2007

2. januar 2007: “Kære børn. I denne hellige tid, fuld af Guds nådegaver og Hans kærlighed, som sender mig til jer, bønfalder jeg jer om ikke at have et stenhjerte. Må faste og bøn være jeres våben til at drage jer nærmere og lære jer Jesus, min Søn, at kende. Følg mig og mit lysende eksempel. Jeg vil hjælpe jer. Jeg er med jer. Jeg takker jer.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. januar)

25. januar 2007: ”Kære børn! Læg Den Hellige Skrift på en synlig plads i jeres hjem og læs den. Sådan vil I erfare bøn med hjertet, og jeres tanker vil være i Gud. Glem ikke, at I er forgængelige som blomsten på marken, som man kan se på lang afstand, men som kan forsvinde på et øjeblik. Mine kære børn, efterlad et tegn på godhed og kærlighed overalt, hvor I færdes, så vil Gud vil skænke jer sin velsignelse i rigt mål. Tak, at I har fulgt mit kald!”
(Marijas månedlige budskab den 25. januar)

2. februar 2007: Vor Frue åbenbarede sig for seeren Mirjana Soldo privat – ikke I Cenacolo-kommunitetet som i de foregående måneder. Mirjana fik ikke noget offentligt budskab i denne åbenbaring.
(Mirjanas månedlige budskab den 2. februar)

25. februar 2007: "Kære Børn! Åben jeres hjerter for Guds barmhjertighed her i denne fastetid. Den himmelske Far ønsker at befri hver enkelt af jer fra syndens slaveri. Derfor kære børn, udnyt denne tid og mød Gud i skriftemålet, tag afstand fra synden og beslut jer for hellighed. Gør det af kærlighed til Jesus, som har frelst jer alle med sit blod, for at I kan blive lykkelige og leve i fred. Glem ikke, små børn: Jeres frihed er også jeres svaghed, tag derfor mine budskaber alvorligt. Tak, at I har fulgt mit kald!”
(Marijas månedlige budskab den 25. februar)

2. marts 2007: ”I dag vil jeg tale til jer om det, I har glemt: Kære børn, mit navn er Kærlighed. At jeg er så meget hos jer i så megen af jeres tid, er kærlighed, fordi Den Store Kærlighed sender mig. Jeg beder jer om det samme. Jeg beder om kærlighed i jeres familier. Jeg beder om, at I vil opdage kærligheden hos jeres broder. Kun på denne måde, gennem kærlighed, vil I se Den største Kærligheds ansigt. Må faste og bøn være jeres ledestjerne. Åbn jeres hjerter for kærligheden, nemlig frelsen. Jeg takker jer.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. marts)

18. marts 2007: “Kære børn! Jeg kommer til jer som en Moder med gaver. Jeg kommer med kærlighed og barmhjertighed. Kære børn. Stort er mit hjerte. Jeg ønsker, det skal favne alle jeres hjerter, rensede gennem faste og bøn. Jeg ønsker, at vore hjerter sammen skal triumfere i kærlighed. Jeg ønsker, at I gennem denne triumf skal se den virkelige Sandhed, den sande Vej og det sande Liv. Jeg ønsker, at I skal se min Søn. Jeg takker jer.”
(Mirjanas årlige åbenbaring den 18. marts)

25. marts 2007: ”Kære børn! Af hjertet vil jeg takke jer for jeres fasteoffer. Jeg vil gerne tilskynde jer til med åbne hjerter at fortsætte med at leve fasten. Med faste og afkald vil I blive stærkere i troen, mine kære børn. Gennem den daglige bøn vil I finde den sande fred i Gud. Jeg er hos jer, og jeg bliver ikke træt. Jeg vil gerne føre jer alle med mig ind i Himlen, derfor: Beslut jer hver dag for at leve i hellighed. Tak, fordi I har fulgt mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. marts)

2. april 2007: ”Kære børn. Vær ikke hårdhjertede over for Guds barmhjertighed, som er strømmet ud over jer så megen af jeres tid. Tillad mig i denne særlige bønnens tid at forvandle jeres hjerter, så at I kan hjælpe mig til min Søns genopstandelse i alle hjerter, og til, at mit hjerte må triumfere. Jeg takker jer.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. april)

25. april 2007: ”Kære børn! Også i dag kalder jeg jer igen til omvendelse. Åbn jeres hjerter. Dette er en nådens tid, så længe jeg er hos jer. Brug den godt. Sig: ”Dette er tiden for min sjæl”. Jeg er hos jer og elsker jer med uendelig kærlighed. Tak, fordi I har fulgt mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. april)

2. maj 2007: ”Kære børn! I dag kommer jeg til jer med en Moders ønske om, at I vil skænke mig jeres hjerter. Mine børn, gør det med fuldstændig tillid og uden frygt. Ind i jeres hjerter vil jeg lægge min Søn og Hans barmhjertighed. Så vil I, mine børn, se på verden omkring jer med nye øjne. I vil se jeres nabo. I vil føle hans smerte og lidelse. I vil ikke vende jeres ansigt bort fra dem, som lider, for min Søn vender sit ansigt bort fra dem, som gør sådan. Børn, tøv ikke.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. maj)

25. maj 2007: ”Kære børn! Bed med mig til Helligånden, at Han i jeres søgen efter Guds vilje fører jer på vejen til jeres hellighed. Og I, som er fjernt fra bønnen, omvend jer og søg i jeres hjertes stilhed jeres sjæles frelse og giv den næring ved bøn. Jeg velsigner jer alle hver især med min moderlige kærlighed. Tak, at I har fulgt mit kald!”
(Marijas månedlige budskab den 25. maj)

2. juni 2007: ”Kære børn, i denne svære tid bliver jeg af Guds Kærlighed sendt til jer. Mine børn, I skal ikke være bange. Giv mig i fuld tillid jeres hjerter, så jeg kan hjælpe jer med at fatte tegnene i jeres tid. Jeg vil hjælpe jer at lære min Søns kærlighed at kende. Gennem jer vil jeg sejre. Tak.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. juni)

25. juni 2007: “Kære børn! Med stor glæde i mit hjerte kalder jeg jer også i dag til omvendelse. Mine kære børn, glem ikke, at I alle er vigtige i denne store plan, som Gud bringer til udførelse gennem Medjugorje. Gud ønsker at omvende hele verden og at kalde den til frelsen og til at gå ad vejen til Ham, som er enhver skabnings begyndelse og ende. På en særlig måde, mine kære børn, kalder jeg jer alle fra dybet af mit hjerte til at åbne jer for den store nåde, som Gud giver jer gennem min tilstedeværelse her. Jeg vil gerne takke enhver af jer for jeres ofre og bønner. Jeg er hos jer og velsigner jer alle. Tak fordi I har fulgt mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. juni)

25. juni 2007: Åbenbaringen varede 17 minutter. Ivanka fik åbenbaringen hjemme. Ved åbenbaringen var kun Ivankas familie til stede,  hendes mand og hende tre børn Efter åbenbaringen sagde seeren Ivanka: Vor Frue blev hos mig i 17 minutter. Hun var glad og talte til mig om sit liv.

Vor Frue sagde: "
Kære børn, modtag min moderlige velsignelse."
(Ivankas årlige budskab den 25. juni 2007)

2. juli 2007: "Kære børn! I Guds store kærlighed kommer jeg i dag for at lede jer ad
ydmyghedens og sagtmodighedens vej. Den første station på vejen, mine børn,
er skriftemål. Vend ryggen til jeres hovmod og knæl ned foran min Søn.
Forstå, mine børn, at I intet ejer og intet kan gøre. Det eneste, som er
jeres, og som I ejer, er synd. Rens jer og sig ja til ydmyghed og
sagtmodighed. Min Søn kunne have vundet med magt, men Han vælger
sagtmodighed, ydmyghed og kærlighed. Følg min Søn og giv mig jeres hænder,
så at vi sammen kan klatre op ad bjerget og vinde. Tak.
(Mirjanas månedlige budskab den 2. juli)

25. juli 2007: "Kære børn! På denne dag, hvor I fejrer jeres sogns skytshelgen, kalder jeg jer til at efterligne helgenernes liv. De skal være jer et forbillede og en opmuntring til et liv i hellighed. Bønnen skal være for jer som luften I indånder og ingen byrde. Mine kære børn, Gud vil åbenbare jer sin kærlighed, og I vil opleve den glæde, at I er mine elskede. Gud vil velsigne jer og give jer nådens fylde, Tak, fordi I har fulgt mit kald!”
(Marijas månedlige budskab den 25. juli)

2. august 2007: ”Kære børn! I dag ser jeg ind i jeres hjerter, og når jeg ser på dem, overvældes mit hjerte af smerte. Mine børn, jeg beder om jeres ubetingede, rene kærlighed til Gud. I ved, at I er på rette vej, når I er på jorden med jeres legeme og med jeres sjæl altid hos Gud. Gennem denne ubetingede og rene kærlighed, vil I se min Søn i hvert eneste menneske. I vil føle, I er ét med Gud. Som Moder vil jeg være lykkelig, fordi jeg vil have jeres hellige og forenede hjerter. Mine børn, jeg vil jeres frelse. Tak.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. august)

25. august 2007: “Kære børn! Også I dag kalder jeg jer til omvendelse. Mine børn, jeres liv skal være et genskær af Guds godhed og ikke af had og troløshed. Bed, mine kære børn, at bønnen må blive jeres liv. Så vil I erkende den fred og den glæde i jeres liv, som Gud giver til den, som har et åbent hjerte for Hans kærlighed. Men I, som er langt borte fra Guds barmhjertighed, omvend jer, så at Gud hører jeres bønner, og det ikke bliver for sent for jer. Derfor, omvend jer i denne nådens tid og sæt Gud på førstepladsen i jeres liv. Tak, fordi I har fulgt mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. august)

2. september 2007: ”Kære børn! Vær ikke være bange i denne tid, hvor Gud giver jer sine tegn, for jeg er hos jer.  Guds store kærlighed sender mig til jer for at føre jer til frelse. Giv mig jeres troskyldige hjerter, rensede ved faste og bøn. Kun i jeres hjerters troskyldighed er jeres frelse. Jeg vil være hos jer og vejlede jer. Tak.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. september)

25. september 2007: ”Kære børn! Også i dag kalder jeg jer alle til, at jeres hjerter må flamme med en endnu mere glødende kærlighed til Den Korsfæstede. Glem ikke, at Han af kærlighed til jer har hengivet sit liv, for at I kan blive frelst. Mine kære børn, I må meditere og bede om, at jeres hjerte kan åbne sig for Guds kærlighed. Tak fordi I har fulgt mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. september)

2. oktober 2007: ”Kære børn, jeg kalder jer til med åbent hjerte og i fuld tillid at ledsage mig i den opgave, som Gud har givet mig. Den vej, jeg fører jer ved Guds hjælp, er vanskelig, men hvis I holder ud, vil vi til sidst alle juble i Gud. Derfor, kære børn, hold ikke op med at bede om troens gave. Kun gennem troen vil Guds Ord blive lys i dette mørke, som truer med at omslutte os. Vær ikke bange, jeg er hos jer. Tak.”

Mirjana fortalte, at hun ved slutningen af åbenbaringen så et intenst, stærkt lys, da Himlen åbnede sig, og Jomfru Maria gik ind i Himlen gennem dette lys.
(Mirjanas månedlige budskab den 2. oktober)

25. oktober 2007: ”Kære børn! Gud har sendt mig til jer af kærlighed, for at jeg skal føre jer på frelsens vej. Mange af jer har åbnet jeres hjerter og taget imod mine budskaber, men mange er kommet bort fra denne vej og har aldrig lært kærlighedens Gud at kende med hele deres hjertes fylde. Derfor kalder jeg jer til at være kærlighed og lys, hvor der er mørke og synd. Jeg er med jer og velsigner jer alle. Tak fordi I har fulgt mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. oktober)

2. november 2007: ”Kære børn, i dag kalder jeg jer til at åbne jeres hjerter for Helligånden og at tillade Ham at forvandle jer. Mine børn, Gud er uendeligt god, og som jeres Mor, beder jeg jer indtrængende om at bede, bede, bede om, faste og håbe på, at det er muligt at opnå denne godhed, for kærlighed fødes af denne godhed. Helligånden vil befæste denne godhed i jer og I vil være i stand til at kalde Gud jeres Fader. Gennem denne ophøjede kærlighed, vil I for alvor komme til at elske alle mennesker og ved Guds hjælp betragte dem som brødre og søstre. Tak.”

Det meddeles også, at Guds Moder, da hun gav sin velsignelse, sagde: ”På den vej, jeg leder jer til min Søn, vil de, som repræsenterer Ham, gå ved min side.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. november)

25. november 2007: ”Kære børn! Når I i dag fejrer Kristus, Kongen over hele skaberværket, ønsker jeg, at Han også skal være Kongen i jeres liv. Kun ved at give, mine kære børn, kan I fatte den gave, som Jesu offer på korset er for hver af jer. Mine kære børn, giv Gud jeres tid, så at Han kan forvandle jer og fylde jer med sin nåde, så at I må blive en nåde for andre. Mine kære børn, jeg er for jer en kærlighedens nådegave, som kommer fra Gud til denne fredløse verden. Tak fordi I har fulgt mit kald!”
(Marijas månedlige budskab den 25. november)

2. december 2007:
Guds Moder var meget bedrøvet. Hendes øjne var hele tiden fyldt med tårer.
”Kære børn, når jeg ser ind i jeres hjerter i dag, fyldes mit hjerte med smerte og gysen. Mine børn, stands et øjeblik og se ind i jeres hjerter. Er min Søn – jeres Gud – virkelig på førstepladsen? Er Hans bud virkelig målestokken for jeres liv? Jeg advarer jer endnu en gang. Uden tro er der ingen nærhed. Guds ord, som er frelsens lys og lyset for den menneskelige fornuft.”
Mirjana tilføjede: Jeg bad Guds Moder indtrængende om ikke at forlade os og ikke opgive os. Guds Moder smilede smerteligt til min bøn og forlod mig. Denne gang sluttede hun ikke sit budskab med ordet ”TAK”. Guds Moder velsignede os og alle de religiøse genstande, vi havde medbragt.
(Mirjanas månedlige budskab den 2. december)

25. december 2007: “Kære børn! Med stor glæde bringer jeg jer Fredens Konge, for at han kan give jer sin velsignelse. Tilbed Ham og giv jeres tid til Skaberen, som jeres hjerte tørster efter. Glem ikke, at I kun er på gennemrejse her på denne jord, og at de jordiske ting nok kan give jer små glæder, men at I er blevet skænket det evige liv gennem min Søn. Derfor er jeg hos jer for at føre jer til alt det, som jeres hjerte længes efter. Tak, at I har hørt mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. december)

25. december 2007:
Ved den sidste daglige åbenbaring til Jakov Colo den 12, September 1998, sagde Guds Moder til ham, at han fremover skulle få én åbenbaring om året, hver 25. december, juledag. Sådan var det også i år. Åbenbaringen begyndte kl 14, 29 og varede 6 minutter.
Guds Moder gav følgende budskab:
”Kære børn! I dag kalder jeg jer på en særlig måde til at åbne jer for Gud og til, at I hver især gør jeres hjerte til et fødested for Jesus. Kære børn, i al den tid, hvor Gud tillader mig at være hos jer, ønsker jeg at føre jer til jeres livs glæde. Kære børn. Den eneste sande glæde i jeres liv er Gud. Derfor, kære børn, søg ikke glæden i denne verdens ting, men åben jeres hjerter og tag imod Gud. Kære børn, alt forgår, kun Gud bliver for altid i jeres hjerte. Tak fordi I har besvaret mit kald.”
(Jakovs årlige budskab den 25. december)

 

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal