2012

2. januar 2012: ”Kære børn! Når jeg med moderlig bekymring ser ind i jeres hjerter, ser jeg smerte og lidelse; jeg ser den sårede fortid og den uophørlige søgen; jeg ser mine børn, som vil være lykkelige, men de ved ikke hvordan. Åben jer for Faderen. Det er vejen til lykken – den vej, jeg ønsker at føre jer. Gud Fader lader aldrig sine børn alene, især ikke i smerte og fortvivlelse. Når I forstår og accepterer dette, vil I blive lykkelige, og jeres søgen vil være til ende. I vil elske, men vil ikke være bange. Jeres liv vil være håb og den sandhed, som er min Søn. Jeg takker jer. Jeg beder jer: Bed for dem, som min Søn har udvalgt. Døm ikke, for I skal alle dømmes.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. januar 2011)

25. januar 2012: ”Kære børn! Med glæde kalder jeg jer også i dag til at åbne jeres hjerter og lytte til mit kald. På ny ønsker jeg at drage jer tættere ind til mit uplettede hjerte, hvor I finder tilflugt og fred. Åbn jer for bønnen, ind til den bliver en glæde for jer. Gennem bønnen vil den Almægtige give jer en overflod af nåde, og I vil blive mine udstrakte hænder i denne hvileløse verden, som længes efter fred. Mine kære børn, vær med jeres liv vidner om troen, og bed om, at troen dag for dag må vokse i jeres hjerter. Jeg er med jer. Tak, at I har fulgt mit kald!”
(Marijas månedlige budskab den 25. januar 2012)

2. februar 2012: ”Kære børn! I lang tid har jeg nu allerede været hos jer, og i lige så lang tid har jeg gjort jer opmærksom på Guds nærvær og på Hans grænseløse kærlighed, som jeg ønsker, I alle må lære at kende. Og I, mine børn? I er også stadig døve og blinde, mens I ser på verden omkring jer og ikke vil se, hvorhen den går uden min Søn. I undsiger Ham, men Han er kilden til al nåde. I lytter til mig, så længe, jeg taler
til jer, men jeres hjerter er lukkede, og I hører mig ikke. I beder ikke til Helligånden, at Han vil oplyse jer. Jeg henviser jer til ydmyghed. Mine børn, det er stoltheden, som hersker. Jeg peger på ydmygheden. Mine børn, husk at kun en ydmyg sjæl stråler med renhed og skønhed, fordi den har lært Guds kærlighed at kende. Kun en ydmyg sjæl kommer i Himlen, for dér er min Søn. Jeg takker jer.
Igen beder jeg jer: Bed for dem, som min Søn har udvalgt - de er jeres hyrder. ”
I åbner jeres hjerter, vil jeg føre jer. Jeg kalder jer igen: Bed for jeres hyrder. Jeg takker jer.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. februar 2012)

25. februar 2012: ”Kære børn! I denne tid kalder jeg jer på en særlig måde: Bed med hjertet. Mine kære børn, I taler meget og beder lidt. Læs og mediter over Den hellige Skrift og lad de ord, som står skrevet deri, blive jeres liv. Jeg opmuntrer jer og elsker jer, så at I i Gud kan finde fred og livets glæde. Tak, at I har svaret på mit kald”.
(Marijas månedlige budskab den 25. februar 2012)

2. marts 2012: ”Kære børn! Ved Guds uendelige kærlighed kommer jeg til jer, og jeg kalder jer uden ophør ind i min Søns arme. Med moderligt hjerte beder jeg jer, mine børn, - men jeg bliver også ved at formane jer om, at I først og fremmest bekymrer jer om dem, som ikke har lært min Søn at kende. Tillad ikke, at de – når de betragter jer og jeres liv – ikke længes efter at lære Ham at kende. Bed Helligånden om, at min Søn må være indprentet i jer. Bed om, at I kan være apostle for det guddommelige lys i denne tid med mørke og håbløshed. Dette er jeres prøvelses tid. Gå sammen med mig med en rosenkrans i hånden og kærlighed i hjertet. Jeg fører jer til opstandelsen i min Søn. Bed for dem, som min Søn har udvalgt, at de altid kan leve gennem Ham og i Ham - Ypperstepræsten. Jeg takker jer”.
(Mirjanas månedlige budskab den 2. marts 2012)

18. marts 2012: Seeren Mirjana Dragicevic- Soldo fik daglige åbenbaringer fra den 24. juni 1981 til 25. december 1982. Under den sidste af de daglige åbenbaringer gav Vor Frue hende den 10. hemmelighed og fortalte, at hun ville vise sig for hende én gang om året, den 18. marts. Sådan har det været gennem alle årene. Adskillige tusinde pilgrimme samledes i rosenkransbøn ved ”det blå Kors”. Åbenbaringen varede fra 14:00 til 14:05.

”Kære børn! Jeg kommer til jer, fordi jeg ønsker at være jeres Moder – den, der går i forbøn for jer. Jeg ønsker at være båndet mellem jer og jeres himmelske Fader – jeres formidler. Jeg ønsker at tage jer i hånden og at gå sammen med jer i kampen mod den urene ånd. Mine børn, overgiv jer helt til mig. Jeg vil tage jeres liv i mine moderlige hænder, og jeg vil lære jer fred og kærlighed, og så vil jeg overgive jer til min Søn. Jeg beder jer om, at I beder og faster, for kun på den måde kan I gennem mit moderlige hjerte på den rigtige måde bære vidnesbyrd om min Søn. Bed for jeres hyrder, at de altid fyldt med glæde kan forkynde Guds Ord. Jeg takker jer.”
(Mirjanas årlige budskab den 18. marts 2012)

25. marts 2012: ”Kære børn! Også i dag ønsker jeg med glæde at give jer min moderlige velsignelse og at kalde jer til bøn. Måtte bønnen blive et behov hos jer, så I hver dag kan vokse mere i hellighed. Arbejd mere på jeres omvendelse, for I er langt borte, kære børn. Tak, at I har fulgt mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. marts 2012)

2. april 2012: ”Kære børn, som Fredens Dronning vil jeg gerne give jer freden, den sande fred, som kommer fra min guddommelige Søns hjerte. Som Moder beder jeg om, at visdom, ydmyghed og godhed må begynde at herske, at freden må begynde at herske, at min Søn må begynde at herske. Når min Søn bliver hersker i jeres hjerter, kan I hjælpe de andre at lære Ham at kende. Når den himmelske fred hersker i jer, vil de mennesker lære Ham at kende, som søger på de forkerte steder og således tilføjer  mit moderlige hjerte smerte.  Mine børn, stor vil min glæde blive, når jeg ser, at I tager imod mine ord. og at I ønsker at følge mig.  Frygt ikke, I er ikke alene. Giv mig jeres hænder, så vil jeg føre jer. Glem ikke jeres hyrder! Bed for, at de altid i tankerne må være hos min Søn, som har kaldet dem til at vidne om Ham. Jeg takker jer.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. april 2012)

25. april 2012: ”Kære børn ! Også i dag kalder jeg jer til bøn, og måtte jeres hjerte, kære børn, åbne sig for Gud, som en blomst åbner sig for solens varme. Jeg er med jer, og jeg går i forbøn for  jer alle. Tak, at I har hørt mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. april 2012)

2. maj 2012: ”Kære børn! Med moderlig kærlighed beder jeg jer: Giv mig jeres hænder, giv mig lov til at føre jer. Som jeres moder ønsker jeg at redde jer fra ufred, fortvivlelse og evig fortabelse. Min Søn har med sin død på korset vist jer, hvor højt Han elsker jer. Han har ofret sig selv for jeres og jeres synders skyld. Afvis ikke Hans offer og forny ikke Hans lidelser med jeres synder. Luk ikke Paradisets dør for jer selv. Mine børn, spild ikke tiden. Intet er vigtigere end énheden med min Søn. Jeg vil hjælpe jer, for den himmelske Fader sender mig, for at vi i fællesskab kan vise nådens og frelsens vej til alle dem, som ikke kender den. Vær ikke hårdhjertede. Hav tillid til mig og tilbed min Søn. Mine børn, I kan intet gøre uden hyrderne. Måtte de hver dag være i jeres bønner. Jeg takker jer.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. maj 2012)


25. maj 2012: "Kære børn! Også i dag kalder jeg jer til omvendelse og hellighed. Gud ønsker at give jer glæde og fred gennem bøn, men I, små børn, er stadig langt væk - bundet til jorden og jordiske ting. Derfor, kalder jeg jer på ny: Åben jeres hjerte og jeres øjne mod Gud og Guds gaver - og glæde og fred vil komme til at herske i jeres hjerter. Tak, at I har svaret på mit kald. ”
(Marijas månedlige budskab den 25. maj 2012)

2. juni 2012: "Kære børn, jeg er hele tiden hos jer, for med min uendelige kærlighed, ønsker jeg at vise jer døren til Himlen. Jeg ønsker at fortælle jer, hvordan den åbnes: Gennem godhed, barmhjertighed, kærlighed og fred - gennem min Søn. Derfor, mine børn, spild ikke tid på forfængelighed og ligegyldige ting. Kun kendskab til min Søns kærlighed kan frelse jer. Gennem denne frelsende kærlighed og Helligånden valgte Han mig, og sammen med Ham vælger jeg jer til at være apostle for Hans kærlighed og vilje. Mine børn, stort er det ansvar, der hviler på jer. Jeg ønsker, at I ved jeres eksempel kan hjælpe syndere til at genvinde deres syn, berige deres fattige sjæle og bringe dem tilbage i min favn. Derfor, bed, bed, fast og gå regelmæssigt til skrifte. Hvis modtagelsen af min Søn i Eukaristien er centrum for jeres liv, så vær ikke bange, I kan gøre alt. Jeg er med jer. Hver dag beder jeg for hyrderne, og jeg forventer det samme af jer. Fordi, mine børn, uden deres vejledning og styrkelse gennem deres velsignelse kan I ikke gøre det. Tak."
(Mirjanas månedlige budskab den 2. juni 2012)

25. juni 2012: "Kære børn! Med stort håb i hjertet, kalder jeg jer også i dag til bøn. Hvis I beder, små børn, er I med mig, og I søger min Søns vilje og lever den. Vær åben og lev i bønnen, så vil hvert øjeblik være en vellugt og en glæde for jeres sjæl. Jeg er med jer, og jeg går i forbøn for jer alle hos min søn Jesus. Tak fordi I har besvaret mit kald. ”
(Marijas månedlige budskab den 25. juni 2012)

25. juni 2012: Seeren Ivanka Ivankovic-Elez fik sin regelmæssige årlige åbenbaring den 15. juni 2012. Ved den sidste daglige åbenbaring den 7. maj 1985 betroede Guds Moder Ivanka den tiende hemmelighed og fortalte hende, at hun ville få en åbenbaring en gang årligt på årsdagen for åbenbaringerne. Sådan var det også dette år.  

Åbenbaringen, der varede 7 minutter, fandt sted i Ivankas private hjem. Kun Ivankas familie var til stede ved åbenbaringen. Efter åbenbaringen sagde Ivanka: Vor Frue talte til mig om den 5. hemmelighed og sagde ved slutningen:

”Jeg giver dig min moderlige velsignelse. Bed for fred, fred, fred.”
(Ivankas årlige budskab den 25. juni 2012)

2. juli 2012: "Mine børn! Igen bønfalder jeg jer på en moderlig måde om at stoppe op et øjeblik og reflektere over jer selv og over forgængeligheden af dette jeres jordiske liv. Tænk dernæst over evigheden og den evige salighed. Hvad ønsker I? Hvilken vej ønsker I at begive jer ud på? Faderens kærlighed sender mig til at være jeres fortaler, til med moderlig kærlighed at vise jer den vej, som fører til sjælens renhed, den sjæl, der ikke er belastet af synd, den sjæl, som vil lære evigheden at kende. Jeg beder, for at lyset fra min Søns kærlighed kan overstråle jer, så I kan besejre svaghederne og komme ud af elendigheden. I er mine børn, og jeg ønsker for jer alle at være på vejen til frelse. Derfor, mine børn, saml jer omkring mig, så at jeg kan gøre jer bekendt med min Søns kærlighed og dermed åbne døren til den evige salighed. Bed som jeg gør for jeres hyrder. Jeg advarer jer igen: Døm dem ikke, for min Søn har udvalgt dem. Jeg takker jer.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. juli 2012)

25. juli 2012: "Kære børn, i dag kalder jeg jer til det 'gode'. Vær bærere af fred og godhed i denne verden. Bed om, at Gud kan give jer den styrke, således at håb og stolthed altid må herske i jeres hjerte og liv, fordi I er Guds børn og bærere af Hans håb til denne verden, der er uden glæde i hjertet og er uden en fremtid, fordi den ikke har sit hjerte åbent for Gud, som er jeres frelse. Tak fordi I har besvaret mit kald."
(Marijas månedlige budskab den 25. juli 2012)

2. august 2012: "Kære børn, jeg er med jer, og jeg giver ikke op. Jeg ønsker, at I skal lære min Søn at kende. Jeg ønsker, at mine børn skal være sammen med mig i det evige liv. Jeg ønsker at I skal føle glæde af fred have den evige frelse. Jeg beder til, at I kan overvinde de menneskelige svagheder. Jeg trygler min Søn om, at Han vil give jer rene hjerter. Mine kære børn, kun rene hjerter ved, hvordan man tager korset på sig, og ved, hvordan man ofrer sig for alle de syndere, der har såret den Himmelske Fader, og som også i dag sårer Ham, men som ikke har lært Ham at kende. Jeg beder om, at I erkender den sande tros lys, som kun kommer fra bøn af et rent hjerte. Så vil alle de, der er tæt på jer, føle min Søns kærlighed. Bed for dem, som min Søn har udvalgt, at de fører jer ad frelsens vej. Må jeres mund afstå fra enhver fordømmelse. Jeg takker jer. "
(Mirjanas månedlige budskab den 2. august 2012)

25. august 2012: "Kære børn! Også i dag beder jeg for jer med håb i hjertet, og jeg takker den Allerhøjeste for hver eneste af jer, der lever mine budskaber med hjertet. Tak Guds kærlighed for, at jeg kan elske hver af jer og også gennem mit uplettede hjerte kan lede jer hen imod omvendelse. Åbn jeres hjerter og beslut jer for hellighed, og håbet vil føde glæde i jeres hjerter. Tak fordi I har besvaret mit kald."
(Marijas månedlige budskab den 25. august 2012)

2. september 2012: "Kære børn, mens mine øjne betragter jer, søger min sjæl de sjæle, med hvem den ønsker at være ét - de sjæle, der har forstået vigtigheden af bøn, for de af mine børn, der endnu ikke er kommet til at kende kærligheden til den Himmelske Fader. Jeg kalder jer, fordi jeg har brug for jer. Tag imod opgaven og vær ikke bange, jeg vil styrke jer. Jeg vil fylde jer med mine nådegaver. Med min kærlighed vil jeg beskytte jer imod den onde ånd. Jeg vil være med jer. Med min tilstedeværelse vil jeg trøste jer i vanskelige øjeblikke. Tak for jeres åbne hjerter. Bed for præster. Bed om, at enheden mellem min Søn og dem kan blive så stærk som mulig, så de må blive ét. Jeg takker jer."
(Mirjanas månedlige budskab den 2. september 2012)

25. september 2012: ”Kære børn! Når I i naturen ser på den rigdom af farver, som den Højeste giver til jer, skal I åbne jeres hjerte, og bede med taknemmelighed for alt det gode, I har, og sige: ”Jeg er her skabt for evigheden”, og I skal længes efter de himmelske ting, for Gud elsker jer med uendelig kærlighed. Det er derfor, Han også gav mig til jer for at fortælle jer: Kun i Gud er jeres fred og håb, kære børn. Tak fordi I har besvaret mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. september 2012)

2. oktober 2012: "Kære børn, jeg kalder jer, og kommer til jer, fordi jeg har brug for jer. Jeg har brug for apostle med et rent hjerte. Jeg beder, og I bør også bede, at Helligånden kan gøre det muligt og lede jer, så Han kan oplyse jer og fylde jer med kærlighed og ydmyghed. Bed om, at Han kan fylde jer med nåde og barmhjertighed. Først da vil I forstå mig, mine børn. Først da vil I forstå min smerte på grund af dem, der ikke er kommet til at kende Guds kærlighed. Så vil I være i stand til at hjælpe mig. I vil blive mine lys-bærere af Guds kærlighed. I vil oplyse vejen for dem, der har fået øjne, men ikke ønsker at se. Jeg ønsker for alle mine børn at se min Søn. Jeg ønsker for alle mine børn at opleve Hans Kongerige. Igen, jeg kalder jer og beder jer om at bede for dem, som min Søn har kaldt. Tak."
(Mirjanas månedlige budskab den 2. oktober 2012)

25. oktober 2012: ”Kære børn! I dag kalder jeg jer til at bede for mine intentioner. Forny faste og bøn, for Satan er snu og drager mange hjerter til synd og fortabelse. Jeg kalder jer, mine børn, til hellighed og til at leve i nådens stand. Tilbed min Søn, så at Han kan fylde jer med Sin fred og kærlighed, som I længes efter. Tak fordi I har besvaret mit kald."
(Marijas månedlige budskab den 25. oktober 2012)

2. november 2012: "Kære børn, som mor beder jeg jer om at holde ud som mine apostle. Jeg beder til min Søn om at give jer guddommelig visdom og styrke. Jeg beder til, at I må tyde alt omkring jer i overensstemmelse med Guds sandhed og med styrke modstå alt, der vil fjerne jer fra min Søn. Jeg beder til, at I gennem min Søn må bevidne den Himmelske Faders kærlighed. Mine børn, stor nåde er blevet givet jer til at være vidner om Guds kærlighed. I må ikke tage det givne ansvar let. Bedrøv ikke mit moderlige hjerte. Som mor ønsker jeg at stole på mine børn, på mine apostle. Gennem bøn og faste åbner I vejen for mig, så jeg kan bede min Søn om at være hos jer, og om, at Hans navn må blive helliget igennem jer. Bed for hyrderne, fordi intet af dette ville være muligt uden dem. Tak!"
(Mirjanas månedlige budskab den 2. november 2012)

25. november 2012: "Kære børn! I denne nådens tid, kalder jeg jer alle til at forny bønnen. Åbn jer for det hellige skriftemål, således at hver af jer kan acceptere mit kald med hele hjertet. Jeg er med jer, og jeg beskytter jer fra syndens ødelæggelse, men I skal åbne jer selv for vejen til omvendelse og hellighed, for at jeres hjerte kan brænde af kærlighed til Gud. Giv Ham tid, og Han vil give Sig selv til jer og på denne måde, i Guds vilje, vil I opdage kærligheden og livsglæden. Tak fordi I har besvaret mit kald. "
(Marijas månedlige budskab den 25. november 2012)

2. december 2012: "Kære børn, med moderlig kærlighed og moderlig tålmodighed kalder jeg jer til på ny til at leve i overensstemmelse med min Søn for at sprede Hans fred og Hans kærlighed, så at I, som mine apostle, kan acceptere Guds sandhed med hele jeres hjerte og bede Helligånden om, at Han må vejlede jer. Så vil I trofast være i stand til at tjene min Søn, og vise Hans kærlighed til andre med jeres liv. Gennem min Søns og min kærlighed, prøver jeg som mor at drage alle mine forvildede børn ind i min moderlige favn og at vise dem vejen til tro. Mine børn, hjælp mig i min moderlige kamp og bed sammen med mig, at synderne må erkende deres synder og alvoligt angre dem. Bed også for dem, som min Søn har udvalgt og indviet i Sit navn. Tak! "
(Mirjanas månedlige budskab den 2. december 2012)

25. december 2012:
Vor Frue kom med lille Jesus i sine arme, og hun gav ikke et budskab, men lille Jesus begyndte at tale og sagde:

"Jeg er jeres fred, lev mine bud!"


Med et korsets tegn, velsignede Vor Frue og lille Jesus os sammen.

(Marijas månedlige budskab den 25. december 2012)

sagde Vor Frue til ham, at han én gang om året, hver den 25. december, juledag, ville få en åbenbaring. Sådan skete det også i år.  Gudsmoder kom med Jesusbarnet i sine arme. Åbenbaringen begyndte kl. 14,15 og varede i 10 minutter. Bagefter meddelte Jakov budskabet:

"Kære børn, giv mig jeres liv, og overgiv jer fuldkommen til mig, så jeg kan hjælpe jer til at fatte min moderlige kærlighed og min Søns kærlighed til jer. Mine børn, jeg elsker jer uendelig højt, og i dag, på dagen for min Søns fødsel, ønsker jeg på en særlig måde at modtage hver eneste af jer i mit hjerte og give jeres liv til min Søn. Mine børn, Jesus elsker jer og giver jer den nåde at leve i Hans barmhjertighed, men mange af jeres hjerter er grebet af synden, og I lever i mørket. Derfor, mine børn, vent ikke, sig 'nej' til synden og overgiv jeres hjerter til min Søn, fordi kun på denne måde kan I at leve i Guds barmhjertighed, og med Jesus i jeres hjerter drage ud på frelsens vej."
(Jakovs årlige budskab den 25. december 2012)


Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal