1992

25. januar 1992: Kære børn, i dag inviterer jeg jer til en fornyelse af bøn i jeres familier, så at enhver familie på denne måde vil blive en glæde for min søn Jesus. Derfor, kære børn: Bed og find mere tid til Jesus, og da vil I blive i stand til at forstå og acceptere alting, selv de mest vanskelige sygdomme og kors. Jeg er hos jer, og jeg ønsker at tage jer ind i mit hjerte og beskytte jer, men I har endnu ikke besluttet jer. Derfor, kære børn, søger jeg fra jer, at I beder, så at I gennem bøn vil tillade mig at hjælpe jer. Bed, mine kære børn, så at bøn bliver jeres daglige brød. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. februar 1992: Kære børn, i dag inviterer jeg jer til at komme Gud stadig nærmere gennem bøn. Kun på den måde vil jeg blive i stand til at hjælpe jer og beskytte jer mod ethvert af Satans angreb. Jeg er hos jer, og jeg går i forbøn for jer til Gud for, at Han beskytter jer. Men jeg har brug for jeres bønner og jeres "ja". I fortaber jer let i materielle og menneskelige ting og glemmer, at Gud er jeres største ven. Derfor, mine kære børn: Kom nærmere på Gud, så at Han kan beskytte jer og vogte jer mod enhver ondskab. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. marts 1992: Kære børn, i dag som aldrig før inviterer jeg jer til at leve mine budskaber og virkeliggøre dem i jeres liv. Jeg er kommet til jer for at hjælpe jer, og derfor inviterer jeg jer til at ændre jeres liv, for I har fulgt en elendighedens vej, en ruinernes vej. Da jeg fortalte jer: "Omvend jer, bed, fast, forson jer", tog I disse budskaber overfladisk. I begyndte at leve dem, og så stoppede I, fordi det var vanskeligt for jer. Nej, kære børn, når noget er godt, må I holde ud i det gode og ikke tænke: "Gud ser mig ikke, Han lytter ikke, Han hjælper ikke". Og således er I på grund af jeres miserable interesse gået væk fra Gud og fra mig. Jeg ønskede at skabe en fredens, kærlighedens og godhedens oase ud af jer. Med Sin hjælp og jeres kærlighed ønskede Gud, at I skulle udrette mirakler og derved give et eksempel. Derfor, her er hvad jeg siger til jer: Satan leger med jer og med jeres sjæle, og jeg kan ikke hjælpe jer, fordi I er langt væk fra fra mit hjerte. Derfor: Bed, lev mine budskaber, og så vil I se Guds kærligheds mirakler i jeres dagligdags liv. Tak fordi I har besvaret mit kald.
(12 dage senere brød krigen ud i Bosnien-Hercegovina)

25. april 1992:
Kære børn, også i dag inviterer jeg jer til bøn. Kun ved bøn og faste kan krigen blive stoppet. Derfor, mine kære børn: Bed og bær med jeres liv vidnesbyrd om, at I er mine, og at I tilhører mig, for i disse turbulente dage ønsker Satan at forføre så mange sjæle som muligt. Derfor inviterer jeg jer til at beslutte jer for Gud, og Han vil beskytte jer og vise jer, hvad I skal gøre og hvilken vej, I skal gå. Jeg kalder alle, der har sagt ja til mig, til at forny deres indvielse til min søn Jesus og til Hans Hjerte og til mig, så vi endnu mere intensivt kan gøre jer til instrumenter for fred i denne ufredelige verden. Medjugorje er et tegn for jer alle og et kald til at bede og leve de nådens dage, som Gud giver jer. Derfor, kære børn: Acceptér med alvor kaldet til bøn. Jeg er hos jer, og jeres lidelse er også min. Tak fordi I har besvaret mit kald.
(den "indvielse", som Jomfru Maria taler om her, er en særligt stærk, virkningsfuld og gensidigt forpligtende måde at give udtryk for sit ønske om at tilhøre Jesus og hende. Det gør man gennem en særlig bøn, der findes i sektionen Bøn på denne website)

25. maj 1992:
Kære børn, også i dag inviterer jeg jer til bøn, så at I gennem bøn kommer stadig nærmere på Gud. Jeg er hos jer, og jeg ønsker at lede jer på frelsens vej, som Jesus giver jer. Fra dag til dag er jeg tættere på jer, også selvom I ikke er bevidste om det og ikke ønsker at indrømme, at I med jeres få bønner kun er løst knyttet til mig. Når prøvelser og problemer opstår, siger I: "Åh Gud! Åh Moder! Hvor er I?". Og jeg venter kun på, at I giver mig jeres "ja", så at jeg kan give det til Jesus, så Han kan fylde jer med Sin nåde. Derfor, endnu en gang: Acceptér mit kald og begynd at bede på en ny måde, indtil bøn bliver en glæde for jer. Da vil I opdage, at Gud er almægtig i jeres daglige liv. Jeg er hos jer, og jeg venter på jer. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. juni 1992:
Kære børn, i dag er jeg lykkelig, selvom der i mit hjerte stadig er en smule bedrøvelse over alle de, der er begyndt på denne vej og så har forladt den. Min tilstedeværelse her tjener derfor til at føre jer på en ny vej, vejen til frelse. Det er derfor, at jeg dag efter dag kalder jer til omvendelse. Men hvis I ikke beder, kan I ikke sige, at I er på vej til at blive omvendt. Jeg beder for jer, og jeg går i forbøn til Gud for fred: Først fred i jeres hjerter og også fred omkring jer, så at Gud må være jeres fred. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. juli 1992:
Kære børn, også i dag inviterer jeg jer til bøn, til en glædens bøn, så at ingen iblandt jer i disse sørgelige dage må føle sorg i bøn, men et glædesfyldt møde med Gud, Skaberen. Bed, mine børn, for at blive i stand til at komme tættere på mig og for gennem bøn at kunne mærke, hvad det er jeg ønsker af jer. Jeg er hos jer, og hver dag velsigner jeg jer med min moderlige velsignelse, så at Vor Herre til overflod må kunne skænke jer Sin nåde til jeres daglige liv. Sig tak til Gud for den nåde, at jeg er i stand til at være hos jer, for jeg forsikrer jer, at det er en stor nåde. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. august 1992: Kære børn, i dag ønsker jeg at fortælle jer, at jeg elsker jer. Jeg elsker jer med min moderlige kærlighed, og jeg inviterer jer til, at I åbner jer fuldkommen over for mig, så at jeg gennem hver enkelt af jer kan omvende og frelse denne verden, der er fuld af synd og dårlige ting.
Det er derfor, mine kære børn, at I bør åbne jer fuldkommen over for mig, så at jeg altid må bære jer videre frem mod den vidunderlige kærlighed fra Gud Skaberen, der fra dag til dag åbenbarer Sig for jer. Jeg er hos jer, og jeg ønsker at vise jer den Gud, som elsker jer, åbenbare Ham for jer. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. september 1992: Kære børn, igen i dag vil jeg gerne sige til jer, at jeg er hos jer, også i disse vanskelige dage, hvor Satan ønsker at ødelægge alt, hvad min søn Jesus og jeg bygger op. Han ønsker særligt at ødelægge jeres sjæle. Han ønsker at føre jer så langt væk som muligt fra det kristne liv og fra de Bud, som Kirken kalder jer til at leve efter. Satan ønsker at ødelægge alt hvad der er helligt i jer og omkring jer. Derfor, kære børn: Bed, bed, bed, for at blive i stand til at begribe alt det, som Gud giver jer igennem mit komme. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. oktober 1992:
Kære børn, jeg inviterer jer til bøn nu, hvor Satan er stærk og ønsker at gøre så mange sjæle som muligt til sine egne. Bed, kære børn, og hav mere tiltro til mig, for jeg er her for at hjælpe jer og for at lede jer på en ny vej til et nyt liv. Derfor, mine kære børn: Lyt og lev hvad jeg fortæller jer, for når jeg ikke længere skal være hos jer, er det vigtigt for jer, at I husker alle mine ord og alt hvad jeg fortalte jer. Jeg kalder jer til at begynde at ændre jeres liv fra begyndelsen, og til at I beslutter jer for omvendelse, ikke bare med ord, men med jeres liv. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. november 1992:
Kære børn, i dag mere end end nogensinde kalder jeg jer til bøn. Måtte jeres liv blive en uophørlig bøn. Uden kærlighed kan I ikke bede. Det er derfor, at jeg kalder jer til at elske Gud, Skaberen af jeres liv, over alt andet. Da vil I komme til at kende Gud, og I vil elske Ham i alting som Han elsker jer. Kære børn, det er en nåde, at jeg er hos jer. Det er derfor, at I bør acceptere og leve mine budskaber til jeres eget bedste. Jeg elsker jer, og det er derfor, at jeg er hos jer for at undervise jer og lede jer til et nyt liv af omvendelse og forsagelse. Kun på denne måde vil I opdage Gud og alt det, der nu synes så langt væk fra jer. Derfor, mine kære børn: Bed! Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. december 1992:
Kære børn, jeg ønsker at stille jer alle under min kappe og beskytte jer mod alle sataniske angreb. I dag er en fredens dag, men i hele verden er der en stor mangel på fred. Det er derfor jeg kalder jer alle til gennem bøn at opbygge en ny fredens verden sammen med mig. Det kan jeg ikke gøre uden jer, og det er derfor jeg kalder jer alle med min moderlige kærlighed, og Gud vil gøre resten. Så åbn jer for Guds plan og Hans forsætter for at blive i stand til at samarbejde med Ham for fred og for alt, hvad der er godt. Glem ikke, at jeres liv ikke tilhører jer, men er en gave, hvormed I må bringe glæde til andre og lede dem til Det Evige Liv. Måtte den lille Jesus´ blidhed altid ledsage jer. Tak fordi I har besvaret mit kald.

 

 

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal