1991

25. januar 1991: Kære børn, i dag inviterer jeg jer - som aldrig før - til bøn. Lad jeres bøn være en bøn for freden. Satan er stærk og ønsker at ødelægge ikke blot det menneskelige liv, men også naturen og planeten, som I lever på. Derfor, kære børn: Bed, så at I gennem bøn kan beskytte jer selv med Guds freds velsignelse. Gud har sendt mig iblandt jer, så at jeg må hjælpe jer. Hvis I ønsker det, så grib ud efter Rosenkransen. Selv Rosenkransen alene kan udrette mirakler i verden og i jeres liv. Jeg velsigner jer, og jeg forbliver iblandt jer så længe, at det er Guds vilje. Tak fordi I ikke forråder min tilstedeværelse her, og tak fordi jeres svar tjener det gode og freden.

25. februar 1991: Kære børn, i dag inviterer jeg jer til at beslutte jer for Gud, for afstanden fra Gud er frugten af mangelen på fred i jeres hjerter.
Gud alene er fred. Derfor: Kom Ham nærmere gennem jeres personlige bøn, og lev da freden i jeres hjerter, og på denne måde vil freden strømme fra jeres hjerter ud i verden som en flod. Jeg velsigner hver af jer og enhver af jeres gode beslutninger. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. marts 1991: Kære børn, igen i dag inviterer jeg jer til at leve Jesu lidelse i bøn og i forening med Ham. Beslut at skænke mere tid til Gud, som skænkede jer disse nådens dage. Derfor, kære børn: Bed og forny på en særlig måde kærligheden til Jesus i jeres hjerter. Jeg er hos jer, og jeg ledsager jer med min velsignelse og mine bønner. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. april 1991: Kære børn, også i dag inviterer jeg jer alle til, at jeres bøn må blive bøn med hjertet. Lad enhver af jer finde tid til bøn, så at I opdager Gud gennem bøn. Jeg ønsker ikke, at I taler om bøn, men at I beder. Lad hver eneste dag være opfyldt af bøn af taknemmelighed til Gud for livet og for alt, hvad I har. Jeg ønsker ikke, at jeres liv går hen med snak, men at I herliggør Gud med gerninger. Jeg er hos jer, og jeg er Gud taknemmelig for hvert et øjeblik tilbragt sammen med jer.
Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. maj 1991: Kære børn, i dag inviterer jeg alle jer, der har hørt mit fredsbudskab til med alvor og kærlighed at virkeliggøre det i jeres liv. Der er mange som tror, at de gør en masse ved at tale om budskaberne, men som ikke lever dem. Kære børn, jeg inviterer jer til livet og til at forandre alt det negative i jer, så at det hele forvandler sig til det positive og til livet. Kære børn, jeg er hos jer, og jeg ønsker at hjælpe enhver af jer til at leve og vidne om det glade budskab ved at leve det. Jeg er her, kære børn, for at hjælpe jer og for at føre jer til Himmelen. I Himmelen er den glæde gennem hvilken I kan leve Himmelen allerede nu. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. juni: Kære børn, i dag på denne store dag, som I har skænket mig, ønsker jeg at velsigne jer alle og sige: Disse dage, hvor jeg er hos jer, er nådens dage. Jeg ønsker at undervise jer og hjælpe jer til at gå hellighedens vej. Der er mange mennesker, som ikke ønsker at forstå mit budskab og med alvor forstå, hvad jeg siger. Men derfor kalder jeg jer og beder jer om, at I vil bevidne min tilstedeværelse gennem jeres liv og jeres dagligdag. Hvis I beder, vil Gud hjælpe jer til at opdage den sande grund til mit komme. Derfor, kære børn: Bed og læs De Hellige Skrifter, så at I igennem mit komme opdager budskabet til jer i Den Hellige Skrift.
Tak fordi I har besvaret mit kald. (givet på åbenbaringernes 10-årsdag)

25. juli 1991: Kære børn, i dag inviterer jeg jer til at bede for fred. I denne tid er freden på en særlig måde truet, og jeg søger fra jer, at I fornyer faste og bøn i jeres familier. Kære børn, jeg ønsker, at I forstår situationens alvor, og at meget af hvad der vil ske afhænger af jeres bønner, og I beder en lille smule. Kære børn, jeg er hos jer og indbyder jer til at bede og faste alvorligt som i de første dage af mit komme. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. august 1991: Kære børn, også i dag inviterer jeg jer til bøn, nu som aldrig før, hvor min plan er begyndt at blive virkeliggjort. Satan er stærk og ønsker at feje planer om fred og glæde væk, og få jer til at tænke, at min Søn ikke er stærk i Sine beslutninger. Derfor kalder jeg jer alle, kære børn, til at bede og faste stadig mere beslutsomt. Jeg inviterer jer til forsagelse i ni dage, så at alt det, som jeg ønskede at virkeliggøre gennem de hemmeligheder, som jeg gav i Fatima, med jeres hjælp må blive opfyldt. Jeg kalder jer, kære børn, til at forstå vigtigheden af mit komme og situationens alvor. Jeg ønsker at frelse alle sjæle og præsentere dem for Gud. Lad os derfor bede, så at alt hvad jeg har påbegyndt må blive virkeliggjort til fulde. Tak fordi I har besvaret mit kald.

(Fatima i Portugal dannede i 1917 ramme om en serie åbenbaringer, som Den Katolske Kirke - som noget relativt sjældent - officielt anerkendte 13 år senere. Blandt de tre hemmeligheder, som Jomfru Maria betroede sine seere i Fatima, var en profeti om kommunismens indtog i Rusland, og en profeti om Anden Verdenskrigs udbrud. Den sidste tilbageværende uopfyldte profeti tidsfæster Jomfru Maria med dette budskab til vor tid: "Til sidst vil mit Ubesmittede Hjerte triumfere")

25. september 1991: Kære børn, i dag inviterer jeg på en særlig måde jer alle til bøn og forsagelse. For nu som aldrig ønsker Satan at vise verden sit skændige ansigt, hvormed han ønsker at forføre så mange mennesker som muligt ind på dødens og syndens vej. Derfor, kære børn: Hjælp mit Ubesmittede Hjerte til at sejre i den syndfulde verden. Jeg bønfalder jer alle om at tilbyde bønner og ofre for mine intentioner, så jeg kan bringe dem til Gud for det, som er mest nødvendigt. Glem jeres ønsker, kære børn, og bed for det, som Gud ønsker, og ikke for det, som I ønsker. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. oktober 1991: Kære børn! Bed, bed, bed!

25. november 1991: Kære børn, også denne gang inviterer jeg jer til bøn. Bed, så at I må blive i stand til at begribe, hvad Gud ønsker at fortælle jer gennem min tilstedeværelse og gennem budskaberne, som jeg giver jer. Jeg ønsker at drage jer stadig nærmere til Jesus og til Hans Sårede Hjerte, så at I må blive i stand til at begribe den umådelige kærlighed, som gav Sig selv for hver eneste af jer. Derfor, kære børn: Bed, så at en kærlighedens kilde vil strømme fra jeres hjerte til ethvert menneske, både til den, som hader jer og til den, som foragter jer. På denne måde vil I gennem Jesus´ kærlighed blive i stand til at overkomme al elendigheden i denne sorgernes verden, som er uden håb for dem, der ikke kender Jesus. Jeg er hos jer, og jeg elsker jer med Jesus´ umådelige kærlighed. Tak for alle jeres ofre og bønner. Bed, så at jeg må være i stand til at hjælpe jer stadig mere. Jeres bønner er nødvendige for mig. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. december 1991:
Kære børn, i dag bringer jeg den lille Jesus til jer på en særlig måde, så at Han må velsigne jer med Sin fredens og kærlighedens velsignelse. Kære børn, glem ikke at dette er en nåde, som mange mennesker hverken forstår eller tager imod. Derfor: I, som har sagt, at I er mine og som søger min hjælp: Giv alt af jer selv. Giv allerførst jeres kærlighed og eksempel i jeres familier. I siger, at julen er en familiefest. Derfor, kære børn: Sæt Gud på førstepladsen i jeres familier, så at Han må skænke jer fred og må beskytte jer ikke blot imod krig, men også i fred beskytte jer imod ethvert satanisk angreb. Når Gud er med jer, har I alt. Men når I ikke ønsker Ham ham, er I miserable og fortabte og ved ikke, hvis side I er på. Derfor, kære børn: Beslut jer for Gud. Da vil I modtage alt. Tak fordi I har besvaret mit kald.

 

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal