2004

 

25. januar 2004: "Kære børn! Også i dag kalder jeg jer til bøn. Kære børn, bed på en særlig måde for alle dem, som ikke har lært Guds kærlighed at kende. Bed om, at de vil åbne deres hjerter og komme nærmere til mit hjerte og til min Søns, Jesu hjerte, for at vi kan forvandle dem til fredens og kærlighedens mennesker. Tak fordi I har fulgt mit kald."

25. februar 2004: "Kære børn! Som aldrig før kalder jeg jer også i dag til at åbne jeres hjerter for mine budskaber. Mine kære børn, vær mennesker, som drager sjælene hen til Gud og ikke mennesker, som fjerner dem fra Ham. Jeg er med jer og elsker jer alle med en særlig kærlighed. Dette er en tid for bod og omvendelse. Fra dybet af mit hjerte kalder jeg jer til at være mine med hele jeres hjerte, så vil I se, at jeres Gud er stor, for Han vil give jer
velsignelse og fred i overflod. Tak fordi I har fulgt mit kald."

18. marts 2004: ”Kære børn! Også i dag, mens jeg ser på jer med hjertet fuldt af kærlighed, ønsker jeg at fortælle jer, at det, som I så udholdende søger efter, og som I længes efter, mine kære børn, det er lige foran jer. Det er nok, at I anbringer min Søn på førstepladsen i et rent hjerte. Så vil I kunne se. Lyt til mig og tillad mig at føre jer til dette på en moderlig måde.”(Mirjanas ordinære fødselsdags-budskab)

25. marts 2004: "Kære børn! Også i dag kalder jeg jer til at åbne jer for bøn. Særlig nu, i denne nådens tid, må I åbne jeres hjerter, kære børn, og vise jeres kærlighed til Den Korstfæstede. Kun på den måde vil I opdage freden, og bønnen vil begynde at flyde fra jeres hjerte ud i verden. Vær et eksempel, kære børn, og en tilskyndelse til det gode. Jeg er jer nær, og jeg elsker jer alle. Tak fordi I har fulgt mit kald."

25. april 2004: "Kære børn! Også i dag kalder jeg jer til at leve mine budskaber stadig mere intenst i ydmyghed og kærlighed, så at Helligånden kan fylde jer med sin nåde og kraft. Kun på den måde kan I blive vidner om fred og tilgivelse. Tak ford I har fulgt mit kald."

25. maj 2004: "Kære børn! Også i dag beder jeg jer indtrængende om at indvi jer til mit og min Søns Jesu hjerte. Kun på den måde vil I for hver dag blive mere mine, og I vil stadig mere inspirere hinanden til hellighed. Således vil glæden herske i jeres hjerte, og I vil blive bærere af fred og kærlighed. Tak fordi I har fulgt mit kald."

25. juni 2004: ”Kære børn! Også i dag er mit hjerte fyldt med glæde. Jeg ønsker at takke jer for, at I gør det muligt at realisere min plan. Enhver af jer er vigtig, derfor mine kære børn, bed og glæd jer med mig for hvert eneste hjerte, som har omvendt sig og er blevet et redskab for fred i verden. Bedegrupper er magtfulde, og gennem dem kan jeg se, mine kære børn, at Helligånden arbejder i verden. Tak, fordi I har fulgt mit kald.”

25. 6. 2004: Åbenbaringen, som varede 9 minutter, fik Ivanka hjemme i sit hus. Ved åbenbaringen var kun Ivankas nærmeste familie til stede, nemlig hendes mand og hendes 3 børn.
Vor Frue gav følgende budskab: ”Kære børn! Bed for de familier som ikke har lært min Søns kærlighed at kende. Modtag min moderlige velsignelse”.
Vor Frue var glad og fortalte Ivanka mere udførligt om sit liv.
(Ivankas årlige budskab den 25. juni 2004)

25. juli 2004: ”Kære børn! Jeg kalder jer påny til at være åbne for mine budskaber. Jeg ønsker, mine kære børn, at drage jer alle tættere til min Søn, Jesus; derfor må I bede og faste. Især kalder jeg jer til at bede for mine intentioner, så at jeg kan fremstille jer for min Søn Jesus; så forvandler Han jeres hjerter og åbner dem for kærligheden. Når I har fred i hjertet, vil freden herske i jer. Tak, fordi I har fulgt mit kald”.

25. august 2004: ”Kære børn! Jeg kalder jer alle til hjertets omvendelse. Beslut jer til en fuldkommen ændring af jeres liv ligesom i de første dage, efter at jeg var kommet hertil. Så vil I have styrke til, mine kære børn, at knæle ned og åbne jeres hjerter for Gud. Gud vil lytte til jeres bønner og Han vil besvare dem. Jeg beder til Gud for hver enkelt af jer. Tak, fordi I har fulgt mit kald”.

25. september 2004: ”Kære børn! Også i dag kalder jeg jer til at være kærlighed dér, hvor der er had, og føde, hvor der er hunger. Åbn jeres hjerter, mine kære børn, og lad jeres hænder være udstrakte og gavmilde, for at enhver skabning gennem jer kan takke Gud, sin Skaber. Bed, mine kære børn, og åbn jeres hjerte for Guds kærlighed; men det kan I ikke, hvis I ikke beder. Derfor bed, bed, bed. Tak, fordi I har fulgt mit kald”.

25. oktober 2004: ”Kære børn! Dette er nådens tid for familien, og derfor kalder jeg jer til at forny bønnen. Jesus skal være i jeres families hjerte. Lær i bønnen at elske alt, hvad der er helligt. Efterfølg de hellige i deres liv, for at de kan være jer en inspiration og en forbillede på hellighedens vej. Hver familie skal blive et vidnesbyrd om kærligheden i denne verden, som er uden bøn og uden fred. Tak, fordi I har fulgt mit kald”.

25. november 2004:”Kære børn! I denne tid kalder jeg jer alle til at bede for mine anliggender. Bed især for dem, mine kære børn, som endnu ikke har lært Guds kærlighed at kende, og som ikke søger Gud, deres Frelser. Mine kære børn, I skal være mine udstrakte hænder og ved jeres eksempel bringe dem til mit hjerte og min Søns hjerte. Gud vil belønne jer med nåde og al velsignelse. Tak fordi I har fulgt mit kald”.

25. december 2004: ”Kære børn! Med stor glæde bærer jeg også i dag min Søn Jesus til jer i mine arme; Han velsigner jer og kalder jer til fred. Bed, mine kære børn, og vær i enhver situation modige vidner for det Glade Budskab. Kun på den måde vil Gud velsigne jer og give jer alt, hvad I i tro beder Ham om. Jeg bliver hos jer, så længe den Almægtige tillader det. Med stor kærlighed går jeg i forbøn for enhver af jer. Tak fordi I har besvaret mit kald.”

25. december 2004: ”Kære børn! På denne nådens dag og med den lille Jesus i mine arme kalder jeg jer på en særlig måde til at åbne jeres hjerter og begynde at bede. Mine kære børn: Bed Jesus om, at Han må blive født i hvert af jeres hjerter, og at Han må begynde at herske i jeres liv. Bed Ham om den nåde, at I altid kan genkende Ham i ethvert menneske. Mine kære børn, bed Jesus om kærlighed, for kun med Guds kærlighed kan I elske Gud og alle mennesker. Jeg bærer jer alle i mit hjerte og giver jer min moderlige velsignelse”. (Jakovs årlige åbenbaring)


 

 

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal