Jomfru Maria kender
alle menneskers hjerter

Ivanka beskriver Jomfru Maria som alle menneskers himmelske moder, der vagtsomt følger hvert eneste af sine børns skridt og handlinger på jorden, og som kender alle menneskers ønsker og behov, selv før vi beder om at få dem opfyldt. Ivanka opfordrer til at søge tættere på Jomfru Maria og peger på bøn og faste som de vigtigste redskaber hertil.

Kilde: "Visions of the Children" (Paraclete Press 1991, side 77-87 i udvalg)
Interviewer: Janice Connell, amerikansk advokat

Ivanka, ved du hvorfor Jomfru Maria er kommet til Medjugorje?


"Ja. Hun er kommet her til Medjugorje for at kalde mennesker på jorden til sin Søn Jesus og til Hans veje. For sidste gang".

Hvorfor?


"Jesus er vejen hjem til Gud, som længes efter alle Sine børn på jorden".

Hvad ønsker de?


"Bod for synder".

Ivanka, hvad er bod for synder?


"Bod er en stor nådegave. Men vi må tage imod den nådegave. Når vores hjerte er hårdt, ønsker vi ikke Guds nåde. Vi blokerer den".

Hvordan holder vi op med at blokere den nåde?


"Gennem bøn. Vi spørger om netop det hver dag, når vi beder Fadervor".

Hvorfor Fadervor?


"Fadervor, som Jesus lærte os, kan virkelig åbne vore hjerter, hvis vi beder det med kærlighed".

Det er et smukt håb, Ivanka. Du har set din mor komme til dig på fire besøg fra Himmelen. Du har nævnt, at hun var kommet til dig gennem dine åbenbaringer af Jomfru Maria?


"Ja. Jomfru Maria har givet mig mange gaver. Hun giver mange gaver til alle sine børn på jorden. De fleste mennesker kender ikke engang deres Himmelske Moder, men hun våger altid over sine børn. Hun giver os altid gode ting. Det gør Gud meget lykkelig, når vi kommer til at kende og elske den Himmelske Moder, som Han har givet os".

På hvilken måde?


"Gud har en plan for os alle, som Han fortæller os om gennem Bibelen. Den plan bliver virkeliggjort igennem Jomfru Maria, Jesu moder, som også er vores moder. Der ville ikke være nogen Jesus, hvis Jomfru Maria ikke havde været der først. Det er Guds plan".

Hvordan var det at se din egen mor, særligt nu hvor du ved, at hun er i Himmelen?


"Det var en stor fryd. Hun var her sidste år sammen med Jomfru Maria. Hun så min datter Kristina og den nyfødte Josip. Den velsignede Jomfru takkede Rajko og jeg for at have valgt at få børn, for at have fået Kristina og Josip".

Hvorfor kom Jomfru Maria til dig med din mor?

"Jomfru Maria ved altid, hvad der er i mit hjerte. Hun ved hvad der er i alle hjerter. Gud skabte hende som moder for alle folk på jorden, da han skabte hende som moder til Jesus. Det er sandt hvad enten folk kender til hende eller ej. Hun er blevet givet en kæmpemæssig styrke i Himmelen og på jorden for at kunne tage sig af sine børn".

Hvor fik hun den styrke fra?


"Fra Gud. Dette er Hans plan. Alle de, der vender blikket mod Jomfru Maria, erfarer hendes kærlighed og styrke og blidhed. Ingen bliver nogensinde afvist. Det er jeg fuldkommen sikker på".

Hvad med dem, der ikke vender blikket mod hende?

"Hun er vores moder. Hun nærer omsorg for ethvert af sine børn, hvad enten de kender hende eller ej. Hun elsker med Guds kærlighed".

Hvad er denne Jomfru Marias styrke, som du taler om?

"Det er Jesus´ kærlighed til hende".

Vicka har sagt, at Jomfru Maria altid våger over os - at hun aldrig forlader blot et eneste af sine børn. Enhver handling i vores liv bliver begået som en handling født af vores vilje i hendes tilstedeværelse, og i Guds tilstedeværelse. Snart vil alle jordens børn blive bevidst om den sandhed, vil de ikke?


"Før end mange tror".

Ivanka, pilgrimsturene til Medjugorje har været en stor velsignelse for ganske mange mennesker i verden. Besøgene synes at sætte os fri fra så mange bindinger?


"Gud har givet meget lys til de af Hans børn, der er kommet til Medjugorje".

Der er blændende teologer, der siger, at Medjugorje er en åbenbaring af Jomfru Marias sande rolle i frelseshistorien. Guds børn på jorden tilhører Jomfru Maria på en måde, der først nu bliver åbenbaret. Ved du noget om det?


"Jeg ved nogle ting. Der er nogle mennesker, der allerede ved meget om Jomfru Maria".

Alt på jorden kan bruges af hende til brug for hendes børns frelse, ikke?


"Jo. Men hun nærer den største respekt for vores frie valg".

Vil dagen komme, hvor alle mennesker på jorden vil forstå, at Jomfru Maria har alle verdens goder at give dem?


"Den dag er allerede kommet for mange".

Ved du hvilken slags liv Gud ønsker, at vi skal leve?


"Han ønsker ikke ubehag for nogle af Sine børn".

Hvad med luksus?

"Når en person har det for behageligt, kan det gå ned ad bakke med det åndelige liv. Det er derfor Jomfru Maria beder os om at faste. Hun siger, at et menneske, der ikke faster, ikke kender Gud".

Frivillig faste er et tegn på venskab med Gud, er det ikke?


"Jo. Frivilig faste er Gud meget til behag".

Hvorfor?


"Fordi faste helbreder os for syndens sygdom".

Jomfru Maria har bedt os om at faste fra syndige steder, syndige situationer og syndige sanselige oplevelser, ikke?

"Hun siger, at hendes børn må faste med deres øjne, deres tunge, deres hænder, deres fødder og deres ører".

Bøjer en persons vilje sig for Guds åndedræt igennem faste?

"Præcis! Uden faste kan vi ikke erfare Gud".

Hvordan faster vi fra mennesker?


"Ofte vælger vi, hvem vi vil være i selskab med. Her kan vi vise vores kærlighed til Gud igennem vore valg".

Nogle mennesker har vanskelige forhold i familien eller på arbejdspladsen. Hvad gør man i de situationer?

"Bed. Indvi og overdrag situationen til Jomfru Marias Ubesmittede Hjerte, og stol på Jesus".

For de, der elsker Gud, arbejder alting og alle omstændigheder for det gode, gør de ikke?


"Jo, men Jomfru Maria advarer os om aldrig at dømme andre mennesker. Hun beder os om altid at elske og tjene andre mennesker. Nogle gange er det problem, der synes så stort hos de andre, i virkeligheden vores problem, som vi har brug for at løse. Hvis vi beder og faster kan vi få Guds hjælp til at løse meget vanskelige situationer og forhold".

Hvordan faster vi fra steder?


"Jomfru Maria ønsker, at vi undgår steder, der har været en kilde til fristelse for os - og ting, der tager os væk fra vejen til Himmelen, eller tager vores hjerte og sind væk fra Gud og Hans veje".

Hvad med materielle ting? Ting kan ikke bringe os til Himmelen, men de kan holde os væk derfra, kan de ikke?


"Jo. Hvis de får førstepladsen i vore liv".

Siger du, at Jomfru Maria ønsker, at vi faster fra personer, steder og ting, der tager os væk fra vejen til Himmelen?

"Hvis vi elsker Gud, vil vi gøre det".

Er det derfor vi må gå igennem sygdom, lidelse, alderdom og død?


"Disse oplevelser befrier os fra bindinger til ting, der er midlertidige. Jomfru Maria beder os om at faste med kærlighed, fordi belønningen er meget stor".

Ivanka, fortæl os lidt om dit bryllup. Det må have været vanskeligt for dig, nu hvor din mor var i Himmelen, men Jomfru Maria er jo virkelig alle brudes moder?


"Hun hjalp mig meget".

På hvilken måde?


"Hun bad mig om at forberede mig på mit bryllup med megen bøn, så vi kunne opleve stor glæde og fred til brylluppet. Hun bad mig om at komme til hende med hver en detalje".

Gjorde du så det?

"Ja. Hun hjalp mig meget med alting".

Ivanka, du virker som et meget ydmygt menneske?


"Jomfru Maria er virkelig ydmyg. Jeg ved ikke, om jeg er ydmyg. Vi kan aldrig dømme os selv".

Du har et dejligt hjem, to skønne børn og en troende og hårdtarbejdende mand. Tilsyneladende lever du et liv af megen fred og enkelhed?


"Det er frugterne af bøn og faste. Det er Guds gaver".

Tænker du nogensinde på mode?

"Før Jomfru Maria begyndte at åbenbare sig for mig, tænkte jeg ofte på mode. Da jeg begyndte at vokse i bøn, blev det kedeligt at følge moden".

Mode er noget midlertidigt som alt andet jordisk, ikke?


"Jo. Nu forsøger jeg kun at købe ting, som jeg har brug for".

Unge mødre har ofte jobs, der fjerner dem fra deres spædbørn og små børn i mange timer om dagen. Nogle gange føler disse mødre sig skyldige?


"De bør aldrig føle skyld. Hvis disse mødre beder, vil de i deres hjerter erfare, hvad der er det rigtige for dem. Hvis de arbejder og mærker fred i deres hjerter, ved de, at de er i Guds vilje. Hvis de ingen fred har, må de bede for at kunne erkende Guds vilje for dem og deres børn".

Beder du og din mand hver dag?


"Ja. Vi beder Rosenkransen hver dag. Og vi beder sammen med vore børn. Når vi beder, ved vi, at Jomfru Maria og alle englene og helgenerne beder sammen med os. Når vi beder, er vi alle én familie foran Gud".

Her i Medjugorje har Jomfru Maria ofte sagt, at hun beder sammen med os, når vi beder. Nu hører vi, at hendes engle og alle helgenerne slutter sig til hende i bøn sammen med os. Ved du noget om de faldne engle, der følger Satan?


"De eksisterer. Deres opgave er at ødelægge Guds børn".

Bekymrer du dig nogle gange om de faldne engle, dæmonerne?


"Aldrig. Når vi er mennesker af bøn, frygter vi intet bortset fra at såre Gud".

Hvor ofte beder du?


"Jeg prøver at bede altid".

Hvordan gør du det?


"Jomfru Maria har lært mig at sætte ting af Himmelen først".

Hvad betyder det?


"Jeg beder så snart jeg vågner op. Og så prøver jeg fredfyldt at acceptere alt hvad der sker hver eneste dag: De gode ting og de, der ikke ser så gode ud på det tidspunkt, hvor de sker".

Hvordan tackler du stressfyldte situationer? Der er en vejspærring på vejen op til dit hus. De lokale mænd er bevæbnede til at modstå angreb på jeres liv og ejendom. Landet er på randen af en borgerkrig. Mange er allerede døde. Der er økonomisk usikkerhed. Den lokale biskop har ikke accepteret åbenbaringernes ægthed, og dog synes du fuldkommen fredfyldt?


"Jomfru Maria har lært mig at bede og stole på Gud".

Giver Jomfru Maria dig mange gaver?

"Oh ja! Hun er vores Moder. Hun ved altid hvad vi behøver, selv før vi beder om det".

Ivanka, er det sandt, at Satan sætter sine dæmoner til at friste og plage os?


"Sådan er det. Det er derfor Jomfru Maria har lært os at bede og faste. De der beder og faster har ingen bekymringer".

Ivanka, når man tager tidernes alvor og dit kendskab til alle 10 hemmeligheder, såvel som tidspunkterne for hvornår hver af de 10 begivenheder vil finde sted, i betragtning - hvad vil du så anbefale?

"Tillad Gud at være vor Fader. Elsk Gud Faderen. Acceptér den kærlige plan Han har for hver eneste af os".

Er det sandt, at selv den mindste bøn vækker en længsel efter Gud i mennesket?


"Sådan er det. Guds løfter lever i hjerterne på alle Hans børn".
 
Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal