2002

25. januar 2002: Kære børn, i denne tid hvor I stadig ser tilbage på sidste år, kalder jeg jer, mine børn, til at kigge dybt i jeres hjerte og beslutte jer for bøn og til at være tættere på Gud. Mine børn, I klynger jer stadig til jordiske ting og for lidt til det åndelige liv. Måtte mit kald i dag også være en opmuntring til jer om at beslutte jer for Gud og for daglig omvendelse. I kan ikke omvende jer, mine børn, hvis ikke I forsager synden, og hvis ikke I beslutter jer for kærlighed til Gud og til næsten. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. februar 2002: Kære børn, i denne nådens tid kalder jeg jer til at blive venner af Jesus. Bed for fred i jeres hjerter og arbejd for jeres personlige omvendelse. Mine børn, kun på denne måde vil I blive i stand til at blive vidner om fred og om Jesus´ kærlighed i verden. Åbn jer selv for bøn, så at bøn bliver et behov for jer. Omvend jer, mine børn, og arbejd så at så mange sjæle som muligt må komme til at kende Jesus og Hans kærlighed. Jeg er jer nær, og jeg velsigner jer alle. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. marts 2002: Kære børn, i dag kalder jeg jer til at forene jer med Jesus i bøn. Åbn jeres hjerte for Ham og giv Ham alt der er i det: Glæder, sorger og sygdomme. Måtte dette være en nådens tid for jer. Bed, mine børn, og måtte hvert øjeblik tilhøre Jesus. Jeg er hos jer, og jeg går i forbøn for jer. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. april 2002:
Kære børn, fryd jer med mig i denne forårstid, hvor hele naturen vågner og jeres hjerter længes efter forandring. Åbn jer og bed, mine børn. Glem ikke, at jeg er hos jer, og at jeg ønsker at lede jer alle til min Søn, så at Han må give jer gaven af oprigtig kærlighed til Gud og alt, der er fra Ham. Åbn jer for bøn, og søg fra Gud en omvendelse af jeres hjerter. Alt andet ser Han og sørger Han for. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. maj 2002: Kære børn, i dag kalder jeg jer til at sætte bøn på førstepladsen i jeres liv. Bed og måtte bøn, mine børn, være en glæde for jer. Jeg er hos jer og går i forbøn for jer alle, og I, mine børn: Vær glædesfulde bærere af mine budskaber. Måtte jeres liv med mig være glæde. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. juni 2002: Kære børn, i dag beder jeg for jer og med jer for, at Helligånden må hjælpe jer og forøge jeres tro, så at I i endnu højere grad må tage imod de budskaber, som jeg giver jer her på dette hellige sted. Mine børn, begrib at dette er en nådens tid for enhver af jer, og at I hos mig, mine børn, er i sikkerhed. Jeg ønsker at lede jer alle på hellighedens vej. Efterlev mine budskaber og før hvert et ord, som jeg giver jer, ud i livet. Måtte de være dyrebare for jer, fordi de kommer fra Himmelen. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. juli 2002: Kære børn, i dag fryder jeg mig sammen med jeres skytshelgen, og jeg kalder jer til at være åbne over for Guds vilje, så at troen i kraft af jer og igennem jer må vokse i de mennesker, som I møder i jeres hverdagsliv. Mine børn, bed indtil bøn bliver en glæde for jer. Bed jeres hellige beskyttere om at hjælpe jer til at vokse i kærlighed til Gud. Tak fordi I har besvaret mit kald.

NOTE: Med ordene “jeres skytshelgen” sigter Jomfru Maria til apostlen Sankt Jakob. Kirken i Medjugorje er opkaldt efter ham, og den 25. juli er hans navnedag, hvad folk i Medjugorje også i år markerede ved at bære hans statue i procession til en af sognets små hyggelige skove, hvor en udendørs messe blev afholdt.

25. august 2002: Kære børn, også i dag er jeg hos jer i bøn, så at Gud kan give jer en endnu stærkere tro. Mine børn, jeres tro er kun beskeden, og I er slet ikke klar over, hvor lidt I, trods dette, er klar til at søge troens gave fra Gud. Det er grunden til, at jeg er hos jer, mine børn: For at hjælpe jer til at forstå mine budskaber og leve dem. Bed, bed, bed; kun igennem troen og bønnen vil jeres sjæle finde fred og verden finde glæden i at være hos Gud. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. september 2002: Kære børn, også i denne ufredelige tid kalder jeg jer til bøn. Mine børn, bed for fred, så at hvert menneske i verden må føle kærlighed til fred. Kun når sjælen finder fred i Gud, føler den sig tilfreds, og kærlighed vil begynde at strømme i verden. Og på en særlig måde, mine børn, er I kaldet til at leve og bære vidnesbyrd om fred - fred i jeres hjerter og familier - og igennem jer vil freden også begynde at strømme i verden. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. oktober 2002: Kære børn, også i dag kalder jeg jer til bøn. Mine børn, tro på at simpel bøn kan udrette mirakler. Igennem jeres bøn åbner I jeres hjerte for Gud, og Han udretter mirakler i jeres liv. Ved at se på frugterne fyldes jeres hjerte med glæde og taknemmelighed over for Gud for alt hvad Han gør i jeres liv og, igennem jer, også i andres. Bed og tro, mine børn, Gud giver jer nådegaver, og I ser dem ikke. Bed, og I vil se dem. Må jeres dag blive fyldt med bøn og taknemmelighed for alt hvad Gud giver jer. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. november 2002: Kære børn, også i dag kalder jeg jer til omvendelse. Åbn gennem det hellige skriftemål jeres hjerte for Gud, mine børn, og gør jeres sjæl klar, så at den lille Jesus kan fødes på ny i jeres hjerte. Tillad Ham at forvandle jer og lede jer på fredens og glædens vej. Mine børn, beslut jer for bøn. Måtte jeres hjerte længes efter bøn, særligt nu i denne nådens tid. Jeg er jer nær og går i forbøn hos Gud for jer alle. Tak fordi I har besvaret mit kald.

25. december 2002: "Kære børn, dette er en tid af store nådegaver, men også en tid af store prøvelser for alle, der ønsker at følge fredens vej. Derfor, mine børn, kalder jeg jer igen til at bede, bede, bede, ikke med ord men med hjertet. Lev mine budskaber og bliv omvendt. Vær bevidste om den gave, at Gud har tilladt mig at være hos jer, særligt i dag, hvor jeg i mine arme har den lille Jesus, Fredens Konge. Jeg ønsker at give jer fred, og at I bærer den i jeres hjerter og giver den til andre, indtil Guds fred begynder at regere verden. Tak fordi I har besvaret mit kald".

25. december 2002: "Kære børn, på denne dag af kærlighed og fred og med Jesus i mine arme kalder jeg jer til at bede for fred. Mine børn, uden Gud og bøn kan I ikke have fred. Derfor, mine børn: Åbn jeres hjerte så at Fredens Konge må blive født i jeres hjerte. Kun på denne måde kan I bevidne og bære Guds fred til denne ufredelige verden. Jeg er hos jer og velsigner jer med min moderlige velsignelse". (Jakovs årlige åbenbaring)

 

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal