altid Rosenkransen være i jeres hånd som et tegn til Satan om, at I tilhører mig. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. marts 1988: Kære børn, også i dag inviterer jeg jer til bøn og til fuldkommen overgivelse til Gud. Kære børn, I er ikke bevidste om, at Gud elsker jer med så stor en kærlighed, at Han tillader mig at være hos jer, så jeg kan undervise jer og hjæpe jer til at finde fredens vej. Denne vej kan I dog ikke finde, hvis ikke I beder. Derfor, kære børn: Forsag alting og dediker jeres tid til Gud, og Gud vil skænke jer gaver og velsigne jer. Mine børn, glem ikke at jeres liv er flygtigt som en forårsblomst, som er vidunderligt smuk i dag, men er forsvundet i morgen. Derfor: Bed på en sådan måde, at jeres bøn, jeres overgivelse til Gud, må blive som et pejlemærke. På den måde vil jeres vidnesbyrd ikke kun have værdi for jer selv, men for al evighed. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. april 1988: Kære børn, Gud ønsker at gøre jer hellige. Derfor inviterer Han jer gennem mig til fuldkommen overgivelse. Lad Den hellige Messe være jeres liv. Forstå at Kirken er Guds palads, det sted hvor jeg samler jer og ønsker at vise jer vejen til Gud. Kom og bed. Se hverken på andre eller tal ondt om dem, men lad i stedet hellere jeres liv være et vidnesbyrd om hellighedens vej. Kirker fortjener respekt og er noget for sig selv, fordi Gud, som blev menneske, hviler i dem dag og nat. Derfor, mine børn: Tro og bed til, at Faderen forøger jeres tro, og bed så for alt, hvad I behøver. Jeg er hos jer, og jeg fryder mig over jeres omvendelse, og jeg beskytter jer med min moderlige kappe. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. maj 1988: Kære børn, jeg inviterer jer til fuldkommen overgivelse til Gud. Bed, mine børn, så at Satan ikke må ryste jer som grenene i vinden. Vær stærke i Gud. Jeg ønsker, at hele verden gennem jer må komme til at kende glædens Gud. Bær med jeres liv vidnesbyrd om Guds glæde. Vær ikke bange eller bekymrede. Gud selv vil hjælpe jer og vise jer vejen. Jeg ønsker, at I elsker alle mennesker med min kærlighed. Kun på den måde kan kærligheden herske i verden. Mine børn, I er mine. Jeg elsker jer, og jeg ønsker, at I overgiver jer til mig, så jeg kan føre jer til Gud. Bed uden ophør, så at Satan ikke kan drage fordel af jer. Bed for visheden om, at I er mine. Jeg velsigner jer med glædens velsignelser. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. juni 1988: Kære børn, jeg kalder jeg til den kærlighed, som er loyal over for Gud og som behager Ham. Mine børn, kærligheden bærer alt hvad der er bittert og svært for Jesu skyld, for Jesus som er kærligheden. Derfor, kære børn: Bed så at Gud kommer jer til hjælp, dog ikke i overensstemmelse med jeres ønsker, men i overensstemmelse med Hans kærlighed. Overgiv jer til Gud, så at Han kan høre jer, trøste jer og tilgive alt indeni jer, der er en hindring på kærlighedens vej. På den måde kan Gud ændre jeres liv, og I vil vokse i kærlighed. Kære børn, pris Gud med en kærlighedshymne, så at Guds kærlighed må blive i stand til dag for dag at vokse i jer, indtil den når sin fulde styrke. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. juli 1988: Kære børn, i dag kalder jeg jer til fuldstændig overgivelse til Gud. Overdrag alt hvad I besidder til Gud, så Han kan overtage kontrollen af jeres liv som konge over alt, hvad I besidder. På den måde kan Gud, gennem mig, lede jer ind i dybderne af det åndelige liv. Mine børn, vær ikke bange, for jeg er hos jer, selv når I tror, at der ikke er nogen udvej og at Satan har kontrollen. Jeg bringer jer fred. Jeg er jeres Moder, Fredens Dronning. Jeg velsigner jer med glædens velsignelser, så at Gud for jer må blive alt i jeres liv. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. august 1988: Kære børn, i dag inviterer jeg jer alle til at fryde jer over det liv, som Gud giver jer. Mine børn, fryd jer over Gud, Skaberen, fordi Han har skabt jer på så vidunderlig vis. Bed til, at jeres liv må blive en glædesfuld taksigelse, der flyder fra jeres hjerte som en glædens flod. Mine børn, sig uden ophør tak for alt, hvad I besidder, for hver en lille gave som Gud har givet jer, så at en glædesfuld velsignelse fra Gud altid kommer ned over jeres liv. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. september 1988: Kære børn, i dag inviterer jeg jer alle, uden undtagelse, til at følge hellighedens vej i jeres liv. Gud har skænket jer den nåde, hellighedens gave. Bed for, at I i højere og højere grad må forstå den, og at I på den måde må blive i stand til at bære vidnesbyrd for Gud med jeres liv. Kære børn, jeg velsigner jer, og jeg går i forbøn for jer hos Gud, så at jeres vej og jeres vidnesbyrd må blive fuldstændigt og en glæde for Gud. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. oktober 1988: Kære børn, min opfordring til at leve de budskaber, jeg giver jer, gælder hver dag - særligt, mine børn, fordi jeg ønsker, at I træder nærmere til Jesu Hjerte. Derfor, mine børn, kalder jeg jer i dag til at bede indvielsesbønnen til Jesus, min kære Søn, så at hver af jer må blive Hans. Og dernæst inviterer jeg jer til at bede indvielsesbønnen til mit Ubesmittede Hjerte. Jeg ønsker, at I indvier jer selv som forældre, som familier og som sognebørn, så at I alle tilhører Gud gennem mit hjerte. Derfor, mine børn: Bed for at forstå storheden i dette budskab, som jeg giver jer. Jeg ønsker intet for mig selv, men nærmere alt for jeres sjæls frelse. Satan er stærk, og tryk jer derfor, mine børn, gennem vedvarende bøn tæt ind til mit moderlige hjerte. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. november 1988: Kære børn, jeg kalder jer til bøn, til at mødes med Gud i bøn. Gud giver Sig selv til jer, men Han ønsker, at I besvarer Hans invitation af jeres egen frie vilje. Derfor, mine børn: Find i dagens løb en særlig tid til at bede i fred og ydmyghed, og hav dette møde med Gud, Skaberen. Jeg er hos jer, og jeg går i forbøn for jer hos Gud, så vær årvågne, så at ethvert møde i bøn bliver glæden i jeres kontakt med Gud. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. december 1988: Kære børn, jeg kalder jer til fred. Lev freden i jeres hjerte og alle vegne omkring jer, så at alle vil kende til fred - fred der ikke kommer fra jer selv, men fra Gud. Mine børn, i dag er en stor dag. Fryd jer sammen med mig. Pris Jesu fødsel gennem den fred, som jeg giver jer. Det er på grund af denne fred, at jeg er kommet som jeres Moder, Fredens Dronning. I dag giver jeg jer min særlige velsignelse. Bring den til alle skabninger, så at hele skabelsen vil kende til fred. Tak fordi I har besvaret mit kald.

 

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal