Den utrættelige, den stille
og den dybe mystiker

De seks seere i Medjugorje er vidt forskellige mennesker. De har stort set kun det ene til fælles, at de allesammen ser Jomfru Maria.

Vicka Mijatovic (født 3. september 1964) er både den ældste og den mest synlige af seerne i Medjugorje. Næsten hver eneste morgen stiller Vicka sig op på trappen foran sin families gamle hus, og herfra videregiver hun Jomfru Marias vigtigste budskaber. Hun er entusiastisk og særdeles udadvendt, og pilgrimmene bliver som regel meget betagede af det lys og den glæde, der stråler ud fra Vicka.

Vicka er kompromisløs og utrættelig i sit arbejde for Jomfru Maria. Hun siger meget sjældent nej til nogen, og pilgrimmene drager store veksler på hende, men Vicka tager alting med et stort smil på læben. Samme kompromisløshed gælder for det forhold, hun har til Jomfru Maria.

Det var Vicka, der meldte sig, da Maria midt i firserne spurgte sine seere, hvem af dem, der ville lide ekstra meget for forskellige planer hun havde. Vicka gik herefter gennem flere år med stærke smerter i hovedet, der blev diagnosticeret som en tumor i hjernen. I 1988 profeterede hun skriftligt og i tre eksemplarer datoen for, hvornår hun igen ville være rask.

Da dagen kom, blev kuverterne åbnet, og Vicka gik til sin læge, der forbløffet kunne se, at tumoren virkelig var forsvundet.

Vicka har også siden taget mange lidelser på sig, og hun er dermed på en særlig måde kvalificeret til at bede for de syge, som Jomfru Maria har bedt hende om at gøre. Der er flere eksempler på pilgrimme, der spontant er blevet helbredt efter at Vicka har lagt hænderne på dem og bedt.

Blandt seerne er Vicka desuden den fremmeste ekspert, når det kommer til den store værdi af at bringe ofre, store som små. Ved i hvert fald fem lejligheder har Jomfru Maria bedt Vicka om at ofre sin daglige åbenbaring i mellem 20 og 50 dage i træk, heraf to perioder på hver 45 dage i 1998. Jomfru Maria fortalte hende hver gang, at hun kunne bruge Vickas offer til gavn for sine planer, og selvom disse pauser betød personlig åndelig lidelse for Vicka, accepterede hun hver eneste gang.

"Jomfru Maria ønsker det sådan, så jeg udfører hendes ønske med glæde", sagde Vicka under alle disse pauser.

Jomfru Maria har fortalt alle seerne sin komplette livshistorie fra sin fødsel på jorden til sin optagelse i Himmelen. Særligt grundigt gjorde hun det med Vicka, der modtog historien over en periode på to og år og tre måneder startende den 7. januar 1983. I Vickas håndskrift fylder beretningen tre hele notesbøger, der tilsammen udgør en bog. Vicka har sagt, at bogen vil udkomme, når Jomfru Maria har givet hende grønt lys dertil. Det er ikke sket endnu.

Vicka var i adskillige år den eneste af seerne, der endnu var ugift (blandt andet fordi det stillede hende fuldkommen frit til at stå til Jomfru Marias disposition uafbrudt), men hun giftede sig den 26. januar 2002 med Marijo Mijatovic, der også kommer fra området nær Medjugorje.

Vicka har stadig daglige åbenbaringer, der finder sted helt privat og uden pilgrimme til stede. Hvor andre af seerne jævnligt har en åbenbaring, der er offentlig for alle, sætter den ellers overordentligt offentlige Vicka her den stort set eneste grænse i sit forhold til besøgende i byen.

Jomfru Maria har betroet hende 9 af de 10 profetiske “hemmeligheder”, som alle seks seere vil få. Hun venter endnu på den sidste, som hun ikke kender tidspunktet for. Når den dag kommer, slutter også Vickas daglige åbenbaringer.


Marija Pavlovic-Lunetti (født 1. april 1965) er seeren, der modtager Jomfru Marias budskab til verden på den 25. dag i hver måned. Når Jomfru Maria har talt sine ord, beder Marija efter åbenbaringen til Helligånden for at kunne formidle budskabet fuldkommen præcist. Hun skriver det herefter ned og indtelefonerer det til Medjugorje fra sit hjem i Italien. Få timer senere er budskabet ude verden over.

Marija har siden 1984 været den af seerne, der modtager Jomfru Marias budskaber til verden.

Marija imponerer pilgrimmene med sin stærke spiritualitet, som hun formidler gennem et ellers helt stilfærdigt og meget ydmygt væsen. I større forsamlinger kan hun fremstå næsten genert, men på tomandshånd forsvinder dette indtryk, og en viljestærk kvinde af sine meningers mod træder frem.

Marija er desuden et særsyn ved det, at hendes intelligens er mærkbart forøget siden åbenbaringernes start: I sin skoletid måtte hun gå et skoleår om, hvorimod videnskabelige undersøgelser af seerne i 1998 målte Marijas intelligens til klart over middel.

Da hun var først i tyverne, gav Jomfru Maria sin seer den gave, at hun fra den ene dag til den anden mestrede det italienske sprog helt flydende. En dybere mening hermed trådte frem, da hun kort tid efter mødte italieneren Paolo Lunetti, som hun giftede sig med i 1993. Parret har fire sønner og bor i Monza udenfor Milano, men Marija kommer stadig til Medjugorje med meget jævne mellemrum. Her har hun et hus med et nyopført kapel ved siden af munkene og nonnerne i “Fredens Oase”.

Marija har modtaget 9 af de 10 hemmeligheder og har dermed stadig daglige åbenbaringer. Hendes særlige opgave er at bede for nonner og for sjæle i Purgatoriet (“Skærsilden”).


Mirjana Dragicevic-Soldo (født 18. marts 1965) er en fascinerende og sammensat person. Hun supplerer et tydeligvis følsomt og sensitivt væsen med en styrke og en vilje, der er stærkere, end man plejer at se det. Tiden har modnet Mirjana, så hun nu træder frem som en dybsindig mystiker. Hun er gådefuld og har adskillige facetter.

Mirjana mistede som den første af seerne sin daglige Maria-åbenbaring. Det skete den 25. december 1982, hvor Jomfru Maria fortalte hende den tiende profetiske hemmelighed. Jomfru Maria lovede dog, at Mirjana resten af sit liv ville få en åbenbaring hvert år på sin fødselsdag, og sådan har det været lige siden. Mirjana siger, at datoen for den årlige åbenbaring ikke er valgt, fordi denne dag er hendes fødselsdag, men fordi den 18. marts har en særlig forbindelse til de 10 hemmeligheder.

Fra og med den 2. august 1987 har hun desuden haft en åbenbaring klokken 10 på den anden dag i hver måned. På Jomfru Marias opfordring har disse åbenbaringer været offentlige siden den 2. februar 1997. Formålet med Mirjanas månedlige åbenbaring er at bede for de ikke-troende, som både Mirjana og Jomfru Maria definerer som “de, der endnu ikke har erfaret Guds kærlighed”.

At bede for netop denne store gruppe er også Mirjanas særlige opgave. Med sit kendskab til alle 10 hemmeligheder lægger hun ikke spor skjul på, at hun er særdeles bekymret for dem og deres fremtid.

Mirjana får en nøglerolle, når tiden kommer, hvor de 10 profetiske hemmeligheder folder sig ud som synlige begivenheder. Hun siger, at hun kender tidspunktet for hver eneste af dem helt ned til minutter og sekunder, og at hun ti dage forinden vil give besked til præsten Fader Petar Ljubicic. Han og Mirjana skal herefter faste på vand og brød i syv dage, hvorefter Fader Ljubicic tre dage før begivenheden indtræffer vil indvie verden i sin viden.

Mirjanas udsagn på forhånd kommer dermed til at bekræfte, at åbenbaringerne i Medjugorje er ægte og kommer fra Gud.

Hvor alle seerne er pålagt streng tavshedspligt, når det kommer til de 10 hemmeligheder, ser man ofte Mirjana strække sig langt for at fortælle så meget hun kan uden dog at komme til at tale over sig. Kendskabet til hemmelighederne tynger hende stærkt, og hun sagde den 30. oktober 1999 i et interview med Politiken, at kun Guds hjælp og støtte gør det muligt for hende at bære den viden, som hun har.

Også her slår humoren dog igennem som en anden af Mirjanas facetter, og hun har bragt smilet frem på manges læber med ordene “I kan se: En kvinde kan virkelig holde på en hemmelighed...!”.

At overvære en af Mirjanas åbenbaringer på tætteste hold er ofte en overordentlig stærk oplevelse for tilskueren: Hvor Marijas og Ivans åbenbaringer altid er fredfyldte og udramatiske, går Mirjana tit gennem et følelsesregister, hvor hendes ansigtsudtryk på tiendedele af et sekund kan forandre sig fra det skinnende og fuldendt lykkelige til et udtryk fyldt med rædsel og dyb medlidenhed eller i hvert fald en meget stærk bekymring (se Åbenbaringsfotos).

Mirjana fortæller, at hun i de sidstnævnte situationer ser “filmiske” billeder af fremtidige begivenheder, ofte i relation til hemmelighederne. Mirjana har altid holdt fast på, at på nær begivenheden, der knytter sig til den tiende hemmelighed, kan alle de øvrige (hvoraf flere er betragteligt slemme) mildnes gennem menneskers bøn.

Mirjana giftede sig i 1989 med sin barndomsven Marco Soldo. Parret har to døtre og bor i Medjugorje, hvor hun ved sjældne lejligheder taler til pilgrimmene.


Ivan Dragicevic (født 25. maj 1965) er i dag den mest rejsende af Medjugorjes seks seere. Verden over træder han frem på konferencer og i kirker, hvor han formidler Jomfru Marias vigtigste budskaber til ham.

At Ivan i dag er den største globetrotter af de seks, rummer det paradoks, at han endnu i dag er genert og indadvendt, omend ikke så udtalt som man så det i hans yngre år, hvor han fremtrådte som en nærmest sky person. Ivan er alvorlig og dyb.

Mens troen ikke betød alverden for Ivan som barn, vendte han rundt på en tallerken fra stort set samme dag, hvor han så Jomfru Maria første gang.

Efter få måneders åbenbaringer blev han indskrevet på præsteseminariet, som han dog senere måtte opgive, fordi hans skolefærdigheder var for ringe.

I stedet blev Ivan i 1994 gift med amerikaneren Laureen Murphy. Parret har en datter og to sønner, og bor halvdelen af året i Medjugorje og den anden halvdel i Boston, USA.

De bruger begge megen tid på at tale med unge mennesker, som det også er Ivans opgave at bede særligt for. Han beder desuden særskilt for præster.

Ivan er som regel i Medjugorje mellem maj og september, hvor flere tusinde mennesker ofte er samlet om fredagen, når han har en offentlig åbenbaring ved Det Blå Kors. Åbenbaringerne her følger gerne samme mønster, hvorefter Ivan anbefaler alle de tilstedeværende og alle deres intentioner til Jomfru Maria, der så beder over pilgrimmene og velsigner dem alle.

En sådan aften ved Det Blå Kors er en stor begivenhed for de fleste – et skoleeksempel på kristen kærlighed, når den er aller stærkest og smukkest. Selve åbenbaringen finder sted klokken 22, men de første på færde dukker op allerede mellem 19 og 20, og ventetiden går med stille bøn, guitarspil og sang.

Ivan har modtaget 9 af de 10 hemmeligheder og får dermed stadig en åbenbaring hver dag.


Ivanka Ivankovic-Elez (født 21. juni 1966) var den første af seerne, der så Jomfru Maria. Ivankas mor var død kun halvanden måned forinden, og Ivanka spurgte derfor Jomfru Maria, hvordan hendes mor nu befandt sig. Jomfru Maria sagde, at hun var hos hende i Himmelen, og Ivanka har flere gange fået lov til at se og tale med sin afdøde mor.

Ivankas daglige åbenbaringer sluttede den 7. maj 1985, hvor Jomfru Maria betroede hende den 10. og sidste profetiske hemmelighed. Ivanka fik desuden at vide, at hun ville få en åbenbaring hvert år den 25. juni, der fejres som den officielle årsdag for åbenbaringerne (Ivankas første åbenbaring kom den 24. juni 1981, men først dagen efter åbenbarede Jomfru Maria sig for alle seks seere).

Da det var slut med daglige åbenbaringer, trak Ivanka sig tilbage fra offentligheden, og året efter giftede hun sig i 1987 med Rajko Elez, som hun har to sønner og en datter sammen med. Familien bor lidt udenfor Medjugorje.

Ivanka helligede sig familien fuldkommen, da børnene endnu var små, men i 2000 begyndte hun igen at mødes med pilgrimme, omend det kun sker efter aftale og aldrig annonceres nogen steder. De få, der har mødt hende, beskriver en kvinde, der imponerer dem meget i kraft af den fred, hun hviler i.

Ivankas særlige opgave er at bede for verdens familier, og hun betoner altid meget stærkt, at fælles bøn i familien er overordentlig vigtigt. Ivanka er bekymret over dagens mange brudte ægteskaber, og hun siger, at mange skilsmisser vil kunne undgåes, hvis familien er forenet i bøn.


Jakov Colo (født 6. marts 1971) skiller sig ud som den yngste af de seks: Jakov er næsten fem år yngre end Ivanka, der er næstyngst.

Jakov var kun 10 år, da han fik sin første åbenbaring, og i de tidlige år tjente hans tilstedeværelse som en af de seks for mange til at bringe mange til tro på Medjugorje-åbenbaringernes ægthed.

Disse mange mennesker fandt det komplet usandsynligt, at en ellers rastløs og livlig 10-års dreng skulle bruge 3-4 timer dagligt på bøn og kirkegang (i al slags vejr og året rundt), hvis ikke noget særligt var på færde.

Jakov var i mange år ikke særligt godt tilpas med de mange besøgende og sin offentlige rolle, men med alderen har han fundet sin egen måde at formidle Jomfru Marias budskaber på. Som sin genbo Mirjana gør han brug af både dybde og humor, og et dobbeltforedrag af de to er aldrig kedeligt at høre på.

Den 12. september 1998 modtog Jakov den 10. hemmelighed, hvorefter det var slut med hans daglige møder med Jomfru Maria. Som det også havde været tilfældet for Mirjana og Ivanka før ham, tog det lang tid for Jakov at komme over, men han fortæller nu pilgrimmene, at han er nået den erkendelse, at det vigtigste er at have Jomfru Maria i sit hjerte, og at den oplevelse er en, som alle kan få gennem bøn.

Jakov har siden haft en åbenbaring hvert år på Juledag den 25. december. Han deler Vickas mission med at bede særligt for de syge.

Jakov giftede sig i 1993 med italieneren Annalisa Barozzi. Parret har to sønner og en datter og bor året rundt i Medjugorje.

 

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal