1995

25. januar 1995: Kære børn, jeg inviterer jer til at åbne døren til jeres hjerte som blomsten åbner sig for solen. Jesus ønsker at fylde jeres hjerter med fred og glæde. I kan ikke, mine børn, virkeliggøre freden, hvis I ikke er i fred med Jesus. Derfor indbyder jeg jer til at gå til skrifte, så Jesus må være jeres sandhed og jeres fred. Så, mine børn: Bed for at få styrken til at gøre jer klart hvad jeg fortæller jer. Jeg er hos jer, og jeg elsker jer. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. februar 1995: Kære børn, i dag inviterer jeg jer til at blive sendebud for mine budskaber, som jeg giver her gennem dette sted, som er mig kært. Gud har tilladt mig at blive så længe hos jer, og derfor, mine børn, inviterer jeg jer til med kærlighed at leve de budskaber, som jeg giver, og til at formidle dem til hele verden, så at en flod af kærlighed flyder til mennesker, der er fulde af had og uden fred. Jeg inviterer jer til, mine børn, at blive freden hvor der ingen fred er, og lyset hvor der er mørke, så at ethvert hjerte accepterer lyset og frelsens vej. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. marts 1995: Kære børn, i dag inviterer jeg jer til at leve freden i jeres hjerter og familier. Der er ingen fred, mine børn, hvor der ikke er bøn, og der er ingen kærlighed, hvor der ikke er tro. Derfor, mine børn, inviterer jeg jer alle til igen i dag at beslutte jer for omvendelse. Jeg er jer nær, mine børn, og jeg inviterer jer alle ind i min omfavnelse for at hjælpe jer, men I ønsker det ikke, og på denne måde frister Satan jer, og i den mindste ting forsvinder jeres tro. Derfor, mine børn: Bed, og gennem bøn vil I få velsignelse og fred. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. april 1995: Kære børn, i dag kalder jeg jer til kærlighed. Mine børn, uden kærlighed kan I hverken leve med Gud eller med jeres broder. Derfor kalder jeg jer alle til at åbne jeres hjerter for Guds kærlighed, som er så stor og åben for hver eneste af jer. Gud har af kærlighed til mennesket sendt mig iblandt jer for at vise jer frelsens vej, kærlighedens vej. Hvis I ikke elsker Gud først, vil I hverken være i stand til at elske jeres næste eller den, som I hader. Derfor, mine børn: Bed, og gennem bøn vil I opdage kærlighed. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. maj 1995: Kære børn, jeg inviterer jer, mine børn, til gennem jeres bønner at hjælpe mig, så at så mange hjerter som muligt kommer tæt på mit Ubesmittede Hjerte. Satan er stærk og ønsker med alle sine styrker at drage så mange mennesker som muligt til sig selv og til synd. Det er derfor han ligger på lur for hvert øjeblik at snappe flere. Jeg bønfalder jer, mine børn: Bed og hjælp mig til at hjælpe jer. Jeg er jeres Moder, og jeg elsker jer, og det er derfor jeg ønsker at hjælpe jer. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. juni 1995: Kære børn, i dag er jeg lykkelig for at se jer i så stort tal, for at I har besvaret mit kald og er kommet for at leve mine budskaber. Jeg inviterer jer, mine børn, til at blive mine glædesfulde bærere af fred i denne tyngede verden. Bed for fred, så at en fredens tid, som mit hjerte utålmodigt venter på, så snart som muligt må herske. Jeg er jer nær, mine børn, og jeg går i forbøn til Den Allerhøjeste for hver enkelt af jer. Jeg velsigner jer med min moderlige velsignelse. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. juli 1995: Kære børn, i dag inviterer jeg jer til bøn, for kun i bøn kan I forstå mit komme her. Helligånden vil oplyse jer til at forstå, at I må omvende jer. Mine børn, jeg ønsker at gøre jer til en smuk buket forberedt til evigheden, men I tager ikke imod omvendelsens vej, frelsens vej, som jeg tilbyder jer gennem disse åbenbaringer. Mine børn: Bed, omvend jeres hjerter og kom tættere på mig. Måtte det gode overvinde det onde. Jeg elsker jer og velsigner jer. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. august 1995: Kære børn, i dag inviterer jeg jer til bøn. Lad bøn være livet for jer. En familie kan ikke sige, at den er i fred, hvis den ikke beder. Lad derfor hver morgen begynde med morgenbøn og aftenen slutte med taksigelse. Mine børn, jeg er hos jer, og jeg elsker jer og velsigner jer og ønsker, at enhver af jer er i min omfavnelse. I kan ikke være i min omfavnelse, hvis I ikke er parat til at bede hver dag. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. september 1995: Kære børn, i dag inviterer jeg jer til at forelske jer i Alterets Allerhelligste Sakramente. Tilbed Ham i jeres sogne, mine børn, og på denne måde vil I være forenet med hele verden. Jesus bliver jeres ven, og I vil ikke tale om Ham som en I knapt nok kender. Enhed med Ham vil blive en glæde for jer, og I vil blive vidner til Jesu kærlighed, som Han har til enhver skabning. Mine børn, når I tilbeder Jesus, er I også tæt på mig. Tak fordi I har besvaret mit kald.
Alterets Allerhelligste Sakramente er Kristus i skikkelse af det indviede nadverbrød, som derefter placeres i en såkaldt monstrans

25. oktober 1995: Kære børn, i dag inviterer jeg jer til at gå ud i naturen, for der vil I møde Gud Skaberen. I dag inviterer jeg jer, mine børn, til at takke Gud for alt, hvad Han giver jer. Ved at takke Ham vil I opdage Den Allerhøjeste og alle de goder, der omgiver jer. Mine børn, Gud er stor, og Hans kærlighed til hver skabning er stor. Derfor: Bed for at blive i stand til at forstå Guds kærlighed og godhed. I Guds Skaberens godhed og kærlighed er også jeg hos jer som en gave. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. november 1995 : Kære børn, i dag inviterer jeg enhver af jer til igen at begynde at elske i første række Gud, som frelste og forsonede enhver af jer, og dernæst brødre og søstre i jeres nærhed. Uden kærlighed, mine børn, kan I ikke vokse i hellighed og ikke gøre gode gerninger. Derfor, mine børn: Bed uden ophør, så at Gud åbenbarer Sin kærlighed for jer. Jeg har inviteret jer alle til at forene jer med mig og til at elske. I dag er jeg hos jer, og jeg inviterer jer til at opdage kærligheden i jeres hjerter og i familierne. For at Gud kan leve i jeres hjerter, må I elske. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. december 1995: Kære børn, også i dag fryder jeg mig med jer, og jeg bringer jer den lille Jesus, så at Han må velsigne jer. Jeg inviterer jer, mine børn, så at jeres liv må være forenet med Ham. Jesus er Fredens Konge, og kun Han kan give jer den fred, som I søger. Jeg er hos jer, og jeg præsenterer jer for Jesus på en særlig måde nu i denne nye tid, hvor man bør beslutte sig for Ham. Denne tid er nådens tid. Tak fordi I har besvaret mit kald.

 

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal