Guds kærlighed blokeres
når vi binder os til ting

Alle ting og alle andre mennesker i vores liv er Guds gave til os. De rummer et budskab og viser os Guds kærlighed og omsorg. Men menneskers hjerter bliver blinde, når vi adskiller gaverne fra den Gud, der gav dem, siger Jakov i dette interview.

Kilde: "Visions of the Children" (Paraclete Press 1991, side 90-97)
Interviewer: Janice Connell, amerikansk advokat

Jakov, du har set Jomfru Maria hver dag siden du var 10 år gammel?

“Ja. Hun kommer hver dag klokken 18.40”.

Hvor ser du hende?

“Enten i kirken under Rosenkrans-bønnen, der går forud for messen – eller derhjemme, hvor jeg har et særligt sted, som jeg har forberedt”.

Hvorfor har du det særlige sted?

“Jomfru Maria har bedt alle mennesker på jorden om at have et særligt bedehjørne i deres hjem – og om hver dag at sætte tid af til Gud. Det har jeg gjort”.

Hvad har du i dit bedehjørne?

“En statue, et krucifiks, nogle særlige billeder og mine Rosenkranse”.

Har du nogensinde mærket en modstand mod Jomfru Marias åbenbaringer? Har du nogensinde haft for travlt til at være der under åbenbaringen?

“Absolut ikke. Det er dagens højdepunkt for mig”.

Hvorfor det?

“Jomfru Maria fylder mit hjerte med Himmelens ting. Jeg tæller ofte minutterne indtil det tidspunkt, hvor hun åbenbarer sig”.

Jakov, mange børns favoritsted er Disneyland. Men selv hvis de fik lov til at tage i Disneyland hver dag i ti år, ville de stritte imod efter adskillige år?

“Der er intet af denne jord, der kan tilfredsstille det menneskelige hjerte. Jeg har også været i Disneyland i Californien. Selvom det var en meget behagelig udflugt, er det i høj grad et sted af denne jord. Jomfru Maria kommer fra Himmelen. Hun bringer ting af Himmelen med sig”.

Fortæl os om de himmelske ting?

“Dem er der faktisk ingen ord for”.

Filosofferne og teologerne har skrevet mange bøger om Himmelen. Kender du noget til filosofferne og teologerne?

“Jeg er et simpelt menneske. Jeg har set nogle af de bøger, der taler om de himmelske ting”.

Hvad synes du om de bøger?

“De indeholder en hel masse ord”.

Er ordene korrekte?

“Det er trættende at arbejde sig igennem alle de ord. Hvis det var min vej til Himmelen, ville jeg ikke have nogen forståelse af den vej”.

Fortæl os om din forståelse af Himmelen?

“Jeg har været der. Det er vanskeligt for mig at tale om det?”.

Er det vanskeligt at leve på jorden, når man har været i Himmelen?

“Det er en underdrivelse”.

Jakov, du har sagt, at du ville dø af ensomhed, hvis du tænkte for meget på Himmelen. Hvordan håndterer du minderne om Himmelen, Purgatoriet og Helvede?

“Jomfru Maria beder os om at være opmærksomme på problemet med fortidens tyranni”.

Hvad betyder det?

“Hun beder os om at stole på, at Guds kærlighed vil gøre alting godt. Hun beder os om at overdrage fortiden til hendes moderlige omsorg, og kun huske i lyset af Guds kærlighed”.

Betyder det, at du ikke dvæler ved fortiden?

“Jeg prøver på ikke så meget som at tænke på hverken fortiden eller fremtiden. Jomfru Maria har lært mig, at jeg har nok at gøre bare i dag”.

Hvorfor viste hun dig Himmelen, Purgatoriet og Helvede?

“For at jeg kunne blive et mere effektivt vidne om selve livet. For at jeg måtte kende realiteten i de steder”.

Ved du, om du vil komme i Himmelen, når du dør?

“For mig er vejen overordentligt vanskelig”.

På hvilken måde?

“Jeg er blevet valgt til at være en budbringer om denne åbenbaring. Jeg ønsker ikke at trodse Gud. Min vej er vanskelig”.

Jakov, siger du, at de som modtager store åndelige velsignelser også modtager tunge kors at bære?

“Jeg har haft nogen lidelse. Der vil komme mere. Jeg vælger ikke at tale om det”.

Du har sagt, at Jomfru Maria ønsker, at vi gør messen til centrum i vores liv. Er det sket?

“Hun ønsker, at vi kommer til at kende Jesus meget nært som vores broder, vores frelser og Herre. Midlet til dette bekendtskab og forhold er dyb indre bøn. Den største bøn er messen”.

Jakov, har du et forhold til Den Evige Fader?

“Ja. Hele skabelsen har et forhold til Den Evige Fader. Jo tættere vores forhold er til Jesus, des tættere er også vores forhold til Den Evige Fader”.

Ved du hvorfor?

“Ja, Jesus sagde “Faderen og jeg er Et. Den, der ser mig, ser Faderen” ”.

Du har sagt, at Jomfru Maria ønsker at gøre vore hjerter til et tabernakel, som Den Hellige Treenighed kan dvæle i. Kan du fortælle os noget mere om det?

“Jeg er ikke sikker, men det er en proces. Det menneskelige hjerte er fyldt med længsel, der først involverer mennesker og ting. Formålet med både mennesker og ting er at vise os Guds forsyn og omsorg for hver eneste af os. Det er der mange af os, der ikke ser. Vi tillader vore hjerter at knytte sig til de mennesker og ting i sig selv, ikke som gaver fra Gud. Når det sker, mister vi vore hjerter til de mennesker og ting”.

Siger du, at vi reelt mister vores frihed?

“På en måde, ja, for så er vores hjerte ikke længere vores, og ting og andre mennesker kontrollerer os. Ofte ser vi ikke engang, at det er det, der er sket”.

Hvilken slags frihed taler vi om?

“Friheden til at vælge Gud. At sætte Gud på førstepladsen i vore liv”.

Du taler om indre frihed, gør du ikke?

“Når mit hjerte er helt igennem mit og givet til Gud, kan jeg elske med en kærlighed, der ikke er stænket til af falske bindinger”.

Hvorfor er de bindinger falske?

“Fordi de kun er illusioner. Gud er kilden til al kærlighed. Al kærlighed kommer fra Gud. Alt hvad der er skabt kommer fra Gud. Når jeg åbner mit hjerte, så Guds kærlighed kan trænge ind, driver det alle illusionerne og alle de falske bindinger ud. Mit hjerte bliver en kanal, som Guds kærlighed strømmer igennem. Når den strømmer gennem mig, og jeg giver den til dig eller andre, fyldes jeg også selv”.

Er det hvad Jomfru Maria lærer dig?

“Hun er selv en perfekt kanal, som Guds kærlighed strømmer igennem. Ikke blot den mindste smule af Guds kærlighed er givet til hende for, at hun kan holde den for sig selv. Hun er et spejl af en slags gennem hvilket Guds kærlighed strømmer ind i verden. Forstår du nu, hvorfor jeg aldrig har for travlt til at se hende?”.

Jakov, er dine tanker her også antydninger om dybden i Himmelens mysterier?

“Jeg er ingenting i mig selv. Mine tanker er ingenting. I Sin almægtighed har Gud valgt at give mig liv. Og Han har valgt at berøre det liv med Sin tilstedeværelse”.

Erfarer du denne guddommelige tilstedeværelse hele tiden?

“Jeg har gode dage og dårlige dage”.

Hvad er en god dag, Jakov?

“Det er en dag, hvor jeg konstant er opmærksom på Guds tilstedeværelse hele dagen igennem”.

Hvad er en dårlig dag?

“Det modsatte”.

Bliver vi nødt til at bede om Guds barmhjertighed?

“Vi kan vælge at afvise den”.

Hvem ville afvise Guds barmhjertighed?

“Det menneskelige hjerte er i sig selv ofte det mest utroværdige, der findes. Det er derfor Jomfru Maria siger, at det er så vigtigt, at alle mennesker på jorden beder og faster. Ingen er undtaget fra det. Uden bøn og faste er det menneskelige hjerte hjælpeløst og ude af stand til at høre Gud og se Gud – og vælge Gud”.

Jakov, vi har hørt, at alle Guds børn hører Hans stemme i deres hjerters stilhed. Hvordan Hans børn besvarer Hans kald er kendt af Ham alene. Han er Gud. Han alene dømmer?

“Mennesker har Guds lov skrevet ind i deres hjerter, og den er vejen til Himmelen. Men Jomfru Maria er ofte sørgmodig. Hun græder ofte, fordi så mange afviser Gud. De vælger midlertidig nydelse og sætter Gud og Hans veje til side. Det gør jeg også selv”.

Gør du? Hvad siger Jomfru Maria så?

“Hun kritiserer mig aldrig. Hun dømmer mig aldrig. Men synd smerter hende meget”.

Hvad gør du så?

“Jeg forsøger altid at gøre det bedre”.

Lykkes det for dig?

“Nogle gange ja, andre gange nej”.

Jakov, hvis du der ser Jomfru Maria hver dag har det så svært med det – hvad så med alle os andre?

“Jomfru Maria siger, at vi må bede. Nogle gange er jeg ikke så trofast over for bøn, som jeg bør være. Jomfru Maria siger, at vi må faste. Nogle gange har jeg ikke kærlighed i mit hjerte, når jeg faster. Så er min faste ikke meget værd. Jomfru Maria siger, at vi må tilgive – særligt vore fjender. Nogle gange fejler jeg der. Jomfru Maria siger, at vi må omvende os. Nogle gange vender jeg mit hjerte direkte tilbage til verden og dens træk i mig. Så der ser du: Det menneskelige hjerte er meget svagt. Det er bøn, faste, tilgivelse og forsoning med Gud, der befrier det menneskelige hjerte. Jeg forsøger hver dag at blive bedre”.

Hvorfor må vi faste med kærlighed?

“Fordi vores hjerter bliver hårde, hvis vi faster uden kærlighed til Gud. Jomfru Maria siger, at det er nødvendigt, at kærlighed til Gud bliver motivet bag alle vore handlinger”.

Hvad med dem, der ikke forstår kærlighed til Gud som et motiv? Nogle faster ud af frygt. Nogle ud af lydighed. Nogle ud af forfængelighed. Nogle fordi det tjener et formål?

“Når vi faster ud af kærlighed til os selv, bliver det som en boomerang. Det har ingen varig værdi og er i mange tilfælde skadelig for enten personen eller andre. Jomfru Maria siger, at vores motiver er meget vigtige. Vi har brug for at bede for, at vores motiver må blive rene”.

Hvorfor har vi brug for at tilgive vores fjender?

“Jomfru Maria siger, at det skader os selv mere end dem, hvis vi ikke tilgiver dem”.

Hvorfor det?

“Fordi mangel på tilgivelse gør vores hjerte sygt. Det fylder det med gift”.

Har du fred i dit hjerte, Jakov?

“Når jeg beder og faster og virkelig tilgiver, har jeg megen fred. Sådan er det for alle. Det er det, som Jomfru Maria ønsker for hele verden”.

Har du nogle råd til os fra Jomfru Maria?

“Hvis din familie ejer meget, så begræns brugen af luksus. Giv det væk, som du ikke har brug for, og del hvad du beholder. Hvis din familie har lidt, så nyd hvad du har og del det. De, som stoler på Guds forsyn og som beder og faster og tilgiver og deler de talenter og gaver, som Gud har givet, har hjerter, der er et centrum for fred. De, der ikke stoler på Gud og som ikke beder og faster og tilgiver, og som afviser at elske og dele, har hjerter fulde af smerte. Jomfru Maria siger, at de der kender Gud, elsker Gud. De, der kender Gud, er selv et tegn om Hans kærlighed, Hans fred og gavmildhed”.

Jakov, er det fremtiden? Vil kun de, der kender Gud og elsker Gud og lever på Hans måde overleve de dage, der er profeteret om i alle Jomfru Marias åbenbaringer rundt om i verden?

“Kun de, der gør Guds vilje, vil overleve. Alt andet er en illusion. Alt andet er død”.

Vil der komme krig?

“Der er mange krige allerede nu. I menneskers hjerter, i familier, i landsbyer og byer og lande”.

Ved du mere om dette følelsernes tyranni, som du nævnte. Mirjana har sagt, at vi må være overordentligt forsigtige med vores følelser. Lyver følelser?

“Det tror jeg”.

Taler Jomfru Maria om vores følelser?

“Hun ønsker, at vi beder Gud om at rense vores følelser, så vi kan have virkelig kærlighed i vores hjerter”.

Du har sagt, at Jomfru Maria har mindet os om, at Gud har skrevet Sine love ind i hjerterne på alle Sine børn. Hvis det er sandt, kan det så være, at der i virkeligheden slet ikke findes folk, der ikke tror?

“Mange mennesker siger, at de ikke tror, men hvordan lever de? Kun Gud kender vores hjerter. Der er ikke en skabning, der ikke er elsket af Gud”.

Ved du hvornår det permanente tegn kommer?

“Ja. Når det permanente tegn kommer, vil folk komme hertil i endnu større tal fra hele verden. Mange flere vil tro”.

Vil alle mennesker tro på grund af det permanente tegn?

“Jomfru Maria har sagt, at selv efter det permanente tegn vil der være nogle, der ikke tror”.

Ved du hvad det permanente tegn er?

“Ja. Det vil blive noget, der aldrig før har været på jorden”.

Hvorfor vil nogle da stadig ikke tro?

“De vil ikke acceptere omvendelse”.

Er omvendelse noget, som vi ikke kan gøre for os selv?

“Det ved jeg ikke. Omvendelse er en handling af nåde, og nåden kommer fra Gud. Et menneske kan sige ja til muligheden for omvendelse. Det er derfor Jomfru Maria beder os om at bede og faste. Omvendelse betyder i virkeligheden at blive opmærksom på Gud alle vegne omkring os. Gud har altid været overalt omkring os. De fleste af os har bare ikke indset det”.

Hvad anbefaler du?

"Alle mennesker på jorden, der hører Jomfru Marias budskaber og tager imod dem med et taknemmeligt hjerte fyldt med kærlighed vil opleve omvendelse”.

Jakov, I seks seere har modtaget en enestående nåde. Selv Jomfru Maria siger, at aldrig før i Kirkens historie har noget menneske haft den nåde, som I seks fra Medjugorje er blevet givet?

“Vi er blevet valgt til at tjene Gud på en særlig måde, men ikke fordi vi er bedre eller fordi vi er noget specielt, eller fordi vi vil få mere. Vores rolle er at være budbringere for Guds store plan for verden, der manifesterer sig her i Medjugorje. Intet andet”.

Hvad er den plan, Jakov?

“Jomfru Maria er her for at omvende og forsone hele verden”.

Hvad ved du om lidelse?

“Nogle kan klare mere lidelse end andre. Gud kender os. Gud giver os kun, hvad vi kan bære. Jomfru Maria ved besked med lidelse. Hun led meget selv. Hun hjælper altid de, der lider”.

Den lillebitte viol er lige så smuk i Guds øjne som den kæmpestore solsikke. Er det det samme med lidelse?

“De, der bærer lidt lidelse, er elsket af Gud, og det samme er de, der bærer megen lidelse. Det er vores attitude over for lidelse, der betyder noget – ikke graden af lidelse. Vi må aldrig sammenligne. Enhver sammenligning er også vores dom. Kun Gud kan se det menneskelige hjerte”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal