1989

25. januar 1989: Kære børn, i dag kalder jeg jer til hellighedens vej. Bed så at I må forstå skønheden og storheden af denne vej, hvorpå Gud viser sig for jer på en særlig måde. Bed så at I må være åbne over for alt hvad Gud gør igennem jer, så I i jeres liv bliver i stand til at takke Gud og fryde jer over alt hvad Han gør gennem hvert enkelt menneske. Jeg giver jer min velsignelse. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. februar 1989: Kære børn, i dag inviterer jeg jer til at bede med hjertet. I denne nådens tid ønsker jeg, at hver enkelt af jer er forenet med Jesus, men uden uophørlig bøn kan I ikke opleve skønheden og storheden af den nåde, som Gud tilbyder jer. Derfor, mine børn: Fyld til alle tider jeres hjerte med selv de mindste bønner. Jeg er hos jer, og jeg våger uden ophør over hvert eneste hjerte, der er givet til mig. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. marts 1989: Kære børn, jeg kalder jer til fuldkommen overgivelse til Gud. Jeg kalder jer til den store glæde og fred, som kun Gud kan give. Jeg er hos jer, og jeg går hver dag i forbøn for jer til Gud. Jeg kalder jer, mine børn, til at lytte til mig og til at leve de budskaber, som jeg giver jer. Allerede i flere år har I været inviteret til hellighed, men I er stadig langt væk. Jeg velsigner jer. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. april 1989: Kære børn, jeg kalder jer til fuldkommen overgivelse til Gud. Lad alt hvad I besidder være i Guds hænder. Kun på den måde vil I have glæde i jeres hjerte. Mine børn, fryd jer over alt hvad I har. Sig tak til Gud, for alting er Guds gave til jer. På den måde vil I i jeres liv blive i stand til at sige tak for alting og opdage Gud i alting, selv i den mindste blomst. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. maj 1989: Kære børn, Jeg inviterer jer til nu at være åbne over for Gud. Se, børn, hvordan naturen åbner sig og skænker liv og frugter. På samme måde inviterer jeg jer til at leve med Gud og til at overgive jer fuldstændig til Ham. Børn, jeg er hos jer, og jeg ønsker konstant at introducere jer til livets glæde. Jeg ønsker, at alle må opleve den glæde og kærlighed, som kun kan findes i Gud, og som kun Gud kan give. Gud ønsker ikke noget af jer, kun jeres overgivelse. Derfor, børn: Beslut jer alvorligt for Gud, for alt andet er forgængeligt. Kun Gud er uforgængelig. Bed så at I må blive i stand til at opleve storheden og glæden ved det liv, som Gud giver jer. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. juni 1989: Kære børn, i dag kalder jeg jer til at leve de budskaber, som jeg har givet jer i løbet af de seneste otte år. Dette er nådens tid, og jeg ønsker, at Guds nåde bliver stor for hver eneste af jer. Jeg velsigner jer, og jeg elsker jer med en særlig kærlighed. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. juli 1989: Kære børn, i dag kalder jeg jer til at forny jeres hjerter. Åbn jer selv over for Gud, og overgiv alle jeres vanskeligheder og kors til Ham, så Han må forvandle det hele til en glæde. Mine børn, I kan ikke åbne jer selv over for Gud, hvis I ikke beder. Beslut jer derfor til fra i dag at vie en stund hver dag til et møde med Gud i stilhed. På den måde vil I blive i stand til, sammen med Gud, at bære vidnesbyrd om min tilstedeværelse her. Mine børn, jeg ønsker ikke at tvinge jer. Giv hellere frivilligt jeres tid til Gud som Guds børn. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. august 1989: Kære børn, jeg kalder jer til bøn. Gennem bøn, mine børn, kan I opnå glæde og fred. Gennem bøn bliver I rigere på Guds nåde. Derfor, mine børn: Lad bøn blive livet for hver eneste af jer. Jeg kalder jer især til at bede, så at alle dem, der er langt fra Gud, må blive omvendt. Så vil vores hjerter blive rigere, fordi Gud vil herske i alle menneskers hjerter. Derfor, mine børn: Bed, bed, bed! Lad bøn begynde at herske i hele verden. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. september 1989: Kære børn, i dag inviterer jeg jer til at sige tak til Gud for alle de gaver, som I har modtaget i løbet af jeres liv og for den mindste lille gave, som I er blevet opmærksomme på. Jeg siger tak sammen med jer, og jeg ønsker, at I alle må opleve glæden ved disse gaver. Jeg ønsker, at Gud bliver alt for hver eneste af jer. Og så, mine børn, kan I fortsat vokse på hellighedens vej. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. oktober 1989: Kære børn, også i dag inviterer jeg jer til bøn. Jeg inviterer jer altid, men I er stadig langt væk. Beslut derfor alvorligt at vie tid til Gud fra i dag. Jeg er hos jer, og jeg ønsker at lære jer at bede med hjertet. I bøn med hjertet vil I møde Gud. Derfor, mine børn: Bed, bed, bed! Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. november 1989: Kære børn, i årevis har jeg inviteret jer gennem disse budskaber, som jeg giver jer. Mine børn, gennem budskaberne ønsker jeg at skabe en smuk mosaik i jeres hjerter, så at jeg må blive i stand til at fremstille hver enkelt af jer for Gud i jeres oprindelige billede. Derfor, mine børn, ønsker jeg, at I af egen fri vilje skal vælge Gud, for Han har givet jer friheden. Bed derfor, så at vi, fri for enhver indflydelse fra Satan, må beslutte os udelukkende for Gud. Jeg beder for jer til Gud, og jeg søger jeres overgivelse til Gud. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. december 1989: Kære børn, i dag velsigner jeg jer på en særlig måde med min moderlige velsignelse, og jeg går i forbøn for jer til Gud, så at Han må give jer hjertets omvendelses gave. I årevis har jeg kaldet jer og tilskyndet jer til at føre et dybt spirituelt liv i simpelhed, men I er så kolde. Derfor, mine børn, beder jeg jer om alvorligt at acceptere og leve budskaberne, så at jeres sjæle ikke vil blive kede af det, når jeg ikke længere er hos jer, og når jeg ikke længere vil lede jer som små børn, der tager deres første skridt. Derfor, mine børn: Læs hver dag de budskaber, som jeg har givet jer, og før dem ud i livet. Jeg elsker jer, og derfor kalder jeg jer alle til at følge frelsens vej med Gud. Tak fordi I har besvaret mit kald.


 

 

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal