1998


25. januar 1998: Kære børn, igen i dag kalder jeg jer alle til bøn. Kun med bøn, mine børn, vil jeres hjerte forandre sig, blive bedre og blive mere sensitivt over for Guds Ord. Mine børn, tillad ikke satan at splitte jer ad og at gøre med jer, hvad han ønsker. Jeg kalder jer til at være ansvarlige og beslutsomme og til at indvie hver dag til Gud i bøn. Måtte den hellige messe, mine børn, ikke blive en vane men selve livet for jer. Ved at leve den hellige messe hver dag vil I føle behovet for hellighed, og I vil vokse i hellighed. Jeg er tæt på jer og går i forbøn til Gud for hver enkelt af jer, så at Han må give jer styrke til at forandre jeres hjerte. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. februar 1998: Kære børn, også i dag er jeg med jer, og igen kalder jeg jer til at komme nærmere til mig gennem jeres bønner. På en særlig måde kalder jeg jer til forsagelse i denne nådens tid. Mine børn, mediter over og lev, gennem jeres små ofre, Jesu lidelse og død for hver enkelt af jer. Kun hvis I kommer nærmere til Jesus, vil I fatte den umådelige kærlighed, som Han nærer for hver enkelt af jer. Gennem bøn og jeres forsagelse vil I blive mere åbne for troens gave og kærligheden over for Kirken og de mennesker, der er omkring jer. Jeg elsker jer og velsigner jer. Tak fordi I har besvaret mit kald.

18. marts 1998: Kære børn, jeg kalder jer til at være mit lys for at kunne oplyse alle de, der stadig lever i mørket, og fylde deres hjerter med min Søns fred. Tak fordi I har besvaret mit kald (Mirjanas fødselsdags-åbenbaring)

25. marts 1998: Kære børn, også i dag kalder jeg jer til faste og forsagelse. Mine børn, forsag det som hindrer jer i at være nær ved Jesus. På en særlig måde kalder jeg jer: Bed, for kun gennem bøn vil I blive i stand til at overvinde jeres vilje og opdage Guds vilje i selv de mindste ting. Gennem jeres daglige liv, mine børn, vil I blive et eksempel og bevidne, at I lever for Jesus eller imod Ham og Hans vilje. Mine børn, jeg ønsker, at I bliver kærlighedens apostle. Gennem kærlighed, mine børn, vil det blive set, at I er mine. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. april 1998: Kære børn, i dag kalder jeg jer til gennem bøn at åbne jer for Gud, som en blomst åbner sig for morgensolens stråler. Mine børn, vær ikke bange, jeg er hos jer, og jeg går i forbøn til Gud for hver enkelt af jer, så at jeres hjerte modtager omvendelsens gave. Kun på denne måde, mine børn, vil I fatte hvor vigtig nåden er i denne tid, og Gud vil komme tættere på jer. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. maj 1998: Kære børn, i dag kalder jeg jer til gennem bøn og opofrelse at forberede jer selv på Helligåndens komme. Mine børn, dette er en nådens tid, og derfor kalder jeg jer, igen, til at beslutte jer for Gud, Skaberen. Tillad Ham at forvandle og forandre jer. Måtte jeres hjerte blive rede til at lytte til og leve alt hvad Helligånden har i Sin plan for hver enkelt af jer. Mine børn, tillad Helligånden at lede jer på sandhedens og frelsens vej til Det Evige Liv. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. juni 1998: Kære børn, i dag ønsker jeg at takke jer for at leve mine budskaber. Jeg velsigner jer alle med min moderlige velsignelse, og jeg bærer jer alle frem for min Søn, Jesus. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. juli 1998: Kære børn, i dag, mine børn, inviterer jeg jer til gennem bøn at være sammen med Jesus, så at I gennem en personlig erfaring af bøn må blive i stand til at opdage skønheden i Guds skabninger. I kan ikke tale om eller vidne om bøn, hvis I ikke beder. Derfor, mine børn, bliv i hjertets stilhed hos Jesus, så at Han må forandre og forvandle jer med Sin kærlighed. Dette, kære børn, er en nådens tid for jer. Gør god brug af den til jeres personlige omvendelse, for når I har Gud, har I alting. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. august 1998: Kære børn, i dag opfordrer jeg jer til at komme stadig tættere på mig gennem bøn. Mine børn, jeg er jeres Moder, jeg elsker jer, og jeg ønsker, at hver enkelt af jer må blive frelst og således være med mig i Himmelen. Derfor, mine børn: Bed, bed, bed indtil jeres liv bliver bøn. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. september 1998: Kære børn, i dag opfordrer jeg jer til at blive mine vidner ved at leve jeres fædres tro. Mine børn, I søger tegn og budskaber og ser ikke, at med hver morgens solopgang kalder Gud jer til omvendelse og til at vende tilbage til sandhedens og frelsens vej. I taler meget, mine børn, men I arbejder kun lidt på jeres omvendelse. Omvend jer derfor og begynd at leve mine budskaber, ikke med jeres ord, men med jeres liv. På den måde, mine børn, vil I få styrken til at beslutte jer for hjertets sande omvendelse. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. oktober 1998: Kære børn, i dag opfordrer jeg jer til at komme tættere på mit Ubesmittede Hjerte. Jeg kalder jer til at forny jeres liv med samme begejstring som i de første dage, da jeg kaldte jer til faste, bøn og omvendelse. Mine børn, I accepterede mine budskaber med åbne hjerter, selvom I ikke vidste, hvad bøn var. I dag opfordrer jeg jer til at åbne jer selv fuldstændigt for mig, så jeg kan forvandle jer og lede jer til min søn Jesus´ hjerte, så at Han kan fylde jer med Sin kærlighed. Kun på den måde, mine børn, vil I finde sand fred - den fred som kun Gud giver jer. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. november 1998: Kære børn, i dag opfordrer jeg jer til at forberede jer på Jesu komme. Forbered jeres hjerter på en særlig måde. Måtte det hellige skriftemål være den første handling af omvendelse for jer, og beslut jer derefter for hellighed, kære børn. Måtte jeres omvendelse og jeres beslutning for hellighed begynde i dag og ikke i morgen. Mine børn, jeg kalder jer alle til at gå ad frelsens vej, og jeg ønsker at vise jer vejen til Himmelen. Derfor, mine børn, vær mine og beslut jer sammen med mig for hellighed. Små børn, accepter bøn med alvor og bed, bed, bed. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. december 1998: Kære børn, i denne julens fryd ønsker jeg at velsigne jer med min velsignelse. På en særlig måde, mine børn, giver jeg jer den lille Jesus´ velsignelse. Måtte Han fylde jer med Sin fred. I dag, mine børn, har I ikke fred, og dog længes I inderligt efter den. Det er derfor, at jeg med min Søn, Jesus, på denne dag kalder jer til at bede, bede, bede, for uden bøn har I hverken glæde eller fred eller en fremtid. I skal længes inderligt efter fred og søge den, for Gud er sand fred. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. december 1998: Kære børn, i dag på min Søns fødselsdag er mit hjerte fyldt med en umådelig glæde, kærlighed og fred. Som jeres Moder ønsker jeg for hver eneste af jer, at I må føle den samme glæde, fred og kærlighed i hjertet. Vær derfor ikke bange for at åbne jeres hjerte og overgive jer selv fuldkommen til Jesus, for kun på denne måde kan Han komme ind i jeres hjerte og fylde det med kærlighed, fred og glæde. Jeg velsigner jer med min moderlige velsignelse. (Jakovs årlige åbenbaring)

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal