Hvert eneste sogn
bør have en bedegruppe

Fælles bøn er meget stærk, og Medjugorjes bedegrupper har bredt sig verden over. Gode råd til den, der vil glæde Jomfru Maria med at skabe endnu en gruppe.

Da Jomfru Maria i 1983 samlede en gruppe omkring den unge Medjugorje-pige Jelena Vasilj var formålet det, at gruppen skulle sætte et eksempel. Som en usædvanlig gave ledte Jomfru Maria selv denne gruppe gennem de budskaber, som hun gav til Jelena.

Men hele tiden var målet at vise, hvordan en bedegruppe kan bruges til at vokse i kendskab og i kærlighed til Gud.

Året forinden havde en række venner af seeren Ivan foreslået, at de gik sammen om at skabe byens første bedegruppe. Denne gruppe eksisterer stadig den dag i dag, og inspireret af Ivans og Jelenas grupper og af hele den ånd, der er i Medjugorje, findes der nu tusindvis af tilsvarende grupper rundt om i verden.

Medlemmerne er samlet om at bede og om at leve Jomfru Marias budskab til verden. Mens de dermed udgør en vigtig ressource for Jomfru Maria, udgør de samtidig et næsten lige så vigtigt netværk for hinanden.

For som årene er gået, har verdens brede hovedstrøm bevæget sig endnu længere væk fra den vej, som Jomfru Maria hele tiden har vist i Medjugorje. Dermed er der endnu mere brug for støtte for den, der vil noget andet.

Jomfru Maria har i flere budskaber sagt, at bedegrupper er meget nødvendige i den tid, som vi lever i nu:

“Kære børn, i dag kalder jeg jer til at åbne jer for bøn. Måtte bøn blive en glæde for jer. Genoptag bønnen i jeres familier og dan bedegrupper. På den måde vil I erfare glæden i bøn og samvær. Alle de som beder og er medlem af bedegrupper er åbne for Guds vilje i deres hjerter og bevidner glædesfuldt Guds kærlighed. Jeg er hos jer, jeg bærer jer alle i mit hjerte, og jeg velsigner jer med min moderlige velsignelse. Tak fordi I har besvaret mit kald”, lyder budskabet fra den 25. september 2000.

“Alle mennesker burde være en del af en bedegruppe. Hvert sogn burde have en bedegruppe. Jeg vil gerne anbefale, at alle mine præster starter en bedegruppe for de unge og underviser dem og giver dem gode råd”,
sagde Jomfru Maria til Jelena Vasilj i marts 1983.

“De er nødvendige, men ikke blot her. Bedegrupper er nødvendige i alle sogne”, havde hun sagt den 11. april året før, da seerne spurgte nævnte emnet for Jomfru Maria.

“Hvis I beder, vil en livets kilde strømme fra jeres hjerter. Hvis I beder med styrke, hvis I beder med tro, vil I modtage nådegaver fra denne kilde, og jeres gruppe vil blive styrket”, fortalte hun Jelenas bedegruppe den 24. oktober 1983.

Ivan: Vi får glæde, styrke og vækst

Medjugorjes seere er alle medlemmer af en bedegruppe, og de har gennem årene talt varmt for bedegrupper som en hjælp til Jomfru Maria og som en stærk ressource i den enkeltes åndelige liv. I flere interviews har Mirjana ligefrem knyttet sit håb for verden til det voksende antal grupper på verdensplan.

Først og fremmest har Ivan talt meget om erfaringerne fra sin egen bedegruppe. I dette tidlige interview fortæller han som 20-årig om, hvordan gruppen udviklede sig fra en start, som han gerne erkender var en smule famlende:

“I det første år bad vi som Jomfru Maria har lært os det. Men hvis man sammenligner med i dag, var det dengang kun på et meget lavt niveau. I mellemtiden har vi måttet lære særdeles meget".

"Alt hvad Jomfru Maria har sagt, har vi forsøgt at virkeliggøre. Hvordan det er lykkedes, ved kun hun, men vi kan godt selv fornemme noget, og vores venner siger det også”.

“Det er venner, der førhen var meget sammen med os andre, men som ikke er en del af denne bedegruppe. De siger, at vi har forandret os, og at det er tydeligt, at der foregår noget med os. Jomfru Maria leder os i bøn, og ofte i så dyb en bøn, at den gennemtrænger alle vore porer. Den former os til mennesker med en fast karakter, der elsker Gud og Jomfru Maria”.

“At vores gruppe vokser i bøn, ser vi også på Jomfru Maria, for hun viser mere og mere glæde for hver åbenbaring. Hun har ofte takket os, fordi vi har hjulpet hende. Det er for meget noget virkelig stort, og jeg kan slet ikke fatte, at vi syndere kan hjælpe hende igennem vores bøn”, sagde Ivan i 1986 til det østrigske magasin Medjugorje Gebetsaktion.

“Vores vækst og åndelige udvikling har nået et godt niveau. Med den glæde, som hun giver os, giver Jomfru Maria også tilstrækkelig styrke til at bevæge os fremad i vores opgave”, sagde Ivan godt to år senere i et interview med den franske præst René Laurentin.

I de første år mødtes Ivans bedegruppe tre gange om ugen, ofte på toppen af Medjugorjes to hellige bjerge. De gik derop hvad enten det sneede, stormede eller solen bagte ned over byen.

I dag mødes gruppen to gange om ugen, og i sommerhalvåret er mødet ved Det Blå Kors åbent for pilgrimmene. De får så oplevelsen af at synge og bede sammen med gruppen, før Jomfru Maria åbenbarer sig ved 22-tiden.

For virkelig mange pilgrimme har denne oplevelse været et absolut højdepunkt, som de aldrig vil glemme og gerne vender tilbage for at opleve endnu en gang.

Gode råd til nye grupper

For den, der gerne vil starte en bedegruppe efter Medjugorjes eget mønster, har amerikaneren Ana Shawl fra det store Medjugorje-website www.medjugorje.org samlet en række gode råd. Hovedparten stammer fra en bog af amerikaneren Joseph E. McNamara, der havde fået sit arbejde godkendt af både Vicka og Jelena og af fader Slavko Barbaric, seernes spirituelle vejleder.

Der er bred enighed om, at lederens rolle er vigtig. Lederen bør gøre sit bedste for at skabe en atmosfære, der tjener til åndelig vækst for gruppens medlemmer.

Han bør være velbevandret i Bibelen og bør – hvis der er tale om en Medjugorje-bedegruppe – være godt inde i Jomfru Marias budskaber. Han må desuden selv være et eksempel på en, der lever efter budskaberne.

Lederen bør besidde åndelig modenhed, have god forståelse for mennesker og undlade at forfalde til at dømme dem. Hvis man kan finde en præst, der bakker op om ideen, vil han oftest være gruppens bedste valg.

I en Medjugorje-bedegruppe viser erfaringen også, at lederen frem for alt bør forstå, at Jomfru Maria er gruppens virkelige leder, og at hans stræben må rette sig imod at gøre både ham selv og gruppen til endnu bedre redskaber i hænderne på hende.

På det praktiske plan har adskillige Medjugorje-bedegrupper tilrettelagt møderne, så de følger det samme program, som grupperne i Medjugorje har gjort.

Efter denne skabelon starter hvert møde med, at man beder Rosenkransen sammen. Nye medlemmer bliver dernæst budt velkommen og givet gruppens grundmaterialer. Herefter bøn til Helligånden, nyheder fra Medjugorje og læsning af en passage fra Bibelen.

Blikket bliver så vendt mod Jomfru Marias seneste budskab – og medlemmernes åbne diskussion af, hvad budskabet har sagt dem personligt, og hvordan det går nu med at efterleve det. De fleste Medjugorje-bedegrupper gentager dette punkt uge efter uge, selvom der går en måned imellem hvert budskab. For hvert budskab har en særlig relevans for den kommende måned frem i tiden.

Resten af tiden under mødet ville da typisk gå med at tale om forskellige emner, som medlemmerne selv bringer op – og endelig med spontan bøn eller forbøn for den ene eller den anden intention.

Erfaringen viser, at det er bedst at sætte et fast tidsrum af til hvert enkelt møde. På den måde bliver møderne en indarbejdet del af medlemmernes hverdag. Folk bliver mindre tilbøjelige til at glemme et møde, hvis møderne ligger på samme tid uge efter uge.

Flere gode råd (og en række typiske faldgruber, som det gælder om at undgå) findes i Ana Shawls samling af gode råd og bedegruppe-tips.

De kan tilpasses efter den enkelte gruppes egne ønsker og behov, men bør sikkert ikke fraviges for meget, hvis man ønsker at skabe en gruppe inspireret af Jomfru Marias skole i bøn i Medjugorje.

Det hele kan virke meget nyt, mange spørgsmål kan melde sig, og man kan sagtens få den fornemmelse, der kommer, når man står foran noget, som man aldrig før har erfaret eller prøvet.

Men hvis lysten til at komme i gang er til stede, og hvis hjertet mærker glæde ved tanken om at være en del af en sådan bedegruppe, så er det et ret sikkert tegn på, at Jomfru Maria har en finger med i spillet. Så handler mangt og meget om at tillidsfuldt overlade hvert eneste spørgsmål til hende.

For så kommer der nemlig også et svar.

 

Få automatisk besked om alle nyheder og opdateringer.
Tilmeld dig vores nye nyhedsmail på forsiden af
Profetis hjemmeside på www.profeti.dk og klik på OK.
Foreningen Profeti udleverer ikke din e-mail adresse til andre.

 
Send forslag og kommentarer til: mail@profeti.dk
 
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal