Pludselig kom der
to seere mere

Jomfru Maria udvalgte veninderne Jelena og Marijana og begyndte at lade dem høre sin stemme med hjertet. Jomfru Marias privatundervisning af de to piger fik stor betydning for Medjugorje, og særligt Jelenas rolle synes den dag i dag meget vigtig.


Jelena Vasilj var 9 år gammel, da Jomfru Marias åbenbaringer begyndte, og hun troede fra begyndelsen på, at Jomfru Maria virkelig var kommet til den landsby hun boede i. Hun begyndte med det samme at bede mere, ligesom hun også begyndte at faste, og knapt halvandet år senere kom så den belønning, som hun aldrig havde regnet med at få.

Den 15. december 1982 var Jelena i skole, da hun hørte en stemme tale til sig. Hun fik at vide, at hun talte med en engel, der nu bad hende om at blive ved med at bede hver dag. Ti dage senere, på selve Juledag, hørte Jelena første gang Jomfru Maria tale direkte til sit hjerte. Denne gave blev siden forstørret, så Jelena også kunne se Jomfru Maria, når hun befandt sig dybt i bøn.

Efter ganske få dage med sin prominente gæst i hjertet stillede Jelena det spørgsmål, om også hun måtte få indsigt i de profetiske hemmeligheder, som Jomfru Maria var i gang med at give de seks egentlige seere i byen. Det blev Jomfru Maria nødt til at afslå. Samtidig fortalte hun hvad formålet var med Jelenas gave:

"Jeg åbenbarer mig ikke for dig som for de andre, fordi min plan er en anden. Til dem betror jeg budskaber og hemmeligheder. Tilgiv mig, at jeg ikke kan fortælle de de hemmeligheder, som jeg har betroet dem. Det er en nåde, som er for dem, men ikke for dig. Jeg viste mig for dig for at hjælpe dig med at gøre fremskridt i det åndelige liv, og med din mellemkomst ønsker jeg at lede mennesker til hellighed", sagde Jomfru Maria til Jelena den 29. december 1982.

Jomfru Maria bad nu Jelena om at samle andre unge i Medjugorje omkring sig. Det blev til en gruppe på 50, som Jomfru Maria nu begyndte at give privatundervisning i det åndelige liv og dets mysterier. Hun gav alle i gruppe en måneds prøveperiode. Herefter skulle ethvert af gruppens medlemmer sige ja eller nej til at forpligte sig på at blive fire år i Jomfru Marias nye bedegruppe.

Jomfru Maria fastsatte også forskellige regler, som gruppens medlemmer forpligtede sig på. Formålet var at lede enhver af dem stadig tættere på Gud.

Reglerne kræver en vis disciplin, men dog ikke mere end at utallige grupper efter samme skabelon siden er skudt op verden over. Fra Jomfru Maria modtog Jelena dette regelsæt den 16. juni 1983:

1) Opgiv alle lidenskaber og alle upassende ønsker. Undgå TV, særligt ondskabsfulde programmer, undgå overdreven sportsudøvelse, undgå ufornuftig nydelse af mad og drikke, alkohol, tobak og lignende.


2) Overgiv jer fuldkommen til Gud uden nogen form for indskrænkning.


3) Sæt jer ud over al frygt. Den, der overgiver sig til Gud har ingen plads til frygt i sit hjerte. Vanskeligheder vil fortsat være der, men de vil tjene til åndelig vækst og Guds herliggørelse.

4) Elsk jeres fjender. Udryd al had, bitterhed og fordomme fra jeres hjerter. Bed for jeres fjender og nedkald Guds velsignelse over dem.

5) Fast to dage om ugen på vand og brød. Deltag i gruppens møder mindst en gang om ugen.

6) Sæt mindst tre timer om dagen af til bøn, heraf mindst en halv time om morgenen og en halv time om aftenen. Messen og Rosenkrans-bønnen er inkluderet i denne tid til bøn. Afsæt tid til bøn i løbet af dagen, og modtage den hellige kommunion (nadveren), når omstændighederne tillader det. Bed med stor fordybelse. Se ikke på uret hele tiden, men tillad jer selv at blive ledt af Guds nåde.

7) Vær ikke for optagede af ting af denne verden, men overlad alt dette i bøn til Den Himmelske Fader. Hvis man er meget optaget af denne verden, vil man ikke være i stand til at bede godt, fordi den indre stilhed og sindsro mangler. Gud vil tage del i at føre ens jordiske anliggender til succes, hvis man bestræber sig på at arbejde for ting, der er af Gud.

8) Vær forsigtige, for Satan frister særligt alle de, der har taget en beslutning om at indvie sig til Gud. Han vil fortælle dem, at de beder for meget og faster for meget, at de må være som andre unge mennesker og søge nydelse og fornøjelser. Lyt ikke til ham, og adlyd ham ikke. Det er Den velsignede Jomfrus stemme I må lytte til. Når jeres tro er blevet styrket, vil Satan ikke længere kunne forføre jer.

9) Bed virkelig meget for biskoppen og for de, der har embeder i Kirken. Forskellige ofre og ikke under en halv time af jeres daglige bøn må være helliget dette formål.

Endnu en seer støder til

Blandst gruppens deltagere var Jelenas veninde Marijana Vasilj. Inspireret af Jelenas oplevelser ønskede hun snart meget stærkt, at den samme gave måtte blive givet til hende. Gennem Jelena fortalte Jomfru Maria så Marijana, at det ville ske, hvis hun holdt ud i bøn og faste. Det gjorde Marijana, der første gang hørte Jomfru Marias stemme i sit hjerte på sin 12 års-fødselsdag den 11. oktober 1983.

Gruppen havde nu to direkte formidlere, som Jomfru Maria brugte til at vejlede hele gruppen i det åndelige liv. Fra sommeren 1983 mødtes den tre gange om ugen, hvoraf den ene dag altid blev brugt på Rosenkransen og den anden som regel på at diskutere en passage fra Bibelen eller Jomfru Marias seneste budskab. Spontan bøn var altid en del af alle møder.

Ud over værdien af en skabelon for en virkelig hengiven Bibel- og bedegruppe har det længe været klart, at gruppen omkring Jelena og Marijana spillede en stor rolle for Jomfru Marias ønske om at gøre Medjugorje til et mønster-sogn for verden. I dag kan man se, hvordan hun startede med at uddanne de seks oprindelige og mest egentlige seere, og hvordan hun snart fortsatte med at drage hele sognet med sig. Først efter seks års åbenbaringer begyndte pilgrimme for alvor at strømme til fra hele verden.

Mens Marijana Vasilj (billedet) giftede sig som 22-årig i 1993 og i dag lever et tilbagetrukket liv med mand og børn i nabobyen Citluk, har Jelena studeret teologi på det franciskanske universitet i Steubenville, Ohio (USA), og i dag læser hun kirkehistorie på det fremtrædende Gregoriana Universitet i Rom.

De fleste af Medjugorjes nærmeste iagttagere er enige om, at Jelena Vasiljs rolle i Jomfru Marias plan for verden igennem Medjugorje er betragteligt stor, og at den endnu ikke er fuldt ud åbenbaret. Teologisk og åndeligt endog særdeles stærk og nu i stand til at tale fem sprog stort set flydende synes hun hele tiden at udvikle sig.

Allerede som teenager besad hun en usædvanlig åndelig dybde, og i dag leverer hun gang på gang det mest indsigtsfulde bidrag til nyhedsbrevet Echo of Medjugorje, hvori hun nu kommenterer de budskaber, som Jomfru Maria gav hende, da hun endnu var en ganske ung kvinde. Folk der møder hende er desuden gerne meget imponeret af hendes stærke og dog fuldkommen fredfyldte udstråling.

"Jeg er lykkelig. Jeg føler stor glæde. Jo mere jeg overgiver mine egne mål og ønsker til Guds vilje for mig, des mere fyldt med fred er jeg", sagde hun i et interview allerede som 18-årig.

"Det er resultatet af bøn. Det påvirker hele min person. Når jeg er i kontakt med Gud gennem bøn, glemmer jeg alt hvad der ligger bag mig. Jeg fokuserer udelukkende på Guds overvældende kærlighed i det øjeblikkelige nu", føjede Jelena til.

"Vi har fundet ud af, at tingene ikke går godt, når vi ikke beder nok. Vi bliver trætte eller irritable. Vi mister vores energi. Vi spilder tiden. Når de ting sker, ved vi, at vi ikke beder nok".

 

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal