Jomfru Maria har inviteret hver eneste pilgrim

Ingen kommer til Medjugorje ved et tilfælde. Med sit kald til den enkeltes hjerte har Jomfru Maria indbudt hver eneste besøgende, siger Vicka i dette interview. "Hvis folk forstod, at Jomfru Maria er kommet for vores skyld og ud af sin store kærlighed, ville alle besvare hendes kald så godt de kunne. Vi kan alle hjælpe hende meget", siger Vicka.

Kilde: "Medjugorje Gebetsaktion" # 62 (september 2001)

Vi er i Medjugorje dagen før fejringen af 20-årsdagen for Jomfru Marias åbenbaringer i Medjugorje. Jomfru Maria har aldrig tidligere åbenbaret sig i så lang tid nogen steder. Hvad betyder disse år med åbenbaringer?

"Disse år med åbenbaringerne betyder 20 års større nåde. Jomfru Marias 20 år lange tilstedeværelse er en uvurderlig nåde. Man kan ikke beskrive det med ord, hvor højt hun som Moder elsker os. Gennem alle disse 20 år med hendes tilstedeværelse har hun sagt, at hun gør det for vores skyld, for at føre os nærmere til sin Søn, Jesus. Hun viser os, hvor højt hun elsker os, og hvor meget hun har os alle i sit hjerte. Hendes højeste ønske er, at vi begriber Guds og hendes kærlighed for, at vi i det mindste kan besvare hendes kald blot en smule".

Jomfru Maria ser, at menneskene befinder sig i en svær situation, og så vil hun hjælpe os?


"Jomfru Maria ser, at vi befinder os i en svær situation. Hun vidste allerede før krigen, at der ville komme megen sorg. Derfor kaldte hun os igen og igen til bøn og faste, for hun siger, at gennem bøn og faste vil selv krige kunne stoppes. Vi troede dengang, at der ville komme en krig et eller andet sted meget langt fra os, et eller andet sted i Iran eller Irak. Derfor tog folk her kun meget halvhjertet imod de advarsler, som Jomfru Maria kom og gav".

"Men da krigen så kom i vores nærhed, kunne man mærke ændringen på Jomfru Marias ansigt. Men hun gav os hele tiden et stort håb, megen tålmodighed og stor kærlighed. Men alt var forgæves, for mennesket har et lukket hjerte og lukkede øjne. Det var til ringe nytte, for man var ikke parat til at følge hendes kald og gøre det, som hun havde opfordret til".

Du ser Jomfru Maria hver dag. Du har sagt, at man kan bemærke nogle forandringer på hende. Betyder disse forandringer, at der vil ske noget slemt?

"Jomfru Marias udseende har ikke ændret sig de sidste 20 år. Sådan som hun så ud den første dag, hvor vi så hende, ser hun også ud nu. Hun er ung og smuk. Imidlertid er det sikkert noget andet med hensyn til den situation, som vi befinder os i nu. Nogle gange er hun mindre glad, andre gange mere, og nogle gange er hun sørgmodig".

"Når det ikke går så godt for et menneske, så kan man se det. Hos Jomfru Maria er det en smule anderledes, fordi hun på en eller anden måde skjuler det. Vi kan imidlertid føle og se denne forandring. Jomfru Maria skænker os et håbets smil, men man kan på samme måde mærke i ens eget hjerte, at der er en stor sorg i hendes hjerte".

I Medjugorje har der været millioner af pilgrimme. Havde du nogen sinde forestillet dig, at der engang ville komme så mange mennesker til Medjugorje?


"Jeg tænkte dengang - det er snart længe siden - ikke på, at så mange mennesker ville komme til Medjugorje. Frem for alt anede jeg ikke, at jeg ville være en af dem, som Jomfru Maria ville vælge".

"Gennem pilgrimmene her i Medjugorje ser man, hvordan Jomfru Maria er begyndt på sin plan. Jomfru Maria er den eneste, der gennem sit kald og gennem sine budskaber leder folk til denne landsby. Frem for alt skal vi overveje med os selv, hvor meget vi har gjort, og hvor meget af alt det, som Jomfru Maria har ønsket, vi har reageret på".

"Man kan tage til Medjugorje utallige gange, men hvis det enkelte menneske ikke ændrer sig, eller endda bliver endnu værre end det var, så har det ingen selverkendelse opnået, og det vil heller ikke kunne registrere Jomfru Maria og hendes nærvær. Hvis et menneske forstår, at det bliver kaldet og ændrer sig i overensstemmelse med det kald, så har det menneske til en vis grad besvaret hendes kald og vil så kunne give vidnesbyrd til andre".

"Jomfru Maria har udvalgt mig som et redskab til at vidne om hendes budskaber, og det ansvar har også enhver, der kommer hertil. Man er ikke forpligtet til at være vidne, for det ville være en tvang, men når man mærker Guds nåde i hjertet, er man forpligtet til på en eller anden måde at blive Jomfru Marias redskab til at sprede hendes budskaber".

Betyder det, at pilgrimmenes komme til Medjugorje i virkeligheden er et kald?

"Naturligvis. Ingen kommer tilfældigt til Medjugorje. Jomfru Maria har indbudt dem alle til at komme hertil".

Du siger ofte, at Jomfru Maria behøver vores bøn for at kunne realisere sine planer. Hvor meget kan vi egentlig hjælpe hende?


"Vi kan alle sammen hjælpe Jomfru Maria utroligt meget. Det tror jeg på. Når Jomfru Maria af hele sit hjerte og med så stor kærlighed indbyder os til at hjælpe hende med at realisere sine planer, så ser man, at vi også kan det, hvis bare vi vil det! Hvis vi ikke kunne hjælpe hende, ville hun ikke invitere os til det. Derfor har Jomfru Maria inviteret os igennem alle disse år, og hun beder og håber på vores bøn".

"Hun spørger ikke hvor meget vi beder, og hvad vi beder for - det er kun vigtigt, at vi følger hendes kald så langt som muligt. Når mennesket begriber, at hun kalder én - at Jomfru Maria, vores allesammens Moder, der elsker os så højt og går i forbøn for os, kalder én - så er det noget helt særligt. Alt det er ikke på grund af hende selv, det er hendes planer, og disse planer angår os, og alt hvad hun gør, gør hun på grund af os".

"Hvis folk var bevidste om, hvad alt dette betyder, så ville alle forstå, hvor vigtigt det er at skænke hende i det mindste en smule af vores tid. I dag mindst fem minutter til fordel for hendes planer, i morgen 10 minutter, i overmorgen 15 minutter og så videre. Hvis alle ville påtage sig det, ville hendes planer snart realiseres, og vi skulle ikke vente længe".

Der er mange mennesker, der ikke tror på Medjugorje - mennesker der tvivler, også selvom Jomfru Maria allerede har åbenbaret sig hver dag i 20 år. Er et tegn overhovedet nødvendigt, når der er nogen, der ikke tror?

"Jeg tror personligt, at der ikke er særligt mange mennesker, der ikke tror på Jomfru Marias åbenbaringer. Hvori består da problemet? Problemet består i, at mennesket er angst for sig selv. Det er det første".

"Det andet er, at mennesker tror, at de bliver nødt til at ændre sig fuldstændig, hvis de tror på budskaberne og på Jomfru Maria. Det betyder, at problemet er, at mennesker er bange for forandringen og for omvendelsen i deres eget liv".

"Jomfru Maria inviterer os til omvendelse, det står fast, men trods det skal vi forstå, at Jomfru Maria gerne vil opdrage os i sin skole. Som en moder, sådan at vi skal kunne føle glæden og friheden i vore hjerter. Derfor siger jeg personligt, at man ikke skal dømme de mennesker, der ikke tror, men man skal give dem vidnesbyrd med sit liv, sådan at de igennem os og igennem vores bøn kan erkende Jomfru Marias nærvær iblandt os".

Hvad har Jomfru Maria i særdeleshed fortalt om her på det sidste?


"Jomfru Maria er mest bekymret for de unge og familierne. For de befinder sig i en meget svær situation. Derfor beder hun om, at vi fornyer Rosenkrans-bønnen i vore familier, sådan at forældre og børn beder i fællesskab. Det er hendes højeste ønske. Gennem bøn vil de enkelte i familien igen komme hinanden nærmere, og der vil ikke være nogen store problemer. Jomfru Maria siger, at der er megen splid i familierne, fordi ingen nu til dags har tid til hinanden. Derfor siger hun, at vi skal sætte Jesus og bøn på førstepladsen i vores familie, og så behøver vi ikke længere at frygte for noget".

Er Rosenkransen et stort og stærkt redskab i menneskenes hænder?

"Jomfru Maria understreger igen og igen, at Rosenkransen er den bedste og stærkeste bøn. Hver bøn har en værdi, og hver en bøn, der er bedt med hjertet, er lige værdifuld. Men når Jomfru Maria siger: "Bed Rosenkransen", når det er hendes yndlingsbøn, og når den er den stærkeste, så må vi tro på og tage imod hvad hun siger".

Jomfru Maria har betroet dig sin livshistorie fra sin fødsel til sin optagelse i Himmelen. Vil vi også engang komme til at kende den livshistorie?

"Jeg har skrevet hele hendes livshistorie ned. Der er tre hæfter fulde. Jeg venter imidlertid stadigvæk på hendes signal til, at hvornår den skal offentliggøres. Fra min side er alt forberedt. Jeg kan dog ikke sige, hvornår det vil ske".

Under åbenbaringerne har I også modtaget hemmeligheder. Er hemmelighederne en form for tegn, der senere vil kunne dokumentere åbenbaringernes ægthed?


"Hemmelighederne handler om fremtiden. Det vil sige noget, der vil ske. Det, der skal dokumentere Jomfru Marias nærvær iblandt os, angår den tredje hemmelighed - den hemmelighed, der består i et synligt tegn, som Jomfru Maria vil efterlade det sted på bjerget, hvor hun åbenbarede sig første gang. Dette tegn vil blive ved at være synligt og være uforgængeligt og vil forblive for altid. Af særlige grunde vil hun efterlade dette tegn til alle, der er langt væk fra Gud".

Hvordan forklarer du menneskers nysgerrighed hvad angår hemmelighederne?

"Mennesker er nysgerrige, og alle vil gerne vide noget om hemmelighederne - så snart som muligt og så meget som muligt. Jomfru Maria har betroet mig ni hemmeligheder, og de er helt sikkert ikke blevet skrevet ned noget sted, men de er blevet indprentet i mit hjerte og i mit hoved. Men jeg blev overhovedet ikke belastet af dem, jeg tænker heller ikke på dem. Ikke at de ikke er vigtige, men sådan er det bare. Det er en særlig nåde fra Jomfru Maria, at jeg ikke tænker over hemmelighederne".

"Nogle mennesker er imidlertid bebyrdede af dem, fordi de lever i en vis angst. Det skete her foran huset, hvor jeg giver vidnesbyrd, at en eller anden kom og sagde: "Jomfru Maria har sagt, at der vil komme tre mørke dage, og man skulle købe stearinlys og sørge for at have salt, der er velsignet af en præst, fordi man ikke vil kunne gå ud i tre dage".

"Jeg spurgte dem så, hvem der havde fortalt dem det, og de svarede, at det havde jeg da selv sagt. Og jeg sagde: Tilgiv mig, men på denne måde bliver der udspredt falsk information. Mennesker stiller mig spørgsmål om ting, som Jomfru Maria aldrig nogensinde har omtalt. Mange købte stearinlys og lever allerede nu i angst, men de har ikke overbevist sig selv om, hvorvidt det overhovedet er sandt, at Jomfru Maria havde talt om tre mørke dage".

"Derfor siger jeg nu, at det ikke passer. Jomfru Maria gør derimod lige netop det modsatte: Hun fører mennesket ud af mørket for at vise os lyset, og ikke for at skræmme nogen med at tale om tre mørke dage. Derfor har man ikke brug for mine ord eller for, at Jomfru Maria taler om det. Hvad angår hemmelighederne handler de om fremtiden".

Vil hemmelighederne påvirke Kirkens officielle anerkendelse af Medjugorje?

"Om den kirkelige anerkendelse siger Jomfru Maria: "Overlad det til mig, jeg vil tage mig af det. Det vigtigste for alle er, at I begriber min tilstedeværelse, og at I tror på min tilstedeværelse iblandt jer og efterlever mine budskaber, som jeg giver jer". "

Jomfru Maria har sagt, at en af hemmelighederne er blevet mildnet. Kan det ske, at også andre hemmeligheder bliver formildede?


"Den syvende hemmelighed blev mildnet gennem bøn. Men Jomfru Maria opfordrer os til daglig bøn, sådan at også de andre hemmeligheder vil kunne blive mildnet gennem vores bøn. Det afhænger altsammen af os".

Kan du fortælle os noget om situationen for øjeblikket angående åbenbaringerne?


"Ivan, Marija og jeg modtager en åbenbaring hver dag. Hvad angår Jomfru Maria har hun været glad på det seneste. I den kommende tid vil hun blive endnu gladere, for Jomfru Maria glæder sig allerede til at se alle pilgrimmene, der kommer her, eller som overvejer at komme til Medjugorje i denne store nådens tid. Hun håber, at hun kan bevæge os en smule gennem sine 20 års nærvær og gennem pilgrimmenes tilstedeværelse, og at hun skridt for skridt kan opvække de hjerter, der så ofte er sovet ind".

Ser du, om menneskene har modtaget budskaberne?


"Jeg oplever responsen som middelmådig. Jomfru Maria har engang sagt, at folk modtager budskaberne og begynder at leve dem, men så bliver de stående på samme sted, som om de var trætte. Hun vil hellere have, at man modtager budskaberne med hjertet og af kærlighed, uden at blive stående. Man bør starte langsomt og ikke blive stående. Folk modtager budskaberne en gang, og lige så hurtigt som de modtager budskaberne, lige så hurtigt smides de også væk igen".

"Derfor ønsker Jomfru Maria, at budskaberne skal blive modtaget hver dag, hele tiden en smule mere, uden at vi bliver stående. Hun giver ikke budskaberne med træthed, men hun giver dem til os med glæde, og hun indbyder os til også at modtage dem med glæde, og ikke som en eller anden belastning. Det betyder, at vi hver dag bør blive bygget op gennem bøn og gennem budskaberne, og så vil vi aldrig holde op med at gå hendes vej".

Jomfru Maria siger ofte: Kære børn, dette er for jer den store nådes tid?


"Ja, denne tid er den store nådes tid. Jomfru Maria har først lige understreget, at alene hendes tilstedeværelse iblandt os er en stor nåde. Jomfru Maria skænker stor nåde, men den største nåde for os er hendes tilstedeværelse iblandt os. Og når hun siger, at denne tid er den store nådes tid, så tror jeg, at det betyder: Gavner den store nåde, så længe jeg er iblandt jer, da er det en stor nåde".

Er Satan på spil, og hvor stor er hans tilstedeværelse blandt jer?

"Satan er helt sikkert nærværende, og han er så stærk, at han udnytter hvert øjeblik for sig selv. Jomfru Maria understreger ofte, at Satan har en meget stor indflydelse på ungdommen, for han vil gerne ødelægge vores familier. Et af Satans største mål er at skille familier ad og at bringe ungdommen væk fra Gud".

Har du nogensinde oplevet, at en eller anden har sagt: Vicka, jeg tror ikke på Jomfru Maria og på åbenbaringerne?


"De mennesker har jeg ofte mødt. Jeg har personligt heller ikke noget imod, at der findes den slags mennesker, der siger det åbenlyst. De sårer mig ikke ved det, men de har derimod ladet mig forstå endnu bedre, hvordan jeg kan hjælpe dem, så de kan komme ud af deres tvivl og deres vantro. Jeg glæder mig oprigtigt over sådanne mennesker, fordi de er ærlige og søger hjælp. De kommer heller ikke og siger: Vi tror ikke, og vi vil ikke tro. Derimod siger de: For os er det langt borte og fremmed, og vi vil gerne modtage nåde for at kunne tro".

"Mange siger også, at de beder Jomfru Maria om at berøre deres hjerte, fordi der er et eller andet i deres hjerte, der forhindrer dem i at nærme sig Gud. Der er også nogen, der på grund af deres stolthed og stilling er bange for at nærme sig Gud og Jomfru Maria".

"Man kan være præsident eller have en anden høj stilling, det afhænger kun af personen selv og hans personlighed. Når man sætter Gud på førstepladsen, betyder det også, at dem man er ansvarlig for - den nation og de mennesker, der er rundt om én - vil blive givet mere velsignelse. Det vil komme til alle, der har et ærligt og ikke et løgnagtigt fundament. Derfor behøver man ikke at være bange".

"Mange er stadig overbevist om, at de er så meget desto klogere, jo mere de afviser Gud. Jeg føler bare, at jeg er nødt til at sige sandheden. Jeg ved, at sandheden gør ondt, men på samme måde ønsker jeg, at ingen bliver såret af det, som jeg nu har sagt. Nu til dags er det desværre sådan. Dem, der kun leder efter en bedre stilling, siger ofte, at de ikke tror. Derfor siger jeg til dem, at de ikke bør være bange. Lige meget hvilken stilling man har, bør man aflægge vidnesbyrd om sin tro og sætte Gud på førstepladsen. Det vil være godt for alle".

Hvad vil du gerne sige til alle pilgrimmene i anledning af den forestående årsdag?


"Jeg vil gerne hilse alle mennesker, og jeg føler virkelig en stor glæde, fordi 20-årsdagen for Jomfru Marias åbenbaringer kommer. Vi er ikke tilstrækkeligt bevidst om Jomfru Marias tilstedeværelse her iblandt os. Også til jer, kære pilgrimme, og jer, kære venner af Medjugorje, vil jeg gerne sige: I har hele tiden mulighed for at komme nærmere, for Jomfru Maria indbyder alle. I vil mærke det bedste i jeres hjerter".

"På denne 20-årsdag vil jeg på en særlig måde sende en hilsen fra Jomfru Maria til jer alle, og bede en bøn for jer. I, alle jer kære syge, I som befinder jer på et hospital eller hjemme i sengen, I som ikke kunne komme, men som havde et stort ønske, og I som ingen mulighed har: Føl jer ikke det blot det mindste langt væk, for Jomfru Maria forstår jeres ønsker".

"Hun ser jer, og jeg vil bede en bøn for jer af hele mit hjerte for, at hun giver jer styrken til tålmodigt og med kærlighed at kunne bære korsets gave. For Jomfru Maria har engang sagt: Hvis Gud giver dig en lidelse eller et kors, så er det en stor gave. Derfor skal man overrække det til Gud med kærlighed, for hvert kors har sin årsag. Jomfru Maria har også understreget, at vi ikke kan forestille os, hvilken betydning vore lidelser har i Guds øjne".

"Til slut vil jeg hilse jer alle hjerteligt. Jeg sender jer Fredens Dronnings fred og kærlighed. Af hele mit hjerte hilser jeres Vicka jer".
 
Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal