2003

2. januar 2003: "Kære børn, som en moder inviterer sine børn, inviterede jeg jer, og I svarede mig. Tillad mig at fylde jeres hjerte med kærlighed, så det bliver et hjerte af kærlighed, som I vil give til andre uden forbehold. På denne måde vil I bedst hjælpe mig i min mission med at omvende de af mine børn, som endnu ikke har oplevet Guds og min Søns kærlighed. Tak!" (Ekstraordinært budskab til Mirjana)

25. januar 2003:
"Kære børn, med dette budskab kalder jeg jer på ny til at bede for fred. I særdeleshed nu hvor freden er i krise, må I være dem, der beder og bærer vidnesbyrd om fred. Mine børn, vær fred i denne ufredelige verden. Tak fordi I har besvaret mit kald."

25. februar 2003:
"Kære børn, også i dag kalder jeg jer til at bede og faste for fred. Som jeg har sagt allerede og nu gentager for jer, mine børn: Kun med bøn og faste kan også krige stoppes. Fred er en dyrebar gave fra Gud. Søg, bed, og I vil modtage den. Tal om fred og bær freden i jeres hjerter. Plej den som en blomst, der har brug for vand, ømhed og lys. Vær dem, der bærer freden til andre. Jeg er hos jer og går i forbøn for jer alle. Tak fordi I har besvaret mit kald."

18. marts 2003: "Kære børn, særligt i denne hellige bodens og bønnens tid kalder jeg jer til at træffe et valg. Gud gav jer fri vilje til at vælge livet eller døden. Lyt til mine budskaber med hjertet, så I må blive bekendt med, hvad I skal gøre, og hvordan I finder vejen til livet. Mine børn, uden Gud kan I intet gøre; glem ikke dette i blot et øjeblik. For hvem er I, og hvad I vil være på jorden, når I vender tilbage dertil igen? Væk ikke Guds vrede, men følg mig ind i livet. Tak fordi I er her." (Mirjanas ordinære fødselsdags-budskab)

25. marts 2003: "Kære børn, også i dag kalder jeg jer til at bede for fred. Bed med hjertet, mine børn, og mist ikke håbet, for Gud elsker Sine skabninger. Han ønsker at frelse jer, en efter en, igennem mit komme her. Jeg kalder jer til hellighedens vej. Bed, og i bøn vil I være åbne for Guds vilje; på denne måde vil I, i alt hvad I gør, virkeliggøre Guds plan med jer og igennem jer. Tak fordi I har besvaret mit kald."

25. april 2003:
"Kære børn, også i dag kalder jeg jer til at åbne jer for bøn. I den forgangne fastetid har I indset, hvor små I er, og hvor lille jeres tro er. Mine børn, beslut jer også i dag for Gud, så at Gud igennem jer må kunne forandre menneskers hjerter og også jeres hjerter. Vær glædesfyldte bærere af den genopstandne Jesus i denne ufredelige verden, der længes efter Gud og efter alt, der er fra Gud. Jeg er hos jer, mine børn, og jeg elsker jer med en særlig kærlighed. Tak fordi I har besvaret mit kald."

25. maj 2003:
"Kære børn, også i dag kalder jeg jer til at bede. Forny jeres personlige bøn, og bed på en særlig måde for, at Helligånden må hjælpe jer til at bede med hjertet. Jeg går i forbøn for alle mine børn, og jeg kalder jer alle til at omvende jer. Hvis I omvender jer, vil alle mennesker omkring jer også blive fornyet, og bønnen vil blive en glæde for dem. Tak fordi I har besvaret mit kald."

25. juni 2003: "Kære børn, også i dag kalder jeg jer med stor glæde til at leve mine budskaber. Jeg er hos jer, og jeg takker jer, fordi I levendegør det, jeg siger til jer. Jeg kalder jer til at forny mine budskaber med større styrke, med ny begejstring og glæde. Måtte bønnen blive en daglig sædvane for jer. Tak fordi I har besvaret mit kald."

25. juni 2003: Åbenbaringen, som varede 10 minutter, fik Ivanka hjemme i sit hus. Ved åbenbaringen var kun Ivankas nærmeste familie til stede, nemlig hendes mand og hendes 3 børn.
Vor Frue gav følgende budskab: ”Kære børn! Vær ikke bange, jeg er altid med jer. Åbn jeres hjerte, så kærlighed og fred kan komme ind. Bed for fred, fred, fred.”
Vor Frue var glad og talte mere udførligt til Ivanka om sit liv.
(Ivankas årlige budskab den 25. juni 2003)

25. juli 2003: "Kære børn, også i dag kalder jeg jer til bøn. Kære børn, bed indtil bønnen bliver en glæde for jer. Kun på denne måde vil I hver især finde fred i hjertet og sjælelig tilfredsstillelse. I vil føle en trang til at bære vidnesbyrd over for andre om den kærlighed, I bærer i jeres hjerter og jeres liv. Jeg er hos jer og går i forbøn for jer hos Gud. Tak fordi I har besvaret mit kald."

25. august 2003: ”Kære børn! Også i dag kalder jeg jer til at takke Gud i jeres hjerte for alle de nådegaver, som Han giver jer, også gennem de tegn og farver, som er i naturen.
Gud ønsker at drage jer nærmere til sig og tilskynder jer til at give Ham ære og tak. Derfor, små børn, Jeg kalder jer til at bede, bede, bede, og glem ikke, at jeg er hos jer. Jeg går i forbøn for hver af jer hos Gud, indtil jeres glæde i Ham er fuldkommen. Tak fordi I har besvaret mit kald."

25. september 2003: ”Kære børn! Også i dag kalder jeg jer til at komme nærmere til mit hjerte. Kun på den måde vil I fatte den gave, som min tilstedeværelse her imellem jer er. Kære børn, jeg ønsker at føre jer til min Søns Jesu hjerte; men I gør modstand og ønsker ikke at åbne jeres hjerter for bøn. Jeg kalder jer igen, små børn, til ikke at være døve, men at begribe mit kald, som er til jeres frelse. Tak fordi I har besvaret mit kald."

2. oktober 2003: "Kære børn, overgiv jeres hjerter helt til mig. Giv mig lov at føre jer til min Søn, Som er den sande fred og lykke. Lad jer ikke forføre af den falske lysglans, som omgiver jer og bliver tilbudt jer. Lad ikke Satan råde over jer med falsk fred og lykke. Kom til mig, Jeg er med jer." (Mirjanas månedlige budskab, hvor Jomfru Maria giver budskabet med tårer i sine øjne)

25. oktober 2003: "Kære børn! Jeg kalder jer igen til at indvie jer til mit hjerte og til min Søns Jesu hjerte. Jeg ønsker, små børn, at føre jer alle på omvendelsens og hellighedens vej. Kun da, gennem jer, kan vi føre så mange sjæle som muligt ad frelsens vej. Tøv ikke, små børn, men sig med hele jeres hjerte: "Jeg ønsker at hjælpe Jesus og Maria med, at stadig flere brødre og søstre må lære hellighedens vej at kende". På den måde vil I føle glæden ved at være venner med Jesus. Tak fordi I har besvaret mit kald."

25. november 2003: ”Kære børn! Jeg kalder jer til, at denne tid må blive jer en endnu stærkere ansporing til bøn. Bed om, mine kære børn, at Jesus i denne tid bliver født i alle hjerter, særlig hos dem, som ikke kender Ham. Vær kærlighed, glæde og fred i denne fredløse verden. Jeg er med jer, og jeg går i forbøn hos Gud for hver enkelt af jer. Tak, fordi I har besvaret mit kald.”

25. december 2003: "Kære Børn! Også i dag velsigner jeg jer alle med min Søn Jesus i mine arme, og jeg bærer Ham, som er Fredens Konge, til jer, for at Han må give jer sin fred. Jeg er med jer og elsker jer alle, mine kære børn. Tak fordi I har fulgt mit kald."

25. december 2003: "Kære børn! I dag, da Jesus på en særlig måde vil skænke jer sin fred, kalder jeg jer til at bede for freden i jeres hjerter. Børn, uden fred i jeres hjerter kan I ikke fornemme kærligheden og glæden over Jesu fødsel. Derfor, mine kære børn, åbn i dag på en særlig måde jeres hjerter og begynd at bede. Kun gennem bønnen og den totale overgivelse vil jeres hjerte blive fyldt med Jesu kærlighed og fred. Jeg velsigner jer alle med min moderlige velsignelse." (Det årlige budskab til Jakob Colo, hvor Jomfru Maria kommer med Jesusbarnet i sine arme)


 

 

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal