2008

2. januar 2008: ”Kære børn! Med hele mit hjertes styrke elsker jeg jer og giver mig selv til jer. Som en moder kæmper for sine børn, beder jeg for jer og kæmper for jer.  Jeg beder jer om ikke at være bange for at åbne jer, således at I bliver i stand til at elske af hjertet og give jer selv til andre. Jo mere I gør det af hjertet, jo mere vil I modtage, og jo bedre vil I forstå min Søn og Hans gave til jer.  Måtte alle kende jer gennem min Søns kærlighed og gennem mig. TAK”.

Gudsmoder velsignede alle de tilstedeværende og de religiøse artikler, som man havde medbragt til velsignelse. Hun bad om bøn og faste for vore hyrder.
(Mirjanas månedlige budskab den 2. januar 2008)

25. januar 2008: “Kære børn! Med fastetiden nærmer I jer en nådens tid. Jeres hjerte er som pløjet jord og er rede til at modtage den frugt, som vil vokse i alt, som er godt. Kære børn, I har jeres frihed til at vælge mellem godt og ondt. Derfor kalder jeg jer til at bede og faste. Plant glæde, og glædens frugter vil vokse i jeres hjerter til gavn for jer selv, og andre vil se det og modtage det igennem jeres måde at leve på. Tag afstand fra synden og vælg det evige liv. Jeg er med jer og går i forbøn for jer hos min Søn. Tak fordi I har besvaret mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. januar 2008)

2. februar 2008: ”Kære børn. Jeg er med jer. Som Moder samler jeg jer, fordi jeg ønsker at rense jeres hjerter fra det, jeg ser nu. Tag imod min Søns kærlighed og rens jeres hjerte for frygt, smerte, lidelse og skuffelse. Jeg har udvalgt jer på en særlig måde til at være et lys for min Søns kærlighed. Tak.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. februar 2008)

25. februar 2008: ”Kære børn! I denne nådens tid kalder jeg jer på ny til bøn og forsagelse. Må jeres dag være gennemvævet af små brændende bønner for alle dem, som ikke har lært Guds kærlighed at kende. Tak fordi I har fulgt mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. februar 2008)

2. marts 2008: ”Kære børn, jeg bønfalder jer om at besvare Guds godhed, særligt her i fastetiden, fordi Han har udvalgt jer og sendt mig til jer. Rens jer for jeres synder, og bliv bevidst om min Søn Jesu’ soneoffer for hele verdens synd. Må Han blive meningen med jeres liv. Må jeres liv blive en tjeneste for min Søns guddommelige kærlighed. Tak, mine børn.”

Vor Frue velsignede alle de tilstedeværende og alle de religiøse artikler, som var bragt med til velsignelse. Hun kaldte os igen til at bede for vore hyrder.
(Mirjanas månedlige budskab den 2. marts 2008)

18. marts 2008: Seeren Mirjana Dragicevic-Soldo havde daglige åbenbaringer fra 24. juni 1981 til 25. december 1982. Under den sidste af de daglige åbenbaringer gav Guds Moder hende den 10. hemmelighed, og fortalte hende, at hun ville vise sig for hende en gang om året, den 18. marts. Sådan har det været gennem alle årene.

I år samledes adskillige tusinde pilgrimme for at bede Rosenkransen i Cenacolo Kommunitetet i Medjugorje. Åbenbaringen varede fra 14:01 til 14:08.

Mirjana refererede følgende:

Jeg har aldrig set Guds Moder henvende sig til os på den måde. Hun rakte hænderne frem imod os, og med hænderne udrakt på den måde sagde hun:

“Kære børn. I dag rækker jeg mine hænder ud imod jer. Vær ikke bange for at tage imod dem. De længes efter at give jer kærlighed og fred og at hjælpe jer til frelse. Derfor, mine børn, tag imod dem. Fyld mit hjerte med glæde, og jeg vil føre jer mod hellighed. Vejen, jeg fører jer, er vanskelig og fuld af fristelse og fald. Jeg vil være med jer, og mine hænder vil holde jer fast. Vær udholdende, så at vi ved vejs ende alle sammen kan holde min Søns hænder. Kom med mig, vær ikke bange. Tak.
(Mirjanas årlige budskab den 18. marts 2008)

25. marts 2008: “Kære børn! Jeg kalder jer til at arbejde på jeres personlige omvendelse. I er endnu langt fra mødet med Gud i jeres hjerte. Tilbring derfor så megen tid som muligt i bøn og i tilbedelsen af Jesus i Alterets Allerhelligste Sakramente, for at Han skal forvandle jer og lægge den levende tro og længselen efter det evige liv ind i jeres hjerter. Alt er forgængeligt, mine kære børn, kun Gud er uforgængelig. Jeg er hos jer og opmuntrer jer med kærlighed. Tak fordi I har fulgt mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. marts 2008)

2. april 2008: Guds Moder viste sig for seeren Mirjana Soldo kl. 9 denne morgen i Cenacolo Kommunitetet i Medjugorje. Guds Moder gav følgende budskab:

”Kære børn! Lige som jeg i dag er sammen med jer i Guds store kærlighed, ønsker jeg at spørge jer: Er I sammen med mig? Er jeres hjerte åbent for mig? Tillader I mig at rense det og at gøre det rede for min Søn? Mine børn, I er udvalgt, for det er i jeres tid, Guds store nåde er nedsteget til jorden. Vent ikke med at tage imod den. Tak.”

Efter åbenbaringen sagde Mirjana, ”Guds Moder velsignede os alle og alle religiøse genstande. Og da hun forlod os, så jeg bag hende i det blå et vidunderligt varmt lys.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. april 2008)

25. april 2008: “Kære børn! Også I dag kalder jeg jer alle til at vokse i Guds kærlighed lige som en blomst, som mærker forårets varme stråler. Mine kære børn, således må I også vokse i Guds kærlighed og bære den ud til alle dem, der er langt borte fra Gud. Søg Guds vilje og gør godt imod dem, som Gud har sat på jeres vej, og vær lys og glæde. Tak fordi I har fulgt mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. april 2008)

25. maj 2008: ”Kære børn! I denne nådens tid, hvor Gud har givet mig lov til at være hos jer, kalder jeg jer igen, mine kære børn, til omvendelse. Arbejd på en særlig måde for verdens frelse, mens jeg endnu er hos jer. Gud er barmhjertig og giver særlige nådegaver, søg dem gennem bønnen. Jeg er hos jer og vil ikke efterlade jer alene. Tak fordi I har fulgt mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. maj 2008)

2. juni 2008: ”Kære børn, jeg er hos jer af Guds nåde for at gøre jer store – store i tro og kærlighed – jer alle sammen! I, hvis hjerte har været hårdt som sten af synd og skyld, men jer, I fromme sjæle, ønsker jeg at oplyse med et nyt lys. Bed, at min bøn må møde åbne hjerter, så at jeg må være i stand til at oplyse dem med troens styrke og åbne kærlighedens og håbets veje. Vær udholdende. Jeg vil være med jer."

Vor Frue velsignede alle tilstedeværende og alle de religiøse artikler, som var medbragt til velsignelse. Da Vor Frue sagde ”I, hvis hjerte har været hårdt som sten af synd og skyld,” så hun på de tilstedeværende, som dette refererer til, med et smertefuldt udtryk og med tårer i øjnene.
(Mirjanas månedlige budskab den 2. juni 2008)

25. juni 2008: “Kære børn! Også i dag kalder jeg jer med stor glæde i mit hjerte til at følge mig og at lytte til mine budskaber. Vær glade bærere af fred og kærlighed i denne verden uden fred. Jeg er med jer og velsigner jer alle med min Søn Jesus, Fredens Konge. Tak fordi I har besvaret mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. juni 2008)

25. juni 2008: Åbenbaringen varede 6 minutter. Ivanka fik åbenbaringen hjemme. Ved åbenbaringen var kun Ivankas familie til stede, hendes mand og hendes 3 børn. Efter åbenbaringen, sagde seeren Ivanka:
”Vor Frue talte til mig om den niende hemmelighed. Hun gav os sin moderlige velsignelse.”
(Ivankas årlige budskab den 25. juni 2008)

2. juli 2008: ”Kære børn! Med moderlig kærlighed opmuntrer jeg jer til at elske jeres nabo. Lad min Søn være kilden til denne kærlighed. Han, som kunne have gjort alt ved magt, valgte kærlighed og gav jer et eksempel. Også i dag giver Gud, gennem mig, udtryk for uendelig godhed til jer, og I, mine børn, er forpligtede til at gengælde den. Mød de sjæle, som I møder, med samme godhed og ædelmodighed. Lad jeres kærlighed omvende dem. På den måde vil min Søn og Hans kærlighed genopstå i jer. Tak.”
Vor Frue tilføjede: "Jeres hyrder skal være i jeres hjerter og i jeres bønner."
(Mirjanas månedlige budskab den 2. juli 2008)

25. juli 2008: “Kære børn! I denne tid, hvor I tænker på jeres legemlige hvile, kalder jeg jer til omvendelse. Bed og arbejd sådan, at jeres hjerte længes efter Gud, jeres Skaber, som er den sande hvile for jeres sjæl og legeme. Må Han åbenbare sit ansigt for jer, og må Han give jer sin fred. Jeg er hos jer, og jeg går i forbøn hos Gud for hver enkelt af jer. Tak, at I har fulgt mit kald”.
(Marijas månedlige budskab den 25. juli 2008)

2. august 2008: ”Kære børn, når jeg kommer til jer, her midt iblandt jer, er det en genspejling af Guds storhed, og vejen med Gud til den evige glæde åbner sig. I skal ikke føle jer svage, alene eller forladt.  Med tro, bøn og kærlighed skal I klatre op ad frelsens bjerg. Lad messen, den mest ophøjede og mest kraftfulde af jeres bønner, være det centrale i jeres åndelige liv. Tro og elsk, mine børn. De, som min Søn har udvalgt og kaldet, vil hjælpe jer også i dette. Til jer, og især til dem, giver jeg min moderlige velsignelse.”

Vor Frue velsignede alle de tilstedeværende og alle de ting, der var bragt med til velsignelse.
(Mirjanas månedlige budskab den 2. august 2008)

25. august 2008: “Kære børn! Også I dag kalder jeg jer til personlig omvendelse. Vær I dem, som omvender sig og giver vidnesbyrd med deres liv, elsker, tilgiver, og bringer den Opstandnes glæde ind i denne verden, hvor min Søn er død, og i hvilken menneskene ikke føler noget behov for at søge Ham og at opdage Ham i deres liv. Tilbed I ham, og jeres håb skal være håbet for de hjerter, som ikke ejer Jesus. Tak, at I har fulgt mit kald!”
(Marijas månedlige budskab den 25. august 2008)

2. september 2008: ”Kære børn, Med mit moderhjerte kalder jeg jer, som er samlet rundt om mig, til at elske jeres nabo. Stands, mine børn: Se jeres broder i øjnene og se Jesus, min Søn. Hvis det er glæde, I ser, så glæd jer med ham. Hvis der er smerte i din broders øjne, så driv den bort med jeres mildhed og godhed, for uden kærlighed er I fortabt. Kun kærligheden er virksom; den udvirker mirakler. Kærlighed vil give jer enhed med min Søn og mit hjertes sejr. Derfor, mine børn, elsk hinanden.”

Vor Frue velsignede alle, der var til stede og alle religiøse artikler. Endnu engang kaldte hun os til at bede for vore hyrder.
(Mirjanas månedlige budskab den 2. september 2008)

25. september 2008: ”Kære børn! Måtte jeres liv på ny blive en beslutning for fred. Vær glade bærere af fred og glem ikke, at I lever i en nådens tid, hvor Gud gennem mit nærvær giver jer store nådegaver. Luk ikke jeres hjerte, mine kære børn, men udnyt denne tid og søg fredens og kærlighedens gave for jeres liv, så I kan være vidner for andre. Jeg velsigner jer med min moderlige velsignelse. Tak fordi I har fulgt mir kald!”
(Marijas månedlige budskab den 25. september 2008)

2. oktober 2008: ”Kære børn; endnu engang kalder jeg jer til at tro. Mit moderlige hjerte ønsker, at jeres hjerte er åbent, så at I kan sige til jeres hjerte: Tro. Mine børn. Kun troen kan give jer styrke i livets trængsler. Jeg vil forny jeres sjæl og åbne håbets veje. Jeg er med jer. Jeg samler jer omkring mig, fordi jeg ønsker at hjælpe jer, så at I kan hjælpe jeres naboer til at opdage troen, som er livets eneste glæde og lykke. Tak.”

Vor Frue velsignede alle tilstedeværende og alle religiøse genstande. Endnu engang kaldte hun os til at bede for præster, særlig i denne tid.
(Mirjanas månedlige budskab den 2. oktober 2008)

25. oktober 2008: “Kære børn! På en særlig måde kalder jeg jer alle til at bede for mine anliggender, for at I gennem jeres bøn kan bremse Satans plan over denne verden, som hver dag kommer længere væk fra Gud, og sætter sig på Guds plads og ødelægger alt, som er smukt og godt i hver enkelt af jeres sjæle. Derfor, mine kære børn, væbn jer med bøn og faste, for at I kan blive bevidst om, hvor højt Gud elsker jer, og opfyld Guds vilje. Tak fordi I har fulgt mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. oktober 2008)

2. november 2008: ”Kære børn, i dag kalder jeg jer til en fuldstændig forening med Gud. Jeres legeme er på jorden, men jeg beder for, at jeres sjæl stadig oftere må være i Guds nærhed. Det kan I opnå gennem bøn, bøn med et åbent hjerte. På den måde kan I takke Gud for den uendelige godhed, som Han giver jer gennem mig, og med et oprigtigt hjerte, vil I få forpligtelsen at give de sjæle, I møder, den samme godhed. Tak, mine børn”

Vor Frue tilføjede: "Af hjertet beder jeg til Gud, at Han vil give styrke og kærlighed til jeres hyrder, så de kan hjælpe jer med dette og vejlede jer."
(Mirjanas månedlige budskab den 2. november 2008)

25. november 2008: ”Kære børn! Også i dag kalder jeg jer til, i denne nådens tid, at bede for, at den lille Jesus må fødes i jeres hjerter. Må Han, der selv er fred, gennem jer skænke hele verden fred. Derfor, mine kære børn, bed uden ophør for denne oprørte verden uden håb, således at I  for alle bliver vidner om freden. Må håbet begynde at flyde i jeres hjerter som en flod. Tak, at I har fulgt mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. november 2008)

2. december 2008: ”Kære børn! I denne tid med glædesfyldt forventning har Gud udvalgt jer, mine små, til at virkeliggøre sine store planer. Mine børn, vær ydmyge. Gennem jeres ydmyghed og ved sin visdom vil Gud gøre jeres sjæle til et udvalgt hjem. I vil oplyse det med gode gerninger, og på den måde vil I med et åbent hjerte byde min Søns fødsel velkommen i al Hans overstrømmende kærlighed. Tak, kære børn.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. december 2008)

25. december 2008: “Kære børn! I løber, arbejder, samles, men uden velsignelse, I beder ikke! I dag kalder jeg jer til at standse foran krybben og at meditere over Jesus, som jeg også i dag giver jer, for at Han kan velsigne og hjælpe jer, for at I kan fatte, at uden Ham har I ingen fremtid. Derfor mine kære børn, overgiv jeres liv i Jesu hænder, for at Han kan lede jer og beskytte jer mod enhver ondskab. Tak, at I har fulgt mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. december 2008)

25. december 2008: ”Kære børn! I dag kalder jeg jer på en særlig måde til at bede om fred. Uden Gud kan I ikke få fred eller leve i fred. Derfor små børn, luk i dag på denne nådens dag jeres hjerter op for Fredens Konge, så at Han må blive født i jer og give jer sin fred.; og I, bliv I dem, der bærer freden ind i denne fredløse verden. Tak, fordi I har hørt mit kald."
(Jakovs årlige budskab den 25. december 2008)

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal