1999


25. januar 1999: Kære børn, igen kalder jeg jer til bøn. I har ingen undskyldning for at arbejde mere, for naturen ligger endnu i dyb søvn. Åbn jer selv gennem bøn. Genoptag bønnen i jeres familier. Læg Den Hellige Bibel på et synligt sted i jeres hjem, læs i den, reflektér over den, og lær hvordan Gud elsker Sit folk. Hans kærlighed viser sig også i disse tider ved, at Han sender mig for at kalde jer til at vandre ad frelsens vej. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. februar 1999: Kære børn, også i dag er jeg med jer på en særlig måde, idet jeg reflekterer over og lever Jesus´ lidelseshistorie i mit hjerte. Mine børn, åbn jeres hjerter og giv mig alt hvad der er i dem : Glæder, sorger og hver en smerte, selv den mindste, så jeg kan tilbyde det hele til Jesus, så Han med Sin uendelige kærlighed må brænde jeres sorger op og forvandle dem til glæden ved Sin genopstandelse. Derfor, mine børn, kalder jeg jer nu på en særlig måde for, at jeres hjerter må åbnes i bøn, sådan at I gennem bøn må blive venner af Jesus. Tak fordi I har besvaret mit kald.

18. marts 1999: Kære børn, jeg ønsker at I overdrager jeres hjerter fuldkommen til mig, så jeg kan tage jer med på vejen, der leder til lys og til Evigt Liv. Jeg ønsker ikke, at jeres hjerter vandrer rundt i dagens mørke. Jeg vil hjælpe jer. Jeg vil være med jer på denne vej, hvor I vil opdage Guds kærlighed og barmhjertighed. Som en moder beder jeg jer om at tillade mig at gøre dette. Tak fordi I har besvaret mit kald. (Mirjanas fødselsdags-åbenbaring)

25. marts 1999: Kære børn, jeg kalder jer til bøn med hjertet. På en særlig måde, mine børn, kalder jeg jer til bøn for omvendelse af syndere, for de som gennemborer mit hjerte og min Søn Jesus´ hjerte med hadets sværd og daglig blasfemi. Lad os bede, mine børn, for alle de som ikke ønsker at lære Guds kærlighed at kende, selvom de kommer i Kirken. Lad os bede for, at de omvender sig, så at Kirken må genopstå i kærlighed.Kun med kærlighed og bøn, mine børn, kan I leve denne tid, som er skænket jer til omvendelse. Sæt Gud på førstepladsen, så vil den opstandne Jesus blive jeres ven. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. april 1999: Kære børn, også i dag kalder jeg jer til bøn. Mine børn, vær glade bærere af fred og kærlighed i denne verden, som er uden fred. Bær vidnesbyrd om, at I er mine ved at faste og bede og ved, at I lever mine budskaber. Bed og søg! Jeg beder og går i forbøn for jer til Gud, at I må omvende jer, og at jeres liv og jeres adfærd altid må være kristen. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. maj 1999: Kære børn, også i dag kalder jeg jer til omvendelse og til en mere fast tro på Gud. Børn, I søger fred og beder på forskellige måder, men I har endnu ikke givet jeres hjerter til Gud, så Han kan fylde dem med Sin kærlighed. Derfor er jeg hos jer for at vejlede jer og bringe jer nærmere til Guds kærlighed. Hvis I elsker Gud over alt andet, vil det være let for jer at bede og at åbne jeres hjerter for Ham. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. juni 1999: Kære børn, i dag takker jeg jer for, at I lever mine budskaber og bærer vidnesbyrd om dem med jeres liv. Mine børn, vær stærke og bed, så at bøn må give jer styrke og glæde. Kun på den måde vil hver enkelt af jer blive min, og jeg vil lede jer på frelsens vej. Mine børn, bed og bær med jeres liv vidnesbyrd om min tilstedeværelse her. Måtte hver dag blive et glædesfyldt vidnesbyrd for jer om Guds kærlighed. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. juli 1999: Kære børn, også i dag glæder jeg mig med jer, og jeg kalder jer alle til at bede med hjertet. Jeg opfordrer jer alle, mine børn, til her sammen med mig at takke Gud her for den nåde, som Han giver jer gennem mig. Jeg ønsker, at I må forstå, at det jeg gerne vil realisere her ikke kun er et bønnens sted, men også et sted hvor hjerter mødes. Jeg ønsker, at mit, Jesus og jeres hjerte må blive ét hjerte af kærlighed og fred. Derfor, mine børn, bed og fryd jer over alt det, som Gud gør her på trods af, at satan tilskynder til uenighed og uro. Jeg er med jer, og jeg leder jer alle på kærlighedens vej. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. august 1999: Kære børn, også i dag opfordrer jeg jer til at ære Gud vor Skaber, som er i naturens farver. Selv gennem de mindste blomster taler Han til jer om Sin skønhed og om dybden af den kærlighed, hvormed Han har skabt jer. Små børn, måtte bønnen strømme fra jeres hjerter som frisk vand fra en kilde. Måtte hvedemarkerne tale til jer om Guds nåde mod alle skabninger. Genoptag derfor bønnen i taksigelse for alt hvad Han giver jer. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. september 1999: Kære børn, igen i dag opfordrer jeg jer til at blive bærere af min fred. Særligt nu hvor det bliver sagt, at Gud er langt borte, har Han i sandhed aldrig været jer nærmere. . Jeg kalder jer til at forny bønnen i jeres familier ved at læse Den Hellige Bibel og til at opleve glæden i mødet med Gud, som elsker Sine skabninger uendeligt højt. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. oktober 1999: Kære børn, glem ikke: Dette er nådens tid. Derfor: Bed, bed, bed! Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. november 1999: Kære børn, også i dag kalder jeg jer til bøn. Måtte korset i denne nådens tid blive en vejviser ,der for jer viser hen mod kærlighed og enhed, hvorigennem sand fred kommer. Derfor, mine børn, bed i denne tid særligt om, at den lille Jesus, Skaberen af fred, må fødes i jeres hjerter. Kun gennem bøn vil I blive mine apostle for fred i denne verden uden fred. Derfor, bed indtil bøn bliver en glæde for jer. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. december 1999: Kære børn, dette er nådens tid. Mine børn, i dag giver jeg jer på en særlig måde sammen med den lille Jesus, som jeg holder i min favn, muligheden for at beslutte jer for fred. Gennem jeres "ja" til fred og jeres beslutning for Gud, bliver der åbnet en ny mulighed for fred. Kun på den måde, mine børn, vil dette århundrede for jer blive en tid med fred og velvære. Sæt derfor den lille Jesus på førstepladsen i jeres liv, og Han vil lede jer på frelsens vej. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. december 1999: Kære børn, i dag på min Søns fødselsdag hvor mit hjerte er fyldt med umådelig glæde og kærlighed, inviterer jeg jer til en fuldkommen åbenhed og til en fuldkommen overgivelse til Gud. Kast alt mørke ud af jeres hjerte og tillad Guds lys og Guds kærlighed at komme ind i jeres hjerte og dvæle der for evigt. Vær bærere af Guds lys og kærlighed til hele menneskeheden, så at alle i jer og gennem jer må mærke og opleve sandt lys og sand kærlighed, som kun Gud kan give jer. Jeg velsigner jer med min moderlige velsignelse. (Jakovs årlige åbenbaring) 

 

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal