1996

25. januar 1996: Kære børn, i dag inviterer jeg jer til at beslutte jer for freden. Bed om, at Gud giver jer den sande fred. Lev freden i jeres hjerter, og I vil forstå, kære børn, at fred er Guds gave. Kære børn, uden kærlighed kan I ikke leve freden. Frugten af er kærlighed, og frugten af kærlighed er tilgivelse. Jeg er hos jer, og jeg inviterer jer alle, kære børn, til at tilgive først og fremmest familien, og så vil I blive i stand til at tilgive andre. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. februar 1996: Kære børn, i dag inviterer jeg jer til omvendelse. Dette er det vigtigste budskab, jeg har givet jer her. Mine børn, jeg ønsker at hver af jer bliver bærer af mine budskaber. Jeg inviterer jer, mine børn, til at leve de budskaber, som jeg har givet jer igennem disse år. Denne tid er en nådens tid, særligt nu hvor også Kirken inviterer jer til bøn og omvendelse. Også jeg opfordrer jer, mine børn, til at leve de budskaber, som jeg har givet jer igennem den tid, hvor jeg har åbenbaret mig her. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. marts 1996: Kære børn, i dag opfordrer jeg jer til igen at beslutte jer for at elske Gud over alt andet. I denne tid hvor man, som følge af materialismens ånd, glemmer hvad det vil sige at elske og værne om sande værdier, inviterer jeg jer igen, mine børn, til at sætte Gud på førstepladsen i jeres liv. Lad ikke satan tiltrække jer gennem materielle ting, mine børn, men beslut jer for Gud, som er frihed og kærlighed. Vælg livet og ikke sjælens død, mine børn, og i denne tid hvor I mediterer over Jesu lidelse og død, inviterer jeg jer til at beslutte jer for livet, som blomstrede op gennem Genopstandelsen, og til at I i dag fornyer jeres liv gennem omvendelse, som skal lede jer til Det Evige Liv. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. april 1996: Kære børn, i dag inviterer jeg jer igen til at sætte bøn på førstepladsen i jeres familier. Mine børn, når Gud er det vigtigste, vil I søge Guds vilje i alt hvad I gør. På denne måde vil jeres daglige omvendelse blive lettere. Mine børn, søg med ydmyghed det, som ikke er godt i jeres hjerter. Omvendelse vil blive en daglig pligt, som I vil gøre med glæde. Mine børn, jeg er hos jer, jeg velsigner jer alle, og jeg inviterer jer til at blive mine vidner gennem bøn og personlig omvendelse. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. maj 1996: Kære børn, i dag ønsker jeg at takke jer for alle jeres bønner og alle de ofre, som I har bragt mig i denne måned, der er dedikeret til mig. Mine børn, jeg ønsker også, at I alle bliver aktive i denne tid, som igennem mig på en særlig måde er foirbundet til Himmelen. Bed for at kunne forstå, at I alle, gennem jeres liv og jeres eksempel, bør samarbejde i arbejdet for frelse. Mine børn, jeg ønsker at alle mennesker omvender sig og ser mig og min søn Jesus i jer. Jeg vil gå i forbøn for jer og hjælpe jer til at blive lyset. Ved at hjælpe andre vil også jeres sjæl finde frelse. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. juni 1996: Kære børn, i dag takker jeg jer for alle de ofre, som I i disse dage har bragt mig. Mine børn, jeg inviterer jer til at åbne jer for mig og til at beslutte jer for omvendelse. Jeres hjerter, mine børn, er stadig ikke fuldkommen åbne for mig, og derfor opfordrer jeg jer igen til at åbne jer for bøn, således at Helligånden gennem bøn kan hjælpe jer, så at jeres hjerter må blive af kød og ikke af sten. Mine børn, tak fordi I har besvaret mit kald, og fordi I har besluttet at vandre sammen med mig mod hellighed. (givet på 15-årsdagen for den første åbenbaring)

25. juli 1996: Kære børn, i dag inviterer jeg jer til hver dag at beslutte jer for Gud. Mine børn, I taler meget om Gud, men I vidner kun lidt gennem jeres liv. Derfor, små børn, beslut jer for omvendelse, så at jeres liv må blive sandt frem for Gud, så I i jeres livs sandhed må bære vidnesbyrd om den skønhed, som Gud har givet jer. Mine børn, jeg inviterer jer igen til at beslutte jer for bøn, for igennem bøn vil I blive i stand til at leve omvendelsen. Hver enkelt af jer skal i sin simpelhed blive som et barn, der er helt åbent over for Faderens kærlighed. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. august 1996: Kære børn, lyt for jeg ønsker at tale til jer og opfordre jer til at have mere tro på og tillid til Gud, som elsker jer uendeligt højt. Mine børn, I ved ikke, hvordan I skal leve i Guds nåde. Det er derfor, at jeg på ny kalder jer alle igen til at bære Guds Ord i jeres hjerte og i jeres tanker. Mine børn, læg Den hellige Bibel på et synligt sted i jeres hjem, og læs den og lev den. Oplær jeres børn, for hvis I ikke er et eksempel for dem, vil børnene forfalde til gudløshed. Reflektér over dette og bed, og da vil Gud fødes i jeres hjerte, og jeres hjerte vil fyldes af glæde. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. september 1996: Kære børn, i dag inviterer jeg jer til at tilbyde jeres kors og lidelse for mine intentioner. Mine børn, jeg er jeres Moder, og jeg ønsker at hjælpe jer ved at søge Guds nåde for jer. Mine børn, tilbyd jeres lidelser som en gave til Gud så de bliver den smukkeste glædens blomst. Derfor, mine børn: Bed så at I må forstå, at lidelse kan blive til glæde og korset til glædens vej. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. oktober 1996: Kære børn, jeg opfordrer jer til at åbne jer for Gud Skaberen, så at Han kan forandre jer. Mine børn, I er mig kære. Jeg elsker jer alle, og jeg kalder jer til at være tættere på mig og til, at jeres kærlighed til mit Ubesmittede Hjerte må blive mere brændende. Jeg ønsker at forny jer og med mit hjerte at lede jer Jesu Hjerte, som endnu i dag lider for jer og kalder jer til omvendelse og fornyelse. Gennem jer ønsker jeg at forny verden. Forstå, små børn, at i dag er I jordens salt og verdens lys. Mine børn, jeg kalder jer, og jeg elsker jer, og på en særlig måde beder jeg jer indtrængende: Omvend jer! Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. november 1996: Kære børn, i dag inviterer jeg jer igen til at bede, så at I gennem bøn, faste og små ofre må forberede jer på Jesu komme. Måtte denne tid, mine børn, være en nådens tid for jer. Brug hvert øjeblik og gør det gode, for kun på denne måde vil I mærke Jesu fødsel i jeres hjerter. Hvis I gennem jeres liv giver et eksempel og bliver et tegn på Guds kærlighed, vil glæden sejre i menneskenes hjerter. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. december 1996: Kære børn, i dag er jeg hos jer på en særlig måde, idet jeg holder den lille Jesus på mit skød, og jeg opfordrer jer, mine børn, til at åbne jer for Hans kald. Han kalder jer til glæde. Mine børn, lev fulde af glæde evangeliernes budskaber, som jeg har gentaget for jer siden jeg kom til jer. Mine børn, jeg er jeres Moder, og jeg ønsker at åbenbare kærlighedens Gud og fredens Gud for jer. Jeg ønsker ikke, at jeres liv skal være sorgfuldt, men at det i overensstemmelse med evangelierne må blive virkeliggjort i glæde for evigt. Kun på denne måde vil jeres liv have mening. Tak fordi I har besvaret mit kald.

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal