2013

2. januar 2013: "Kære børn, med stor kærlighed og tålmodighed stræber jeg efter at gøre jeres hjerter ligesom til mit. Ved mit eksempel stræber jeg efter at lære jer ydmyghed, visdom og kærlighed, fordi jeg har brug for jer. Jeg kan ikke undvære jer mine børn. Ifølge Guds vilje vælger jeg jer, ved hans styrke styrker jeg jer. Derfor, mine børn, vær ikke bange for at åbne jeres hjerter for mig. Jeg vil give dem til min Søn, og til gengæld vil han give jer den guddommelig freds gave. I vil bære den til alle dem, som I møder, I vil vidne om Guds kærlighed med jeres liv, og I vil give min Søns gave igennem jer selv. Gennem forsoning, faste og bøn, vil jeg lede jer. Min kærlighed er uden grænser. Vær ikke bange. Mine børn, bed for hyrderne. Må jeres læber være lukkede for enhver dom, for glem ikke, at det er min Søn, der har valgt dem, og kun han har ret til at dømme. Tak."
(Mirjanas månedlige budskab den 2. januar 2013)

25. januar 2013: "Kære børn! Også i dag kalder jeg jer til bøn. Må jeres bøn være lige så stærk som en levende sten, indtil I med jeres liv bliver vidner. Giv vidnesbyrd om skønheden i jeres tro. Jeg er med jer og går i forbøn hos min Søn for hver af jer. Tak fordi I har besvaret mit kald."
(Marijas månedlige budskab den 25. januar 2013)

2. februar 2013: "Kære børn, Kærlighed bringer mig til jer - den kærlighed, som jeg også ønsker at lære jer - ægte kærlighed, den kærlighed, som min Søn viste jer, da Han døde på korset af kærlighed til jer, den kærlighed, der altid er klar til at tilgive og bede om tilgivelse. Hvor stor er jeres kærlighed? Mit moderlige hjerte er bedrøvet, når det søger efter kærlighed i jeres hjerter. I er ikke parat til af kærlighed at overgive jeres vilje til Guds vilje. I kan ikke hjælpe mig med at lære dem, der ikke kender Guds kærlighed, Hans kærlighed at kende, for I har ikke ægte kærlighed. Indvi jeres hjerter til mig, og jeg vil lede jer. Jeg vil lære jer at tilgive, at elske jeres fjender og at leve i min Søns efterfølgelse. Vær ikke bekymrede for jer selv. I trængsler glemmer min Søn ikke dem, der elsker. Jeg vil være ved siden af jer. Jeg vil anråbe den himmelske Fader om den evige Sandheds og kærligheds lys til at lyse for jer. Bed for jeres hyrder, så de gennem jeres faste og bøn kan føre jer i kærlighed. Tak. "
(Mirjanas månedlige budskab den 2. februar 2013)

25. februar 2013: "Kære børn! Også i dag kalder jeg jer til bøn. Synd trækker jer i retning af verdslige ting, og jeg er kommet for at lede jer i retning af hellighed og Guds ting, men I kæmper og bruger jeres energi på kampen mod det gode og det onde, som er i jer selv. Derfor, mine børn: Bed, bed, bed indtil bøn bliver en glæde for jer og jeres liv bliver en simpel vandring hen imod Gud. Tak fordi I har besvaret mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. februar 2013)

2. marts 2013: "Kære børn, endnu en gang opfordrer jeg jer moderligt til ikke at være hårdhjertede. I må ikke lukke øjnene for de formaninger, som den himmelske Fader sender til jer af kærlighed. Elsker I Ham over alt andet? Angrer I, at I ofte glemmer, at den himmelske Fader, i sin store kærlighed, sendte Sin Søn for at frelse os ved korset? Angrer I, at I endnu ikke har accepteret budskabet? Mine børn, modsæt jer ikke min Søns kærlighed. Modsæt jer ikke håbet og freden. Sammen med jeres bønner og faste, vil min Søn ved sit kors fordrive det mørke, der vil omringe og beherske jer. Han vil give jer styrken til et nyt liv. Ved at leve det i overensstemmelse med min Søn, vil I være en velsignelse og et håb for alle de syndere, der vandrer omkring i syndens mørke. Mine børn, hold jer vågne. Som jeres Mor, våger jeg sammen med jer. Især beder og våger jeg over dem, som min Søn har kaldet til at være lys-bærere og bærere af håb for jer - for jeres hyrder. Tak."
(Mirjanas månedlige budskab den 2. marts 2013)

18. marts 2013:
Seeren Mirjana Dragicevic- Soldo fik daglige åbenbaringer fra den 24. juni 1981 til 25. december 1982. Under den sidste af de daglige åbenbaringer gav Vor Frue hende den 10. hemmelighed og fortalte, at hun ville vise sig for hende én gang om året, den 18. marts. Sådan har det været gennem alle årene. Adskillige tusinde pilgrimme samledes i rosenkransbøn ved ”det blå Kors”. Åbenbaringen varede fra kl. 13:52 til 13:58.


"Kære børn! Jeg kalder jer til, med fuld tillid og glæde, at velsigne Herrens navn og dag for dag at give Ham tak fra hjertet for Hans store kærlighed. Ved den kærlighed, som Han viste ved korset, gav min Søn jer muligheden for at blive tilgivet for alt, så I ikke behøver at skamme jer eller skjule jer og af frygt ikke tør åbne døren til jeres hjerte for min Søn. Tværtimod, mine børn, forson jer med den himmelske Fader, så I kan elske jer selv, sådan som min Søn elsker jer. Når I elsker jer selv, så vil I også elske andre mennesker; i dem vil I se min Søn og erkende storheden i Hans kærlighed. Lev i troen! Gennem mig forbereder min Søn jer til det arbejde, som Han ønsker at gøre gennem jer – det arbejde gennem hvilket Han ønsker at blive herliggjort. Giv ham tak. Tak Ham især for hyrderne - for jeres forbedere for forsoningen med den himmelske Fader. Jeg takker jer, mine børn. Jeg takker jer."
(Mirjanas årlige budskab den 18. marts 2013)

25. marts 2013: “Kære børn! I denne nådens tid kalder jeg jer til at tage min elskede Søn, Jesu kors i jeres hænder, og til at I overvejer Hans lidelse og død. Måtte jeres lidelse være forenet med Hans lidelse, så vil kærligheden sejre, for Han, som er Kærligheden, har hengivet sig selv af kærlighed for at redde hver enkelt af jer. Bed, bed, bed, at kærlighed og fred må begynde at herske i jeres hjerter. Tak, at I har fulgt mit kald!”
(Marijas månedlige budskab den 25. marts 2013)

2. april 2013: "Kære børn! Jeg kalder jer til I ånden at blive ét med min Søn. Jeg kalder jer til, at I gennem bønnen og gennem den hellige messe, når min Søn på en særlig måde forener sig med jer, forsøger at blive lige som Han, altid er parat til at gøre Guds vilje, og ikke søger at opfylde jeres egen vilje. For, kære børn, I lever og eksisterer takket være Guds vilje, men uden Guds vilje er I intet. Som jeres Moder beder jeg jer om, at I med jeres liv vidner om Guds herlighed, for på den måde vil I også forherlige jer selv efter Hans vilje. Vis ydmyghed over for alle, og kærlighed til jeres næste.
Ved sådan en ydmyghed og kærlighed har min Søn frelst jer og åbnet jer vejen til den himmelske Fader. Jeg beder jer om at åbne vejen til den himmelske Fader for alle dem, som ikke har lært Ham at kende, og ikke har åbnet deres hjerte for Hans kærlighed. Åbn vejen med jeres liv for alle dem, som endnu flakker omkring i søgen efter Sandheden. Mine børn, vær mine apostle, som ikke har levet forgæves. Glem ikke, at I skal stå foran den himmelske Fader og fortælle om jer selv. Vær beredt! På ny formaner jeg jer: Bed for dem, som Søn har kaldet, hvis hænder Han har velsignet, og som Han har skænket jer.  Bed, bed, bed for jeres hyrder, Jeg takker jer.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. april 2013)

25. april 2013: “Kære børn! Bed, bed, bliv ved med at bede, ind til jeres hjerte åbner sig i troen, som en blomst åbner sig for de varme solstråler. Dette er nådens tid, som Gud giver jer gennem mit nærvær, men I er langt fra mit hjerte, derfor kalder jeg jer til personlig omvendelse og til bøn i familien. Lad Den hellige Skrift altid være jer en inspiration. Jeg velsigner jer alle med min moderlige velsignelse. Tak, at I har fulgt mit kald.”
(Marijas månedlige budskab den 25. april 2013)

2. maj 2013: ”Kære børn! Igen kalder jeg jer til at elske og ikke til at dømme. Min Søn var i overensstemmelse med den himmelske Faders vilje hos jer for at vise jer frelsens vej, for at frelse jer og ikke for at dømme jer.  Hvis I vil følge min Søn, vil I ikke dømme, men elske, sådan som jeres himmelske Fader elsker jer. Og når det er allersværest for jer, når I falder under korsets vægt, så fortvivl ikke, men husk, at I er elsket, og lovpris den himmelske Fader for Hans kærlighed. Mine børn, vig ikke bort fra den vej, jeg fører jer. Styrt jer ikke i fortabelsen. Måtte bøn og faste styrke jer, så at I bliver mine apostle for tro og kærlighed, så at jeres liv bliver en velsignelse for dem, som I møder så at I bliver ét med den himmelske Fader og med min Søn. Mine børn, det er den eneste Sandhed, den Sandhed, som fører jer til omvendelse, og så til omvendelse af alle dem, som I møder, som ikke har lært min Søn at kende, - alle dem, som ikke ved, hvad det betyder at elske. Mine børn, min Søn har skænket jer hyrderne beskyt dem, bed for dem. Jeg takker jer.”
(Mirjanas månedlige budskab den 2. maj 2013)

25. maj 2013: “Kære børn! I dag kalder jeg jer til at være stærke og beslutsomme i troen og bønnen, ind til jeres bønner bliver så stærke, at de åbner min elskede Søns Jesu hjerte. Bed, mine børn, bed uden ophør, ind til jeres hjerte åbner sig for Guds kærlighed. Jeg er med jer, og jeg går i forbøn for jer alle, og jeg beder for jeres omvendelse. Tak, at I har fulgt mit kald!”
(Marijas månedlige budskab den 25. maj 2013)

2. juni 2013:
(Mirjanas månedlige budskab den 2. juni 2013)

25. juni 2013: "Kære børn! Med glæde i hjertet elsker jeg jer alle og kalder jer til at komme nærmere til mit uplettede hjerte, så jeg kan drage jer stadig nærmere til min søn Jesus, og at Han kan give jer sin fred og kærlighed, som er næring for hver enkelt af jer. Mine børn, åbn jer for bøn - åbn jer for min kærlighed. Jeg er jeres mor og kan ikke lade jer være alene i vildfarelse og synd. Mine børn, I er kaldet til at være mine børn, mine elskede børn, så jeg kan føre jer alle til min Søn. Tak fordi I har besvaret mit kald."
(Marijas månedlige budskab den 25. juni 2013)

25. juni 2013: Seeren Ivanka Ivankovic-Elez fik sin regelmæssige årlige åbenbaring den 15. juni 2013. Ved den sidste daglige åbenbaring den 7. maj 1985 betroede Guds Moder Ivanka den tiende hemmelighed og fortalte hende, at hun ville få en åbenbaring en gang årligt på årsdagen for åbenbaringerne. Sådan var det også dette år.  

Seeren Ivanka Ivankovic-Elez havde sin årlige åbenbaring den 25. juni og fortalte bagefter på Medjugorjes sognekontor, at Jomfru Maria havde givet sin moderlige velsignelse, men at hun ikke havde givet hende et budskab.
Yderligere - i modsætning til tidligere år – indberettede Ivanka heller ikke at være blevet påmindet om en af de 10 profetiske hemmeligheder, som Jomfru Maria har betroet hende.

Ivanka havde sin sidste daglige åbenbaring den 7. maj 1985 og har haft en åbenbaring om året siden 1986, altid den 25. juni, årsdagen for den første åbenbaring.
Tirsdagens åbenbaring fandt sted i Ivankas hjem, hvor kun hendes familie var til stede.
(Ivankas årlige budskab den 25. juni 2013)

2. juli 2013:
(Mirjanas månedlige budskab den 2. juli 2013)

25. juli 2013: "Kære børn! Med glæde i mit hjerte kalder jeg jer alle til at leve jeres tro og til at vidne om den med jeres hjerte og på alle måder ved jeres eksempel. Mine børn, beslut jer for at være langt fra synd og fristelse, og må der være glæde og kærlighed til hellighed i jeres hjerter. Jeg elsker jer, mine børn, og ledsager jer med min forbøn foran den Aller Højeste. Tak fordi I har besvaret mit kald."
(Marijas månedlige budskab den 25. juli 2013)

2. august 2013:
(Mirjanas månedlige budskab den 2. august 2013)

25. august 2013:
(Marijas månedlige budskab den 25. august 2013)

2. september 2013:
(Mirjanas månedlige budskab den 2. september 2013)

25. september 2013:
(Marijas månedlige budskab den 25. september 2013)

2. oktober 2013:
(Mirjanas månedlige budskab den 2. oktober 2013)

25. oktober 2013:
(Marijas månedlige budskab den 25. oktober 2013)

2. november 2013:
(Mirjanas månedlige budskab den 2. november 2013)

25. november 2013:
(Marijas månedlige budskab den 25. november 2013)

2. december 2013:
(Mirjanas månedlige budskab den 2. december 2013)

25. december 2013:
(Marijas månedlige budskab den 25. december 2013)

25. december 2013:
(Jakovs årlige budskab den 25. december 2013)


Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal