2000


25. januar 2000: Kære børn, jeg kalder jer, mine børn, til at bede uden ophør. Hvis I beder, er I tættere på Gud, og Han vil lede jer ad fredens og frelsens vej. Derfor kalder jeg jer i dag til at give freden til andre. Kun i Gud er der sand fred. Åbn jeres hjerter og bliv dem som giver en fredens gave, og andre vil opdage freden i jer og gennem jer, og på den måde vil I blive vidner om om Guds fred og kærlighed, som Han giver jer. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. februar 2000: Kære børn, vågn op fra vantroens søvn og synd, for dette er en nådens tid, som Gud skænker jer. Brug denne tid og søg fra Gud den nåde, som helbreder jeres hjerter, så I kan komme til at se Gud og mennesket med hjertet. Bed især for dem, som endnu ikke kender Guds kærlighed, og bær vidnesbyrd med jeres liv, så de også kan komme til at kende Gud og Hans umådelige kærlighed. Tak fordi I har besvaret mit kald.

18. marts 2000: Kære børn, søg ikke fred og lykke forgæves de forkerte steder og i forkerte ting. Tillad ikke jeres hjerter at blive hårde ved at elske tomhed. Påkald min Søns navn. Modtag Ham i jeres hjerter. Kun i min Søns navn vil I erfare sand lykke og sand fred i jeres hjerter. Kun på denne måde vil I komme til at kende Guds kærlighed og sprede den yderligere. Jeg kalder jer til at blive mine apostle. (Mirjanas fødselsdags-åbenbaring)

25. marts 2000: Kære børn, bed og gør god brug af denne tid, for dette er en nådens tid. Jeg er med jer, og jeg går i forbøn til Gud for hver enkelt af jer, for at jeres hjerter må åbne sig for Gud og for Guds kærlighed. Mine børn, bed uden ophør indtil bøn bliver en glæde for jer. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. april 2000: Kære børn, også i dag kalder jeg jer til omvendelse. I tænker for meget på materielle ting og for lidt på de åndelige. Åbn jeres hjerter og begynd igen at arbejde mere på jeres personlige omvendelse. Beslut hver dag at hellige tid til Gud og til bøn, indtil bøn for jer bliver et glædeligt møde med Gud. Kun på den måde vil jeres liv få mening, og I vil med glæde betragte Det Evige Liv. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. maj 2000: Kære børn, jeg fryder mig sammen med jer, og i denne nådens tid kalder jeg jer til åndelig fornyelse. Bed, mine børn, så at Helligånden fuldt ud må komme og bo i jer, således at I må blive i stand til med glæde at bære vidnesbyrd for alle dem, som er langt fra troen. Bed især, mine børn, om Helligåndens gaver, således at I i kærlighedens ånd, hver dag og i enhver situation, må komme nærmere jeres medmennesker, og at I med visdom og kærlighed må overvinde enhver vanskelighed. Jeg er med jer, og jeg går i forbøn for jer til Jesus. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. juni 2000: Kære børn, i dag kalder jeg jer til bøn. Den der beder frygter ikke for fremtiden. Mine børn, glem ikke at jeg er med jer, og at jeg elsker jer alle. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. juni 2000: Jeg introducerede mig selv som Fredens Dronning. Igen kalder jeg jer til fred, faste og bøn. Genoptag bøn i familien og modtag min velsignelse.
(Ivankas årlige åbenbaring)

25. juli 2000: Kære børn, glem ikke at I er her på jorden på vej til evigheden, og at jeres hjem er i Himmelen. Derfor, mine børn, vær åbne for Guds kærlighed og forlad egoisme og synd. Måtte jeres glæde alene bestå i at opdage Gud igennem daglig bøn. Gør derfor god brug af denne tid og og bed, bed, bed - og Gud er jer nær i bøn og igennem bøn. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. august 2000: Kære børn, jeg ønsker at dele min glæde med jer. I mit Ubesmittede Hjerte mærker jeg, at der er mange, som er kommet tættere på mig og på en særlig måde bærer mit Ubesmittede Hjertes Sejr i deres hjerter igennem bøn og omvendelse. Jeg ønsker at takke jer og at inspirere jer til med kærlighed og Helligåndens kraft at arbejde endnu mere for Gud og Hans Kongerige. Jeg er med jer, og jeg velsigner jer med min moderlige velsignelse. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. september 2000: Kære børn, i dag kalder jeg jer til at åbne jer for bøn. Måtte bøn blive en glæde for jer. Genoptag bønnen i jeres familier og dan bedegrupper. På den måde vil I erfare glæden i bøn og samvær. Alle de som beder og er medlem af bedegrupper er åbne for Guds vilje i deres hjerter og bevidner glædesfuldt Guds kærlighed. Jeg er med jer, jeg bærer jer alle i mit hjerte, og jeg velsigner jer med min moderlige velsignelse. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. oktober 2000: Kære børn, i dag ønsker jeg at åbne mit moderlige hjerte for jer og at kalde jer alle til bøn for mine intentioner. Jeg ønsker at forny bønnen sammen med jer og at kalde jer til faste, som jeg ønsker at tilbyde min Søn, Jesus for den nye tids komme - en forårets tid. I dette Jubelår har mange hjerter åbnet sig for mig, og Kirken bliver fornyet i Ånden. Jeg fryder mig med jer, og jeg takker Gud for denne gave - og I, mine børn, kalder jeg til at bede, bede, bede - indtil bøn bliver en glæde for jer. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. november 2000: Kære børn, i dag, hvor Himmelen er jer nær på en særlig måde, kalder jeg jer til bøn, så at I gennem bønnen sætter Gud på førstepladsen. Mine børn, i dag er jeg nær jer, og jeg velsigner hver enkelt af jer med min moderlige velsignelse, så I får styrke og kærlighed til alle mennesker, som I møder i jeres jordiske liv, og så I kan videregive Guds kærlighed. Jeg fryder mig med jer, og jeg ønsker at fortælle jer, at jeres broder Slavko er blevet født ind i Himmelen og går i forbøn for jer. Tak fordi I har besvaret mit kald.
(dagen forinden var Medjugorjes ledende præst, fader Slavko Barbaric (1946-2000), faldet død om på toppen af Korsbjerget, og Medjugorje var lammet af sorg).

25. december 2000: Kære børn, i dag, hvor Gud har tilladt mig, at jeg kan være sammen med jer med Jesus-barnet i mine arme, fryder jeg mig med jer, og jeg takker Gud for alt, hvad Han har gjort i dette Jubelår. Jeg takker især Gud for kaldet af alle de, der har sagt fuldkommen 'ja' til Gud. Jeg velsigner jer alle med min moderlige velsignelse og med velsignelsen fra den nyfødte Jesus. Jeg beder for jer alle om, at glæden må blive født i jeres hjerter, så at I også med glæde må bære den glæde, som jeg føler i dag. I dette barn bringer jeg jer jeres hjerters Frelser og den Ene, der kalder jer til et liv i hellighed. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. december 2000: Kære børn, i dag hvor Jesus bliver født og Hans fødsel bringer umådelig glæde, kærlighed og fred, kalder jeg jer på en særlig måde til at sige jeres "ja" til Jesus. Åbn jeres hjerter, så Jesus kan komme ind i dem, komme til at leve i dem og begynde at arbejde igennem jer. Kun på denne måde vil I blive i stand til at forstå den sande skønhed i Guds kærlighed, glæde og fred. Kære børn, fryd jer over Jesus´ fødsel og bed for alle de hjerter, der ikke har åbnet sig for Jesus, så at Jesus må trænge ind i hvert af deres hjerter og må begynde at arbejde igennem dem, og så ethvert menneske vil et eksempel på en sand person, som Gud arbejder igennem. (Jakovs årlige åbenbaring)


Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal