Bøn i familien
holder sammen på familien

Fælles bøn kan redde familier, og det er meget nødvendigt, for familierne er under stærke angreb fra Satan, der ønsker skænderier, splittelser og skilsmisser, siger Ivanka i dette foredrag til pilgrimme fra Tyskland. Hun fortæller også om de åbenbaringer, hvor Jomfru Maria har været ledsaget af Ivankas afdøde mor.

Kilde: "Medjugorje Gebetsaktion" # 59 (december 2000)

“Først vil jeg gerne byde jer hjerteligt velkommen og takke jer for, at I har taget imod Jomfru Marias budskaber. Jomfru Maria har fra begyndelsen præsenteret sig selv som Fredens Dronning, og hendes første budskab handlede om fred. Fred, omvendelse, faste, bøn og bod har altid indtil denne dag været de vigtigste budskaber fra Medjugorje”.

“Jomfru Maria kaldte os i starten til at bede syv gange Fadervor, og senere bad hun os om at bede alle tre dele af Rosenkransen. Mange begår den fejl, at de beder Rosenkransen mekanisk. Jomfru Maria ønsker, at vi beder mindst et Fadervor, men at vi beder det med hjertet. Hun ønsker desuden, at vi faster på vand og brød, men hun ønsker ikke, at vi skal blive syge af det. Derfor siger hun, at vi på de dage også kan forsage noget, som vi særligt holder af”.

“Min mor var død to måneder før åbenbaringerne begyndte. Gud har skænket mig den nåde, at jeg gennem årene har måttet se hende fem gange, og derfor kan jeg stå som et levende vidne foran jer og sige: Der er et liv efter døden!”.

“Fra 1981 til 1985 havde jeg en åbenbaring hver dag. Den 7. maj 1985 modtog jeg den tiende hemmelighed. I disse år fortalte Jomfru Maria mig om menneskehedens og Kirkens fremtid og om sit eget levnedsforløb. Når tiden er inde, vil hun fortælle mig det, og så vil vi offentliggøre det”.

“Den 7. maj 1985, dagen for min sidste daglige åbenbaring, tilbragte Jomfru Maria en time sammen med mig. Jeg var meget ked af det, og jeg spurgte mig selv, hvorfor de andre blev ved at se hende dagligt, og jeg ikke gjorde. Dertil svarede hun mig, at jeg havde udført hvad hendes Søn ønskede af mig. Og hun sagde til mig, at jeg ville få en åbenbaring den 25. juni hvert år. Siden da har jeg haft en åbenbaring om året”.

“Hver af os seks seere er udvalgt af Jomfru Maria til at løse en særlig opgave. Min opgave er at bede for familierne. Også i sit budskab fra den 25. juni 2000 kalder hun os til at forny bønnen for familierne. Vi skal bede sammen med børnene, og vi skal ære ægteskabets sakramente”.

“Vi må være os bevidst om familiens vigtighed og om vigtigheden af at bede sammen som familie. Om det så kun er fem minutter om dagen, hvor vi samler familien og poder Guds kærlighed ind i børnene igennem bøn, kan det allerede betyde meget. For mig er det ikke anderledes end for jer: Også i min familie går det op og ned, men gennem bøn kan vi opnå alting”.

“Jomfru Maria understreger, at vi kun vil kunne opnå alt det gennem bøn, og at vi overhovedet ikke er os bevidst om alt det, som vi kan opnå gennem bøn og faste. Mange spørger mig, om det er alt hvad Jomfru Maria vil og ønsker: Altid bare bøn, bøn og atter bøn? Ja, men vi skal bede med hjertet”.

“Vi skal komme så dybt ind i bøn, at den bærer hele vores familie. Prøv engang at se på verdens ægteskaber! Vi lever i en verden, hvor ægteskabets sakramente ikke længere bliver æret og agtet. Et halvt år eller et år, og så skilles man igen. Det er meget vigtigt, at vores bøn bliver så dyb, at vi kan bære vore familier igennem vores bøn, for Jomfru Maria siger, at Satan er stærk og ønsker at ødelægge vore familier. Ved bøn forstår man ikke blot at bede hele Rosenkransen. Bøn er også at udføre en god gerning, at føre en god samtale eller at række nogen hånden og hjælpe dem. Alt det er altsammen bøn”.

Beder dine børn gerne?

“Det er vigtigt at pode Guds kærlighed ind i børn fra begyndelsen af deres liv. Jeg har tre børn på 12, 10 og 6 år, og de er alle forskellige. Min store datter er glad for at bede Rosenkransen. Min søn siger “Mor, fortæl mig hvordan Gud er, læs i Bibelen sammen med mig”, og den mindste beder mig om at tegne sammen med hende. Men det er dog altsammen bøn”.

“Vi forældre behøver megen tålmodighed, vi må være vidner med vore egne liv. Hvis vi kun taler og ikke handler derefter, kan børnene intet begribe, og så har det ingen effekt – og at presse dem har sikkert højst den modsatte effekt. Jeg forsøger frem for alt at være mine børns ven, dernæst deres mor og så videre”.

Taler du også med Jomfru Maria om personlige problemer?

“Da jeg nu kun har en åbenbaring om året, taler jeg ikke længere om private ting med hende. Jeg anbefaler hende alle de personer, der er kommet til mig og sagt, at de har brug for Jomfru Marias forbøn. Desuden vil jeg gerne høre så meget som muligt fra Jomfru Maria og gøre god brug af tiden sammen med hende. Gud kender alle vore kors, og enhver har ind imellem et større eller et mindre kors at bære. Det er Gud helt bevidst om. Det eneste vi kan gøre i den forbindelse er at bede om, at Gud vil hjælpe os med at bære de kors, og så vil Han give os svaret”.

Hvad tænker du om døden?

“Vi behøver ikke at have nogen angst for døden. Jeg er vidne om, at der er et liv efter døden. Når Gud kalder os til Sig, skal vi være parat til at komme til Ham, men vi skulle også tage at begribe, at livet her på jorden er en korsvej. Så behøver vi ikke at have nogen angst for døden”.

Det var dejligt, da du sagde, at du er vidne om, at der er et liv efter døden. Du har set din egen mor. Har du også talt med hende?

“Jeg har set min mor præcis på samme måde, som jeg ser jer foran mig nu. Fem gange har jeg måttet se hende. Hertil er der dette at bemærke: Da min mor døde, var hun meget syg. Hun var 39 år gammel og udmarvet, afmagret og bleg. Man ser jo helt anderledes ud, når man er dødssyg. Men da jeg så hende, udstrålede hun en salighed, og der er faktisk ingen ord, der kan beskrive, hvor smuk hun så ud”.

“Den 7. maj 1985, under min sidste daglige åbenbaring, talte min mor også til mig. Hun sagde kun én sætning: Mit kære barn, jeg er meget stolt af dig”.

“Jeg vil nu gerne takke jer alle for, at I lytter til Jomfru Marias budskaber og ønsker at blive vidner om budskaberne. Jeg beder for jer alle om, at I bliver stærke og kan bære budskaberne videre, når I kommer hjem. Tag budskaberne med jer og forsøg at omsætte dem i jeres liv. Jeg beder dog også om jeres bøn for min familie og mig selv, og jeg vil heller ikke glemme at fortælle, at jeg har jer alle med i min bøn”.
 
 
 
Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal