2001


25. januar 2001: Kære børn, i dag kalder jeg jer til at genoptage jeres bøn og jeres faste med endnu større entusiasme, indtil bøn bliver en glæde for jer. Mine børn, den som beder er ikke bange for fremtiden, og den som faster er ikke bange for ondskab. Endnu engang gentager jeg for jer: Kun gennem bøn og faste kan også krige blive standset - krige der udspringer af jeres vantro og angst for fremtiden. Jeg er med jer og lærer jer, mine børn: Jeres fred og jeres håb er i Gud. Kom derfor nærmere Gud og sæt Ham på førstepladsen i jeres liv. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. februar 2001: Kære børn, dette er en nådens tid. Derfor: Bed, bed, bed, indtil I begriber Guds kærlighed til hver enkelt af jer. Tak fordi I har besvaret mit kald.

18. marts 2001: Kære børn, i dag kalder jeg jer til fred og barmhjertighed. Giv kærlighed til hinanden som jeres Fader giver den til jer. Vær fulde af barmhjertighed (pause) med hjertet. Gør gode gerninger og tillad dem ikke at vente på jer for længe. Enhver barmhjertighed, der kommer fra hjertet bringer jer tættere på min Søn. (Mirjanas fødselsdags-åbenbaring)

25. marts 2001:
Kære børn, også i dag kalder jeg jer til at åbne jer for bøn. Mine børn, I lever i en tid i hvilken Gud skænker jer stor nåde, men I ved ikke, hvordan I skal bruge den. I bekymrer jer om alt andet, men mindst om sjælen og det spirituelle liv. Vågn op af jeres sjæls trætte søvn og sig med al jeres styrke ja til Gud. Beslut jer for omvendelse og hellighed. Jeg er med jer, små børn, og jeg kalder jer til at perfektionere jeres sjæl og alt hvad I gør. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. april 2001: Kære børn, også i dag kalder jeg jer til bøn. Mine børn, bøn kan udrette mirakler. Når I er trætte og syge, og I ikke forstår meningen med jeres liv, så tag Rosenkransen og bed - bed, indtil du oplever bøn som et glædesfuldt møde med jeres Frelser. Jeg er med jer, mine børn, og jeg går i forbøn og beder for jer. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. maj 2001: Kære børn, i denne nådens tid kalder jeg jer til bøn. Mine børn, I arbejder meget, men uden Guds velsignelse. Lovpris og søg Helligåndens visdom, at Han må lede jer i denne tid, således at I må forstå og leve i nåden i denne tid. Omvend jer, mine børn, og knæl i jeres hjerters stilhed. Sæt Gud i centrum af jeres væsen, således at I på den måde med glæde kan bevidne den skønhed, som Gud uophørligt skænker i jeres liv. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. juni 2001: Kære børn, jeg er med jer, og jeg velsigner jer alle med min moderlige velsignelse. Særligt i dag, hvor Gud skænker jer en kæmpemæssig nåde, skal I bede og søge Gud gennem mig. Gud giver jer store nådegaver, og derfor, mine børn, skal I bruge denne nådefulde tid godt og træde nærmere til mit hjerte, så jeg kan lede jer til min Søn, Jesus. Tak fordi I har besvaret mit kald. (givet på åbenbaringernes 20-årsdag)

25. juni 2001: Kære engle, tak for jeres bønner, for gennem dem bliver min plan realiseret. Derfor, engle: Bed, bed, bed, så at min plan må blive realiseret. Modtag min moderlige velsignelse. (Ivankas årlige åbenbaring)

25. juli 2001: Kære børn, i denne nådefulde tid kalder jeg jer til at træde endnu nærmere til Gud gennem personlig bøn. Udnyt denne hviletid godt og giv jeres sjæl og jeres øjne hvile i Gud. Find fred i naturen, og I vil opdage Gud, Skaberen, som I vil blive i stand til at takke for alle skabninger. Så vil I finde glæde i jeres hjerte. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. august 2001: Kære børn, i dag kalder jeg jer til at beslutte jer for hellighed. Mine børn, måtte hellighed altid være på førstepladsen i jeres tanker og i enhver situation, i handling og i tale. På den måde kan I også praktisere det, og lidt efter lidt, skridt for skridt, vil bøn og en beslutning om hellighed træde ind i jeres familie. Vær sande mod jer selv og bind ikke jer selv til materielle ting, men til Gud. Og glem ikke, mine børn, at jeres liv er lige så flygtigt som en blomsts. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. september 2001: Kære børn, også i dag kalder jeg jer til at bede, særligt i denne tid hvor satan ønsker krig og had. Jeg kalder jer på ny, mine børn: Bed og fast således at Gud må give jer fred. Vær fredens vidne for ethvert hjerte og vær bærere af fred i denne ufredelige verden. Jeg er hos jer, og jeg går i forbøn frem for Gud for hver enkelt af jer. Og I skal ikke frygte, for den, som beder, frygter ikke det onde og bærer ikke had i hjertet. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. oktober 2001: Kære børn, også i dag kalder jeg jer til at bede af hele jeres hjerte og til at elske hinanden. Mine børn, I er udvalgt til at være vidner om fred og om glæde. Hvis der ingen fred er, så bed og I vil modtage den. Gennem jer og jeres bøn, mine børn, vil freden begynde at strømme gennem verden. Derfor, mine børn: Bed, bed, bed, for bøn udretter underværker i menneskers hjerter og i verden. Jeg er hos jer, og jeg takker Gud for hver eneste af jer, som alvorligt har accepteret bønnen og lever den. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. november 2001: Kære børn, i denne nådens tiden kalder jeg jer på ny til bøn. Mine børn, bed og forbered jeres hjerter for Fredens Konges komme, at Han med Sin velsignelse må skænke fred til hele verden. Ufred er begyndt at herske i hjerterne, og had regerer i verden. Derfor skal I, som lever mine budskaber, være lyset og de fremstrakte hænder i denne vantro verden, så at alle må lære kærlighedens Gud at kende. Glem ikke, kære børn, at jeg er hos jer og velsigner jer alle. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. december 2001: Kære børn, jeg kalder jer i dag og ansporer jer til at bede for fred. Særligt i dag kalder jeg jer, mens jeg bærer den nyfødte Jesus i mine arme for jer, til at forene jer med Ham og til at blive et tegn for denne verden uden fred. Må jeres tro blive en tilskyndelse for andre til at tro og til at elske mere. Jeg velsigner jer alle og kalder jer til at komme tættere på mit hjerte og på den lille Jesus´ Hjerte. Tak fordi I har besvaret mit kald".

25. december 2001: Kære børn, i dag hvor Jesus på ny fødes for jer, kalder jeg jer på en særlig måde til omvendelse. Bed, bed, bed for jeres hjertes omvendelse, så Jesus kan blive født i jer alle og må dvæle i jer og komme til at herske over hele jeres væsen. Tak fordi I har besvaret mit kald. (Jakovs årlige åbenbaring)

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal