Åbenbaringerne er en
kærlighedsgave fra Gud

I dag kan vi vanskeligt begribe det, men når vi ikke mere er på jorden, vil alle forstå, at denne periode var en tid af stor guddommelig nåde. Jomfru Maria er kommet for at føre os til Gud, og den, der har Gud, har i virkeligheden alt, siger Marija i dette interview, der blev optaget på åbenbaringernes 18-årsdag.

Kilde: Medjugorje Gebetsaktion # 55 (december 1999)

Marija, hvad betyder Jomfru Marias åbenbaring på årsdagen for dig?

“Den fylder mig med stor glæde som den også gør det for de andre seere og for alle mennesker, der lever Jomfru Marias budskab. Jeg forbereder mig på denne åbenbaring med en novene. Det er en ni dage lang andagt, som mit folk altid har brugt til at forberede sig på store festdage med, og så har sognet i Medjugorje fortsat denne tradition og forberedt sig på åbenbaringernes årsdag igennem en novene”.

“Jeg har forberedt mig på denne dag sammen med min familie, og har fortalt dem om de første møder med Jomfru Maria. Jeg tænker gerne tilbage på de første åbenbaringer og kan endda huske flere detaljer fra dem. Det bekræftede Jomfru Maria også under åbenbaringen i går, da hun sagde til Ivan og jeg: “Kan I stadig huske, hvor godt I sov i de første dage?”. Sagen er, at vi overhovedet ikke sov, og Jomfru Maria sagde det da også kun for sjov”.

“Hun mindede os også om, hvad vi dengang følte i vores hjerter. På åbenbaringernes tredje dag sagde vi til hende “Hvis du er Jomfru Maria, så bliv. Hvis du er Satan, så forsvind!”. Jomfru Maria var meget glad under åbenbaringen i går. Hun mindede os om de første møder med hende, og det fik et let vemod til at stige op i os”.

Hvordan oplevede du Jomfru Maria i går?

“Det er svært at beskrive. Jeg opfatter altid møderne med Jomfru Maria som noget meget personligt, og der ligger særdeles meget dybde i møderne med hende. Jomfru Maria er vidunderlig. Vi fortæller altid, at hun bærer en grå kjole og et hvidt slør og har en krone af 12 stjerner om hovedet, og at hun åbenbarer sig stående på en sky. Det er det, som vi ser med vores øjne. Men også vores personlige erfaringer og den følelse, som vi fornemmer dybt i hjertet, spiller en stor rolle, og de er nu engang svære at beskrive. Man må opleve Jomfru Marias hjertelige latter. Man kan ikke beskrive den”.

“Hvert møde med Jomfru Maria bærer noget intimt i sig, og åbenbaringerne binder os seere tættere sammen. Vi ser ikke hinanden så ofte, men hver af os ved, hvad de andre fornemmer i hjertet. Mellem Jomfru Maria og os er der en bølgelængde, det fornemmer vi tydeligt, men vi kan ikke beskrive den med ord”.

“Mødet med Jomfru Maria er en stund, hvor vi står over for Himmelen og Guds Moder. Selvom Jomfru Maria er blid, ydmyg og fuld af det gode, føler vi os meget små i de øjeblikke. I forhold til den storhed er vi intet”.

“Jomfru Maria kommer hver dag til os og inviterer os til bøn for, at vi kan komme tættere på Gud. Hendes mangeårige åbenbaringer er – særligt nu, hvor vi står ved slutningen af det gamle og begyndelsen af det nye årtusinde – en gave, som vi aldrig mere kan glemme. At Jomfru Maria er hos os og ledsager og underviser os igennem denne tid er en stor og uvurderlig gave fra Gud”.

“Vi seere føler os ofte kaldet til at bringe mennesker tættere på Gud. Jeg har meget ofte set, at et menneske, der nærmer sig Gud, bliver rigere. Den, der har Gud, har faktisk alt. Og det er Jomfru Maria, der inviterer os til at komme tættere på Gud. I begyndelsen tillod hun os i at forelske os i hende, og fra det øjeblik førte hun os til Gud og sagde, at det er Gud, der skal være centrum i vores liv”.

Hvilket budskab fik I i går?

“Budskabet var af en rent personlig karakter. I dag, på årsdagen for åbenbaringerne, venter vi på et nyt budskab, som vi gør det hver den 25. i måneden. Dette budskab vil sikkert give os en ny impuls som alle de foregående budskaber også har gjort det. Jomfru Marias budskaber er så dybsindige, at vi ikke rigtig kan begribe hele deres indhold. Samtidig er de også så enkle, at de ser ud som en smuk blomst for os. Vil vi beskrive blomstens skønhed, kan vi ikke finde ord. Ord er for svage til at beskrive blomstens pragt. Sådan er det også med Jomfru Marias budskaber”.

Marija, du har nu haft daglige møder med Jomfru Maria i 18 år. Hvad har hun lært dig?

“Det er svært at sige, for hvert møde med Jomfru Maria betyder også en ny erfaring. Mange undrer sig over, at Jomfru Maria åbenbarer sig så længe. Jeg betragter åbenbaringerne som en gave af Guds nåde, givet ud af Hans kærlighed til os mennesker. Den gave kan vi vanskeligt begribe i dag, men jeg er overbevist om, at vi alle vil forstå det, når vi ikke mere lever på jorden. Først da vil vi rigtigt begribe, at disse år var en tid af guddommelig nåde. Mennesker, der kommer til Medjugorje, søger denne nåde, som Gud skænker os i grænseløs fylde, og Jomfru Maria inviterer os her til at tage imod denne nåde”.

Jeg tror, at Gud har sendt Jomfru Maria til verden for at virkeliggøre Sin plan igennem hende. Ser du også sådan på det?

“Jomfru Maria har i sine budskaber adskillige gange sagt, at hun ønsker at føje hver enkelt af os ind i en mosaik. I denne guddommelige mosaik spiller hver enkelt af os en rolle, fordi hver enkelt af os er vigtig for Den Himmelske Fader. Her er der ingen større forskel på en præst, en politiker, en nonne eller en sygeplejerske. Enhver har sin opgave at udfylde på jorden, og enhver er kun en lille sten i denne mosaik”.

“Denne mosaik bliver imidlertid først fuldkommen, når enhver udfører sin opgave på bedste vis og efter bedste evne. Ingen må tro om sig selv, at han er en ny Simon Peter eller en ny Sankt Frans af Assisi eller en ny Sankt Dominik, men enhver må samtidig også begribe, at han er kaldet af Gud og må aflægge et værdigt kristent vidnesbyrd”.

Hvad er det særlige ved de budskaber, som du modtager på årsdagen?

“Jeg har aldrig tænkt over, hvorved budskaberne adskiller sig fra hinanden. For mig har ethvert budskab den samme værdi. Selv når de er nok så korte, mangler de ikke noget i dybden. Jomfru Maria taler altid fuldkommen konkret til os. Hun vil ikke kritisere os, nærmere forandre os”.

“Nogle gange er hendes ord blot vanskelige at begribe, og dog hører vi i stedet til sidst ordene “Tak fordi I har besvaret mit kald”. Jomfru Maria stoler på os, selv når vi ikke er sikre på os selv. Hun skænker os sin tillid og siger, at hun stoler på os, og på den måde giver hun os en vis sikkerhed”.

“Hun har udvalgt et lille sogn i en fjernt beliggende landsby, selvom der sikkert var 1000 andre sogne, hvor præsterne var bedre organiseret. Vi slog måske i begyndelsen ind på en vej, som ikke bekom Jomfru Maria så vel, og dog har hun vist os den rigtige vej. Hun forlanger af folk, at de slår ind på en ny vej, og så leder hun os stadig videre. Hun fører os udelukkende fremad, for til sidst vil hun føre os ind i Himmelen selv”.

“Den himmelske Moder er viis, og hun ved helt præcis, hvordan hun vil redde denne verden og lede den på den rigtige vej, som er vejen til Gud. Jomfru Maria har ofte understreget, at mennesker bygger deres egen verden op uden Gud, og at de går deres egen vej uden Gud. Men jeg er dybt overbevist om, at Jomfru Maria vil tage sine børn ved hånden og lede dem på den rigtige vej”.

Du nævnte, at Jomfru Maria slutter hvert budskab af med at takke os, fordi vi besvarer hendes kald?

“Så sent som i går, da vi takkede Jomfru Maria for nu at have måttet mødes med hende i 18 år, bemærkede vi, at hun smilede. Jeg fornemmede da, at Jomfru Maria ikke kun takker os, men også takker Gud, fordi Han har tilladt hende at åbenbare sig i denne verden så længe”.

“Hun har selv flere gange sagt, at hun er taknemmelig for denne store guddommelige gave. Jeg ved, at hun af hele sit hjerte takker for denne forbindelse mellem Himmelen og jorden. Denne kontakt er af uvurderlig betydning, fordi vi derigennem er forbundet med Paradis, med Himmelen – med Gud”.

Hvilken vej må vi efter din mening slå ind på for at komme til Gud?

“Jomfru Maria kalder os igen og igen til bøn og faste, til kærlighed, omvendelse og fred. Dermed kalder hun os til at være sande kristne. I dag, hvor der bliver stadig færre kristne i verden, ønsker hun stærkt at advare os imod de veje, der ikke fører til Jesus”.

“Tidligere blev Rosenkransen bedt alle vegne, og den viste sig som en stor velsignelse for hele familien. I dag betragter man den ikke længere som en tidssvarende bøn. Dagene løber så hurtigt afsted, at mennesker ikke længere finder tid til Gud, og så fjerner de sig stadig længere fra Ham. Mange mener, at de ikke kan koncentrere sig under bøn eller leve den hellige messe med hjertet. Når de ikke er parat til at åbne deres hjerte, så lykkes det heller ikke for dem. Derfor opfordrer Jomfru Maria os altid til at vende tilbage til bøn – en bøn, der kommer fra hjertet”.

“I åbenbaringernes første tid bad vi dag og nat på vore knæ. I dag er mennesket svært at bevæge til at knæle ned og bede, fordi det opfatter det som noget nedværdigende. I dag er de fleste mennesker kun optaget af deres udseende, og de er parat til at gøre alt for at opnå dette ideal. Kvinder smiler til os fra ugebladenes forsider, og de spiller med musklerne, for det er jo moderne netop nu. Derved glemmer man blot, at mennesker indeholder noget, der er af langt større betydning. Og sådan går det til, at man sætter mennesket på førstepladsen, og at der ikke længere er plads til Gud i denne verden. Jomfru Maria kalder os altid til at sætte Gud på førstepladsen i vore liv”.

Marija, vi står ved slutningen af det andet årtusinde. Hvordan bør vi efter din mening træde ind i det tredje årtusinde?

“I bøn! Jomfru Maria appellerer til os om og om igen: “Bed, bed, bed!”. Hun er aldrig holdt op med at gentage de ord. Selv dem, der er langt fra Gud, kan komme Ham nærmere igennem bøn. Den, der mangler fred, kan opnå fred igennem bøn. Bibelen siger “Bank på, og der vil blive åbnet for jer”. Den, der længes efter et opfyldt hjerte og længes efter glæde og lykke, må bede for at opnå det, og han vil komme tættere på Himmelen og på Gud. I bøn siger vi ja til Gud og ja til livet”.

“I dag tæller menneskelige værdier ikke mere – ja, mennesker forsøger sågar at skabe et nyt menneske. Det vil ikke ske uden konsekvenser. Gud lader mennesket få sin vilje, men der er en ting vi ikke må glemme: Mennesket kan måske skabe et nyt menneske, men mennesket kan ikke give dette nye menneske en sjæl. Derfor må mennesker begribe, at de kun er bittesmå i forhold til Gud Skaberen”.

“Jomfru Maria inviterer os til bøn og til at sætte Gud på førstepladsen i vore liv, for Gud kører løbet i denne verden. Kun når Gud er på førstepladsen kan mennesket vokse og erkende, hvad der befinder sig i skyggerne af Guds uudgrundelighed”.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal