1993

25. januar 1993: Kære børn, i dag kalder jeg jer til med alvor at acceptere mine budskaber. Disse dage er dagene, hvor I er nødt til at beslutte jer for Gud, for fred og for det gode. Måtte al had og misundelse forsvinde fra jeres liv og jeres tanker, og måtte der bo kun kærlighed til Gud og til jeres næste i jer. På denne måde, og kun på denne måde, vil I blive i stand til at opdage tidens tegn. Jeg er hos jer, og jeg leder jer ind i ny tid, en tid som Gud skænker jer som en nåde, så at I må komme til at kende Ham bedre. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. februar 1993 : Kære børn, i dag velsigner jeg jer med min moderlige velsignelse, og jeg inviterer jer alle til omvendelse. Jeg ønsker, at enhver af jer beslutter sig for at ændre sit liv, og at enhver af jer vil arbejde mere i Kirken, ikke med ord og tanker, men ved eksemplet, så at jeres liv må blive et glædesfuldt vidnesbyrd om Jesus. I kan ikke sige, at I er omvendt, for hele jeres liv må blive en daglig omvendelse. Bed for at forstå hvad I må gøre, mine børn, og Gud vil give jer fuldkommen at kunne forstå, hvad I må gøre, og hvor I må ændre jer. Jeg er hos jer og tager jer alle under min kappe. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. marts 1993: Kære børn, i dag som aldrig før kalder jeg jer til at bede for fred: For fred i jeres hjerter, fred i jeres familier og fred i hele verden. For Satan ønsker krig, ønsker mangel på fred, ønsker at ødelægge alt hvad der er godt. Derfor, kære børn: Bed, bed, bed! Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. april 1993: Kære børn, i dag inviterer jeg jer til at opvække jeres hjerter til kærlighed. Gå ud i naturen og se, hvordan naturen vågner, og det vil være en hjælp for jer til at åbne jeres hjerter for kærligheden fra Gud Skaberen. Jeg ønsker, at I opvækker kærligheden i jeres familier, så at kærligheden vil herske, hvor der er uro og had. Og når der er kærlighed er i jeres hjerter, så er der også bøn. Og, kære børn, glem ikke, at jeg er hos jer, og at jeg hjælper jer gennem min bøn, så at Gud må give jer styrken til at elske. Jeg velsigner og elsker jer med min moderlige kærlighed. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. maj 1993: Kære børn, i dag inviterer jeg jer til at åbne jer for Gud ved hjælp af bøn, så Helligånden må begynde at udrette mirakler i jer og igennem jer. Jeg er hos jer, og jeg går i forbøn til Gud for hver enkelt af jer, fordi, kære børn, hver enkelt af jer er vigtig i min plan for frelse. Jeg inviterer jer til at være bærere af det gode og af freden. Gud kan kun give jer fred, hvis I omvender jer og beder. Derfor, mine kære børn: Bed, bed, bed og gør det, som Helligånden inspirerer jer til. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. juni 1993:
Kære børn, også i dag fryder jeg mig over jeres tilstedeværelse her. Jeg velsigner jer med min moderlige velsignelse og går i forbøn til Gud for hver enkelt af jer. Jeg kalder jer påny til at leve mine budskaber og omsætte dem i praksis i livet. Jeg er hos jer og velsigner jer alle dag efter dag. Kære børn, dette er særlige tider, og derfor er jeg hos jer for at elske og beskytte jer, for at beskytte jeres hjerter mod Satan og for at bringe jer alle tættere på min Søn Jesus´ Hjerte. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. juli 1993: Kære børn, jeg takker jer for jeres bønner og for den kærlighed, som I viser over for mig. Jeg inviterer jer til at beslutte at bede for mine intentioner. Kære børn, tilbyd novener, bring ofre der, hvor I føler jer stærkest bundet. Jeg ønsker, at jeres liv er bundet til mig. Jeg er jeres Moder, mine børn, og jeg ønsker ikke, at Satan skal bedrage jer, for han vil lede jer den forkerte vej, men det kan han ikke, hvis I ikke tillader ham det. Derfor, kære børn: Forny bønnen i jeres hjerter, og da vil I forstå mit kald og mit levende ønske om at hjælpe jer. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. august 1993: Kære børn, jeg ønsker at I forstår, at jeg er jeres Moder, at jeg ønsker at hjælpe jer og kalder jer til bøn. Kun gennem bøn kan I modtage og acceptere mine budskaber og praktisere dem i jeres liv. Læs De Hellige Skrifter, lev dem og bed for at forstå tidernes tegn. Denne tid er en særlig tid, og derfor er jeg hos jer for at bringe jer tættere på mit hjerte og min Søn Jesus´ Hjerte. Kære børn, jeg ønsker at I er børn af lyset og ikke af mørket. Derfor: Lev hvad jeg fortæller jer. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. september 1993:
Kære børn, jeg er jeres Moder, og jeg inviterer jer til at komme tættere på Gud gennem bøn, for kun Han er jeres fred, jeres frelse. Derfor, kære børn: Søg ikke velvære i materielle ting, men søg hellere Gud. Jeg beder for jer, og jeg går i forbøn til Gud for hvert enkelt menneske. Jeg er på udkig efter jeres bønner, så I tager imod mig og acceptér mine budskaber som i åbenbaringernes første dage, og kun da - når I åbner jeres hjerter og beder - vil mirakler finde sted. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. oktober 1993:
Kære børn, i disse år har jeg kaldet jer til at bede, til at leve hvad jeg fortæller jer, men I lever kun mine budskaber en smule. I taler, men lever dem ikke. Det er derfor, mine børn, at denne krig varer så længe. Jeg inviterer jer til at åbne jer for Gud og i jeres hjerter leve med Gud, leve det gode og bære vidnesbyrd om mine budskaber. Jeg elsker jer og ønsker at beskytte jer mod alt ondt, men det ønsker I ikke. Kære børn, jeg kan ikke hjælpe jer, hvis I ikke lever Guds Bud, hvis I ikke lever Den Hellige Messe, hvis I ikke opgiver synden. Jeg inviterer jer til at blive kærlighedens og godhedens apostle. Bær vidnesbyrd om Gud og om Guds kærlighed i denne urolige verden, og Gud vil velsigne jer og give jer, hvad I søger fra Ham. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. november 1993:
Kære børn, som aldrig før inviterer jeg jer i denne tid til at forberede jer på Jesu komme. Lad den lille Jesus herske i jeres hjerter, og kun da - når Jesus er jeres ven - vil I være lykkelige. Det vil hverken være svært for jer at bede, at tilbyde ofre eller at bevidne Jesus´ storhed i jeres liv, for Han vil give jer styrke og glæde i denne tid. Jeg er tæt på jer med min forbøn og min bøn, og jeg elsker og velsigner jer alle.
Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. december 1993: Kære børn, i dag fryder jeg mig med den lille Jesus, og jeg ønsker, at Jesus´ fryd må komme ind i ethvert hjerte. Mine børn, med budskabet giver jeg jer en velsignelse sammen med min søn Jesus, så at fred må herske i ethvert hjerte. Jeg elsker jer, mine børn, og jeg inviterer jer alle til gennem bøn at komme tættere på mig. I taler og taler, men I beder ikke. Derfor, mine børn: Beslut jer for bøn. Kun på denne måde vil I blive lykkelige, og Gud vil give jer, hvad I søger fra Ham.
Tak fordi I har besvaret mit kald.

 

 

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal