Marias budskaber er
en guldskat fra Himmelen

Introduktion til Medjugorje-budskaberne: De synes så enkle og simple, og det er som om, at de bare siger det samme. Men budskaberne bærer Himmelens nåde i sig, og for den, der tager sig tid og behandler dem rigtigt, rummer de også stor dybde, Himmelens kærlighed og Jomfru Marias personlige vejledning.

På trods af miraklerne, helbredelserne, millioner af forvandlede og glædesfyldte menneskeliv, på trods af byen Medjugorjes helt unikke atmosfære af fred og Guds kærlighed og nærvær, mener mange af stedets eksperter og nærmeste iagttagere, at Medjugorjes allerstørste gave er det budskab, som Jomfru Maria giver til verden hver måned.

Det synspunkt virker underligt ved første øjekast. Budskaberne virker så enkle og simple, og ofte synes det som om, at Jomfru Maria blot gentager og gentager i én uendelighed. Kritikerne har ligefrem kaldt dem banale. Her over for står blot hele tiden, at Jomfru Maria selv har sagt, at hendes ord fra Medjugorje rummer andet og langt mere end det:

"I er ikke bevidste om de budskaber, som Gud sender til jer gennem mig. Han giver jer store nådegaver, og I begriber dem ikke. Bed til Helligånden for at blive oplyst. Hvis I blot vidste, hvor store nådegiver Gud tilbyder jer, ville I bede uden ophør", sagde Jomfru Maria den 8. november 1984.

"Bed så at I må begribe storheden i det budskab, som jeg giver jer", sagde hun den 25. oktober 1998.

At Jomfru Marias ord fra Medjugorje målt i hellighed kun står tilbage for Bibelen og repræsenterer noget fuldkommen nyt og unikt, har hun også givet stærkt udtryk for:

"Jeg ønsker at blive ved med at give jer budskaber som de aldrig er blevet givet før i historien, helt fra verdens begyndelse", sagde Jomfru Maria den 4. april 1984.

Bøn er nøglen til budskabets dybde og skønhed

Jomfru Maria siger altså klart, at hendes budskaber rummer en dybde og en storhed, som vi ikke kan se ved det første øjekast. Hun siger også, at bøn er nøglen til at trænge ind i budskabernes sande og mest egentlige dybde.

For at forstå, hvordan det nu kan være sådan, er det vigtigt at vide, hvordan seeren Marija Pavlovic-Lunetti modtager det månedlige budskab. Marija har forklaret, at når hun modtager et budskab hører hun det samtidig med, at det bliver givet direkte til hendes fysiske hjerte. Budskabet bliver indblæst i Marija med en overvældende kærlighed og blidhed.

Af denne meget stærke oplevelse vil temmelig meget gå tabt, når budskabet kommer ned som ord på papir. Men her er meningen altså, at budskabet gennem menneskers bøn skal "løftes tilbage" fra jordiske til himmelske sfærer.

På papir er budskabet to-dimensionelt, men gennem bøn kan det genvinde sin oprindelige dybde, skønhed og form. Hvis man alene bruger intellektet og hovedet, vil budskabet aldrig folde sig ud. Men bruger man i stedet sit hjerte, vil man opfatte både budskabets dybde, Jomfru Marias uendelige kærlighed og hendes helt personlige vejledning gennem det månedlige budskab.

Med et moderne ord må budskabet dermed gøres interaktivt. Først skal det læses. Så skal der mediteres og bedes over det. Og at dybderne dernæst vil komme for en dag, markerer Jomfru Maria desuden ved både her og i flere andre budskaber at bruge ordet "lyt". Meget mere vil følge, hvis mennesket blot vil tage imod. Hun siger desuden, at der vil komme en tid, hvor vi får brug for at huske det hele:

"Kære børn, jeg inviterer jer til bøn nu, hvor Satan er stærk og ønsker at gøre så mange sjæle som muligt til sine egne. Bed, kære børn, og hav mere tiltro til mig, for jeg er her for at hjælpe jer og for at lede jer på en ny vej til et nyt liv. Derfor, mine kære børn: Lyt og lev hvad jeg fortæller jer, for når jeg ikke længere skal være hos jer, er det vigtigt for jer, at I husker alle mine ord og alt hvad jeg fortalte jer. Jeg kalder jer til at begynde at ændre jeres liv fra begyndelsen, og til at I beslutter jer for omvendelse, ikke bare med ord, men med jeres liv. Tak fordi I har besvaret mit kald" , lyder i helhed budskabet fra den 25. oktober 1992.

Jomfru Maria ønsker dermed, at dagens menneske integrerer hendes budskab i deres dagligdags liv. I sine budskaber siger hun klart, at der her er tale om en lang og smuk vandring med hende som vejleder og lærer.

"Jeg inviterer jer til at leve dybsindigheden af de budskaber,som jeg giver", sagde Jomfru Maria den 4. december 1988.

"Måtte hver eneste budskab blive en ny vækst for jer"
, sagde hun den 17. februar 1988.

Aktuelt og tidløst på én gang

Budskaberne bærer Himmelens nåde og kærlighed i sig på en måde, der aldrig før er set. Jomfru Maria indikerer meget klart, at hvert eneste budskab, som vi læser, forstår og integrerer (jo dybere des bedre), har en positiv effekt på hvert eneste menneskes inderste sjæl. Tusindvis, om ikke titusindvis af menneskers vej tilbage til Gud er blevet startet af at læse ét budskab. Disse mennesker fornemmede spontant den dybe kærlighed til dem, der lå i de ord, som de læste.

I et af de ofte helt usædvanligt smukke julebudskaber antydede Jomfru Maria, hvordan det konkret finder sted:

"Med budskabet giver jeg jer en velsignelse sammen med min Søn Jesus, så at freden må herske i ethvert hjerte", sagde hun den 25. december 1993.

En anden af budskabernes helt fascinerende gåder ligger i, at de taler til den enkelte og alle på én gang. Hvert eneste budskab er givet for at nå hele verden, men samtidig hermed vil den enkelte ofte se særligt sin seneste måned sat i relief og en helt ny belysning ved at læse det seneste budskab.

"Jeg ønsker at give jer stadig flere konkrete budskaber for vor tid", sagde Jomfru Maria den 6. august 1982.

Atter en storhed ligger i, at hvert eneste budskab er aktuelt og tidløst på én og samme tid. På verdensplan har mange blandt Medjugorjes tusindvis af bedegrupper personligt erfaret, hvordan de kan hente konkret og personlig vejledning ved først at bede grundigt og dybt med hjertet for et råd - og dernæst slå op i en af de bøger, der samler alle Medjugorjes mange hundrede forskellige budskaber. Ved at lukke øjnene og placere fingeren på et helt tilfældigt budskab, har de fået et svar, der forbløffende ofte taler direkte ind i den situation, som de spurgte om. Det sker selvom det konkrete budskab blev givet for selv 15 eller 20 år siden.

Budskabet er aktuelt på den måde, at det rummer en konkret vejledning for den kommende måned. Det gælder både personligt og globalt. I det store perspektiv var for eksempel det sidste budskab umiddelbart før terrorangrebet mod World Trade Center og Pentagon den 11. september 2001 ganske klart profetisk. Både budskabet og selve katastrofen blev sat i et helt nyt lys, da chokket var en realitet:

"Vær sande mod jer selv og bind ikke jer selv til materielle ting, men til Gud. Og glem ikke, mine børn, at jeres liv er lige så flygtigt som en blomsts" , sagde Jomfru Maria den 25. august 2001.

Endnu en dybde ligger i, at sætninger i budskaberne ofte er parafraser over Bibelen. Det ligger i Jomfru Marias hele rolle og natur, at hun intet kan sige og gøre, der ikke har hold i Bibelen i almindelighed og De fire Evangelier i særdeleshed. Der ligger dermed ekstra indsigt og vejledning i se hvad Bibelen skriver om de enkelte nøgleord og temaer, som hun løbende tager op i budskaberne. En Bibel-database med mulighed for at søge efter enkelte ord er en vældig stor hjælp i den sammenhæng.

En plan for et nyt liv på budskaberne

Den franske nonne Søster Emmanuel (der har boet og arbejdet i Medjugorje siden 1989) har givet en vældig god "slagplan" for at få så meget som muligt ud af de budskaber, som også hun anser for en himmelsk skat af dimensioner. Hendes forslag kommer her:

1) Modtag budskabet den dag det bliver givet, den 25. dag i hver måned. Det bliver samme aften lagt ud på adskillige internetsider (www.medjugorje.hr, www.medjugorje.org, www.childrenofmedjugorje.com). Budskaberne er aktuelle. De rummer en nåde for os på det tidspunkt, hvor de bliver givet. Lad os være åbne over for den ved at modtage budskabet så hurtigt som muligt. (www.medjugorje.dk vil være opdateret med den danske oversættelse senest den 26. om formiddagen, red.).

2) Læs budskabet første gang i en ånd og atmosfære af bøn, og byd det velkommen i dit hjerte. Dette første møde med budskabet er så specielt og så personligt. Det er som om, at Jomfru Maria giver det til dig alene. Vores taknemmelighed bør være stor!

3) Kopier budskabet og sæt det op på dit køleskab, på dit kontor, på spejlet i badeværelset - hvor du end kan for at minde dig selv om det. Der vil ganske sikkert komme en tid, hvor vi med ærefrygt vil se tilbage på at have haft Jomfru Marias budskaber!

4) Del budskabet med alle du kender eller møder. Det rummer nøglen til at finde vor tids nådegaver. Ved at flere eller mange går sammen, kan I trykke det som annonce i jeres lokale aviser. Herved vil I nå hundredetusinder af mennesker. Tænk stort! Noget af den største respons vil komme fra dem, som vi mindste havde forventet den fra. Nogle mennesker lægger - med præstens tilladelse - budskabet frem i deres kirke. Når mennesker læser budskabet fra 25. september 2001 bliver de synligt afslappede, som om freden daler ned over dem. Så mange af deres spørgsmål bliver på et øjeblik besvaret.

5) Bed over budskabet hver eneste dag i den følgende måned. Lad være med at have så travlt. Sæt i stedet tid af til hver dag at overveje budskabet i relation til dit liv. Lad Jomfru Maria lede dig til forskellige aspekter af budskabet, og lad hende undervise dig. Læs hvad Bibelen siger om budskabets vigtigste temaer, hvad enten det er kærlighed, frygt eller atter noget andet.

6) Bed Fader Slavko (se artiklen "Da præsten døde blev helgenen født", red.) om at hjælpe dig med at forstå og integrere budskabet og besvare det personligt i dit liv. Han var så hengiven over for budskaberne og skrev smukke meditationer over dem! Fra Himmelen vil han hjælpe dig til at modtage dem med et åbent hjerte. Når vi giver budskabet en central placering i vores åndelige liv, vil det åbne mange nye områder af vækst, håb og helbredelse.

Budskaberne er beregnet på at vejlede os i vore liv på en reel og praktisk måde. Men hvis vi kun læser dem én eller to gange, kan de ikke slå rod i os. Ved at priotere budskabet centralt i vore åndelige liv, vil vi med Jomfru Marias ord blive "fredens bærere i denne verden uden fred".

 

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal