2005

25. januar 2005: ”Kære børn! I denne nådens tid kalder jeg jer endnu engang til bøn. Bed, kære børn, for de kristnes enhed, at alle må blive ét hjerte. Der vil virkelig blive énhed imellem jer, jo mere I beder og tilgiver. Glem ikke: Kærligheden vil kun sejre, hvis I beder, og jeres hjerter vil åbne sig. Tak fordi I har besvaret mit kald.”

25. februar 2005: ”Kære børn! I dag kalder jeg jer til at være mine udstrakte hænder i denne verden, som sætter Gud på sidstepladsen. Men I, mine kære børn, sæt Gud på førstepladsen i jeres liv. Gud vil velsigne jer og give jer styrke til at bære vidnesbyrd for Ham, kærlighedens og fredens Gud. Jeg er med jer og går i forbøn for jer alle. Mine kære børn, glem ikke, at jeg elsker jer med inderlig kærlighed. Tak fordi I har besvaret mit kald.”

18. marts 2005: ”Kære børn! Jeg kommer til jer som den Moder, der elsker sine børn over alt. Mine børn, jeg ønsker også at lære jer at elske. Det beder jeg for. Jeg beder om, at I vil genkende min Søn i hvert eneste medmenneske. Vejen til min Søn, Han som er den sande fred og kærlighed, går gennem kærligheden til jeres næste. Mine børn, I må bede og faste for, at jeres hjerte må være åbent for denne min intention.” (Mirjanas ordinære fødselsdags-budskab)

25. marts 2005: ”Kære børn! I dag kalder jeg jer til kærlighed. Mine kære børn, elsk hinanden med Guds kærlighed. I hvert øjeblik, i glæde og i sorg, skal kærligheden være det stærkeste, og på den måde vil kærligheden begynde at herske i jeres hjerter. Den opstandne Jesu vil være med jer, og I skal være Hans vidner. Jeg vil glæde mig med jer og beskytte jer med min moderlige kappe. Særligt, mine kære børn, vil jeg se med kærlighed på jeres daglige omvendelse. Tak fordi I har besvaret mit kald.”

25. april 2005: ”Kære børn! Også i dag kalder jeg jer til at forny bønnen i jeres familier. Ved bøn og læsning af Den Hellige Skrift vil Helligånden, som vil forny jer, komme i jeres familier.. På den måde vil I undervise jeres familie i troen. Gennem bøn og jeres kærlighed vil verden vil verden slå ind på en ny vej, og kærligheden vil begynde at herske i verden. Tak, fordi I har fulgt mit kald.”

2. maj 2005: ”Kære børn, jeg er med jer for at føre jer alle til min Søn. Jeg ønsker at bringe jer alle til frelse. Følg mig, for kun således vil I være i stand til at finde sand fred og lykke. Mine kære børn, kom med mig.”
(Mirjana månedlige budskab)

Åbenbaringen fandt sted i kommunitetet Cenacolo i Bijakovici, Medjugorje. De fleste af de tilstedeværende pilgrimme var fra Italien. Det er fjerde gang i år, at Jomfru Maria har givet et budskab til Mirjana under hendes månedlige åbenbaringer. Åbenbaringen varede fem minutter, den startede kl. 9:15.

25. maj 2005: ”Kære Børn. På ny kalder jeg jer til at leve mine budskaber i ydmyghed. I må især vidne om dem nu, hvor vi nærmer os årsdagen for mine åbenbaringer. Mine kære børn, vær et tegn for dem, som er langt borte fra Gud og Hans kærlighed. Jeg er med jer, og jeg velsigner jer alle med min moderlige velsignelse. Tak fordi I har fulgt mit kald.”

25. juni 2005
: ”Kære børn! I dag takker jeg jer for hvert offer, I har bragt for mine intentioner. Mine kære børn, jeg kalder jer til at være mine apostle for fred og kærlighed i jeres familier og i verden. Bed, at Helligånden må oplyse jer og føre jer på hellighedens vej. Jeg er med jer og velsigner jer alle med min moderlige velsignelse. Tak fordi I har fulgt mit kald.”

25. juni 2005: Åbenbaringen varede 10 minutter. Ivanka fik åbenbaringen hjemme. Ved åbenbaringen var kun hendes familie, hendes mand og hendes 3 børn til stede.
Vor Frue gav følgende budskab: ”Kære børn, elsk hinanden med kærligheden fra min Søn. Fred, fred, fred.”
Vor Frue var glad og talte til Ivanka om den sjette hemmelighed.
(Ivankas årlige budskab den 25. juni 2005)

25. juli 2005: ”Kære børn! Også i dag kalder jeg jer til at fylde jeres dag med korte og brændende bønner. Når I beder, er jeres hjerte åbent, og Gud elsker jer med en særlig kærlighed og giver jer særlig nåde. Gør derfor god brug af denne nådens tid og indvi den mere end nogensinde til Gud. Hold novener* med faste og afkald, så at Satan holder sig langt borte fra jer, og I omgives af nåde. Jeg er jer nær og går i forbøn for enhver af jer hos Gud. Tak fordi I har besvaret mit kald.”

25. august 2005: ”Kære børn! Også i dag kalder jeg jer til at leve mine budskaber. Denne tid har Gud skænket jer som en nådens tid. Derfor mine kære børn, udnyt hvert øjeblik og bed, bed, bed. Jeg velsigner jer alle og går i forbøn hos Den Allerhøjeste for hver eneste af jer. Tak, at I har fulgt mit kald!”

25. september 2005: ”Kære børn! I kærlighed kalder jeg på jer: Omvend jer, også selv om I er langt borte fra mit hjerte. Glem ikke: Jeg er jeres Moder, og jeg føler smerte for hver eneste, som er langt fra mit hjerte; men jeg lader jer ikke alene. Jeg stoler på, at I kan forlade syndens vej og beslutte jer for hellighed.. Tak fordi I har fulgt mit kald.”

25. oktober 2005
: ”Kære børn, i skal tro, bede og elske, så vil Gud være jer nær. Han vil give jer alle de nådegaver, I beder Ham om. Jeg er en gave til jer, for dag efter dag tillader Gud mig at være sammen med jer og at elske hver af jer med en uendelig kærlighed. Derfor, kære børn, åbn jeres hjerter i bøn og ydmyghed og vær vidner om mit nærvær. Tak fordi I har besvaret mit kald.”

25. november 2005
: Kære Børn! Også i dag kalder jeg jer til at bede, bede, bede, indtil bønnen bliver jeres liv. Mine kære børn, i denne tid beder jeg på en særlig måde til Gud om, at Han vil skænke jer troens gave. Kun i troen vil I opdagen glæden over livets gave, som Gud har givet jer. Jeres hjerte vil glæde sig, når det tænker på evigheden. Jeg er hos jer og elsker jeg med ømhed og kærlighed. Tak fordi I har fulgt mit kald.

25. december 2005: “Kære børn! Også I dag kommer jeg til jer med den lille Jesus I mine arme, Fredens Konge, for at Han skal velsigne jer med sin fred. Mine kære børn, på en særlig måde kalder jeg jer i dag til at være bærere af min fred i denne fredløse verden. Gud vil velsigne jer. Mine kære børn, glem ikke, at jeg er jeres Moder. Med den lille Jesus i mine arme velsigner jeg jer alle med en særlig velsignelse. Tak fordi I har fulgt mit kald”.

25. december 2005: "Kære børn! I dag, hvor jeg bærer Jesus i mine arme, kalder jeg jer på en særlig måde til omvendelse. Børn, i al den tid, hvor Gud har tilladt mig at være sammen med jer, har jeg konstant kaldt jer til omvendelse. Mange af jeres hjerter er forblevet lukkede. Kære børn, Jesus er fred, kærlighed og glæde; beslut jer derfor nu for Jesus. Begynd at bede. Bed Ham om omvendelsens gave. Kære børn, kun med Jesus kan I få fred, glæde og et hjerte fyldt med kærlighed. Kære børn, jeg elsker jer. Jeg er jeres Moder og giver jer min moderlige velsignelse." (Jakovs årlige budskab)


 

 

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal