1997


25. januar 1997: Kære børn, jeg inviterer jer til at reflektere over jeres fremtid. I skaber en ny verden uden Gud, kun med jeres egen styrke, og det er derfor, at I er utilfredse og uden glæde i hjertet. Denne tid er min, og det er derfor, mine børn, at jeg igen inviterer jer til at bede. Når I finder enhed med Gud, vil I mærke sulten efter Guds ord, og jeres hjerte, mine børn, vil strømme over af glæde. I vil være vidner til Guds kærlighed, hvor I end er. Jeg velsigner jer, og jeg gentager for jer, at jeg er hos jer for at hjælpe jer. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. februar 1997: Kære børn, i dag inviterer jeg jer på en særlig måde til at åbne jer for Gud Skaberen og til at blive aktive. Jeg inviterer jer, mine børn, til i denne tid at se, hvem der behøver jeres åndelige eller materielle hjælp. Ved jeres eksempel, små børn, vil I blive Guds udstrakte hænder, som menneskeheden søger. Kun på denne måde vil I forstå, at I er kaldet til at vidne om og blive glædesfyldte bærere af Guds ord og Hans kærlighed. Tak fordi I har besvaret mit kald.

18. marts 1997: Kære børn, som en Moder beder jeg jer om ikke at gå videre ad den vej, som I har vandret ad - det vil sige vejen uden kærlighed til jeres næste og til min Søn. På denne vej vil I kun finde vanskeligheder og tomhed i hjertet og ikke den fred, som I alle længes efter. Sand fred vil kun den have, der i sin næste ser og elsker min Søn. Hjertet hos den, hvori kun min Søn hersker, er hjertet hos den, der ved hvad fred og sikkerhed er. Tak fordi I har besvaret mit kald. (Mirjanas fødselsdags-åbenbaring)

25. marts 1997: Kære børn, i dag inviterer jeg jer på en særlig måde til at tage korset i jeres hænder og til at meditere over Jesu sår. Bed Jesus om at helbrede jeres sår, som I, kære børn, gennem jeres liv har fået på grund af jeres synder eller jeres forældres synder. Kun på den måde, kære børn, vil I forstå, at verden har behov for helbredelse af troen på Gud Skaberen. Gennem Jesu lidelse og død på korset vil I forstå, at kun gennem bøn kan også I blive sande troens apostle, når I i simpelhed og bøn lever den tro, som er en gave. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. april 1997: Kære børn, i dag kalder jeg jer til at leve jeres liv i forening med Gud Skaberen, for kun på denne måde vil jeres liv få mening, og I vil forstå, at Gud er kærlighed. Gud sender mig til jer af kærlighed, så at jeg må hjælpe jer til at forstå, at uden Ham er der ingen fremtid eller glæde og - frem for alt - ingen evig frelse. Mine børn, jeg kalder jer til at forlade synden og til at acceptere bøn på alle tider, så at I gennem bøn må komme til at kende meningen med jeres liv. Gud giver Sig selv til den, som søger Ham. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. maj 1997: Kære børn, i dag opfordrer jeg jer til at lovprise Gud og til at holde Guds navn helligt i jeres hjerter og i jeres liv. Mine børn, når I er i Guds hellighed, er Han med jer og giver jer fred og glæde, som kun kommer fra Gud gennem bøn. Derfor, mine børn: Genoptag bønnen i jeres familier, og jeres hjerte vil lovprise Guds hellige navn, og Himmelen vil herske i jeres hjerte. Jeg er tæt på jer, og jeg går i forbøn for jer til Gud. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. juni 1997: Kære børn, i dag er jeg hos jer på en særlig måde, og jeg bringer jer min moderlige fredens velsignelse. Jeg beder for jer, og jeg går i forbøn for jer til Gud, så at I må indse, at hver enkelt af jer er en fredens bærer. I kan ikke have fred, hvis jeres hjerte ikke er i fred med Gud. Derfor, mine børn: Bed, bed, bed, for bøn er fundamentet for jeres fred. Åbn jeres hjerte og giv tid til Gud, så at Han må være jeres ven. Når sandt venskab med Gud er etableret, kan intet stormvejr ødelægge det.Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. juli 1997: Kære børn, i dag opfordrer jeg jer til at besvare mit kald til bøn. Jeg ønsker, kære børn, at I i denne tid finder et hjørne til personlig bøn. Jeg ønsker at lede jer hen imod bøn med hjertet. Kun på denne måde vil I forstå, at jeres liv er tomt uden bøn. I vil opdage meningen med jeres liv, når I opdager Gud gennem bøn. Derfor, mine børn, åbn døren til jeres hjerte, og I vil forstå, at bøn er en glæde, uden hvilken I ikke kan leve. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. august 1997: Kære børn, Gud giver mig denne tid som en gave til jer, så at jeg må undervise jer og lede jer på stien til frelse. Kære børn, nu fatter I ikke denne nåde, men snart vil der komme en tid, hvor I vil sørge og klage over disse budskaber. Derfor, mine børn: Lev alle de ord, som jeg har givet jer gennem denne nådens tid og genoptag bønnen, indtil bøn bliver en glæde for jer. Især kalder jeg dem, som har indviet sig selv til mit Ubesmittede Hjerte til at blive et eksempel for andre. Jeg kalder alle præster og religiøse brødre og søstre til at bede Rosenkransen og til at lære andre at bede. Rosenkransen, mine børn, er mig særlig kær. Åbn jeres hjerte for mig gennem Rosenkransen, og jeg kan hjælpe jer. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. september 1997: Kære børn, i dag opfordrer jeg jer til at forstå, at uden kærlighed kan I ikke fatte, at Gud skal sættes på førstepladsen i jeres liv. Derfor, mine børn, kalder jeg jer til at elske, ikke med menneskelig kærlighed men med Guds kærlighed. På den måde vil jeres liv blive smukkere og uden selviskhed. I vil forstå, at Gud ud af kærlighed giver sig selv til jer på den enkleste måde. Mine børn, for at I kan fatte mine ord, som jeg giver jer af kærlighed: Bed, bed, bed, og I vil blive i stand til at acceptere andre med kærlighed og til at tilgive alle dem, som har handlet ondt imod jer. Gengæld med bøn, for bøn er en kærlighedens frugt over for Gud Skaberen. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. oktober 1997: Kære børn, også i dag er jeg med jer, og jeg kalder jer til at forny jer selv ved at leve mine budskaber. Mine børn, måtte bøn blive livet for jer, og måtte I blive et eksempel for andre. Mine børn, jeg ønsker for jer, at I bliver bærere af fred og af Guds glæde til dagens verden, som er uden fred. Derfor: mine børn: Bed, bed, bed! Jeg er med jer, og jeg velsigner jer med min moderlige fred. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. november 1997: Kære børn, i dag opfordrer jeg jer til at forstå jeres kristne kald. Mine børn, jeg ledte jer, og jeg leder jer fortsat gennem denne nådens tid, så at I må blive bevidste om jeres kristne kald. Hellige martyrer døde, mens de vidnede: Jeg er kristen, og jeg elsker Gud over alt. Mine børn, også i dag inviterer jeg jer til at fryde jer og til at være glædesfulde kristne, ansvarlige og bevidste om, at Gud har kaldet jer på en særlig måde til at være glade fremstrakte hænder mod dem, som ikke tror, så at de med jeres liv som eksempel må modtage tro og kærlighed til Gud. Derfor: Bed, bed, bed, så at jeres hjerte må åbne sig og være modtageligt over for Guds ord. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. december 1997: Kære børn, også i dag fryder jeg mig med jer, og jeg kalder jer til det gode. Jeg ønsker, at hver enkelt af jer genspejler og bærer fred i jeres hjerte og siger: børn, vil hver enkelt af jer blive hellig. Mine børn, fortæl alle, at jeg ønsker det gode for dig, og han vil gengælde med det gode, og, mine børn, godheden Jeg ønsker at sætte Gud på førstepladsen i mit liv. På denne måde, mine vil komme at bo i hver enkelt menneskes hjerte. Mine børn, i aften bringer jeg jer godheden fra min Søn, som gav Sit liv for jeres frelse. Derfor, mine børn, fryd jer og ræk jeres hænder frem imod Jesus, som kun er godhed. Tak fordi I har besvaret mit kald.

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal