2006


25. januar 2006:
”Kære børn! Også i dag kalder jeg jer til at bære Evangeliet i jeres familier. Glem ikke, kære børn, at læse Den hellige Skrift. Læg den på et synligt sted og vær med jeres liv vidner om, at I tror og lever Guds ord. Jeg er jer nær med min kærlighed, og jeg går i forbøn for hver enkelt af jer hos min Søn. Tak fordi I har fulgt mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. januar)

25. februar 2006: ”Kære børn! I denne nådefulde fastetid kalder jeg jer til at åbne jeres hjerter for de gaver, som Gud vil give jer. Vær ikke lukkede, men sig JA til Gud gennem bøn og offer, og Han vil give jer i overflod. Som jorden om foråret åbner sig for sæden og bringer hundredefold høst, således vil også jeres himmelske Fader give jer i overflod. Jeg er hos jer, mine kære børn, og elsker jer med den blideste kærlighed. Tak fordi I har fulgt mit kald!”
(Marijas månedlige budskab den 25. februar)

18. marts 2006: ”Kære børn! I denne fastetid kalder jeg jer til indre afkald. Vejen dertil fører jer gennem kærlighed, faste, bøn og gode gerninger. Kun gennem totalt indre afkald vil I erfare Guds kærlighed og tegnene i den tid, I lever i. I vil blive vidner til disse tegn og vil begynde at tale om dem. Jeg længes efter at føre jer dertil. Tak fordi I har svaret mig.”
(Det årlige budskab til Mirjana den 18. marts)

25. marts 2006: ”Fat mod, mine kære børn! Jeg har besluttet at føre jer ad hellighedens vej. Vend jer bort fra synden og begynd at vandre ad frelsens vej, den vej, som min Søn har valgt. Gennem hver eneste af jeres kvaler og lidelser vil Gud finde glædens vej for jer. Derfor bed, mine kære børn. Vi er jer nær med vores kærlighed. Tak fordi I har fulgt mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. marts)

2. april 2006: " Kære børn. jeg kommer til jer som en Mor. Jeg kommer til jer med åbent hjerte, fyldt af kærlighed til jer, mine børn. Rens jeres hjerter for alt det, som forhindrer jer i at tage imod mig og i at kende min Søn. Gennem jer længes mit hjerte efter at sejre - - længes efter at triumfere. Åbn jeres hjerter. Jeg vil lede jer til dette. Tak."
(Det månedlige budskab til Mirjana i april udsendt gennem guiden Miki Musa)

25. april 2006: ”Kære børn! Også I dag kalder jeg jer til at have mere tillid til mig og min Søn. Han har sejret ved sin død og sin opstandelse, og Han kalder jer til - gennem mig - at tage del i sin glæde. I kan ikke se Gud, mine kære børn, men hvis I beder, vil I føle Hans nærhed. Jeg er med jer, og går i forbøn hos Gud for hver enkelt af jer.
Tak fordi I har fulgt mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. april)

25. maj 2006: ”Kære Børn! Også i dag kalder jeg jer til at omsætte de budskaber, jeg giver jer, i praksis og at leve dem. Mine kære børn, beslut jer for hellighed og tænk på Himlen. Kun på den måde vil I få en fred i jeres hjerte, som ingen kan ødelægge. Den fred er en gave, som Gud giver jer i bønnen. Mine kære børn, søg og arbejd med al jeres styrke på, at freden må sejre i jeres hjerter og i verden. Tak, fordi I har fulgt mit kald!”
(Marijas månedlige budskab den 25. maj)

25. juni 2006: ”Kære Børn. Med stor glæde i hjertet takker jeg jer for alle de bønner, som I i disse dage har frembåret for mine anliggender. Mine kære børn, I vil aldrig fortryde det, hverken I eller jeres børn. Gud vil belønne jer med store nådegaver, og I vil opnå det evige liv. Jeg er hos jer og takker alle dem, som i løbet af disse år har troet på mine budskaber, har ladet dem få indflydelse på deres liv og har besluttet sig for hellighed og fred. Tak fordi I har fulgt mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. juni)

25. juni 2006: Åbenbaringen varede 7 minutter. Ivanka fik åbenbaringen hjemme i tilstedeværelse af sin familie, sin mand og sine 3 børn.
Vor Frue gav det følgende budskab: ”Kære børn, tak fordi I har fulgt mit kald. Bed, bed, bed.”
Vor Frue var glad og talte om den syvende hemmelighed.
(Ivankas årlige budskab den 25. juni 2006)

2. juli 2006: Kære børn, Gud skabte jer med en fri vilje, for at I skal fatte og vælge: Livet eller døden. Som Moder med moderlig kærlighed ønsker jeg at hjælpe jer med at fatte og vælge livet. Mine børn, bedrag ikke jer selv med en falsk fred og en falsk glæde. Kære børn, tillad mig at vise jer den sande vej, den vej, som fører til livet – min Søn. Tak.
(Det månedlige budskab til Mirjana i juli udsendt gennem guiden Miki Musa)

25. juli 2006: “Kære børn! Tænk I denne tid ikke kun på hvile for jeres krop, men, kære børn, tag jer også tid til jeres sjæl. I stilheden vil Helligånden tale til jer, og tillad Ham at omvende jer og forvandle jer. Jeg er med jer og går i forbøn hos Gud for hver enkelt af jer. Tak, at I har besvaret mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. juli)

25. august 2006: ”Kære børn! Også i dag kalder jeg jer til at bede, bede, bede! Kun i bønnen kan I være min Søn og mig nær, og I vil erkende, hvor kort dette liv er. I jeres hjerte vil længselen efter Himlen blive født. Glæden vil begynde at herske i jeres hjerte, og bønnen vil flyde som en flod. Jeres ord vil være lutter tak til Gud for, at Han har skabt jer, og ønsket om hellighed vil blive virkelighed for jer. Tak fordi I har fulgt mit kald!”

2. september 2006: “I ved, at vi er samledes, for at jeg kan hjælpe jer til at lære Guds kærlighed at kende.”

Så talte hun (Vor Frue) om fremtiden og sagde:

”Jeg samler jer under min moderlige kappe for at hjælpe jer til at lære Guds kærlighed og Hans storhed at kende. Mine børn, Gud er stor. Store er Hans værker. Lad jer ikke forføres til at tro, at I kan gøre noget som helst uden Ham. Ikke engang tage ét eneste skridt, mine børn. Gå i stedet ud og vær vidner om Hans kærlighed! Jeg er med jer. Tak”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. september)

25. september 2006: ”Kære børn! Også i dag er jeg hos jer og kalder jer alle til radikal omvendelse. Beslut jer for Gud, kære børn, så vil I i Gud finde den fred, jeres hjerter søger. Efterlign helgenernes liv og lad dem være et eksempel for jer, så vil jeg inspirere jer så længe, som Den Almægtige tillader mig at blive hos jer. Tak fordi I har fulgt mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. september)

2. oktober 2006: ”Kære børn, jeg kommer til jer nu i jeres tid for at kalde jer til evigheden. Det er kærlighedens kald. Jeg kalder jer til kærlighed, for kun gennem kærlighed vil I lære Guds kærlighed at kende. Mange mener, at de tror på Gud, og at de kender Hans bud. De prøver at leve efter dem, men de gør ikke det, som er det allervigtigste: De elsker Ham ikke.
Mine børn, I skal bede og faste. Det er den måde, som vil hjælpe jer til at åbne jer og til at elske. Kun gennem kærlighed til Gud bliver evigheden vundet. Jeg er med jer. Jeg vil lede jer med min moderlige kærlighed. Tak fordi I har svaret mig.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. oktober)

25. oktober 2006: ”Kære børn! I dag har Herren givet mig lov til på ny at sige til jer, at I lever i en nådens tid. I er jer ikke bevidst, kære børn, at Gud giver jer en stor chance for at omvende jer og leve i fred og kærlighed. I er så blinde og bundet af jordiske ting og tænker på det jordiske liv. Gud har sendt mig for at føre jer til det evige liv. Mine kære børn, jeg er ikke træt, selv om jeg ser, at jeres hjerter er tunge og trætte af alt, som er en nåde og en gave. Tak, fordi I har fulgt mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. okober)

2. november 2006:“Kære børn, mit komme til jer, mine børn, er Guds kærlighed. Gud sender mig for at advare jer og for at vise jer den rigtige vej. Luk ikke øjnene for Sandheden, mine børn. Jeres tid er kort. Tillad ikke, at illusioner begynder at beherske jer. Den vej, jeg ønsker at føre jer, er fredens og kærlighedens vej. Det er den vej, der fører til min Søn, jeres Gud. Giv mig jeres hjerter, så jeg kan lukke min Søn ind i dem og gøre jer til mine apostle – apostle for fred og kærlighed. Tak!”

Tolken Mika Musa citerer Mirjana for at sige:” Bagefter, som afslutning, bad Vor Frue os ikke at glemme vore hyrder i vore bønner.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. november)

25. november 2006: ”Kære børn! Også i dag kalder jeg jer til at bede, bede, bede. Kære små børn, når I beder, er I tæt på Gud, og Han giver jer længselen efter evigheden. Dette er en tid, hvor I kan tale mere om Gud og gøre mere for Gud. Derfor, små børn, gør ikke modstand, men tillad Ham at føre jer, at forvandle jer og at komme ind i jeres liv. Glem ikke, at I er rejsende på vej til evigheden. Derfor, små børn, tillad Gud at lede jer, som en hyrde leder sin hjord. Tak, fordi I har fulgt mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. november)

25. december 2006: “Kære børn! Også I dag kommer jeg til jer med den nyfødte Jesus I mine arme, med Ham, som er Himlens og jordens konge, med Ham, som er jeres fred. Mine kære børn, ingen kan give jer freden uden Han, som er Fredens Konge. Derfor tilbed Ham i jeres hjerter, beslut jer for Ham, og I vil få glæden i Ham. Han vil velsigne jer med fredens velsignelse. Tak, at I har fulgt mit kald!”
(Marijas månedlige budskab den 25. december)

25. december 2006: I den sidste daglige åbenbaring til Jakov Colo den 12. september 1998 sagde Vor Frue til ham, at han fremover kun ville få én åbenbaring om året, nemlig den 25. december, juledag. Sådan var det også i år. Åbenbaringen begyndte kl 15, 23 og varede 6 minutter.

”I dag er det en stor glædens og fredens dag. Fryd jer med mig. Kære børn, på en særlig måde kalder jeg jer til hellighed i jeres familier.  Kære børn, jeg ønsker, at hver af jeres familier bliver hellig, og at Guds glæde og fred, som Gud i dag sender jer på en særlig måde, må komme for at råde og dvæle i jeres familier.  Kære børn, åben jeres hjerter i dag på denne nådens dag. Beslut jer for Gud og giv Ham førstepladsen i jeres familie. Jeg er jeres Moder. Jeg elsker jer og giver jer min moderlige velsignelse.”
(Jakov’s årlige budskab den 25. december)

 

 

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal